DOC

jaanuar-veebruar 2005 (doc) - Huvitavat vaheldust on pakkunud

By Cindy Knight,2014-12-29 17:56
71 views 0
jaanuar-veebruar 2005 (doc) - Huvitavat vaheldust on pakkunud

    rahastas Euroopa

    Komisjon.

     4. Kas meie valda on ähvardamas

    Küsimused Torma Valla

    vallavanemale

    ühinemine või liitmine naabritega?

    Ma ei võta seda kui kurja ähvardust ja Kooli

    lõputut õudust. Üks on selge-vägisi ei sünnipäev

    juhtu midagi. Iga päev tõestab üha

    tugevamalt, kui väga vajame koostööd

    naaberomavalitsustega, elu on

    näidanud, et paljud õnnestumised

    tuginevad-

    ki just sellele. 5.Olete Torma vallas varsti pea 2

    aastat töötanud. Kas olete rahul oma 1. Millised on kooli ja valla juhtimise

    meeskonna tööga või tuleb enamus suurimad erinevused? probleeme ise lahendada? Kellele Koolijuht tegeleb ühe valdkonnaga, 17. märtsil tähistab meie kool oma saab rasketel hetkedel toetuda? tegevus kogu kohaliku järjekordset sünnipäeva -Üksi ei tee midagi.Edu võti on elukorraldamisel ja arendamisel on aga 317.aastapäeva. üheskoos tegutsemine. Oluline on osata märksa tõsisem; probleemidering, Nii kaua on juba siinmail õpilastele leida kompromisse ja pidada kinni millega kokku puutun, on väga teadmisi ja oskusi jagatud. kokkulepetest. Minu ülesanne on laiaulatuslik. Hariduse- ja kogu kultuurielu oli ja on tagada kvaliteetse teenuse pakkumine 2. Vallavanema muredest on alati C.R.Jakobsoniga, kui ta peale isa surma kõigile vallakodanikele, olgugi et see ei rohkem kuulda. Mis valmistab selle tuli siia õpetajaks. sõltu alati üksnes meist. töö juures rõõmu? 17.märtsil 1957.a. anti tolleaegsele 6.C.R.Jakobsoni nim Torma Rõõmu tuleb osata ise leida, eelkõige Torma 7-kl koolile C.R.Jakobsoni nimi, Põhikool tähistab 17. 03.2005.a. oma lihtsatest asjadest. Iga õnnestunud seoses tema 75.surmaaastapäevaga sünnipäeva. projekt annab jõudu edasitegutsemiseks. ning avati ka C.R.Jakobsoni pronksbüst. Mida Te soovitē sünnipäevaks? Elu igavesed seadused on õiglased ja Praegu õpib meil 199 õpilast, Koolile ei ole midagi ohtlikumat kui nad kingivad õnne ikka vaid neile, kes kellelejagab teadmisi 18 pedagoogi. rutiin, hallus ja loomevaesus. midagi ka vastu annavad, ja see on töö. Suurim klass on VIII, kus õpib 28 Ainult tegu viib elu edasi, seepärast 3. Millised on valla ja vallavanema õpilast ja väiksemad on I ja V klass, soovin optimismi. paari lähima aasta suurimad kus õpib 17 õpilast. ettevõtmised? Oleme tulemustega õppetöös suhteliselt Aprillis algavad ehitustööd Torma rahul, kuid liiga palju on neid õpilasi, Põhikooli juurdeehitusel, suvel kes õpivad alla oma võimete. Kui nad alustame Torma aleviku õpiksid vastavalt võimetele, ei oleks soojamajanduse rekonstrueerimist, meil niipalju kahtedele õppijaid, kellest jätkub kabelihoone ja kalmistumüüri enamus peab jääma täiendavale renoveerimine, Torma rahvamaja saab õppetööle, mõned ka klassikursust uue põranda, Sadala rahvamaja teeb kordama. Palju on samuti põhjuseta läbi tõelise noorenduskuuri, loodan, et puudumisi. ulatuslik veeprojekt käivitub veel sel Kuid raskustele vaatamata teevad meie aastal.1.september-tarkusepäev toob õpetajad rasket ja tänuväärset tööd Torma valda jälle pal- lastega, et nende õpitulemused ju külalisi, siis arvame lugupeetud paraneksid. Seda tõendab endiselt meie õpetlase Paul Ariste sünnikohas õpilaste tubli esinemine Jõgeva Rääbisel mälestuskivi, millega maakonna aineolümpiaadidel. Tõsi, lõpetame juubeliaasta üritused. Kuu aja esikohti pole veel tulnud, kuid kohad pärast külastab Tormat sõprusvalla esikuuikus on olnud reaalsed Oravaisi delegatsioon, suvel sõidame saavutused. vastukülaskäigule, koostööprojekti

