DOC

4 LUTEGO 2010 R

By Phillip Gonzales,2014-06-22 17:49
12 views 0
4 LUTEGO 2010 R

    UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

    WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA

     X. EUROPEJSKA KONFERENCJA NAUKOWA

    EUROPA XXI. WIEKU

    NOWE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE.

    BILANS DOŚWIADCZEŃ I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

    4-5 LUTEGO 2010 r., COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE

    RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

    4 LUTEGO 2010 R.

Godz. 08:00 09:00 - ŚNIADANIE, BREAKFAST

Godz. 10.15 - 10.30 - OTWARCIE KONFERENCJI, OPENING

    Godz. 10.30 12.00 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    Godz. 12.00 12.30 - PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK

    Godz. 12.30 14.00 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    Godz. 14.00 15.15 - PRZERWA NA OBIAD, LUNCH

    Godz. 15.15 16.45 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    Godz. 16:45 17.15 - PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK

PRACA W ZESPOŁACH

Godz. 17.15 19:00 - PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS

    Godz. 17.15 - ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

     POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK POLITYCZNYCH (SALA 102, I PIĘTRO) Godz. 19:15 - KOLACJA, DINNER

    5 LUTEGO 2010 R.

    Godz. 07.30 08.45 - ŚNIADANIE, BREAKFAST

PRACA W ZESPOŁACH

    Godz. 09.00 10.45 - PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS

    Godz. 10.45 11.15 - PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK

    Godz. 11.15 13.00 - PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS

    Godz. 13.15 - PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (SESJA PLENARNA)

    - CONCLUDING REMARKS, PLENARY SESSION

    Godz. 14.00 - OBIAD, LUNCH

    PANELE W CZASIE KONFERENCJI

     1

    CZWARTEK, THURSDAY, 05.02.2010 R.

    OBRADY PLENARNE

    PLENARY SESSION (TRANSLATED INTO ENGLISH)

PANEL 1. CZĘŚĆ 1. EU POLICIES AND POLITICS

    (ENGLISH LANGUAGE PANEL) STARTS AT 3:15

    PANEL 2. CZĘŚĆ 1. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

     THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS

    PANEL 3. CZĘŚĆ 1. POLSKA W UE WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA

     POLAND IN THE EU CHALLENGES, CHANCES, THREATS

    PANEL 4. KOBIETY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

     WOMEN IN MODERN EUROPE

    PIĄTEK, FRIDAY, 05.02.2010

PANEL 1. CZĘŚĆ 2. EU POLICIES AND POLITICS

    (ENGLISH LANGUAGE PANEL)

    PANEL 2. CZĘŚĆ 2. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

     THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS

    PANEL 3. CZĘŚĆ 2. POLSKA W UE WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA

     POLAND IN THE EU CHALLENGES, CHANCES, THREATS

    PANEL 5. POLSKA I NIEMCY W REALIACH CZŁONKOSTWA W UE

     POLAND AND GERMANY IN THE REALITIES OF THE EU MEMBERSHIP

    PANEL 6. TEORIA INTEGRACJI, REFORMA INSTYTUCJONALNA UE

     THEORY OF INTEGRATION, INSTITUTIONAL REFORM OF THE EU

    PANEL 7. GOSPODARKA EUROPEJSKA W DOBIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU

     EUROPEAN ECONOMY IN THE FACE OF GLOBAL CRISIS

    PANEL 8. EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W EUROPIE

     ECOLOGY AND ENERGY SECURITY IN EUROPE

    PANEL 9. ETYKA, WARTOŚCI, KULTURA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

     ETHICS, VALUES, CULTURE IN MODERN EUROPE

    PANEL 10. WYZWANIA EUROPY RÓŻNE WYMIARY

     CHALLENGES OF EUROPE - DIFFERENT DIMENSIONS

    PANEL 11. URZĄD PREZYDENTA W SYSTEMIE POLITYCZNY

     THE PRESIDENT OFFICE IN THE POLITICAL SYSTEM

    CZWARTEK, THURSDAY, 4 .02. 2010

     2

    BRADY PLENARNE, PLENARY SESSION Godz. 10.30 12.00 - O

    Uniwersytet Jaka Unia Europejska po wejściu w życie Traktatu z Prof. zw. Zięba Ryszard dr hab. Warszawski Lizbony? Polski punkt widzenia

    Prof. zw. Malendowski Włodzimierz WNPiD UAM Suwerenność w procesie integracji europejskiej dr hab.

