DOC

Editoriaal

By Roberta Taylor,2014-08-29 12:28
25 views 0
Editoriaal

    EDITORIAAL (OKTOBER 2008)

    Beste Lezer,

    Waar kan een hoofdredacteur nog meer van dromen dan van

    vooral tijd te steken in het schikken van de hem toegezonden

    teksten?

    Dit Bulletin kwam immers tot stand dankzij de bijdragen van

    méér dan 10 mede-journalisten.

    Hartelijk dank aan Christiane, Etienne, Gustave, Henri, Jacques,

    Jean-Michel, Luc, Marc, Marthe, Pascal & Paul !

    En nu hopen dat ook onze lezers zich met evenveel enthousiasme zullen verdiepen in deze lijvige najaarseditie.

    En zoals steeds zijn Uw reacties en bijdragen voor het volgende nummer meer dan welkom.

Met redactionele groeten

Bernard

    ccn@telenet.be

THE LADIES CORNER

Maandag 6 oktober 2008

Restaurant Brasserie Zita

    Tiensesteenweg 347

    3010 Kessel-Lo

    Parking naast het restaurant !

“Zita” is gehuisvest in het vroegere restaurant “In de Mol” tegenover de zgn. Expresweg en

    is sinds 14 Augustus een nieuwe Griekse parel aan het Brabants horecasegment. U kunt er op ontdekking gaan naar een combinatie van uitgesproken Griekse gerechten en

    eerder Europees getinte schotels…

    Mais le principal est le plaisir de se retrouver entre nous!

    Dank om tijdig te verwittigen ! Merci de prévenir à temps !

    Martine (016-46 00 10) Suzanne :(016-25 28 42) Vinciane (016-40 26 47)

     NOTEER ALVAST !

     -02/10 Wijnactie bij GMS

    - 06/10 SV

    - 16/10 Bestuursvergadering

    - 03/11 SV

    - 20/11: Bestuursvergadering

    - 01/12 SV

    -18/12: Bestuursvergadering

    - 09/01 Ladies Night (vrijdag!)

    - 02-02 SV (bezoek Gouverneur)

    - 02-03 SV (verkiezingen)

    1

     THE LION KING

    Tot U spreekt nu de Voorzitter :

    Mont Ventoux was een mooie belevenis. .

    Meer uitgebreid verslag van Etienne volgt in een volgend nummer. Meest positieve voor mij was het verblijf op de camping. Lions Club Leuven op een camping, kunt ge u voorstellen, niet te geloven. Maar het was een mooie camping in een mooi stadje, Vaison-La-Romaine. De sfeer was er ontspannen en kameraadschappelijk, ook met de andere deelnemers.

    De sportieve prestatie voor de wandelaars was vreselijk, de weergoden hebben er alles aan gedaan om ons te verhinderen de top te bereiken. De fietsers hadden beter weer, ik ben blij ( maar jaloers ) voor hen.

    Zeer geapprecieerd was ook het bezoek van de Leuvense Lionsvrienden die in de streek waren.

    Volgens de deelnemers iets om te herhalen naar de toekomst toe ! Camping nog uit te zoeken.

    Volgende activiteit, van levensbelang voor onze sociale werken, is de wijnactie op donderdag 2 oktober bij GMS, Haasrode. Allen hier naartoe, met zoveel mogelijk. De wijncommissie heeft goede wijnen uitgezocht, we hebben een mooie brochure en uitnodiging, en nieuw dit jaar is dat er kan besteld worden via Internet. De wijncommissie heeft het allemaal klaar gespeeld op zeer korte tijd, want elk jaar wordt de datum wat naar voren geschoven, we willen de eerste zijn.

    Op het bestuurscomité hebben we besloten om onze website centraal te stellen, en meer en meer te gebruiken in het kader van onze activiteiten. Zoals er vroeger dikwijls werd verwezen naar het bulletin, zullen we meer en meer verwijzen naar onze website. Maar we willen geen achterblijvers, we zullen ook goed opvolgen dat onze boodschappen bij iedereen terecht komen.

