DOC

MANDATING INFORMATION

By Aaron Green,2014-09-10 11:36
15 views 0
MANDATING INFORMATIONMAND

    1

    MANDATING INFORMATION

Prepared by the Ngāti Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua Trust

    Kāore i kotahi te whakahaere o ngā tikanga ā iwi

    He iwi āno me ōna tohunga me ōna tikanga me āna whakahaere

    Hiki atu he iwi, pērā tonu. Nō reira, kia mau koe ki ōu ake.

    Mā ō rātau uri e mau ō rātau nā kōrero.

    Engari kia mau koe ki ngā kōrero a mātua, ā ōu tūpuna.

    Inā ka tika, ka waiho mai ētahi mātauranga hei taonga mōu.

    Translation

    There was no one universal system of teaching in the Whare-wananga

    Each tribe had its own priests, its own colleges, and its own methods From tribe to tribe this was so. My word to you is: “Hold steadfastly to our

    teaching

    Let their descendants adhere to their teaching, and you to yours So that if you err, it was we who declared it unto you, and if you are right, it

    was we who shall leave to you these valuable taonga.

    [Te Whatahoro Jury, 1865]

E mihi kau atu ana ki tō tātau kaipāruauru o te one whakarito, nāna i hanga te

    rangi me te whenua. Ki a rātau mā kua tīokaokahia ake nei e rātau te

    whārangi rau pūangiangi, whakangaro atu rā ki ngā nohoanga matamata a

    rātau mā, ngā kanohi te urunga o te rā kua ngaro, kua ngaro i te rā nei. Haea

    te kākahu whakaruru, paea ki tua ki Paerau.

    “We pay our respects to those who have passed on.”

    Kāti, e kore e tawhiti te whakaaro ki ngā tūpuna kua whetūrangitia. Kua

    huakina mai i konei te mata nui a Kahungunu me ōna tūpuna, ōna marae, ōna

    papakāinga, onā māra mahinga kai, ōna pae maunga, ōna moana, ōna roto,

    ōna awa, whānau hoki, mai i te Wairarapa ki Tāmaki Nui ā Rua.

    “Our thoughts be with our tūpuna who sought excellence for their uri throughout time, and today the face of Kahungunu uri from Wairarapa to Tāmaki-nui-ā-Rua with all its ancestral marae, mountains, river ways, lakes,

    food gardens, hapū and papakāinga pay deep homage.

    2

    Introduction

    1. The Crown has agreed to a Mandate Strategy prepared and submitted by the

    Trustees of the Ngāti Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua Trust (“the

    Trustees and the Trust) for the Trustees holding office from time to time to

    be the mandated representatives to negotiate the settlement of all the Ngāti

    Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua historical Treaty claims.

    2. As part of the Mandate Strategy, the Trustees agreed to provide all interested

    parties with certain information outlined in the Mandate Strategy in order to

    address overlapping claim issues and to provide information to iwi members

    ahead of the formal mandate hui.

    Ngāti Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua Trust

    3. Following a lengthy period of consultation within the claimant community the

    Ngāti Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua Trust was established for

    the purpose of representing the Ngāti Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā

    Rua claimants in historical Treaty claim settlement negotiations with the

    Crown.

    4. There are ten trustees elected on the basis of Hapū Karanga. The elections

    for the Establishment Trustees were organised by each of the Hapū Karanga

    and took place between 11 and 19 December 2010. The following people

    were elected:

    a. Ākura: Hone Oneroa;

    b. Tāmakinui-ā-Rua: Kahu Pene and Hayden Hape;

    c. Te Oreore Marae: Pani Himona;

    d. Hurunui-o-Rangi Marae: Ron Mark;

    e. Pāpāwai Marae: Marama Tuuta;

    f. Te Hika o Pāpāuma: Robin Potangaroa;

    g. Ngāi Tumapūhia-a-Rangi: Ian Perry;

    h. Wairarapa Moana: Kingi Smiler; and

    i. Ngāti Hinewaka: Haami Te Whaiti.