    Huvitavat vaheldust on pakkunud lugudele laulsime kaasa ja kooliväline tegevus, mis aitab maha mittetuttavate lugude sõnu asendas la-võtta õppetööga kogunenud pingeid. la-la. Liigsest väsimusest hoolimata Tähendusrikas meie koolile ja kogu muutus ka tuju elavamaks ja koju vallale on see, et kevadel alustatakse jõudes oli naeratus suul ning väsimus uue ja kauaoodatud koolivõimla ehitust. kontides, aga hea oli olla. Uus võimla peaks andma tõsise impulsi

    siinse spordielu arengule. Madleen Orumaa

    Kooli sünnipäeval soovin kõigile 9.klassi õpilane

    kooliga seotud inimestele õnne ja

     tahtmist anda parim meie kooli heaks. Üldse on see Energiakeskus üks põnev Käisime teatris koht, vähemalt minu jaoks. Füüsika, Toomas Aavasalu mis paljude jaoks koolis on paras Direktor piinapink, seletati lihtsalt ära ja Käisime kooliga 25.jaanuaril Ugala sealsamas võisid selle tõestamiseks ka teatris vaatamas näidendit “Aarete katse teha. Mugav, või mis? saar”. Sõitu alustasime 15.30 kooli Grand Final oli kindlasti Jeti jäähall. juurest. Kokku oli meid 30. Sõiduks Sisukas päev Tallinnas Kui tavaliselt on selleks oodatud lõpuks kulus meil poolteist tundi. Kui mõni pood või Selver, siis seekord jõudsime teatrisse, oli etenduseni pool tõestas erand reeglit. tundi aega. Näidend jutustas sellest, Jäähallile omaselt olid seal ikka ka kuidas otsiti kadunud aaret. Selleks mõned miinuskraadid. Vahel tekib palgati meremehed, et saada üle mere kahetsus, et elan maal, sest uisutamine ja tuua varandus saarelt ära. Kahjuks on üks meeletult tore tegevus, aga osutus laevameeskond mereröövlite võimalused uisutamiseks kasinad. Kui salgaks, kes tahtis seda aaret hoopis ainult see pärastine jalavalu ei piinaks... endale. Lõpuks selgus, et aare on mere Algus, nagu ikka, oli vaevaline. Aga põhjas. Meile meeldis see etendus. mida kauem sõitsime, seda julgemaks muutusime. Kurvastuseks võisid nii Margo Pajo & mõnedki järgmisel päeval oma kehalt Tanel Tähtjärv sinikaid leida, sest jää oli libe ja maa Küll meile meeldib istuda. 6.klassi õpilased tõmbas hirmsasti enda poole... Oma viimase väljasõidu kooliga tegime

    14. jaanuaril Tallinna.