    Een andere beslissing is dat we op de vergaderingen af en toe een spreker zullen voorzien, over een sociaal onderwerp.

    Voor de prijs van het Nationaal Werk gaan we ons projekt “ Link in de kabel “ voorstellen,

    Jacques maakt het dossier op.

    En intussen organiseert Henri de actie Voedselbanken aan Delhaize Naamsepoort

    Vanuit de zone stuurt men het bericht dat men op zoek is naar kandidaten voor het vice gouverneurschap ( en mogelijkheid achteraf tot gouverneur ) van ons district. Om in aanmerking te komen moet men wel wat adelbrieven kunnen voorleggen, voorzitter van de zone geweest zijn of een functie in het district. Wie komt er bij ons in aanmerking en heeft er ambitie, Guy Portaels ? Guy, ge krijgt wat bedenktijd, als je het aanneemt, moet gans de club achter je staan.

    Goed nieuws: een vertegenwoordiger van Lions Club Leuven komt in aanmerking voor een geldelijke steun van de zone ( EUR 2000 ) voor deelname aan de Internationale Lionsconventie 2010, in Australië ! Een unieke kans.

See you op de wijnproefavond.

    2

" VORIGE VERGADERING "

STATUTAIRE VERGADERING SEPTEMBER

    Maandag 1 september 2008 Ŕ Salons Georges - Leuven

Menu : mosselen natuur met Belgische frietjes

    Verontschuldigd: zie lijst

    Afwezig: idem

    Aanwezig: eveneens

    Eén september: de kleinere kinderen gaan terug naar school en de grotere naar de Lions, maar ook bij ons waren er een aantal brossers die nog wat nagenoten van hun vakantie. (niet vergeten een afwezigheidsbriefje bij Pater Prefect af te geven!) Onze nieuwe Voorzitter vloog er met vol enthousiasme in en vergat daarbij zelfs de heildronk ter ere van de Koning.

    Laatkomers hadden snel begrepen dat de vergaderingen voortaan stipt op tijd zullen beginnen.

    Ook voor Salons Georges was dit even wennen (de mosselen waren nog niet klaar) en dus kreeg Marc VdL het woord.

    De Wijncommissie selecteerde uit 10 wijnlanden een aantal pareltjes die Jean D op een zeer geslaagde wijze in onze catalogus voorstelt.

    Naast deze catalogus die eerstdaags zou worden opgestuurd, kan het assortiment eveneens op onze website geraadpleegd worden en ook een bestelbon zal on-line beschikbaar zijn.

    Gelukkig blijft het proeven zelf een fysische beleving en onze genodigden mogen zich nu reeds verheugen op een prachtig assortiment.

    Op 2 oktober is iedereen van harte welkom van 19 tot 22u bij GMS te Haasrode. In bijlage vindt U het werkrooster waarbij, in geval van onbeschikbaarheid, gevraagd wordt zelf voor een plaatsvervanger te zorgen.

De mosselen kwamen, de vesten gingen

    Jean V gaf zijn stormtroepen nog een paar laatste tips en wist ons te vertellen dat hij zijn “fietsvriend” meenam naar de Mont Ventoux. (“C’est quoi ça, un “fietsvriend?”)

    22 deelnemers, waarvan 14 leden, staan borg voor een opmerkelijke vertegenwoordiging van onze Club.

    Reken daarbij een sponsorring ten bedrage van +/- 4000 Euro en het mag duidelijk zijn dat Jean zijn taak prima heeft volbracht. Proficiat!

    PS: Voor zover nodig worden de sponsors er aan herinnerd hun bijdrage zo snel mogelijk te storten, waarvoor dank!

    Zoals in het laatste Bulletin aangekondigd, kwam onze Voorzitter terug op de talrijke commissies die onze Club rijk is.

    Gezien een overzicht hiervan eveneens in het laatste Bulletin werd afgedrukt, wordt eenieder, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, geacht te weten in welke commissie hij zetelt… en uiteraard ook wat deze taak inhoudt.

