DOC

Time out_17105

By Annette Matthews,2014-05-26 01:33
7 views 0
Time out_17105

    Milí ţáci, učitelé, čtenáři,

    je tu další vydání Time Outu a s ním přichází přímo revoluce v těchto novinách. Přecházíme

    na jiný, úspornější formát, který se vejde krásně do ruky, pod lavici. A proto také

    přecházíme na více stran. Z osmi na dvanáct!!!! Dále je tu novinka v podání nové nástěnky-

    zde se dozvíte, do kdy výjde další vydání Time Outu. Další převratná novinka je, ţe se u

    paní učitelky Adamcové bude nacházet pět čísel pro vás, které si ,můţete vzít domů, nebo si

    je přečíst a zase vrátit. A co vás čeká za novinky ve čtení tohoto měsíčníku?

    1) Mnohem více rozhovorů, také i váš názor k tématu

    2) Vylepšení gramatiky, díky dvojitému překontrolování

    3) Vylepšení grafiky, fotek

    4) Více čtení-dvanáct stránek

    5) Recenze jak her, tak i filmu a někdy i mobilní hry

    PROHLÁŠENÍ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE RICHTRMOCE na internetové stránce www.timeout.wbs.cz

    Pro všechny ty, co tady dělaj teď bordel( ano, uţ to nejde jinak slušně říct ) a spamujou a píšou věci jako Time Out smrdí, nebo chcipni apodobně.

    Náš časopis je seriózní deník, který se snaţí informovat ţáky o situaci ve škole i mimo ní. A pokud nějakej pisálek z Myšlenky (ano vím to, ţe sem píšete tyhle vzkazy) mi tady bude psát tyto komentáře, jednoduše mu zablokuju přístup na tuto stránku. Platí hlavně pro pána či pani llooll s IP: 84.42.166.29 . Tyto komentáře mají být pro vás, aby jste mohli zde říct svůj názor nebo návrh či nějakej ten drb. Všechny ostatní uţivatele, kteří tuto výsadu budou porušovat, budu odteďka nemilosrdně blokovat. Já osobně nebudu chodit na vaši stránku a spamovat či psát

    nevhodné vzkazy, protoţe to nemám zapotřebí a nikdy se nesníţím na tuto úroveň. A mám pro vás jednu ještě dobrou

    radu na závěr. Pokud chcete kritizovat, nejdříve si přečtěte nástěnku a nebo se zeptejte a pak aţ pište. Věřte mi, ţe pokud to bude vhodně napsaná kritika, a ţe nebude nijak úráţlivá, rád na ní odpovím. A naposled chci udělat

    poslední krok. Tato stránka bude nejméně jednou do týdne aktualizována, takţe zde budu dělat kontroly a také doplňovat text ( pro vaši orientaci je vpravo nahoře napsáno datum, kdy jsem se sem naposled přihlásil.

    Toť vše, Lukáš Richtrmoc, šéfredaktor

    Obsah

    Drby .......................................................................................................................................2

    Zajímavost měsíce ..................................................................................................................3

    Práce ţáků ..............................................................................................................................3

    Fotogalerie .............................................................................................................................4

    Time Out : Online...................................................................................................................5

    Czech Soccer Manager 2002:Finale Edition............................................................................6

    Hurá na Sněţku ......................................................................................................................7

    Dotazník pro Prahu 8 ..............................................................................................................8

    Big city life ............................................................................................................................9

    Styl na škole ...........................................................................................................................9

    Nejoblíbenější Učitel(ka) roku .............................................................................................. 10

    Jelínek: „Mohl jsem být ještě doma!“ ................................................................................... 11

    Nový formát ......................................................................................................................... 11

    Prázdniny pana Beana recenze filmu .................................................................................. 12

     1

Drby

    Na toto vydání mi přišlo aţ nějak moc papírků s drby (do

    schránky na ČJ) a kdybych vám je tady všechny chtěl

    ofotit, musel by náš týdeník mít nejméně formát A3. Takţe jsem vám je přepsal a pokud

    je chcete vidět (ţe jsem si to nevymyslel a nedal tam něco z mého mozečku), tak se mě

    zeptejte a já vám je ukáţu,. Mimochodem, aby jste se nedivili, tak jsou to velice krátké zprávy tipu Slávek nechce Denisu nebo Lukáš má vlasy jak štětka od záchodu (nene, to

    není pravda) apod.

    Denisa si hraje na Emo, ale přitom poslouchá Disko! Radek balí Kláru!!! Chudák Klára. Holky ze šestky lezou starším holkám na záchody, (asi ţe si nemůţou pořádně pokecat ;,oni

    uţ z toho šílej, fakt, nejde to s nima ve třídě vydrţet, prosím uvolněte místo na míse někomu jinému) !!! Bára ze sedmičky si hraje na Ewičku Marnou !!! (hm asi podle zpěvu fakt Marnou

    a ne Farnou :-D) Říkejte Jardovi Vozko! Ve škole máme samý