DOC

Kapitulli 2

By Cindy Grant,2014-11-20 18:32
42 views 0
Kapitulli 2 Gloria TYXHARI Page 1 11/20/2012 Hyrje ne Internet Explorer dhe World Wide Web Me rritjen e interesit per internetin dhe WWW, termi browser ka filluar te perdoret gjithnje e me teper. Nje browser eshte nje pjese software-i shume e rendesishme qe na mundeson kerkimin ne internet, ku ka nje bote te t..
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com