    Teneinde geen dode letter te zijn/blijven/worden zou het misschien aan te raden zijn dat elke Commissie-Voorzitter zijn commissieleden kort samenbrengt (bvb juist voor een vergadering) teneinde duidelijke afspraken te maken. (wordt vervolgd Ŕ zie ook apart

    artikel ivm Commissies Statuten en Huishoudreglement)

3

    Luc S. ontving een uitnodiging vanwege Lions Vierzen die een Rallye organiseert. Gelet op de talrijke activiteiten die onze club de komende weken op haar agenda heeft zal Luc hen hiervoor op gepaste wijze danken.

    Henri lichtte ons in over enkele projecten waarvoor Windekind op ons beroep zou willen doen. Deze aanvragen zullen op de komende Bestuursvergadering (waarop iedereen voortaan welkom is) verder worden besproken.

    Naast de komende inter-serviceclub vergadering die op 11 september in de Faculty Club doorgaat, verwees Henri naar de eerder toegestuurde mail i.v.m. actie Voedselbank die dit jaar doorgaat van 16/10 t.e.m. 22/10 bij Delhaize Naamsepoort.

Met een variante op “Tintin au Congo” was het de beurt aan Jean-Michel voor een

    originele Tailtwist, gevolgd door een stilaan opnieuw traditioneel geworden “ronde-tafel-

    bevraging”.

    Ondanks zijn grondige aversie voor dergelijke gebruiken, beet Luc S. de spits af. Als uiterst &aandachtige lezer van ons Bulletin (waarvoor dank n.v.d.r.) merkte hij op dat Marc D R in geen enkele commissie stond vermeld, net als Jean-Pierre G, Raymond en Lucien trouwens en onderstreepte -terecht- het belang dat nieuwe leden meteen betrokken moeten worden in de werking van onze club.

    Daarnaast waarschuwde hij dat, gelet op de virtuele verspreiding van het Bulletin, de kans groot was dat tal van onze echtgenotes niet meer op de hoogte zijn van onze clubwerking. Uiteraard staat het elkeen vrij het Bulletin bij ontvangst af te drukken maar misschien kan ons clubblad eveneens naar de e-mail adressen van onze partners worden verzonden. (zie eveneens artikel verder in dit nummer)

    Gelet op het late uur lieten de meeste leden de kelk aan zich voorbij gaan en werd de bar geopend met de gebruikelijke informele discussies at large.

    " LE CARNET ROSE "

C’est avec grand plaisir que nous apprenons la naissance de Linn, née le 11 septembre.

    Toutes nos félicitations aux parents, ainsi qu’à Monique et Bob qui, grâce à Ann et son époux, sont désormais Grand-parents pour la troisième fois!

     HAPPY BIRTHDAY !

    In oktober vieren volgende leden hun verjaardag:

    Jean-Pierre C (13/10), Frank V. (25/10) en Jan B. (27/10)

    Van harte veel geluk toegewenst!

4

" VOEDSELBANK"

Beste Vriend,

    Zoals ieder jaar is de Belgische Federatie van Voedselbanken actief met inzamelingen in de winkels Delhaize van het land.

    De Federatie heeft ons gevraagd te zorgen voor vrijwilligers die nodig zijn om deze actie waar te maken bij Delhaize aan de Naamsepoort te Heverlee. ( 16-10 t.e.m. 22-10-08) Wij laten je hierbij het dag- en uurrooster geworden met de inschrijvingen die reeds genoteerd werden tijdens de maandelijkse samenkomst van onze dames.

    Wij hopen dat je ons zal helpen om het rooster volledig kunnen in te vullen; jijzelf, je partner, familie? vrienden? Mogen wij, voor praktische redenen, het telefoonnummer van de vrijwilliger?

    Om de organisatie vlot te laten verlopen, graag een antwoord per kerende; men kan ons bereiken per telefoon: 016 49 05 05, per fax: 016 48 25 12,

    per mail: henrikinnen@telenet.be.

