DOC

Vilolokia - Tampereen yliopisto

By Kathleen Cox,2014-09-30 07:21
8 views 0
Vilolokia - Tampereen yliopisto

Vilolokia Vilolokia

Opas kieltenopiskelijalle

Julkaisija Lexica RY Syksy 2002

    Vilolokia 2002

    SISÄLLYSLUETTELO

    SISÄLLYSLUETTELO .................................................................................................................................................................... 2 LEXICAN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS ............................................................................................................................. 3

    TÄSTÄ JULKAISUSTA - TIEDOTUSVASTAAVA ......................................................................................................................... 4

    LEXIKOLOGIAN ALKEET ........................................................................................................................................................... 5

    ORIENTOIVAT OPINNOT SYKSYLLÄ 2002 .............................................................................................................................. 7

    KÄYTÄNNÖN KIELTENOPISKELUA ......................................................................................................................................... 8

    SIVUAINEET ............................................................................................................................................................................... 10 YLEISTÄ ASIAA OPISKELUSTA ................................................................................................................................................. 11

    FILOLOGIAN LAITOKSET JA NIIDEN TUTORIT ESITTÄYTYVÄT ........................................................................................ 12

    Englantilainen filologia .......................................................................................................................................................... 13 Englannin tutorit ................................................................................................................................................................. 14 Germaaninen filologia ja Lederhosen ................................................................................................................................. 16 Germanistit ja tutorit .......................................................................................................................................................... 16 Ranskan kieli............................................................................................................................................................................ 19 Ranskan kieli tutorit ......................................................................................................................................................... 19 POHJOISMAISET KIELET .......................................................................................................................................................... 21

    Pohjoismaiset kielet - tutorit .............................................................................................................................................. 21 SLAAVILAINEN FILOLOGIA ..................................................................................................................................................... 23

    Slavistit .................................................................................................................................................................................. 23 LEXICA RY .................................................................................................................................................................................. 24 Kielillä puhumista jo vuodesta 1967.................................................................................................................................... 26 Lexica tiedottaa ....................................................................................................................................................................... 27 Lexica urheilee ........................................................................................................................................................................ 28 Lexican hallitus vuonna 2002 ............................................................................................................................................... 29 PYYNIKKI SURVIVAL GUIDE .................................................................................................................................................. 30

    Asuminen ja liikkuminen Tampereella ................................................................................................................................ 30 Liikkuminen Tampereella ................................................................................................................................................... 30 Asuminen Tampereella ....................................................................................................................................................... 31 Pikaopas Tampereen ravintolaelämään ............................................................................................................................... 33 Pubit ...................................................................................................................................................................................... 33 Diskot ja klubit..................................................................................................................................................................... 35 Eko-opiskelija yliopistolla ..................................................................................................................................................... 36 MIKÄ IHME ON YLIOPPILASKUNTA? ..................................................................................................................................... 37

    OPINTOTUEN IHMEELLINEN MAAILMA ............................................................................................................................... 39

    ALOITTELEVAN OPAS SÄHKÖPOSTIIN YLIOPISTOLLA ....................................................................................................... 40

    Vilolokian julkaisee Lexica ry. Toimituksessa Mikko Poutanen

    (mikko.poutanen@uta.fi) ja Timo Nevalainen (timo.nevalainen@uta.fi).

    Hengessä ja materiaalissa mukana sekalaista toimituskuntaa vuosien varrelta.

    Kirjoitettu, editoitu, säädetty ja tuskailtu touko-heinäkuussa 2002.

    Pictures largely courtesy of Barry’s Clipart Server: http://www.barrysclipart.com

    Copyrights to pictures: Gary Larson ? and 2002 SINFEST PRODUCTIONS

     2

    Vilolokia 2002

    LEXICAN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Tervehdys uudet kielitaitoiset!