    Uniwersytet Prof. zw. Wojtaszczyk Konstanty A. Polskie interesy w Unii Europejskiej dr hab. Warszawski

    Uniwersytet Społeczeństwo polskie w Unii Europejskiej 2004-2009. Prof. dr Sasińska-Klas Teresa hab. Jagielloński Bilans doświadczeń w świetle badań opinii publicznej

    Europejski Prof. dr Beichelt Timm Democracy promotion as a field of research Uniwersytet Viadrina

    Godz. 12.00 12.30 - PRZERWA NA KA, COFFEE BREAK

    Godz. 12.30 14.00 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    UKSW w Warszawie, Prof. dr Konopacki Stanisław Unia Europejska po Lizbonie zapowiedzi i rzeczywistość hab. Uniw. Łódzki

    What is the Sense of the European Studies in the 21ts Prof. dr Banus Enrique Barcelona University Century?

    Polska wobec kulturowych dylematów i wyzwań Prof. zw. Janowski Karol B. WSFiZ w Warszawie dr hab. "europejskości"

    Polityka socjalna Rady Europy. Wyzwania dla Polski w Prof. zw. Sobczak Jacek WNPiD, UAM świetle orzecznictwa Europejskiego Komitetu Praw dr hab. Społecznych

    Prof. dr Piwnicki Grzegorz Uniw. Gdański Unia Europejska jako konfederacja hab.

    Unia Europejska organizacja międzynarodowa, Prof. dr Wallas Tadeusz WNPID, UAM konfederacja czy federacja? Przyczynek do sporu hab. o optymalny kierunek rozwoju

    Godz. 14.00 15.15 - PRZERWA NA OBIAD, LUNCH

    Godz. 15.15 16.45 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    Europejski The European Union - Democratic Legitimation and Civic Prof. dr Wegmarshaus Gert-Rüdiger Uniwersytet Viadrina Participation

    Rola Polski i Niemiec w realizacji tzw. wschodniego Prof. zw. Koszel Bogdan WNPiD UAM dr hab. wymiaru UE

    Ekonomiczne efekty członkostwa Polski w UE w latach Prof. zw. Puślecki Zdzisław WNPiD UAM dr hab. 2004-2009

    Droga do Eurolandu państw członków Unii po 1 maja 2004 Prof. dr Babiak Jerzy WNPiD UAM hab. r.

    Prof. dr Bäcker Roman UMK Toruń Perspektywy wejścia Rosji do Europy hab.

    Państwowy

    Doc. dr Mikhalev Oleg Uniwersytet w Partnerstwo wschodnie UE a interesy Rosji

    Woroneżu

    Godz. 17.15 19:00 - PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS

    Godz. 17.15 - ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

     POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK POLITYCZNYCH (SALA 102, I PIĘTRO)

    Godz. 19:05 - KOLACJA, DINNER

     3

    RACA W ZESPOŁACH, SESSIONS Godz. 17.15 19:00 - P

    PANEL 1. CZĘŚĆ 1. EU POLICIES AND POLITICS STARTS AT 3:15

    Adam Mickiewicz European Asylum Policy vs. Politics Towards Refugees Safe Haven or Anna Potyrała University Fortress Europe

    University of Politics and Policies in the Field of Civil Justice: The Abolishment of the a Salvini Luxembourg Exequatur Procedure

    Norwegian University Lessons from The Nordic Model? Democracy, Integration Theory and Knut Erik Solem of Science And Community Building in Small States: the Case of Norway. Technology

    Adam Mickiewicz Agnieszka Wójcicka Nordization versus Europeanization Processes University

    Russian-Armenian

    Lika Mkrtchyan (Slavonic) State Turkey’s European Integration from Armenia’s Perspective

    University in Yerevan

    Adam Mickiewicz The European Union and its Attitude Towards Turkey’s EU Membership Bid Przemysław Osiewicz University After 2005: Between Policy and Politics

    Kyiv National Yuliya Nesteriak Information Obstacles on the European Integration Way in Ukraine Shevcenko University

    Justyna Zając University of Warsaw EU Policy in The Mediterranean: How Much Rationality?