    Sel ajal, kui teised koolis usinalt Minifestival

    ajalugu õppisid, olime meie aga Coca-

    Cola Plazas ja vaatasime filmi 5.veebruaril toimus Kuremaal „Imelised“. Istusime suurtes mugavates minifestival. Hommikul kella kümneks toolides ja sõime samal ajal popcorni. kogunes meie võistkond Kuremaa Keegi polegi öelnud, et elu peab spordihoonesse koosseisus: Margus õiglane olema! Nigul, Thomas Soosaar, Argo Orumaa, Film vaadatud, kõndisime läbi tuulise Joosep Kaur, Erkki Sarapuu ja mina . linna Energiakeskusesse, kus tõestati Tegime mõned soojendusharjutused. meile, et keefirist saab patareisid teha. Võistlused algasid keskpäeval. Kohale Hea on tunda sõbra kätt. Nii et hakkame aga oma telefone oli tulnud Jõgevamaa kuus võistkonda. keefiriga laadima! Mängisime kolm mängu ja võitsime Ja kui meil viimaks avanes võimalus need. Saime finaali ja võitsime sellegi. poodi minna, siis seal liikumine oli Järgmisena hakkasime rahvastepalli tõeliselt raske. Mitte voogav rahvamass mängima. Jäime kolmandaks. Võitis ei takistanud meid, vaid väsinud jalad. Jõgeva ÜG I võistkond. Pool kojusõiduteed vaatasime videost Vahepeal toimus Nike Cupi võistluste venekeelset filmi, aga aru ei saanud ma korvpalliharjutuste sari OK. Meie midagi. Kui see „põnev“ film läbi sai, võitsime jällegi.. lõbustas meid Elmari raadio, mille Päev lõppes kell neli. Kõik võistkonnad bussijuht oli küllaltki valjuks keeranud. said osavõtu eest kringli. Ühesõnaga - magamine oli läbi ja

    hakkas Elmari fännamine. Tuttavatele

    Üldkokkuvõttes võitis meie võistkond, “arvestatud” või “mittearvestatud”. abil saad laiendada oma teiseks jäi Jõgeva ÜG I võistkond ja 9. klassis on riigieksam loodusainetes sõprusringkonda.Mida rohkem kolmandaks jäi Vaimastvere PK. (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia) internetis käid, seda rohkem sõpru leiad.

     Õpilane lõpetab põhikooli, kui hinded Interneti kaudu saad kontrollida ka oma

     on vähemalt 4 palli ja kolmes aines pangaarveid, küsida klassikaaslastelt Johannes Välb võib olla ka alla selle. 12. klassis on õppimist või niisama passida.Mõned 4.klassi õpilane tsentraliseeritud eksam keemiast istuvad päevad läbi internetis ja

     õpilase valikul. Hinnatakse hindega A, seetõttu langeb ka nende õppeedukus.

     B, C, D, E, F ja alates 2004. aastast Internet on hea asi, kuigi mõnes mõttes

     saab tsentraliseeritud eksami tulemuse on ta ka halb.

     põhjal astuda kõrgkooli.

     Airika Tamm

     7.klass

     (Tänukiri osalemise eest Keemiaõpetajate konverents

     Rahandusministeeriumi korraldatud esseevõistlusel 23.02.05)Veebruari algul toimus Tartus Eesti

    Kuidas hakkab toimuma keemiaõpetajate rahvusvaheline

    keemiaõpetamine Eestis uue Aastapäeva aktus konverents „Keemiaharidus tuleviku

    haridusreformi järgi, on veel kokku koolis”. Külalisteks olid ka

    leppimata. 23. veebruaril toimus kaks Eesti keemiaõpetajad Läti ja Leedu

     Vabariigi 87.aastapäevale pühendatud Vabariigist. Saime ülevaate keemia

    Meeli Telgmaa aktust. õpetamisest nende riikide

     Hommikul kogunesid Torma üldhariduskoolides.

    rahvamaja pidulikult ehitud saali Nii Lätis kui Leedus alustatakse

    Torma Põhikooli 1.-4. klasside õpilased. keemiaõpinguid põhikooli 8. klassis. Enne targaks, siis rikkaks

    Lastele kõneles kodust, kodumaast ja Erinevus meie haridussüsteemist algab Internet-tarkuse allikas või

    C.R.Jakobsoni tähtsusest meie elus neil gümnaasiumis. meelelahutus

    õpetaja Anne Schasmin. Leedus saavad õpilased 11.-12. klassis

     valida kahe taseme vahel: humanitaar-

    ja reaalharu. Internet on nii tarkuse allikas kui ka Lätis toimub alates järgmisest meelelahutus.