    Onnea! Te olette se kerma, joka seuloutui läpi pääsykoehelvetin ja pääsi aloittamaan opinnot Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Lexica on megalaitoksen vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö, johon siis kuuluvat englantilaisen filologian, slaavilaisen filologian, saksan kielen, ranskan kielen ja kulttuurin sekä pohjoismaisten kielten opiskelijat. Ainejärjestömme on siis suuren joukon äänitorvi yliopistomaailmassa. Vaikutamme etupäässä Tamyn, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan, välityksellä yliopiston hallintoon ja muihin opiskelijoita koskeviin asioihin. Pääasiallisesti Lexican tehtävä on kuitenkin olla opiskelijoille vaihtoehto kämpässä nyhjäämiseen ja tasapainottaa opiskeluaikaa kaikenlaisella vapaa-ajan toiminnalla.

    Päämajamme Pyynikillä sijaitsee pääovista oikealla, Translan, käännöstieteiden opiskelijoiden, huoneen vieressä. Lexican ainejärjestöhuoneessa on radio, kahvinkeitin, seuraa ja pelikortit. Se on siis lähes täydellinen vaihtoehto hyppytuntien kuluttamiseksi. Eräs pitkänlinjan ainejärjestöaktiivi onkin todennut osuvasti, että sinne voi olla aluksi vaikea tulla sisään, mutta kerran tultuaan sieltä ei sitten pois pääsekään. Vaikka ainejärjestömme on iso, on aktiivisten ihmisten määrä suhteellisen pieni ja suurin osa meistä on englannin tai saksan lukijoita. Toivoisin, että myös te löytäisitte Lexican huolimatta siitä mitä kieltä pääaineenanne opiskelette, sillä ainejärjestömme on meitä kaikkia varten. Lexicaa on vuosien varrella ehditty syyttää sekä englannin että saksan lukijoiden salaseuraksi, mutta toivon ettei tämä väite toteudu myöskään tänä lukuvuonna. Nyt siis innolla mukaan aktiiviseen toimintaan, uusia ihmisiä ja ideoita kaivataan aina! Ja neuvoa saa tietysti kysyä!

Tervetuloa Pyynikille ja Lexicaan!

    Jenni Rouvinen

    Lexican puheenjohtaja

    email: jr68516@uta.fi

     puh: 044-3631155

     3

    Vilolokia 2002

    TÄSTÄ JULKAISUSTA

    ämän Vilolokia-lehden on tarkoitus olla uuden opiskelijan tukena ja turvana T yliopistouran alkumetreillä. Lehti sisältää monenmoista hyödyllistä tietoa niin käytännön opiskeluun ja elämiseen liittyvistä asioista, kuin myös Tampereen kaupungin, yliopiston, ylioppilaskunnan ja ainejärjestön opiskelijalle tarjoamista moninaisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.

    Tarkempaa tietoa ja käytännön kokemuksia tässä lehdessä esitetyistä asioista saat parhaiten tutoreiltasi, jo pidempään opiskelleilta opiskelijatovereiltasi, opettajiltasi, sekä yliopiston hallinnon virkailijoilta, jotka kaikki varmasti auttavat mielellään eteen tulevissa kysymyksissä. Kaikissa opiskelijaelämän ongelmatilanteissa korostuukin juuri oman aktiivisuuden merkitys asioita selvittäessä. Vaikka yliopisto alkuun vaikuttaisikin kaikessa arvokkuudessaan hämmentävältä ympäristöltä, pätee täälläkin vanha viisaus siitä, että ainoa tyhmä kysymys on se, joka jätetään kysymättä. Yliopiston henkilökunta, me ainejärjestön vastuuhenkilöt, sekä tutorisi olemme kaikki sitoutuneet auttamaan sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Emme tietenkään tiedä vastauksia kaikkeen, mutta ainakin lupaamme ottaa selvää tai ohjata sinut sellaisen ihmisen luo, joka tietää asiasta paremmin.

    Tämä lehti on kirjoitettu juuri sinua varten, ja juuri sinun kommenttisi, kysymyksesi ja palautteesi ovat kullanarvoista palautetta tehdessämme jatkuvaa työtä tämän lehden sisällön parantamiseksi.