    5. The Trustees intend to build on the mandate they received through their

    election by seeking to become the mandated representatives of the Ngāti

    Kahungunu ki Wairarapa- Tāmaki Nui ā Rua claimants through the

    implementation of the process set out in the Mandate Strategy.

    3

The Claimant Definition

    6. The Ngāti Kahungunu ki Wairarapa- Tāmaki Nui ā Rua claimants include the

    members of the hapū listed in the table below who have exercised or descend

    from those who have exercised customary rights within the area set out in the

    map on page. Further hapū may be added as further research is undertaken.

    Ngāti Ahuahu Ngāti Hikarara Ngāti Moe Ngāti Te Aokino

    Ngāti Hikawera Ngāti Muretu Ngāti Te Hau

    Ngāti Te Hina Ngāti Mutuahi

    Ngāti

    Mere Te Huinga Ngāti Ruawahine Ngapuoterangi Ngāti Kawekairangi Ngāti Matangiuru Ngāti Hinepare Ngāti Pakapaka Ngāti Te Korou

    Ngāti Hineraumoa Ngāti Hinetauira Ngāti Matangihia

    Ngāti Te Wheke Ngāti Pakuia Ngāti Parera Ngāi Tukoko Ngāi Tahu-

    Makakanui Ngāti Matehou Ngāti Rakaipaaka Ngāti Kahukuranui Ngāti Hinewaka Ngāti Hopara Ngāti Tumanuhiri

    Ngāi Taneroa Ngāti Ira Ngāti Punarewa

    Ngāti Puta Ngāti Tukaihara Ngāti Pohoi Ngāti Turanga Ngāi Te Ngāti Ngāti Hangarakau Kahukuraawhitia Ngāti Rakairangi Rakaiwhakairi Ngāti Te Ngāti RangitāwhangaWhatangarerewa Ngāti Kaiparuparu Ngāti Rangaranga Ngāi Te Ao Ngāti Kaihuitu Ngāti Tutemiha Ngāti Noti

    Ngāti Te Ngāti Te Ngāti Rangitehewa Ngāti Rongomaiaia Rangikoianake Whātuiāpiti Ngāti Kaitahi Ngāti Kakawa

    Ngāti Rua Ngāti Kauhi Ngāti Maahu Ngāti Tahuahi

     Ngāti Tahitokoru Ngāti Kaumoana Ngāti Rautangata Ngāti Te Hauaitu Ngāi Tuohungia Ngāti Koura Ngāti Tauiao Ngāti Hinemanu Ngāti Hikarahui Ngāti Maru Ngāti Tapatu Ngāti Tu Manawa

    Ngāti

    Ngāti Hāmua Raekaumoana Ngāti Waipuhoro Ngāti Upokoiri

    Ngāti Te Ngāti Puha Ngāti Kirikohatu Ngāi Te Aomataura Whakamana Ngāi te Rangiakau Ngāti Komuka Tu mai te Uru Ngāti Hakeke

     Ngāti Ngāti Parakiore Ngāti Rakaihikuroa Ngāi Tamahau Tutohengarangi Ngāti Hinaariki Ngāti Te Tohinga Ngāti Meroiti Ngāti Pa Te Ika

    Ngāti

    Ngāti Tangatakau Ngāti Te Riponga Rangiwhakaewa Ngāti Te Ruinga Ngāti Ihaka Te Hika O

    Rautahi Pāpāuma Ngāti Tu Ngāti Kere

    Ngāti Te Ngāti Taitama Ngāti Te Hoori Ngāti Te Opekai Hukairangi

    4

    Ngāi Tumapūhia-a-

    Ngāti Koro Ngāti Hinerarau Rangi Ngāti Tutawake

    Ngāi Tunuiarangi Ngāti Ruawahia Ngāti Te Umuiti Ngāti Komuka

    Ngāti Takoto Ngāti Kaiwahie Ngāti Te Rore Ngāti Raukau

    Ngāti Hineararangi Ngāti Te Kari Ngāti Raetea Ngāti Tuhakeke

    7. The following marae and papakainga are associated with the claimant

    group:

Ākura Marae Hau Ariki Marae Pouākani Marae Te Unuunu Marae

    Aotea Marae Mirinoa Marae Pukaroro marae Turanganui Marae

    Hiona Marae Tahoraiti Marae Waihora Marae Waipoapoa Marae

    Te Rangimarie Parekarangaranga

    Ngāi Tumapūhia-a-Mangaakuta Nukutaimemeha Marae

    Rangi Marae Marae

    Hurunuiorangi Te Aroha o Te Ahu a Turanga Whakatomotomo

    Marae Aohanga Marae Marae Marae

    Te Kohanga Te Poho o Te

    Kaikokirikiri Marae Whakawhitiwhiti Nukutaurua Marae Rangihirawea

    Matira

    Rangiwhakaoma

    Kehemene Marae Okautete Marae Ohio Marae Marae

    Kaihoata Marae Kaitoke Marae Otaraia Marae

    Kaiwaiwai Marae Pāpāuma Marae Pāpāwai Marae Waitapu Marae

    Te Poho o Te Poho o

    Raukumara Marae Whakaoriori Marae Hinepare Tutawake

    Te Ore Ore Marae Kohunui Marae Whiti-Te-Ra Marae Takitimu Marae

    Motuwairaka Te Rae o Maunga

    Marae Te Takurua Marae Rakaiwhakairi

The Area of Interest

    8. A narrative description of the Ngāti Kahungunu ki Wairarapa- Tāmaki Nui ā

    Rua area of interest is set out below and a map which gives a graphic

    description is on page 7.

    Akura

    9. Te Rongomahina mau ana ki Mangatakoto mau ana ki Whakarongorongo

    mau ana ki te awa o Tutahuna ki Piripiri ki Mamaukarua, mau ana ki Waipoua

    ki Piripiri ki Ruapautihi mau ana ki Kaitamarote ki Mahikiekie ki te ngutu o

    Mangatakoto mau ana ki Te Papa o te Kohatu ki Te Huru o te Koromiko ki

    Marapu ki Kapupo ki te Manga a Te Wakarihi ki te Awa o Tawhiti Waingawa

    mau ana ki roto ki Waipoua ki te rohe Pihopa o Aotearoa [Rongo Parahirahi]

    5

    mau ana ki Wharerua ki te rua o Takiwhenua mau ana ki Mopuna ki te rohe o

    Akura ki Waingawa ka whati i runga i te rohe o Wiremu Kingi i araitia te rohe

    o Te Manihera mau ana ki Rangitakaiwaho me Piripiri ka hoki ki

    Rongomahina.

Tāmaki Nui-ā-Rua

    10. Beginning at Poroporo on the coast about 5kms north of Cape Turnagain, the

    line follows the coast southwards about 38kms to the Mataikona River mouth,

    it then follows the Mataikona River and its tributaries, the Pakowhai River and

    Makoura Stream to Dreyers Rock continuing eastward just north of

    Mauriceville to Mount Dundas, a trig point on the Tararua Ranges. Travelling

    north along the central line on the Tararua Ranges to the Manawatu Gorge

    where the boundary briefly enters and follows the gorge westward slightly to

    the peaks of the Ruahines then follows the central line of the Ruahine Ranges

    to Maharahara Trig point then northwards to the northern boundary of the old

    Manawatu No. 5 [Ngamoko] land block, turning eastward travelling and

    including Manawatu No. 6 [Tuatua] block, Manawatu No 8 [Wharawhara]

    block, most of the Ngapaeruru block, Tautane block to the beginning point at

    Poroporo.

Te Ore ore Marae

    11. Commencing at the Mataikona Block and following the Aohanga River inland

    to the Waingongoro Stream then north to the Makatote Stream to the

    Mataikona River inland to Pakowhai River then north along the Puketoi

    Ranges to Mangatainoka then south to Eketahuna. From this point we head

    west to Pukemoremore then south along the Tararua Ranges to Mount Alpha,

    east towards and along the Waiohine River then north along the

    Taratahi/Hikawera block to the Waingawa River. The line then proceeds

    south to the Taueru Junction then east across the Maungaraki Ranges to

    Kaiwhata and north along the coast back to Aohanga.