    Naarmate de inschrijvingen binnenkomen krijg je van ons een bevestiging, of, indien het gekozen tijdstip(pen) reeds gereserveerd is nemen wij contact met u om een andere afspraak te maken.

    Met vriendelijke groeten,

    Henri en Claudine

     DE LEEUWENKUIL

    met dank aan Luc Van Ermengem

    Tenzij vergissing, kwam onderstaand raadsel nog niet op de

    vergadering ter sprake. We hernemen dus de vraagstelling:

    En nettoyant les tables de la cafétéria où il travaille,

    Monsieur E. Lémant ramasse périodiquement toutes sortes

    d'objets oubliés qu'il entrepose dans son garage. Il trouve

    pêle-mêle des cuffards, des auctriens, des almutients, etc.

    Selon vous, quel objet de cette liste possède la plus grande valeur? - Cuffard

    - Auctrien

    - Almutient

    - Agodes

    - Snopien

    - Fenard

Amitiés

Luc

5

    " STATUTS, QUAND TU NOUS TIENS! "

    Ondanks het toch niet onaardig aantal commissies zijn er onlangs

    nog twee bijkomende werkgroepen in het leven geroepen, weze het

    dat deze slechts een tijdelijk bestaan zullen hebben: de

    “Commissie Statuten” en de “Commissie Huishoudreglement”.

    Zoals reeds lang aangekondigd dient onze club zich als vzw in

    regel te stellen met de “nieuwe” wetgeving die hierover verscheen.

    Gezien dit een juridische aangelegenheid is en onze club een aantal excellente juristen telt, is deze commissie samengesteld uit Guy, Jozef, Jean-Michel en Thomas. Bedoeling is dat zij een tekst uitwerken die op een eerstvolgende vergadering aan alle leden zal overgemaakt worden.

    De formele goedkeuring van deze aangepaste statuten zal, conform de wet, vanzelfsprekend aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

    Onze Club is, naast een juridische entiteit, uiteraard -en vooral- ook een vereniging die bepaalde idealen en doelstellingen nastreeft en, via het locale niveau, deel uitmaakt van de internationale Lions-organisatie.

    De bedoeling van het huishoudreglement is te zorgen voor een omzetting van de Lions-richtlijnen in een werkbare en praktische leidraad op Clubniveau die door alle leden niet alleen goedgekeurd maar ook volledig onderschreven wordt.

    De -zij het dus tijdelijke- “Commissie Huishoudreglement” heeft als taak een voorstel uit te werken ter voorbereiding van een grondige bezinning en gedachtewisseling met alle clubleden.

    Deze “denkgroep” is samengesteld uit volgende leden:Georges, Jean-Pierre C., Henri,

    Jean-Albert, Jean V. en Bernard.

HET BOEK VAN DE GOUVERNEUR

    Aan elke club werd gevraagd een bijdrage te leveren waarin, onder andere, de sociale werken werden voorgesteld.

    Dank aan Henri die deze taak prefect heeft weten uit te voeren en er eveneens een beschrijving van onze fagnon aan toevoegde

Onze fanion stelt het Leuvense Stadswapen voor.

    Officieel: “de guelles à la face d’argent” wat in het Nederlands heraldisch

    bargoens als volgt zou luiden:”in keel een dwarsbalk van zilver” of in gewone

    omgangstaal: een rood schild doorsneden met een witte band (de kleuren

    van de stad Leuven).

    Het Leuvense stadsschild is door zijn toevallige geschiedkundige

    lotsverbondenheid hetzelfde als dit van het aloude hertogdom Lotharingen.

    Henri bezorgde ons bovendien, speciaal voor alle Clubleden, een heuse studie over het Leuvens wapenschild die U verder in dit blad kan raadplegen.

    6

    " LEEUWEN OP DE MONT VENTOUX"

    Op de website vindt U een uitgebreide foto-reportage over deze

    unieke prestatie.