Lopuksi vielä muutama varoituksen sana: Viimeisin tieto kannattaa aina varmistaa

    asianmukaisista lähteistä. Entisestä käytännöstä poiketen tänä vuonna Vilolokia jaetaan

    uusille opiskelijoille vasta orientoivien opintojen yhteydessä. Kuitenkin aineisto on hyvin oleellista vielä tässäkin vaiheessa, joten kannattaa lukaista lehtemme huolella lävitse. Elämme yliopistossa ja erityisesti Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella jatkuvan muutoksen aikaa, joten osa tässäkin lehdessä esitetystä tiedosta on todennäköisesti vanhentunutta jo siinä vaiheessa, kun te lukijat saatte sen käsiinne.

    Tiedotusvastaavana itse vastaan myös pääasiassa, kuten nimestä jo ovelimmat saattavat päätellä, Lexican sisäisestä ja myös ulkoisesta tiedottamisesta. Kun liitytte Lexican sähköposti-listalle, mitä suosittelen tehtäväksi ensi tilassa, alatte saamaan kaikenlaista jännää postia laitoksen ja Lexican asioista. Postin määrästä huolimatta mukaan on eksynyt myös joskus oikein tärkeääkin asiaa, joten suosittelen myös postin säännöllistä lukemista. Autan myös mielelläni jos suinkin voin asiaan liittyvissä ongelmissa.

Hauskoja ja ennen kaikkea hyödyllisiä lukuhetkiä!

    Mikko Poutanen

    Lexican tiedotusvastaava

    mikko.poutanen@uta.fi

     4

    Vilolokia 2002

    LEXIKOLOGIAN ALKEET

     [Eli kaikki mitä sinun tulee tietää, jotta voit hämmästyttää ystäväsi]

ainejärjestö vapaaehtoistyötä Sinun eduksesi tule mukaan!

    aineopinnot tulevat perusopintojen jälkeen, yleensä 2. vuonna

    Akateeminen Wartti opiskelijoiden kuulu viestikisa Helsingissä - Ilmassa aina suuren

    urheilujuhlan tuntua

    akateeminen vartti opetus alkaa aina vartin yli tasatunnin, ellei toisin ilmoiteta Atalpa opiskelijoiden liikunnallinen monitoimirakennus päätalon naapurissa Attila yksi yliopiston rakennuksista, mm. yliopiston pääkirjasto ja

    kurssikirjalukusali löytyvät täältä

    ausku henkilö, joka auskultoi, eli suorittaa opettajaksi opiskelevan pakollista

    käytännön harjoittelua (ks. Norssi)

    Aviisi ylioppilaskunnan lehti, ilmestyy noin kahden viikon välein bommarit haalaribileet teknillisen korkeakoulun pommisuojassa 4 kertaa vuodessa e-mail sähköposti, tärkeimpiä yhteydenpitomuotoja yliopistolla

    essee eroaa lukioesseistä, tulee kyllä hyvin tutuksi ajan mittaan. filologia kielten, kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Tule ja ota tarkemmin selvää! flexim avaimesi mikroluokkiin. Saat sen tietokonekeskuksesta 20 euron panttia

    vastaan.

    FM se miksi tähtäät valmistuvasi; filosofian maisteri

    gradu maisterin tutkinnon opinnäytetyö

    Hugo Pyynikin aito kummitus, saanut omat bileensä

    HuK humanististen tieteiden kandidaatti. Alempi korkeakoulututkinto, 120 ov. Juvenes monia opiskelijalle hyödyllisiä palveluja kuten ruokaloita, kirjakauppoja

    ynnä saunoja ylläpitävä firma

    Konteksti Lexican ainejärjestölehti, sinun mediasi. Paperilla ja verkossa:

    http://www.uta.fi/jarjestot/lexica/konteksti.html

    kurssikirjasto Attilassa ja Pyynikillä. Palauta lainasi ajoissa, muuten iskee

    myöhästymismaksu (1 euro / kirja / päivä)

    kyykkä toinen Lexican perinneurheilulaji, sählyn lisäksi. Huomaa myös joka

    vuotuinen MM-Kyykkä

    Lexica ry ei liity lakiopintoihin -- filologien ainejärjestö; etymologia: lexis l. ns. Sana Lexilista Lexican tärkeä tiedotuskanava, katso sivua 26

    Lexiluola A 107, Lexican ainejärjestöhuone. Pyynikin tärkein ja mieluisin

    ―keskustelufoorumi‖. Tuntien välissä rentouttavaa korttipeliä.