Hurunui-o-Rangi Marae

    12. Mataikona River inland to the Pakowhai River then north along the Puketoi

    Ranges to Mangatainoka then south to Eketahuna then west towards

    Pukemoremore then south along the Tararua Ranges to Mount Alpha then

    following the headwaters of the Waiohine River east then north along the

    Taratahi/Hikawera block to Waingawa East to converge with the

    Ruamahanga then south to Huangarua River across to Maungaraki to

    Pahaoa then along the coast line to Mataikona the starting point.

Pāpāwai Marae

    13. From the mouth of the Orongorongo east along the southern coast to

    Whangaimoana. Inland to Ruakokoputuna turning to the east and the mouth

    of the Awhea. North along the coast to Uruti then inland to Maungaraki then

    6

    Rangitumau. North again to Pukaha then on to Arete. Heading south along

    the Tararua and Remutaka Ranges to the mouth of the Orongorongo.

Te Hika O Pāpāuma

    14. In former times the hapū boundaries were known as the Castlepoint Purchase

    Block. It extended from the north at Akitio/Cape Turnagain along the coast

    line down towards Whareama there by following the river inland to Taueru,

    from Taueru inland through the mountain range, Maungaraki to the Puketoi

    Range and from Pongaroa back out to Akitio/Cape Turnagain.

Ngāi Tumapūhia-ā-Rangi

    15. This claim covers the traditional rohe of Ngāi Tumapūhia ā Rangi, which is

    located on the Eastern shores of the district of Wairarapa and extends inland

    to the Maungaraki Range and South to the Awhea River.

16. “Mai i Whareama ki Taueru, whiti atu ki te Taumata o te Hangatu, ahu atu ki

    te Karaka o Waimatua ki Wainuioru, ahu atu ki te Karaka o Waimatua ki Te

    Awhea rere atu ki Hawerawera ki te ngutu awa o Te Awhea, rere atu ma te

    takutai ki Whareama.”

Wairarapa Moana

    17. Wairarapa Lakes including Wairarapa Moana, Onoke Moana and the

    Ruamahanga River connecting both lakes, to the spit between Okorewa and

    Kiriwai and all surrounding lands covered by the traditional flood-line pre the

    1855 earthquake.

Ngāti Hinewaka

18. Ngāti Hinewaka are a coastal people. Their lands extend from Lake Onoke in

    the South along the south Wairarapa Coast, around Matakitaki-akupe, up the

    East Coast through the area around Te Unuunu (Flat Point), inland towards

    Kehemane (Tablelands), and back towards the Ruamahanga River and down

    the river to Onoke. Ngāti Hinewaka’s rohe embraces significant amounts of

    coastal land and land with high cultural, historical and archaeological value.

Map of Area of Interest

19. A map setting out the Ngāti Kahungunu ki Wairarapa- Tāmaki Nui ā Rua area

    of interest for the purposes of negotiations with the Crown for the settlement

    of the Ngāti Kahungunu ki Wairarapa- Tāmaki Nui ā Rua historical Treaty

    claims is on the following page.

7

    8

Claims to be negotiated

    20. The claims to be settled (to the extent that they are relevant) are set out in the

    table below.

     Wairarapa Moana Pouakani Wai 85 Kingi Smiler Incorporation

     Hinepatokariki Paewai Wai 97 Wairarapa Moana Trust (deceased) and Niniwa Munro.

     Wai 171 Land Interests of Henare Matua Henare Matua Kani

     Wai 429 Ngāi Tumapūhia-a-Rangi Ryshell Griggs

     Ngati Kahungunu ki Tāmaki-nui-ā-Wai 652 Josephine Hape[deceased] Rua

     Local government, Department of Wai 741 Conservation, and taonga Murray Hemi

    protection claim

     Bernard Patrick Manaena

    (deceased) Wai 744 Wairarapa 5 Percents claim

     Te Hika-o-Pāpāuma o Wairarapa ki Matai Broughton and Takare Wai 939 Kahungunu Leach.