    De redactie hoopt weldra eveneens een verslag te publiceren maar

    wat momenteel primeert is Jean V van harte te feliciteren voor

    de meesterlijke wijze waarop hij zijn taak als organisator,

    coördinator, sportdirecteur, coach, motivator en uiteraard ook als actieve deelnemer tot een goed einde heeft weten te brengen!

    Hoe kunnen we dit beter formuleren dan het woord te laten aan enkele participanten die, amper thuis aangekomen, spontaan volgende mails stuurden:

“Beste Jean,

    Ik veronderstel dat iedereen behouden thuis is gekomen van de expeditie Mont Ventoux.

    Wij hebben het idee "om eens deel te nemen aan een activiteit van de door Lions Leuven gesponsorde organisaties" uiteindelijk in je "pedalen" geschoven.

    Ook al hebben we niet altijd "doorgeklikt" naar alle bijlagen van je talrijke mails en aanmoedigingen (althans blijkbaar ik, en nog een paar, …zodat we zonder koffie zaten ……..), de groep was solidair. Dank Marc en Ann voor de koffie, Guy voor de croissants en Paul en Do voor de dranken. We hebben ons echt tof geamuseerd onder,

    rond en op de grillige dame, genaamd Mont Ventoux.

     Jean, alvast bedankt voor je begeleiding, en medewerking aan de organsiatie en het welslagen van dit avontuur.

    Ik was ook trots op onze club, toen Eddie Gijbels, directeur van Oostrem, voor alle aanwezigen ons vernoemd heeft als de trouwe partner van Oostrem, sinds het ontstaan van Oostrem. Yes, we serve, en dat kan ook door toffe, aangename en sportieve acties.

    Ik heb het ook tof gevonden om mensen uit de Provence te ontmoeten, die ook lid zijn van onze club. Le monde est petit.

    Il est si petit, qu'il rentre dans un "mobile home" ! De wereld ligt aan onze voeten !!!

    Jean, je hebt dat prachtig gedaan. We zijn nog nieuwsgierig naar de finale sponsorresultaten, gegenereerd door Lions Leuven en haar netwerk.

    Nu, belangrijk voor jou als erkende en gevestigde organisator. Je zal niet op je lauweren kunnen rusten. Op de bus hebben Mario en de buschauffeur reeds een nieuw project ( nog geheim) voor over 2 jaar. Dus bereidt je alvast voor, we wachten met veel nieuwsgierigheid je aankondiging over deze nieuwe expeditie.

    En in 2010 viert Windekind haar jubileum, 50 jaar !!! Durven we beide organisaties koppelen aan een fantastische expeditie. Het bracht ons allemaal zo dichter bij elkaar.

    Dank je wel Jean!

    Laten we onze positieve ervaring overbrengen naar de thuisblijvers. You serve, we serve

    Etienne en Friedl

en nog:

“Beste vrienden,

    In avant-première, de aankomst van onze helden op de Mont-Ventoux.

    Bart en Jean beklommen de Mont-Ventoux , „en danseuse‟ en „en souplesse‟ voor het goede doel. „We serve „ op bijna 2000 meter hoogte . Proficiat aan onze helden.

    Weldra zal u de prestaties van onze stappers , die moedig door wind, regen, bliksem en hagel ook allen de top van de Mont-Ventoux bereikten, kunnen bekijken op onze site. Met vriendelijke groeten

    Marc Vandelaer”

    7

”DE LEEUWENSTAART

    met dank aan Jean-Michel Bosmans

Les Aventures de Bibi, Notaire au Congo.

    Ne vous ayant plus vu depuis le mois de juin, juste avant mon départ.

    Il va de soi que c’est de mon périple, de mon voyage intitiatique, de

    mon rêve d’adolescent, de mon exonération morale que je vais vous

    parler.

    Kortom gaat het over mijn congo-reis, dat ik heb ondernomen, deels

    om toch nog iets avontuurlijk te kunnen doen in een wereld waarvan

    de notaris net géén avontuurlijke ingesteldheid wordt verwacht.