    LexiWeb Lexican internet-kotisivut http://www.uta.fi/jarjestot/lexica

    LexiYaBB Lexicalaisten kaikenlaiselle (itse-)ilmaisulle varattu keskustelukanava

    linkin löydät Lexican kotisivuilta

    Lederhosen saksanlukijoiden oma kerho http://www.uta.fi/jarjestot/lederhosen

    marjapuurokirja ks. opetusohjelma

    Metso Tampereen kaupungin pääkirjasto

    Norssi 1. Pohjanmerellä elävä parvikala 2. auskujen toinen koti, Tampereen

    normaalikoulu

    opintotukilautakunta kasvottomien jumalolentojen joukko, joka päättää pikku opiskelijan

    elämästä ja (nälkä-)kuolemasta

    opiskelijakortti noudetaan syyskuun alussa Tamysta, Kauppakatu 10. Mm. 50% alennus

    junissa ja ilmainen narikka YO-talolla. Ota eduista selvää opinto-opas Opiskelijan Raamattu

    opintorekisteri Siitä näet suorittamasi kurssit opintoviikkomäärineen ja arvosanoineen

     5

    Vilolokia 2002

opetusohjelma Opiskelijan virsikirja.

    ov opintoviikko, ovari, noppa kaivatulla lapsella on monta nimeä perusopinnot eka opintokokonaisuutesi, noin 20 ov

    Pinni yliopiston rakennuksista uusin, sijaitsee päätalon vieressä ja sisältää mm.

    tal.-hall. tiedekunnan

     tuttavallisen hilpeä nimitys laitoksen esimiehestä proffa

    Pyynikki eli Pynsä/Pynde eli Pyynikintie 2, armas opinahjomme - vielä ainakin

    lukuvuoden 2002-03 ajan

    päätalo Kalevantie 4

    reputtaa läpäisyn antonyymi

    SOOL Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto

    SYL Suomen Ylioppilaskuntien Liitto

    syventävät opinnot seuraava askel aineopintojen jälkeen. Varoitus: sisältävät gradun. TamAus Tampereen auskultanttikunta, ks. ausku

    TAMY Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Edunvalvoja,

    maailmanparannuspiste ja vaikutuskanava. Osallistumalla voit vaikuttaa! tdk tiedekunta (huom. TDK = Tokyo Denki-Kagaku Kogyo Kabushiki-

    Gaisha erilaisiin tallennusmedioihin erikoistunut suuryritys) teekkari dipl.ins.alokas, joka liikkuu ja käy pyydykseen erityisesti vappuna. Katso

    Bommarit ja TTKK.

    TKL Tampereen kaupungin liikennelaitos. Sijaitsee keskustorin laidalla.

    Kuukausikortti kustantaa opiskelijalle 30 euroa. TOAS Tampereen opiskelija-asuntosäätiö

    Transla kääntäjien ainejärjestö, ystävämme ja seinänaapurimme tutor vanhempi opiskelija, joka tutustuttaa sinut opiskelun iloihin ja… iloihin

    TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu, teekkaritehdas

    YO-talo talo Kauppakatu 10:ssä, sisältää Tamyn toimiston ja YO-talon,

    maineikkaan klubiravintolan

    YTHS ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö edullista! Ajanvaraus joskus hankalaa

     6

    Vilolokia 2002

    ORIENTOIVAT OPINNOT SYKSYLLÄ 2002

    nnen kuin uusi opiskelija aloittaa Orientoivissa opinnoissa muodostetaan tutor-E varsinaiset opintonsa yliopistossa, järjestää ryhmiä saman kielen opiskelijoista. Ryhmien