    õppeaastast üleminek uutele Tarkuse allikas on ta sellepärast ,et ainestandarditele, kus põhikoolis on sealt on võimalik leida palju huvitavat vähendatud teoreetilisi teadmisi ja informatsiooni nii kuulsuste kui ka ülesannete lahendamise oskust. ajaloo ja igasuguste firmade ja ürituste Rõhuasetus on praktilisuse suunas, mis kohta.

    lubab õpilastel kujundada oskusi Internet võib abiks olla ka sinu õigesti käsitleda õpitud aineid ja viia koolitöödes.Kui pead mõnest asjast või läbi lihtsaid keemilisi katseid. Järk-isikust kirjutama ja ise sellest eriti

     järgult viiakse 1.-6.klassi sisse midagi ei tea , siis aitab hädast välja loodusteaduste kursus, mis saab internet. Järgnes õpilaste meeleolukas kontsert. edaspidi eduka keemiaõpetuse aluseks. Internetis on ka palju küsitlusi ja Kell 12.00 oli taas Torma rahvamaja Gümnaasiumiastmes saab valida mänge, millega saad oma tarkuse ja täis laste rõõmsat sädinat. Algamas oli koguni nelja taseme vahel: oskused proovile panna. Eesti Vabariigi 87. aastapäeva ühine 1) üldhariduslik programm Samas on internet ka meelelahutus. aktus Torma ja Sadala Põhikoolide 5.-(2+2+3 tundi), Meelelahutus selle pärast, et seal on 9.klasside õpilastele. 2) humanitaarprogramm (keemia palju ajaviiteks või meelelahutamiseks ainult 11.kl 3 tundi), mõeldud kohti.Nagu näiteks lehed, kus

    3) loodusained ja matemaatika saab mängida, või jututoad, kus saad

    (2+2+3 tundi) teiste inimestega suhelda.Kui oskad

    4) kutseharidusprogramm ( 3 tundi võid teha ka kodulehti ja need internetti

    teistele vaatamiseks panna või vaadata 11.kl)

    Eelneva viie aasta jooksul oli keemia teiste tehtud kodulehti.Meelt lahutavad gümnaasiumis vabatahtlik valikaine. ka internetis olevad anekdoodilehed ja Hindamine Lätis toimib 10-palli kaalas. kohad ,kus saad registreeruda ja pärast Lihtsamaid kontrolltöid hinnatakse ka teistega suhelda ja sõpru leida. Interneti

    näitemänge. Olid esindatud sellised

    näidendid, nagu „Hunt ja seitse

    kitsetalle”,” Punamütsike”,” Uinuv

    kaunitar” jt. Esineti saksa ja inglise

    keeles. Mõningaid äpardusi juhtus ka nt

    üheksanda klassi poisil Siimul, kes

    mängis muideks Punamütsikest: tal

    kukkus näidendi ajal seelik maha. Mäel võis näha kelgutajaid, suusatajaid ja lumelaudurit. Mäest alla tulevaid kelgutajaid pidi ikka hoolega jälgima,

    sest nii mõnigi kord sõideti mõnel jalad Õpilasi tervitas pidupäeva puhul Torma

    alt, või siis sõideti teistele kelgutajatele vallavanem Riina Kull. Ühtlasi andis ta

    otsa. Aga kedagi see ei heidutanud. edasi valla kingituse Sadala Põhikooli

    Mäel olles hakkas vahepeal väga palav emakeele õpetajale Lembit Kikasele,

    ja siis sai joped seljast visatud, mis kes oli pälvinud Eesti Vabriigi

    muidugi ei olnud hea mõte, sest alla presidendi Arnold Rüütli kõrge autasu.