    “zekerheid boven alles” moest in Congo wijken voor “Qui vivra,verra!”

En t’is waar, k’heb het zelf gezien.

    Steden van 22.000 inwoners, met 6 wagens en géén één m? asfalt, noch elektriciteit noch stromend water, maar wel GSM-dekking, dorpen van 3600 inwoners met vier scholen, 9 schoolborden en géén stoelen. Schooldirecteurs die mij vragen om de “Traité d’Agriculture du Congo Belge” en trois volumes te willen meebrengen, want dat is nog steeds het beste boek dat zij kunnen vinden.

    Mensen die uitgelaten en blij van het weinige dat zij bezitten, nog zorgen dat ik de “mundele”, kan proeven wat het beste dat zij kunnen produceren. Mensen die niets meer

    van mij wensen dan mijn GSM nummer “pour pouvoir communiquer”. En die mij nog steeds voor een babbel bellen uit Congo.

Vrouwen die de lastdieren van hun gemeenschap zijn, meisjes van

    13 die het brandhout voor de week op hun hoofd dragen. Een last

    die ik nog niet eens deftig van de grond getild kreeg.

    Des immensités vides de toute affectation, des terres vierges dans

    le sens brut du terme, mais parfois aussi vides de sens, épuisés par

    les feux de brousse, dont la faune a disparue, mangée par les

    population locales. Une impression de liberté et de potentialité qui

    me fait comprendre la nostalgie de certains de nos coloniaux sur

    place.

    Het is een confrontatie van culturen, een letterlijke zwart-wit tegenstelling (al zijn er ook zwarte blanken) waarbij ik met enige dualiteit bij mijn terugkeer zat te mijmeren voor mijn 5 wagens en twee brommers die ik op mijn naam of die van mijn gezin moet schrijven.

    Stel U voor dat U aan de verkeerslichten in Haasrode staat, en aan de lichten staat een groep mensen ordentelijk te wachten, om U te vragen waar U naartoe gaat en Ŕ indien u

    de juiste richt uit bent Ŕ gewoon instapt tot de wagen vol is. Daar normale gang van zaken, in die mate zelfs dat de lokale overste van de jesuieten mij gewoon uitlegt dat het erop aan komt om zelf mensen mee te nemen en je wagen vol te krijgen, dan heb je minstens zelf gekozen voor je mede-passagiers.

    8

    En toch met realisme, de klok hier terugdraaien om het daar

    sneller te doen draaien is geen oplossing, we hebben ze vrees ik

    bij het ombouwen en nadien verlaten van het land reeds veel te

    snel laten draaien. (Voor de lees lustigen is “Congo, Plunder and

    Resistance.” Een zeer leezaam en vind u-ik zelf objectief boek

    over de situatie toen en de ontaarding tot nu.)

    Enfin tout cela pour vous dire que oui le projet de Construction d’un dispensaire sur place a démarré le chantier à été ouvert lundi dernier. Et oui votre vice-président élu aimerait bien passer la main au second vice, parce que l’été prochain je retournerai voir ce coin de l’Afrique presque oublié de tous, et que beaucoup de mon énergie et de mon temps libre vont y être investi entre-temps.

    Ik zal de juristen onder ons en zeker Guy het niet aandoen om nog een nieuwe categorie “members at large on the Congo trail” uit te vinden en op te nemen in ons huishoudelijk reglement, maar ben toch zo vrij om U allen op voorhand om enig begrip te vragen wat mijn tijdsbesteding voor de Lions in de komende maanden.

    Hopelijk kan mijn professionele associatie met Leeuw en Leeuwenwelpen zorgen voor een verzachting van de druk nadien. Bij mijn volgende tailtwist hoop ik verder te kunnen vermaken met mijn belevenissen, maar intussen verwijs ik U naar

    http://Lukunga.skynetblogs.be.