    tiedekunta ns. orientoivat opinnot. Näiden koko riippuu uusien opiskelijoiden määrästä. muutaman päivän aikana tapahtuvan Tutorryhmää vetää tutor, joka on yleensä opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa uusi oppiaineen toisen tai kolmannen vuoden opiskelija nopeasti ja joustavasti yliopiston ja opiskelija. Tutor-ryhmän tarkoitus on tiedekunnan toimintoihin. Vaikka olisi ennen perehdyttää sinut yksityiskohtaisesti yliopistoon tuloa kuullut jo opiskelevien jut-oppiaineeseesi liittyviin asioihin ja tutustuttaa tuja ja neuvoja, ei tätä tärkeää perustietoa sinut muihin opiskelijoihin. Aluksi käydään sisältävää opastusta kannata missään tapauksessa läpi yleisiä asioita, ja sitten siirrytään jättää väliin. Vaikka takana olisi jo yliopisto- yksityiskohtiin, kuten lukujärjestyksen tekoon.opintoja, ovat uuden tiedekunnan tai Kannattaa kuitenkin suunnitella omaa koulutusohjelman tavat varmasti erilaiset. luku-järjestystä jo hyvissä ajoin ennen

    orientoivien opintojen alkua opetus-Humanistisen tiedekunnan uusille opiskelijoille

    ohjelman kanssa, mikäli siihen vain on järjestetään syyslukukauden alussa tilaisuuksia,

    mahdollisuus! joiden tarkoituksena on auttaa opintojen

    suunnittelussa sekä yliopistoon tutustumisessa. Orientoivien opintojen ohjelma riippuu Ohjaajina ovat mm. oppiaineiden vanhemmat tutorista ja ryhmän jäsenten toivomuksista. opiskelijat eli tutorit sekä tiedekunnan Yleensä tutustutaan yliopiston tiloihin, opintoasiain päällikkö. Myös laitokset Pyynikkiin, päätaloon ja muihin rakennuksiin. järjestävät uusille opiskelijoilleen omia Jos Tampere on ryhmälle outo, voidaan liikkua tiedotus- ja esittelytilaisuuksia, joista kaupungillakin. Opiskelijoille tärkeisiin ilmoitetaan laitosten ilmoitustauluilla. yliopiston ja kaupungin palveluihin on hyvä

     tutustua mahdollisimman ajoissa. Tiedekunnan järjestämissä orientoivien Tutorryhmissä puhutaan esim. sähköpostista opintojen tilaisuuksissa on seuraavanlainen ja sekä yliopiston että yleisen kirjaston käytöstä. ohjelma: Myös kaikille uusille opiskelijoille tarkoitettu Opintoasiain päällikkö kertoo filosofian opintotuki-info on keskiviikkona 4.9.2002

    maisterin tutkinnosta, sen tavoitteista ja klo 16.00 16.30 Kalevantie 4 ls. D 10a. rakenteesta sekä keskeisimmistä opintojen Opiskelijakortti on noudettavissa luku-suunnitteluun liittyvistä asioista. kauden alussa Tamyn yleistoimistosta, Ylioppilaskunta ja ainejärjestöt esittäytyvät. osoitteesta Kauppakatu 10.

     Tutorryhmiin jako. Tutorit ottavat vastaan

    kukin oman ohjattavan ryhmänsä. Kaikkea ei voi oppia parissa päivässä, joten Tutorryhmien työskentelyyn on syytä varata tutortoiminta ei lopu orientoiviin opintoihin. runsaasti aikaa. Usein tutorryhmät kokoontuvat monta kertaa Muista tutorryhmien tapaamisista sovitaan syksyllä erilaisten tapahtumien parissa. erikseen kunkin tutorin johdolla. Orientoivat Ryhmän aktiivisuus riippuu sen jäsenistä opinnot kieltenopiskelijoille järjestetään tapaamisia on oman kiinnostuksen ja vuonna 2002 alkaen keskiviikkona 4.09. tarpeen mukaan! Oma tutor on aina kello 10.00 Pyynikin salissa A311.Tiedossa myöhemminkin valmiina vastaamaan on tuhti tietopaketti niin ainejärjestöiltä kuin kysymyksiin ja auttamaan opintojen humanistisen tiedekunnan opintosihteeriltäkin, suunnittelussa. joten varaa riittävästi aikaa, kärsivällisyyttä ja

    iloista mieltä!

