DOC

4 LUTEGO 2010 R

By Phillip Gonzales,2014-06-22 17:49
10 views 0
4 LUTEGO 2010 R

    UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

    WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA

     X. EUROPEJSKA KONFERENCJA NAUKOWA

    EUROPA XXI. WIEKU

    NOWE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE.

    BILANS DOŚWIADCZEŃ I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

    4-5 LUTEGO 2010 r., COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE

    RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

    4 LUTEGO 2010 R.

Godz. 08:00 09:00 - ŚNIADANIE, BREAKFAST

Godz. 10.15 - 10.30 - OTWARCIE KONFERENCJI, OPENING

    Godz. 10.30 12.00 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    Godz. 12.00 12.30 - PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK

    Godz. 12.30 14.00 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    Godz. 14.00 15.15 - PRZERWA NA OBIAD, LUNCH

    Godz. 15.15 16.45 - OBRADY PLENARNE, PLENARY SESSION

    Godz. 16:45 17.15 - PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK

PRACA W ZESPOŁACH

Godz. 17.15 19:00 - PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS

    Godz. 17.15 - ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

     POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK POLITYCZNYCH (SALA 102, I PIĘTRO) Godz. 19:15 - KOLACJA, DINNER

    5 LUTEGO 2010 R.

    Godz. 07.30 08.45 - ŚNIADANIE, BREAKFAST

PRACA W ZESPOŁACH

    Godz. 09.00 10.45 - PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS

    Godz. 10.45 11.15 - PRZERWA NA KAWĘ, COFFEE BREAK

    Godz. 11.15 13.00 - PRACA W ZESPOŁACH, SESSIONS

    Godz. 13.15 - PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (SESJA PLENARNA)

    - CONCLUDING REMARKS, PLENARY SESSION

    Godz. 14.00 - OBIAD, LUNCH

    PANELE W CZASIE KONFERENCJI

     1

    CZWARTEK, THURSDAY, 05.02.2010 R.

    OBRADY PLENARNE

    PLENARY SESSION (TRANSLATED INTO ENGLISH)

PANEL 1. CZĘŚĆ 1. EU POLICIES AND POLITICS

    (ENGLISH LANGUAGE PANEL) STARTS AT 3:15

    PANEL 2. CZĘŚĆ 1. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

     THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS

    PANEL 3. CZĘŚĆ 1. POLSKA W UE WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA

     POLAND IN THE EU CHALLENGES, CHANCES, THREATS

    PANEL 4. KOBIETY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

     WOMEN IN MODERN EUROPE