    Maar Over Leeuwkes gesproken, ik kan U garanderen Ŕ de visu et auditu Ŕ

    wij hebben het geluk te kunnen geven, laat ons Leeuwke het weten.

    Met 198 Euro gaf Jean-Michel een uitzonderlijke booste aan zowel de ATT

    als de TTI (zie hierna)

" EVOLUTIE VAN HET LEEUWENAANDEEL"

     TTIJean-michel bracht de TTI op

    12,008,61 en zorgt daardoor voor de, 10,00op één na, hoogste index 8,006,00TTIsinds deze rubriek in het leven 4,00werd geroepen! 2,000,00

    ma

    mei

    ATTjul sepDe ATT rees tot zijn hoogste 500,00novniveau in 5 maanden hetgeen, 400,00jangelet op het huidige beursklimaat, ma300,00ATTeen ware prestatie is! (tenzij het de mei200,00TT zelf is die het Leeuwtje juli100,00sepovermatig heeft gevoed maar dat 0,00is, strikt genomen, niet strafbaar, apin tegendeel!)

    jun9

    aug

    okt

    dec

    feb

    ap

    juni

    aug

    IN DE REEKS “REISVERHALEN

    LIONS IN ROEMENIË

    met dank aan

    CHRISTIANE DENEEF voor de redactie a.h.v. de notities van

    MARTHE VAN ERMENGEM

    LUC VAN ERMENGEM voor het doorsturen naar

    GUSTAVE SMETS die de correcties doorvoerde

; du dimanche 25 mai au dimanche 1 juin 2008

    ; organisé par le Lions Club de Leuven

    ; 16 participants

    Dimanche 25 mai

    A 8h du matin rendez-vous chez les Jansen, où nous attendent deux mini bus qui nous déposent à Zaventem. Les 16 voyageurs touristes sont à l’heure, les 4 derniers à 8h top. Chargement des valises et en route.

    Après quelques circonvolutions dans les sous-sols du parking de l’aéroport, on fini par

    trouver une entrée où nous débarquer. Notre hôtesse de l’agence Omnia nous attend et s’occupe des formalités. Une minute d’angoisse, il manque Maggy, qui arrive sereinement. Départ 10h20. Vol sans problème malgré nos sièges peu stables, voyage agrémenté d’un

    délicieux repas !!! sans commentaire.

    Bucarest 14h05. Notre guide Eugénie nous accueille et prenons le bus avec notre chauffeur de 26 ans, Lucien, en direction du centre ville (16 km). Durant le trajet Eugénie nous souhaite la bienvenue et nous fait changer l’heure, une heure plus tôt 13h05. Tout au long de la route nous écoutons les explications sur ce que nous voyons à gauche et à droite, petit aéroport de Băneasa, le palais de la Presse libre, le vaste parc Herăstrău, le

    musée du Village, l’Arc de triomphe en restauration (copie de celui de Paris), Place de la Victoire, Porte d’entrée du centre ville Ŕ et l’arrivée à notre hôtel "Athénée Palace Hilton"

    (rien que ça !!) Ŕ hôtel, d'après le guide, le plus prestigieux de Bucarest Ŕ vaste hall

    d'entrée, à gauche la partie ancienne qui date de 1920 qui comporte une salle de grand style, belle verrière, lambris travaillés, colonnes et sculptures dorées en relief. Nous prenons possession de nos confortables chambres. Rendez-vous à 16h00 pour la visite des alentours de l'hôtel.

    L'Athénée roumain, édifice néo-classique dédié à la musique classique en 1888 (au départ un manège d'où sa construction circulaire) Ŕ architecte français Albert Galleron. Le

    Musée national d'art de Roumanie ancien palais royal. En 1950 le palais a été

    nationalisé et transformé en musée. Une guide nous donne, dans un français impeccable, les explications nécessaires à cet art que nous découvrons. Un superbe ensemble d'icônes d’influence byzantine, des éléments d'iconostases, des manuscrits enluminés,

    des portes royales qui séparent le naos du sanctuaire, pancrator le Christ bénissant

    10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com