    lastes tuli lumi fliisi alla. Järgnes mõlema kooli õpilaste kontsert,

    Aeg möödus vägagi kiiresti ja lõpuks mille olid koostöös kolleegide abiga tuli aeg, mil saime viimast korda mäest Punamütsike (Siim Pihlak) ja hunt valmistanud ette huvijuht Kersti

    alla lasta ja pidime seejärel bussi (Teet Tõemets) Matson Torma Põhikoolist ja

    minema. Viimane liug ei olnud minul muusikaõpetaja Mare Talve Sadala

    just kõige meeldivam, sest ma sain oma 6.klassi näidendi „Hunt ja seitse Põhikoolist.

    sõbrannalt jalaga pähe. Õnneks ei kitsetalle” ajal ei saanud hunt ust lahti Aktuse lõpetas heade soovidega

    olnud see valus. Koju sõites olid kõik ja kõik hakkasid seda kangutama, isegi osalejatele Sadala Põhikooli direktor

    väga väsinud ja rõõmsad. Bussis sai kitsed ise, et hunt nende koju pääseks. Enn Kurg.

    lumega, mis riiete külge jäänud, Publik sai sellel päeval palju naerda ja

    väikese lumesõja teha.Minule meeldis arvan, et kõikide jaoks oli see üks tore Toomas Aavasalu, direktor

    see isiklikult väga. päev.

Karmen Vainu , 8.klass Lõbus pealelõuna Laiuse mäel

    4.-5.märtsil toimus meie koolis Avatud

    Meele Instituudi koolitus teemal 25.veebruaril käisime Laiuse mäel

    ÕPPIDA ON MÕNUS. Kursuse viis vastlapäeva tähistamas. See on saanud

    läbi Anneli Loodus. Tutvusime meie koolis juba traditsiooniks.

    õpistiiliga, õpitingimuste eelistustega ja Seekord osalesid 5.-9.klasside õpilased.

    multiintelligentsusega. Õppepäevad Kooli juurest sõitsime ära peale sööki.

    olid igati huvitavad, mis tänu lektori Kuna kõigil olid kõhud täis ja meel hea,

    isiksusele ja praktilistele harjutustele et kelgutama saab, oli sõit väga lõbus.

     möödusid väga kiiresti. Kindlasti said Kohale jõudnud hoidis õp Tähepõld 9.klass laule esitamas. kõik osalejad õppimise mõnusaks meid bussis veel kinni, et meile ikka muutmiseks kasulikke näpunäiteid. „sõnad peale lugeda”. Laura Saks, 9.klass Kui lõpuks välja saime, tormasime kõik Endla Viesemann koos mäele. Mäe otsa jõudmine oli Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö esimene kord väga raske, aga mida alal rohkem sai ronitud, seda kergemaks VÕÕRKEELTE PÄEVA läks. Esimene liug ei tulnud väga pikk. PROGRAMM Kui juba mitu korda oli alla lastud, tulid ka pikad liud. ; 3.klassi laulud - lemmiklelust Keeltepäev karukesest Bummist ja Tantsulaul Neljapäeval, 10.märtsil toimus Torma ; 7.klassi saksakeelsed dialoogid, Põhikoolis keeltepäev. Selle ürituse mida kasutatakse intensiivõppe viisid läbi inglise keele õpetaja Ülle kursustel Säälik ja saksa keele õpetaja Üüve Viljari. Õpilasi osales kolmandast

    üheksanda klassini. Lauldi ja mängiti

    8.klass ; 7.klassi poiste laul hajameelsest

    reisijast, kes on oma kohvi, Punktid

    rongipileti ja lõpuks pea kaotanud. Võrkpallivõistlused.