     7

    Vilolokia 2002

    Orientoivista opinnoista saat myös sen Tervetuloa siis orientoivien ensimmäisen opintoviikkosi! opintojen kautta Tampereen

    yliopistoon kieliä lukemaan!

    KÄYTÄNNÖN KIELTENOPISKELUA

    OHJEITA ALOITTELIJALLE

    opasta, opetusohjelmaa sekä kynää ja paperia

    apuna käyttäen. ; Paniikista arkirutiiniin:

    Tarkoituksenahan on vain poimia Alku aina hankalaa, ja se pitää paikkansa myös

    opetusohjelmasta löytyvät kurssit, ryhmät ja kieltenopiskelun suhteen. Ensimmäisinä

    luennot sellaiseen järjestykseen ja aikaan, että päivinä yliopistomaailmaan tutustuttaessa

    ehtii paikasta A paikkaan B, eivätkä luennot uuden opiskelijan mielen valtaa helposti tuska

    . Kielten ole toistensa kanssa päällekkäinja ahdistus, kun häntä viedään pitkin käytäviä

    lukujärjestys on itse asiassa helppo laatia: kuin pikkulasta, ja kerrotaan mystisiltä

    poimii vain opinto-oppaasta ne kuulostavista käytännön asioista ja tavoista.

    perusopintojen kurssit, jotka järjestetään Mutta ei syytä huoleen, alun hässäkkä ja

    kyseisenä lukukautena. Joustavuuteen on hyvä sekoilu muuttuu pian arjeksi ja rutiiniksi... ei

    pyrkiä alustavaa lukujärjestystä laatiessa, sillä uskoisi ensi näkemältä!

    usein ryhmät saattavat olla täynnä, tai Muista, että ainoa ”tyhmä” kysymys aikataulut voivat muuttua. Kannattaa huomata

    on se, jota ei esitetä. Yliopisto-myös yleisopinnot, esimerkiksi latina ja maailmassa on paljon nippelitietoa ja fonetiikka, ja sijoittaa nekin heti

    yksityiskohtia, joten epäselvien lukujärjestykseen.

    asioiden tarkistaminen on tärkein Pidä kuitenkin mielessä, että pelkkä oman taitosi yliopistouran alkumetreillä! version tekeminen ei riitä; täytyy käydä myös

    ilmoitustauluilla ilmoittautumassa niihin

    ryhmiin, joihin aikoo mennä. Eli kannattaa

    ensi tilassa mennä taululle katsomaan ja Tulikaste: lukujärjestys merkkaamaan ryhmät joihin haluat. Ryhmät

    täyttyvät vauhdilla, joten kannattaa olla vikkelä Kaikki riippuu täysin omasta itsestäsi, niin

    ettei lukujärjestys mene kokonaan uusiksi. kuin jo lukiossa yliopisto-opiskelusta

    Tutorisi ovat kyllä apuna tässä vaiheessa ja toitotettiin. Alkupäivinä tutorit auttavat

    neuvovat tarkemmin mahdollisien ongelmien lukujärjestyksen tekemisessä, luentosalien

    edessä miten kannattaa menetellä. löytämisessä ja muissa käytännön asioissa.

    Juuri lukujärjestyksen kasaaminen onkin se

    ensimmäinen vaikea ja vaativa tehtävä, sillä

    lukujärjestyksestä riippuu pitkälti saatavien

     Minkälaista on kieltenopiskelu, se opintoviikkojen määrä ja koko vuoden (tai

    arkirutiini? ainakin yhden lukukauden) kiire tai leppoisuus.

    Lukujärjestystä kannattaakin suunnitella Seuraava perustuu ns. keskiverto-opiskelijan hieman jo ennen lukukauden alkua opinto-oletettuihin toimiin.

