DOC

Editoriaal

By Roberta Taylor,2014-08-29 12:28
24 views 0
Editoriaal

    EDITORIAAL (OKTOBER 2008)

    Beste Lezer,

    Waar kan een hoofdredacteur nog meer van dromen dan van

    vooral tijd te steken in het schikken van de hem toegezonden

    teksten?

    Dit Bulletin kwam immers tot stand dankzij de bijdragen van

    méér dan 10 mede-journalisten.

    Hartelijk dank aan Christiane, Etienne, Gustave, Henri, Jacques,

    Jean-Michel, Luc, Marc, Marthe, Pascal & Paul !

    En nu hopen dat ook onze lezers zich met evenveel enthousiasme zullen verdiepen in deze lijvige najaarseditie.

    En zoals steeds zijn Uw reacties en bijdragen voor het volgende nummer meer dan welkom.

Met redactionele groeten

Bernard

    ccn@telenet.be

THE LADIES CORNER

Maandag 6 oktober 2008

Restaurant Brasserie Zita

    Tiensesteenweg 347

    3010 Kessel-Lo

    Parking naast het restaurant !

“Zita” is gehuisvest in het vroegere restaurant “In de Mol” tegenover de zgn. Expresweg en

    is sinds 14 Augustus een nieuwe Griekse parel aan het Brabants horecasegment. U kunt er op ontdekking gaan naar een combinatie van uitgesproken Griekse gerechten en

    eerder Europees getinte schotels…

    Mais le principal est le plaisir de se retrouver entre nous!

    Dank om tijdig te verwittigen ! Merci de prévenir à temps !

    Martine (016-46 00 10) Suzanne :(016-25 28 42) Vinciane (016-40 26 47)

     NOTEER ALVAST !

     -02/10 Wijnactie bij GMS

    - 06/10 SV

    - 16/10 Bestuursvergadering

    - 03/11 SV

    - 20/11: Bestuursvergadering

    - 01/12 SV

    -18/12: Bestuursvergadering

    - 09/01 Ladies Night (vrijdag!)

    - 02-02 SV (bezoek Gouverneur)

    - 02-03 SV (verkiezingen)

    1

     THE LION KING

    Tot U spreekt nu de Voorzitter :

    Mont Ventoux was een mooie belevenis. .

    Meer uitgebreid verslag van Etienne volgt in een volgend nummer. Meest positieve voor mij was het verblijf op de camping. Lions Club Leuven op een camping, kunt ge u voorstellen, niet te geloven. Maar het was een mooie camping in een mooi stadje, Vaison-La-Romaine. De sfeer was er ontspannen en kameraadschappelijk, ook met de andere deelnemers.

    De sportieve prestatie voor de wandelaars was vreselijk, de weergoden hebben er alles aan gedaan om ons te verhinderen de top te bereiken. De fietsers hadden beter weer, ik ben blij ( maar jaloers ) voor hen.

    Zeer geapprecieerd was ook het bezoek van de Leuvense Lionsvrienden die in de streek waren.

    Volgens de deelnemers iets om te herhalen naar de toekomst toe ! Camping nog uit te zoeken.

    Volgende activiteit, van levensbelang voor onze sociale werken, is de wijnactie op donderdag 2 oktober bij GMS, Haasrode. Allen hier naartoe, met zoveel mogelijk. De wijncommissie heeft goede wijnen uitgezocht, we hebben een mooie brochure en uitnodiging, en nieuw dit jaar is dat er kan besteld worden via Internet. De wijncommissie heeft het allemaal klaar gespeeld op zeer korte tijd, want elk jaar wordt de datum wat naar voren geschoven, we willen de eerste zijn.

    Op het bestuurscomité hebben we besloten om onze website centraal te stellen, en meer en meer te gebruiken in het kader van onze activiteiten. Zoals er vroeger dikwijls werd verwezen naar het bulletin, zullen we meer en meer verwijzen naar onze website. Maar we willen geen achterblijvers, we zullen ook goed opvolgen dat onze boodschappen bij iedereen terecht komen.

    Een andere beslissing is dat we op de vergaderingen af en toe een spreker zullen voorzien, over een sociaal onderwerp.

    Voor de prijs van het Nationaal Werk gaan we ons projekt “ Link in de kabel “ voorstellen,

    Jacques maakt het dossier op.

