EPUB

Als ik jou vergeet, Jeruzalem - Sonne, Werner

By Randall Gardner,2014-08-09 02:10
15 views 0
Als ik jou vergeet, Jeruzalem - Sonne, Werner

Als ik jou vergeet, Jeruzalem

    Omslagontwerp Wil Immink Design

    Vertaling Rika Vliek

    ?

    Oorspronkelijk verschenen bij Bloomsbury Berlin, Berlin Verlag, onder de titel Wenn ich

    dich vergesse, Jerusalem

?

    ISBN 978 90 239 0589 9

    NUR 342

    ?

    ? 2008 BV Berlin Verlag GmbH, Berlin

    ? Nederlandse vertaling 2009 Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer

    ?

    Meer informatie over deze roman en andere uitgaven van Mozaïek vindt u opwww.uitgeverijmozaiek.nl

    ?

    Alle rechten voorbehouden

    ?

    ?

    ?

    15 februari 1947

    ?

    ?

    Zij zijn vast ginds ergens op zee, dacht ze. Als ze ons ontdekken, is het afgelopen.

    De wind was aangewakkerd. De regen, die in al zwaarder wordende buien overtrok, sloeg haarin het gezicht, liep langs haar benen en vermengde zich met het zeewater dat bij de reling naarhaar voeten greep. Er stond in deze maanloze nacht een noordwesterstorm die de temperatuurbinnen een paar uur nog verder had doen dalen.

    Judith Wertheimer keek naar de kapitein die op de open brug stond, zijn donkerblauwevettige pet achter op zijn hoofd geschoven, en keer op keer met zijn zware verrekijker dehorizon afzocht. De Cyprioot met zijn smalle, spitse gezicht en grijze stoppelbaard leekonaangedaan. Slechts af en toe was aan het malen van zijn onderkaken te zien dat hij toch welgespannen was.

    Ook zij staarde nu in westelijke richting in de duisternis, over de witte schuimkoppen naarde donkergrijze wolkenmassa die de opgezweepte Middellandse Zee leek aan te raken. De gedachteschoot opnieuw door haar heen: als ze ons ontdekken, is het afgelopen. En wat dan? Weerprikkeldraad, weer barakken, weer een kamp? Ze zou het niet kunnen verdragen, niet nog eenkeer.

    Judith trok de oude, maar lekker warme grijze loden jas die ooit van een soldaat van de Wehrmacht

    was geweest, dichter om zich heen. Sinds een Duitse huisvrouw hem had vermaakt was hijmeermalen overgegaan in andere handen, totdat een gezette verpleegster van het R