EPUB

Foer, Jonathan Safran - Extreem luid en ongelooflijk dichtbij

By Jon Ramos,2014-03-26 05:47
13 views 0
Foer, Jonathan Safran - Extreem luid en ongelooflijk dichtbij

?

    ?

    ?

    ?

    ?

    De negenjarige Oskar heeft zijn vader verloren bij de aanslagen op 11 september. Hij raaktverwikkeld in een geheime zoektocht door New York om het slot te vinden dat past bij eenmysterieuze sleutel die van zijn vader is geweest. Zo probeert hij betekenis te geven aan diensdood.

    ?

    Jonathan Safran Foer (1977) studeerde filosofie aan Princeton. Alles is verlicht (2002), zijn

    debuutroman, is wereldwijd vertaald en werd bekroond met diverse prijzen. In 2005 verscheenExtreem luid & ongelooflijk dichtbij. Beide titels zijn internationale bestsellers.

    ?

    ‘Alles is verlicht door het vuurwerk van Foers talent en schrijfkunst.’ – Trouw

    ?

    ‘Foers bravoure blijft opmerkelijk. Zijn combinatie van grenzeloos sentiment metzeggingskracht en waarachtig literair vermogen kom je niet zo vaak tegen.’ – NRC Handelsblad

    ?

    ‘Het kapitaal van Foer is onaanwijsbaar en geheim. Misschien is het zijn luide, lichtmegalomane toon, die de meesterhand verraadt in een schrijverschap dat van nature over hetvermogen beschikt te laten lachen en te ontroeren.’ – Vrij Nederland

    ?

    ‘Een vaak hilarisch, maar soms ook hartverscheurend boek.’ – de Volkskrant

    ?

    ‘Foers combinatie van absoluut bandeloze fantasie in vorm en plot enerzijds en ingeleefde,gemeende en vooral ingetogen emotie anderzijds maken Extreem luid & ongelooflijk dichtbij tot

    een onvergetelijke leeservaring.’

    De Morgen

    ? ? ? ? ? EXTREEM LUID & ONGELOOFLIJK DICHTBIJ

    ? ? ? ? ? Van Jonathan Safran Foer verscheen eveneens bij Ambo|Anthos uitgevers ? Alles is verlicht Dieren eten

    ? ? JONATHAN SAFRAN FOER ? ? EXTREEM LUID & ONGELOOFLIJK DICHTBIJ ? ? Vertaald door Gerda Baardman en Tjadine Stheeman ? ? ? Anthos|Amsterdam

?

    ?

    ?

    ?

    ?

    Mijn innige dank gaat uit naar alle medewerkers van Houghton Mifflin. Jullie moedigden me aanom vooral mezelf te zijn, ook al stelde ik daar soms jullie moedergeduld mee op de proef. Ikben blij deel te mogen uitmaken van jullie familie.

    ?

    De brieven van bestaande personen in dit boek zijn geheel en al verzonnen, hoe echt ze ooklijken.

    ?

    ILLUSTRATIEVERANTWOORDING

    p. i, 41, 65, 127, 148, 162, 228, 278, 279, 283 ? 2005 Debra Melzer; p. ii, 180-181 ? MarianneMüller; p. v, 115 ? 2005 Christopher Moisan; p. 66 ? The Scotsman/Corbis Sygma; p. 67 ?Underwood & Underwood/Corbis; p. 68 ? Stephen Waits; p. 69 ? Peter Johnson/Corbis; p. 70 ?Alison Wright/Corbis; p. 71, 74, 221 en 347-375 rechterpagina’s bewerking van een foto vanLyle Owerko ? 2001 Polaris; p. 72, 73 ? David Ball/Corbis; p. 76 ? Chang W. Lee/New York Times;p. 77 ? Randy Faris/Corbis; p. 78 ‘Earliest Human Relatives’ (American Museum of NaturalHistory) ? Hiroshi Sugimoto; p. 79 ? ESA/CNES/Corbis Sygma; p. 101 ? Alan ScheinPhotography/Corbis; p. 104, 308 ? Kevin Fleming/Corbis; p. 107 ? Palani Mohan/Corbis; p. 169 ?Lester V. Bergman/Corbis; p. 206 ? Ralph Crane/Time & Life Pictures/Getty; p. 259 videostill,met toestemming van WNYW Television/AFP/Getty; p. 264 ? James Leynse/Corbis; p. 271 ? MarioTama/Getty Images North America/Getty; p. 313 ? Philip Harvey/Corbis; p. 322 ? 2005 AnneChalmers; p. 338 ? Rob Matheson/Corbis.

    ?

    De vertalers ontvingen voor deze vertaling een werkbeurs van de Stichting Fonds voor deLetteren

    ?

    Eerste druk 2005

    Achtentwintigste druk 2012

    ?

    ISBN 978 90 414 2142 5

    ? 2005 Jonathan Safran Foer

    ? 2005 Nederlandse vertaling Ambo|Anthos uitgevers, Amsterdam, Gerda Baardman en TjadineStheeman

    Oorspronkelijke titel Extremely Loud & Incredibly Close

    Oorspronkelijke uitgever Houghton Mifflin

    Omslagontwerp Roald Triebels, Amsterdam/Gray318

    Omslagbeeld Motion Picture Artwork ? 2011 Warner Bros. Entertainment Inc.

    All Rights Reserved

    Foto auteur ? Grant Delin, Corbis Outline, TCS

    ?

    Verspreiding voor België:

    Veen Bosch & Keuning uitgevers n.v., Antwerpen

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com