     8

    Vilolokia 2002

    Ilman sivuaineita on tunteja viikossa noin 15. mikä on tärkeää. Pienryhmissä läsnäolopakko Eli ei paljoa lukioon verrattuna. on yleensä noin 70 %. Opettajat ovat Kieltenopiskelun ensimmäisenä vuonna tunnit kuitenkin joustavia, ja usein asiat ovatkin vain koostuvat lähinnä kieliopista, ääntämisestä, neuvottelukysymyksiä!

    kääntämisestä ja kirjallisuudesta. Kursseilla Esseitä kirjoitellaan paljon (yleensä 1 / kurssi saattaa olla ensin massaluento (=paljon / lukukausi), ja ne eroavat lukion esseistä. opiskelijoita) jonka jälkeen myöhemmin Yliopistossa esseet ovat pidempiä, viikolla on pienryhmätunti (n. 7 - 15 yksityiskohtaisempia ja tarkemmin säänneltyjä. opiskelijaa), jossa keskustellaan asiasta Ne on yleensä kirjoitettava tietokoneella, joten tarkemmin ja tehdään harjoituksia. Perjantaisin tietokoneisiin ja mikroluokkiin kannattaa ei yleensä ole juurikaan tunteja, ellei niin halua. tutustua heti alussa, ellei sinulla ole aiempaa Ellet ole synnynnäinen lahjakkuus kokemusta. Tietokonekursseja ja -opetusta on lukujärjestyksen tekemisessä (=onnekas), on tarjolla.

    hyppytunteja paljon. Tyypillisesti hyppytunteja Kielten kokeisiin tai tentteihin ei yleensä voi olla päivän aikana enemmän kuin itse tarvitse ilmoittautua kuten muissa oppitunteja. On siis yritettävä keksiä tekemistä tiedekunnissa, vaan kyseisen kurssin opettaja tähän välille, joko sivuaineita, urheilua tms. kertoo koepäivän ja kokeen luonteen suoraan Lexicalla on oma huone (A 107), jonne voi opiskelijalle, ja tämän tarvitsee vain lukea ja tulla tekemään tehtäviä tai muuten vain kävellä kokeeseen kynä mukanaan. istuskelemaan. Monet viettävät aikaansa Sivuaineissa ilmoittaudutaan tentteihin usein kirjastossa, opiskellen ja lehtiä lukien. tenttikuorella, varsinkin kirjatentteihin, joten Tietokoneluokat ovat yleensä tupaten täynnä, opinto-opasta kannattaa lukea. Kokeiden ja sähköpostin lähettely on suosittu ajanviete. materiaalista: Esimerkiksi yhteiskuntatieteel-Yliopisto tarjoaa yllättävän paljon harrasteita, lisen tiedekunnan tentteihin tulee yleensä tulikävelystä roolipelien kautta kuorolauluun. useita (4 - 6) kirjoja, mutta kielissä useimmiten Kyllä, kieltenopiskeluun kuuluvat kotitehtävät riittävät luentomuistiinpanot ja terve järki. (muissa aineissa niitä ei juurikaan ole). Tämä Tämä ehkä korvaa ajoittain ehkä runsaidenkin on yksi ikävimpiä puolia, sillä jos aina tekisi kotitehtävien aiheuttaman vaivan. tehtävät niin kuin opettajat vaativat, ei olisi Bileitä ja muuta häppeninkiä on paljon, onhan paljoa ongelmia vapaa-ajan kanssa. Neuvokas Lexica aktiivinen ainejärjestö. Tällaiset opiskelija osaa tehdä kuitenkin vain olennaisen. ylimääräiset aktiviteetit kuuluvat läheisesti Kieltenopiskelussa opiskelijoita ohjataan opiskeluun - älä jää arkana tai ujona pois opiskelun suhteen melko paljon verrattuna menosta! Kieltenopiskelijoiden keskuudessa muihin aineisiin, mutta ajatella saa silti myös ilmapiiri on erittäin mukava ja vapautunut. omilla aivoilla. Esimerkiksi kaikkea, mitä Kaikkihan ovat aluksi outoja toisilleen, mutta luennoitsija sanoo, ei tarvitse kirjoittaa ylös se tulee muuttumaan nopeasti. (tyypillinen virhe uudella opiskelijalla).