    PANEL 2. CZĘŚĆ 1. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

     THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS

    Dośpiał-Borysiak Inicjatywynowych państw członkowskich: wymiar północny i wschodni UE - dr Uniw. Łódzki Katarzyna analiza porównawcza

    Od non-paper po Wschodnie Partnerstwo. Rola Polski w kształtowaniu wymiaru dr Piskorska Beata KUL wschodniego EPS

    Partnerstwo Wschodnie i Unia dla Śródziemnomorza - koncepcje wzmocnienia mgr Cieślińska Joanna WNPiD UAM Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE

    mgr Sudyn Swietłana WNPiD UAM Ewolucja stosunków pomiędzy Ukrainą i UE

    Akademia Graniczna Misja Wspomagająca Unii Europejskiej w Mołdawii i na Ukrainie z dr Solak Janusz Obrony Naddniestrzańską Republiką Mołdawską w tle Narodowej

    Kosienkowski mgr UMCS Unia Europejska wobec konfliktu naddniestrzańskiego Marcin

    Przybylska-Perspektywy rozwoju polityki zagranicznej Unii Europejskiej po Traktacie dr WNPiD UAM Maszner Beata lizbońskim

    PANEL 3. CZĘŚĆ 1. POLSKA W UE WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA

     POLAND IN THE EU CHALLENGES, CHANCES, THREATS

    Stan demokracji w Polsce na tle pozostałych nowych państw członkowskich dr Ossowski Szymon WNPiD UAM UE

    mgr Strzelczyk Krzysztof WNPiD UAM Polski system partyjny po przystąpieniu do UE. Porządek czy chaos?

    Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii mgr Czub Jarosław Filip Uniw. Warszawski Europejskiej

    Dr Domagała Arkadiusz Uniw. Wrocławski Polacy wobec członkostwa w Unii Gospodarczo Walutowej. Obawy i mity

    Koncepcje adaptacyjne Polski wobec systemu bezpieczeństwa Unii mgr Drygiel Marlena Uniw. Warszawski Europejskiej

    dr Pokładecki Jacek WNPiD UAM Zmiany w zakresie współpracy regionalnej w Europie z polskiej perspektywy

     4

ANEL 4. KOBIETY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE P

     WOMEN IN MODERN EUROPE

    Andruszkiewicz dr WNPiD UAM Iwetta Stereotypy płci a prasa dla kobiet na podstawie wybranych czasopism Balczyńska-Kosman dr WNPiD UAM Alina

    dr Klejdysz Natalia WNPiD UAM Równouprawnienie kobiet w Polsce - problem parytetu Dr Lorenc Magdalena WNPiD UAM Stereotyp feministki w polskim dyskursie publiczny

    Fundacja na rzecz Knochenmuss mgr Collegium Mentoring dla kobiet - transfer wiedzy w obszarze woj. lubuskiego Karolina Polonicum

    Musiał-Karg Udział kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej w dr WNPiD UAM Magdalena Europie

    dr Koźbiał Krzysztof Uniw. Jagielloński Prawa wyborcze kobiet w Liechtensteinie. Zarys problematyki dr Bielawska Agnieszka WNPiD UAM Angela Merkel wpływ na stosunki polsko-niemieckie mgr Secler Bartłomiej WNPiD UAM Rola i miejsce "pierwszych dam" w państwach europejskich

     5

    IĄTEK, FRIDAY, 5.02.2010 P

PANEL 1. CZĘŚĆ 2. EU POLICIES AND POLITICS

    Adam Mickiewicz Local Government in the Process of Implementation of the European Robert Kmieciak University Union’s Regional Policy in Poland

    University of EC Commission Cooperation with the non-EU Countries in the Field of the Ekaterina Islentyeva Luxembourg Competition Policy

    Maria Curie-Paweł Frankowski Beyond Development Policy the Case Of EPAS Sklodowska University

    University of Europe and Arbitration. Is there a Necessity of European Regulation of Bordian Nicolina Luxembourg Arbitration?