     1. Kristel Joost 42

     ; 6.klass- näidend Vendade 2. Maigi Poom 39,5

    11.märtsil toimusid Mustvees Grimmide muinasjutust “Hunt ja 3. Tanel Kuusk 39,5

    Jõgevamaa noorte meistrivõistlused seitse kitsetalle”

    võrkpallis tüdrukute D 9.klass

    vanuseklassile.Meie kooli lapsed käisid 4.klassi laulud- Laul mesimummust, ;

    ka seal järgmises koosseisuga: Triin Laul Bremeni linna moosekantidest 1. Teet Tõemets 86,5

    Välb, Eva-Mai Kalavus, Maarja Säälik ja Matkalaul. 2. Katrin Tähepõld 85

    ja Jevgenia Ližina 5.klassist, 6.klassist 3. Siim Pihlak 82

    Triin Lääne ; 6.klassi saksakeelne laul värvidest

    (võistkonna kapten) Kady-Kairit Kerve ja elukutsetest.

    ja Elina Tomberg. SAKSA KEELE

     Meil oli kaasas ka kaks ergutajat KONKURSI TULEMUSED ; 7.klassi näidend “Sleeping Beauty” 7.klasssist: Mari-Ann Kalavus ja Kadri (uinuv kaunitar) Lauringson. Kokkuvõttes jäime me 3.klass (max 46 punkti) kolmandaks. ; 5.klassi laulud- Laul vaheajast ja 1. Mariliis Raud 40,5 Matkalaul

    2. Martin Mere 34,5

    3. MargitKängsepp 34 ; 9.klassi laulud- “Speak Softly

     Love” filmist “Ristiisa” ja laul 4.klass (max 50 punkti) laupäeva õhtust mitmes keeles-

     saksa, vene, inglise, prantsuse, 1. Deivi Nool 34 afrikaani 2. Merilys Kängsepp 33,5

    3. Johannes Välb 30,5 ; 8.klass 1972.a. Eurovisiooni 5.klass (max 56 punkti) Saksamaa võidulaul rahust, mille esitas nooruke lauljatar Nicol Kehalise kasvatuse õpetaja Enda Kalm 1. Triin Välb 52,5 ; 9.klassi näidend “Wolf and Little koos võistkonnaga 2. Eva-Mai Kalavus 47 Red Riding Hood” , Roald Dahli Mängu algus oli natuke raske, kuna oli 3. Kaspar Raud 44 nägemus kaasaegsest muudetud mängureegleid. Pärast läks punamütsikesest kõik hästi, jäime alla Jõgeva 6.klass (max 57 punkti) Gümnaasiumi ja Adavere Põhikooli ; 6.klassi laul “If you’re happy” võistkonnale. Meile meeldis väga osa 1. Tanel Tähtjärv 50,5 mida saavad kõik, ka istujad, kaasa võtta sellisest võistlusest. Õpetaja Enda 2. Martin Orumaa 49 teha Kalmu arvates läks kõik päris edukalt, 3. Jaanika Oja 44 kuigi ta tunnistas, et oleks võinud Ülle Säälik, Üüve Viljari ja natuke paremini minna. Et me olime 7.klass (max 50 punkti) Kersti Matson läbiviijad esimest korda sellisel võistlusel, arvan, et meie tulemusega võib siiski rahule 1. Kadri Lauringson 43 INGLISE KEELE jääda. Teeme trenni hoolega edasi ja 2. Jaanika Raud 37 KONKURSI TULEMUSED. järgmistel võistlustel loodame paremini 3. Ingrid Õim 34,5 esineda, kui seda on kolmas koht. 6.klass 8.klass (max 54 punkti) Punktid Kady Kairit Kerve, 6.klass 1. Orumaa Martin 66 1. Kristel Joost 39 2. Aasa Kaspar 57 Võistlusreis Leetu 2. Tiina Säälik 38 3. Tähtjärv Tanel 55 3. Kersti Kiisel 35 Kuremaa Spordikeskuse C2-vanuse- 7.klass klassi korvpallivõistkond viibis 10-9.klass (max 57 punkti) 13.märtsini võistlureisil ühes maailma 1. Mari-Ann Kalavus 62,5 tugevaimas korvpalliriigis Leedus. 1. Teet Tõemets 51 2. Kadri Lauringson 61,5 Vastukülaskäigule kutsus võistkonda 2. Aveli Pärn 49,5 3. Jaanika Raud 59,5 Panevežyse omaealiste meeskond, kes 3. Katrin Tähepõld 44 viibis detsembrikuus turniiril Kuremaal.