     Wai 943 Ratima whānau claim Lance Ratima

     Frances Reiri-Smith and Henare Wai 944 Hurunui-o-Rangi Marae claim Manaena.

    Memory Te Whaiti (deceased), Wai 959 Ngati Hinewaka now Haami Te Whaiti Wai 962 Jury whānau lands claim Rebecca Harper Wai 1008 Anaru whānau claim Kerylee Jan Anaru

    The Wairarapa Rohe Crown Wai 1019 Murray Hemi & others Consultation claim

    Ngati Whātuiāpiti land reserves Wai 1021 Claude Pene claim

    Jim Hemi [deceased], Amelia

    Wai 1022 Pāpāwai Marae Committee claim Jaro [deceased], and Kingi

    Matthews.

    The Pouākani Wairarapa Exchange Wai 1023 Noelene Reti claim

    Wai 1049 Descendants of Taueru claim Charmaine Kawana

    9

Wai 1050 Ngā Aikiha claim Dorothy Chown & others

    Akura Marae, Ngati Hāmua, Ngati Manu Te Whata and Michael Wai 1057 Ahuahu claim Allen junior.

    Manu Te Whata, Hone Oneroa, Wai 2241 Nga Uri o Te hau Rawiri Smith

    Wai 1453 Land interests of Ngati Ngarengare Janine Anne Smith-laea

    Native Land Court and succession Tina Harawira, Jackie Rongonui, Wai 1569 laws. Cherry Ngatai

    Leonard Tami Te Hiko

    Wai 2211 Wairarapa Moana & land issues Thompson, Olivia Horiwia

    Tamihana.

    Jenny Winipere Mauger and Jim Wai 2213 Coastal resources Hutcheson

    Heritage Management, Crown Kaea Aotea Matiaha Te Arohatai Wai 2225 Purchases & Native Land Court. Te Rangipuataata

    Wai 2269 Land issues. Rex Murray Hemi

    21. Also included in the mandate are any historical claims of Ngāti Kahungunu ki

    Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua which have not yet been registered with the

    Waitangi Tribunal, including claims of individuals or whānau.

    22. The Trustees seek the mandate to settle all historical Treaty of Waitangi

    claims of Ngāti Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua, whether they are

    registered or unregistered.

    23. The Trustees are committed to addressing any reasonable enquiries that

    individuals and/or groups may have about the Trust’s mandating process and

    any information provided in this document.

    24. Individuals and/or groups may also wish to liaise directly with the Crown in

    regards to their concerns or any questions they may have.

Timeframes

    25. The Trustees intend to carry out the formal mandating process in late January

    to February 2012 with a series of eleven hui across the country. The

    Trustees encourage all members of Ngāti Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki

    Nui ā Rua as defined in the claimant definition above to attend the hui.

    Closer to the mandate hui, advertisements will be placed in national and local

    newspapers. Information will also be circulated through iwi panui, on Radio

    Kahungunu and other appropriate medium.

    10

    26. At these mandating hui, the Trustees will not only be seeking a formal

    mandate from the iwi members, but will also be providing important

    information about the Trust and the settlement negotiation process in general.

    Contact Details for Ngati Kahungunu ki Wairarapa-Tāmaki Nui ā Rua Trust

    27. All correspondence and enquiries can be made to:

    Robin Paratene

    Project Manager

     Phone: 021 762 460

     Email: robin@rpconsulting.co.nz

     or

     Diane Rewi

    Secretary of the Trust

    18 Rimu Street,

    Lansdowne,

    Masterton 5810.

    Phone: (06) 378 2102

    Email: rewi@xtra.co.nz

Crown Contact Details

    28. Office of Treaty Settlements

     All correspondence and enquiries can be made to:

    Phone: (04) 494 9800

    Email: KKWTNR.Feedback@justice.govt.nz

    29. Te Puni Kōkiri

     All correspondence and enquiries to be made to:

     Lucy Te Moana / Amelia Dalley

     Te Puni Kōkiri House

     143 Lambton Quay

     Wellington 6011

     Phone: (04) 819 6000

     Email: temol@tpk.govt.nz

     dalla@tpk.govt.nz

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com