    Tomasz R. Adam Mickiewicz Presidency in the European Union as a Policy and Politics Szymczyński University

    University of Monica Bajan Regulation vs. Competition Policy in Shaping up an EU Gas Market Luxembourg

    Maria Curie-Comitology Implementation of EU Policies: Democratic Piotr Tosiek Sklodowska University Intergovernmentalism?

    Maria Curie-Security and Defence Policy of the European Union: Decision-Making and Irma Slomczynska Sklodowska University Effectiveness after Ten Years

PANEL 2. CZĘŚĆ 2. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

     THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS

    dr Ranke Andrzej WSHiD Poznań Bezpieczeństwo Europejskie wymiar wspólnotowy i partykularny mgr Raubo Jacek WNPiD UAM Nowe państwa członkowskie UE wyzwania w zakresie obronności w XXI w.

    Nieformalne struktury Unii Europejskiej w walce z międzynarodowym dr Wojnicz Luiza Uniw. Szczeciński terroryzmem

    Dolnośląska Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE - niewykorzystany instrument polskiej dr Wyligała Helena Szkoła Wyższa polityki zagranicznej?

    mgr Zobeniak Marta WNPiD UAM Unia Europejska wobec Kaukazu i Azji Centralnej

    Dywizjon mgr Współpraca państw UE w realizacji polityki akwenowej na przykładzie Pająk Krzysztof Okrętów inż. pierwszej morskiej, militarnej operacji EUNAVFOR ATALANTA Podwodnych

    Miejsce Eurojustu w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości po mgr Potkańska Monika Uniw. Szczeciński ratyfikacji Traktatu z Lizbony

    Perspektywy członkostwa Republiki Turcji w Unii Europejskiej. Wyzwania i mgr Grygo Błażej WNPiD UAM przeszkody dla szóstego rozszerzenia poza kontynent

    Stachurska

    dr Szczesiak UMCS Kwestia Turcji w Unii Europejskiej. Przyszłe scenariusze.

    Katarzyna

    PANEL 3. CZĘŚĆ 2. POLSKA W UE WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA

     POLAND IN THE EU CHALLENGES, CHANCES, THREATS

    dr Stępińska Agnieszka WNPiD UAM Unia Europejska w polskich telewizyjnych programach informacyjnych mgr Marcinkowski Tomasz PWSZ, Gorzów Wlkp. Problematyka integracji europejskiej w polskiej kampanii wyborczej 2005 r. dr Barabasz Adam WNPiD UAM Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego dr Kuczyńska Anna WSB, Dąbrowa Grn/ Rola polskiej prezydencji w promowaniu polityki wschodniej UE

    System koordynacji spraw europejskich w Polsce po 1.01.2010. Wyzwania w

    mgr Tomaszyk Mikołaj WNPiD UAM kontekście przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie UE w II poł.

    2011 r.

    Otoczenie międzynarodowe Polski w 2020 prognoza rozwoju sytuacji dr Tarnawski Marcin Uniw. Jagielloński międzynarodowej

     6

ANEL 5. POLSKA I NIEMCY W REALIACH CZŁONKOSTWA W UE P

     POLAND AND GERMANY IN THE REALITIES OF THE EU MEMBERSHIP

    Problem partnerstwa w stosunkach polsko-niemieckich po przystąpieniu dr Trosiak Cezary WNPiD UAM Polski do Unii Europejskiej

    dr Bielawska Agnieszka WNPiD UAM Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy Gazociągu Północnego

    Wyższa Szkoła FDP jako „gwarant stabilności, ale i zmiany” w niemieckiej polityce dr Kruk Aleksandra Studiów zagranicznej. Międzynarodowych