    En intussen organiseert Henri de actie Voedselbanken aan Delhaize Naamsepoort

    Vanuit de zone stuurt men het bericht dat men op zoek is naar kandidaten voor het vice gouverneurschap ( en mogelijkheid achteraf tot gouverneur ) van ons district. Om in aanmerking te komen moet men wel wat adelbrieven kunnen voorleggen, voorzitter van de zone geweest zijn of een functie in het district. Wie komt er bij ons in aanmerking en heeft er ambitie, Guy Portaels ? Guy, ge krijgt wat bedenktijd, als je het aanneemt, moet gans de club achter je staan.

    Goed nieuws: een vertegenwoordiger van Lions Club Leuven komt in aanmerking voor een geldelijke steun van de zone ( EUR 2000 ) voor deelname aan de Internationale Lionsconventie 2010, in Australië ! Een unieke kans.

See you op de wijnproefavond.

    2

" VORIGE VERGADERING "

STATUTAIRE VERGADERING SEPTEMBER

    Maandag 1 september 2008 Ŕ Salons Georges - Leuven

Menu : mosselen natuur met Belgische frietjes

    Verontschuldigd: zie lijst

    Afwezig: idem

    Aanwezig: eveneens

    Eén september: de kleinere kinderen gaan terug naar school en de grotere naar de Lions, maar ook bij ons waren er een aantal brossers die nog wat nagenoten van hun vakantie. (niet vergeten een afwezigheidsbriefje bij Pater Prefect af te geven!) Onze nieuwe Voorzitter vloog er met vol enthousiasme in en vergat daarbij zelfs de heildronk ter ere van de Koning.

    Laatkomers hadden snel begrepen dat de vergaderingen voortaan stipt op tijd zullen beginnen.

    Ook voor Salons Georges was dit even wennen (de mosselen waren nog niet klaar) en dus kreeg Marc VdL het woord.

    De Wijncommissie selecteerde uit 10 wijnlanden een aantal pareltjes die Jean D op een zeer geslaagde wijze in onze catalogus voorstelt.

    Naast deze catalogus die eerstdaags zou worden opgestuurd, kan het assortiment eveneens op onze website geraadpleegd worden en ook een bestelbon zal on-line beschikbaar zijn.

    Gelukkig blijft het proeven zelf een fysische beleving en onze genodigden mogen zich nu reeds verheugen op een prachtig assortiment.

    Op 2 oktober is iedereen van harte welkom van 19 tot 22u bij GMS te Haasrode. In bijlage vindt U het werkrooster waarbij, in geval van onbeschikbaarheid, gevraagd wordt zelf voor een plaatsvervanger te zorgen.

De mosselen kwamen, de vesten gingen

    Jean V gaf zijn stormtroepen nog een paar laatste tips en wist ons te vertellen dat hij zijn “fietsvriend” meenam naar de Mont Ventoux. (“C’est quoi ça, un “fietsvriend?”)

    22 deelnemers, waarvan 14 leden, staan borg voor een opmerkelijke vertegenwoordiging van onze Club.

    Reken daarbij een sponsorring ten bedrage van +/- 4000 Euro en het mag duidelijk zijn dat Jean zijn taak prima heeft volbracht. Proficiat!

    PS: Voor zover nodig worden de sponsors er aan herinnerd hun bijdrage zo snel mogelijk te storten, waarvoor dank!

    Zoals in het laatste Bulletin aangekondigd, kwam onze Voorzitter terug op de talrijke commissies die onze Club rijk is.

    Gezien een overzicht hiervan eveneens in het laatste Bulletin werd afgedrukt, wordt eenieder, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, geacht te weten in welke commissie hij zetelt… en uiteraard ook wat deze taak inhoudt.

    Teneinde geen dode letter te zijn/blijven/worden zou het misschien aan te raden zijn dat elke Commissie-Voorzitter zijn commissieleden kort samenbrengt (bvb juist voor een vergadering) teneinde duidelijke afspraken te maken. (wordt vervolgd Ŕ zie ook apart

    artikel ivm Commissies Statuten en Huishoudreglement)

3

    Luc S. ontving een uitnodiging vanwege Lions Vierzen die een Rallye organiseert. Gelet op de talrijke activiteiten die onze club de komende weken op haar agenda heeft zal Luc hen hiervoor op gepaste wijze danken.