DOC

comportamentului

By Valerie Allen,2014-08-11 02:44
9 views 0
comportamentului

I N S P E C T O R A T U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N C L U J

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

    CLUJ

Proceduri de intervenţie şi gestionare a situaţiilor

    de violenţă în mediul şcolar

    2009

    CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ

    Coordonatori ISJ: insp. şc. Steliana Eliade, insp.şc. Daniela Sălăgean

Coordonatorul grupului de lucru: prof. psih. Marin Plosca, director CJRAE

    Prof. psih. Veronica Bogorin, CJRAE Prof. psih. Ruxandra Vasilescu, CJRAE Prof. psih. Alb Lucia, Lic. „V. Babeş”

    Prof. psih. Maria Baumgarten Prof. soc. Gabriela Căian, Col. Ec. „I. Pop”

    Prof. soc. Raluca Crişan, Lic. „O.Ghibu”

    Prof. psih. Laura Ionescu, Col.G.Coşbuc

    Prof. psih. Eleonora Marcov, Gr. Şc. „Şt.Pascu”, Apahida Prof. psih. Cornelia Mureşan

    Prof. psih. Ioana Pascaru, Lic. de Muzică „S. Toduţă”

    Prof. psih. Popa Diana, Şc. Tr. Dârjan

    Prof. psih. Ioana Pop, Lic. A. Iancu

    Prof. psih. Mihaela Rusu, Col. Tehnic ”Napoca”

    Prof. ped. Lorena Sava, Gr. Şc. „A. Borza”

    Echipa de lucru vă doreşte succes în aplicarea programului!

    2009 2

    CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ

CUPRINS

1. Violenţa în şcoli – aspecte generale pag. 4

    2. Clasificarea formelor de violenţă după gradul de gravitate pag. 7 3. Proceduri de intervenţie în cazuri de violenţă în şcoală pag. 9 4. Direcţii de intervenţie în cazuri de violenţă – pag. 11 5. Fişă de monitorizare a comportamentului pag.14 6. Ghid de interviu pentru părinţi pag. 15

    7. Ghid de interviu pentru profesori/învăţători pag. 16 8. Chestionare ( elevi, cadre didactice, părinţi) pag.17 9. Planuri de lecţie (primar, gimnaziu, liceu) pag. 29

    2009 3

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ

    Violenţa în şcoli

    - aspecte generale -

    Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau

    audiovizualul informează în permanenţă cu privire la manifestări diverse ale acestui fenomen. Apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine, adesea, un lucru obişnuit, cu care semenii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, pun