    Fenomen Eriki Steinbach. Wpływ przewodniczącej BdV na relacje polsko Mgr Piosik Jan WNPiD, UAM niemieckie

    mgr Kopka Artur EUV Populizm lewicowy w Europie na przykładzie zjednoczonych Niemiec

PANEL 6. TEORIA INTEGRACJI, REFORMA INSTYTUCJONALNA UE

     TINSTITUTIONAL REFORM OF THE EU HEORY OF INTEGRATION,

    dr Mikiewicz Przemysław Uniw. Wrocławski Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych dr Lesiewicz Elżbieta WNPiD UAM Suwerenność w integrującej się Europie mgr Żukowski Sebastian WNPiD UAM Kosmopolityczna Europa - konstrukt teoretyczny czy realna możliwość mgr Wilczewski Michał Uniw. Szczeciński Zjednoczona Unia Europejska jako gracz światowy mgr Miłoszewska Dorota WNPiD UAM Unia Europejska: postnowoczesne imperium XXI wieku

    Działalność Rady Europy w zakresie wspierania Międzynarodowych

    dr Natanek Mirosław Uniw. Jagielloński Organizacji Pozarządowych i jej możliwe konsekwencje dla przyszłego

    kształtu UE

    mgr Huczek Agnieszka Uniw. Wrocławski Wzmocniona współpraca jako forma integracji europejskiej

    PWSZ, Gorzów mgr Klatta Piotr Współpraca jako istotny element stosunków międzynarodowych? Wlkp.

    mgr Scheffs Łukasz WNPiD UAM Herman van Rompuy kim jest nowy „Prezydent UE

    Traktat Lizboński prawdziwy sukces czy porażka procesu integracji mgr Jaskulski Adam WNPiD UAM europejskiej?

    PANEL 7. GOSPODARKA EUROPEJSKA W DOBIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU

     EUROPEAN ECONOMY IN THE FACE OF GLOBAL CRISIS

    Kacperska dr WNPiD UAM Liberalizm a interwencjonizm. Recepta na kryzys Magdalena

    Uniwersytet dr Burdelski Marceli Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stosunki UE z Chinami Gdański

    dr Hajder Krzysztof WNPiD UAM Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle współczesnego kryzysu dr Kałążna Klaudia WNPiD UAM Wpływ restrukturyzacji na rynek pracy UE

    dr Jagusiak Bogusław WAT Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej prof.

    dr Róg Jan Politechnika Śląska Rola społeczności lokalnych w rozwoju społeczno - gospodarczym hab.

    Kamola-Cieślik Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o. o. w latach dr Uniw. Szczeciński Małgorzata 2004 2009

    Grupy producentów rolnych w Polsce jako podstawowa jednostka dr Kaniewski Sebastian Uniw. Szczeciński organizacji rynku rolnego. Podstawa prawna i etapy tworzenia.

    Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego mgr Miliszewski Kamil UMK Toruń w państwach Unii Europejskiej

     7

ANEL 8. EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W EUROPIE P

     ECOLOGY AND ENERGY SECURITY IN EUROPE

    Ochrona Środowiska a miejsce Unii Europejskiej w porządku mgr Sójka Arkadiusz WNPiD UAM międzynarodowym

    mgr Rosicki Remigiusz WNPiD UAM Wskaśniki bezpieczeństwa energetycznego UE

    Zabiegi dyplomatyczne nowoprzyjętych państw, w tym Polski, w celu dr Szulczyński Mirosław CP, Słubice stworzenia jednolitego systemu bezpieczeństwa energetycznego

    Instytut Zachodni, mgr Ostant Witold Bilans energetyczny „nowego” członka UE, na przykładzie Polski Poznań

    Limity emisji gazów cieplarnianych wyzwanie dla polskiego sektora mgr Gnaś Herbert UMCS energetycznego

    Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w ocenie pozarządowych

    mgr Sakson Anna WNPiD UAM organizacji ekologicznych. Polska „klimatycznym winowajcą

    Europy”?