     Läsnäoloa isommilla luennoilla ei kukaan

    valvo, joten voit olla pois jos haluat, päätät itse

    LYHYESTI JA YTIMEKKÄÄSTI:

    LUE OPINTO-OPAS JA OPETUSOHJELMA HUOLELLA LÄPI,

    SEKÄ PIDÄ SILMÄSI JA KORVASI AUKI

     9

    Vilolokia 2002

    SIVUAINEET

    MITÄ? MISSÄ? MILLOIN? JA VIELÄ MIKSI?

    ilosofian maisterin tutkintoon johon järjestetään syksyllä ja mitä keväällä. F opintosi tähtäävät sisältyy varsinaisen Kursseille/tentteihin ilmoittautuminen

    pääaineesi lisäksi muitakin opintoja. vaihtelee myös ainekohtaisesti.

    Tarkemmin tietoja kannattaa lukea sini-Huolellinen oppaisiin tutustuminen valkoisesta Humanistisen tiedekunnan kannattaa varmasti! opinto-oppaasta, mutta lyhyesti sanottuna

    Mikä sitten sivuaineeksi? Kielten-opintosi koostuvat pääaineen lisäksi

    opiskelijoilla on perinteisesti hyvin laajalti eri yleisopinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista

    sivuainevalintoja, joten mitään yhtä opinnoista. Yleisopintoihin saattaa kuulua

    suositeltavaa aineyhdistelmää ei ole. vaikkapa latinan alkeiskurssilla tai fonetiikan

    Sivuaineiden tulee tukea kiinnostustasi ja peruskurssilla istuminen - tarkista oman

    tutkintoasi. Jos mielit toimittajaksi, on tutkintosi vaatimukset opinto-oppaasta.

    luontevaa lukea tiedotusoppia. Opettajaksi Sivuaineopinnot tukevat varsinaista pääainetta

    haluavat yleensä ottavat kasvatustieteiden ja ovat melko vapaasti valittavissa kaikista

    lisäksi sivuaineekseen toisen kielen. Tampereen yliopistossa opetettavista aineista.

    Tiedekuntarajojen ylittäminen ei ole lainkaan Mitä sinun sitten tulisi opiskella? Pää-mahdotonta, tutki kaikkien aineiden kuvauksia periaatteena voidaan pitää sitä, että pää-aineesi opetusoppaissa ja valitse mieleisesi! perusopinnot olisi hyvä suorittaa

    Lexica järjestää todennäköisesti jossain ensimmäisenä vuonna. Kuitenkin, koska

    vaiheessa syksyä sivuaineinfon, jossa eri perusopinnoista saatavat opintoviikot eivät

    aineita jo opiskelevat filologit tulevat välttämättä riitä opintotukilautakunnan

    kertomaan kokemuksistaan. asettamaan vähimmäisvaatimukseen, kan-

    nattaa lisäksi suorittaa pakollisia yleis-opintoja Omat ainevalintasi antavat sinulle eväät siirtyä pois alta. Sivuaineiden valintaa ei välttämättä aikanasi työelämään. Nykyään ei voi tehdä tarvitse vielä ensimmäisenä vuonna miettiä. mitään yleistystä siitä, mitä filologeista tulee:

    Toisaalta, mikäli luulet että pääaineen lisäksi on totta, että monista tulee opettajia, mutta aikasi riittää muuhunkin, mikään ei estä yhtä lailla monet ovat vaikkapa ottamasta sivuaineita jo ensimmäisenä vuonna. teknologiayritysten palkkalistoilla. Vältä kuitenkin ottamasta liian suurta

    Huom! Mikäli olet kiinnostunut lukemaan työmäärää: syksyn jälkeen sinulla on jo

    pääaineesi lisäksi myös muita kieliä, varaudu parempi kuva yliopisto-opiskelusta, ja ehkäpä

    siihen että sinun täytyy osallistua syksyllä keväälle jo mahtuukin muutama ylimääräinen

    pakolliseen tasokokeeseen. Syksyn kurssi.

    tasokoepäivät selviävät parhaiten joko Sivuaineiden opiskelutapa riippuu hyvin paljon opetusohjelmasta, tai kunkin laitoksen omilta itse sivuaineesta. Toisissa opetus tapahtuu ilmoitustauluilta. massaluennoin tai pienryhmissä, toisissa

    suoritetaan paljon kirjatenttejä. Yliopiston

    opetusohjelmasta näkee, mitä kursseja

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com