    PANEL 9. ETYKA, WARTOŚCI, KULTURA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

     ETHICS, VALUES, CULTURE IN MODERN EUROPE

    Uniwersytet Skutki akcesji Polski do UE w ocenie głównych Kościołów dr Kusztal Aleksandra Opolski chrześcijańskich w RP

    Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji europejskiej w świetle encykliki dr Hordecki Bartosz WNPiD UAM „Caritas in veritate”

    Europa bez krzyża? Spór o symbole religijne w europejskiej przestrzeni mgr Secler Bartłomiej WNPiD UAM publicznej

    dr Mrówczyńska Janina WNPiD UAM O ochronie dziedzictwa kulturowego w Polsce mgr Polakowski Marcin UMK Toruń Miejsce republikańskiej teorii życia publicznego w Europie mgr Kaszkur Alina WNPiD UAM Etyka a polityka przykład Jacka Kuronia

    Konflikt jako wartość. Demokracja agonistyczna a populizm europejski w mgr Biały Filip WNPiD UAM ujęciu Chantal Mouffe

PANEL 10. WYZWANIA EUROPY RÓŻNE WYMIARY

     CHALLENGES OF EUROPE - DIFFERENT DIMENSIONS

    Edukacja polityczna a innowacyjność społeczna. Uwarunkowania dr Lissewski Piotr WNPiD UAM metodyczne

    dr Musiał Miron WSJO Europejski system szkolnictwa wyższego? mgr Antkowiak Paweł WNPiD UAM Europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów mgr Narożna Dominika WNPiD UAM Eksplanacyjny wymiar zniesławienia prasowego dr Grochowski Robert WNPiD UAM Europejska reklama i towarzysząca jej nienawiść

    PWSZ, Gorzów Eurosceptycyzm znad Wełtawy.Inspiracja brytyjska czy oryginalny dr Leszczyński Paweł Wlkp. wariant czeskich konserwatystów?

    Transformacja polityczna i gospodarcza współczesnej Ukrainy. Dryf dr Donaj Łukasz WNPiD UAM euroatlantyckiej polityki

    Instytut Wschodni Sytuacja polityczna Ukrainy po pierwszej turze wyborów prezydenckich Dr Figura Marek UAM 2010 r. w kontekście jej szans na integrację z UE

    Inicjatywy UE wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego na mgr Lugina Olena WNPiD UAM Ukrainie. Rola ukraińskich organizacji pozarządowych

    Kierunki rozwoju mecenatu w Polsce i na Ukrainie w kontekście mgr Matiazh Svitlana UMCS poszukiwania optymalnego modelu mecenatu

    Obszar metropolitarny jako propozycja zmian w systemie zarządzania dr Nawrot Bogdan WNPiD UAM lokalnego w Polsce

    dr Hajdasz Jolanta WSUS, Poznań Cyfryzacja telewizji w Polsce, wyzwania i zagrożenia

     8

ANEL 11. URZĄD PREZYDENTA W SYSTEMIE POLITYCZNY P

     THE PRESIDENT OFFICE IN THE POLITICAL SYSTEM

prof.

    zw. dr Sobczak Jacek WNPiD UAM Urząd prezydenta w systemie politycznym Polski hab.

    mgr Kakareko Ksenia WNPiD UAM Instytucja prezydenta w systemie politycznym Białorusi

    UAM, Collegium dr Sobczak Witold Instytucja prezydenta w systemie politycznym Ukrainy Europaeum Gnesnense

    Prezydent Ukrainy a Krajowa Rada Ukrainy Radiofonii i mgr Travinska Svitlana WNPiD, UAM Telewizji

    Wyższa Szkoła

    dr Shukuralieva Nartsiss Kujawsko-Pomorska w Instytucja prezydenta w systemie politycznym Kirgistanu

    Bydgoszczy

    dr Piesiewicz Piotr SWPS Instytucja prezydenta w systemie politycznym Estonii dr hab. Grochmalski Piotr UMK Toruń Instytucja prezydenta w systemie politycznym Kazachstanu prof. dr Bäcker Roman UMK Toruń Instytucja prezydenta w systemie politycznym Rosji hab.

    dr Adas Jakubauskas Uniwersytet Wileński Instytucja prezydenta w systemie politycznym Litwy

     9

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com