    Turniir, millest võtsid osa peale käik näitas, et asi kõige hullem polegi Kuremaa SK ka meeskonnad Leedust ja saab ka endast pikematega ilusasti (Klaipeda, Siauliai, Panevežys -1, mängida. Eriti tublilt tegutses Margo Panevežys -2) ja Eestist Tiit Soku Pajo, kes sai väga hästi hakkama endast korvpallikool, toimus Panevežyse 20-25 cm pikemate leedukatega. spordihoones. Šiauliai, kes võitis turniiril enamuse Võistluspaika saabusime neljapäeva vastaseid 40-60 punktiga, võitis meid õhtul ja peale toitlustamist anti meile 25 punktiga. Meie poistele midagi ette üle toad, kus poisid seadsid end sisse,et heita ei saanud, sest mängiti tõesti valmistuda reede hommikul võideldes ja oli ikka väga ilusaid

     algavateks mängudeks. momente ka selles mängus. Nirgi Neti avalaulu laulmas koos Turniiri avapäeval kohtusime Kokkuvõttes saavutasime 5.koha, kuid lastega. esimesena Klaipeda meeskonnaga, kes tulemusest tähtsamgi oli see kogemus, oli Leedu eelmise aasta meister ja mida poisid omandasid endast Nirgi Neti mängis koos oma seega oli taseme vahe nendega täitsa tugevamate vastastega mängides ja sõpradega metsast (konn, jänes, karu ja olemas ja kindlasti mängis oma osa tänu sellele nende mängukindlus ainult hunt). Õpetlikuks eesmärgiks oli, poiste aukartus tunduvalt pikemate suureneb. kuidas oma sõpra hädas aidata ja kas leedu poiste vastu. Igatahes tuli selles Torma poisid nii Juss kui Margo abi on alati vajalik? mängus alla vanduda 52 punktiga. tegutsesid kõigis mängudes väga tublilt. Päeva teises mängus kohtusime Seejuures eriti silmapaistev on kohaliku meeskonnaga ning see mäng Johannese võitluslik tegutsemine oli juba teisest puust. Kuigi tuli vastu lauavõitluses, hoolimata sellest, et võtta kaotus, võib öelda, et mäng oli konkurentidest on ta 2 aastat noorem. võrdsem ja mõned rumalad eksimused Seda vajalikku julgust, mida sai tunda lõpus maksid meile kätte. nii mõnigi leedukas, on tal ehk Eriti silmatorkavalt mängisid selles rohkemgi, kui endast vanematel poistel. mängus Torma poisid Johannes Välb ja Margo kaitsemängu kohta võib öelda Margo Pajo. Kusjuures Margot tuli ainult kiidusõnu, sest on ta alati mehe arstil ka natukene aega tohterdada peale eest väljas.

    seda, kui temast umbes 20 cm pikem Kokkuvõttes võib selle turniiriga igati vastane oli oma küünarnukiga Margo rahule jääda. Päris kindlasti on nina tugevust proovinud. esimesed võidud Leedu meeskondade Nutikas Nirgi Neti koos jänese ja Peale mängu oli meie võistkonnal üle lähiajal tulemas, kui poistel jätkub hundiga. võimalus jälgida samas saalis toimunud tahtmist endaga vaeva näha ja tugevalt Panevezyse meeste võistkonna treenida. 17.märtsil osales IX klass koos treeningut,mis kindlasti jättis sügava Tänada tahaks kindlasti Raivo Trallat, klassijuhatajaga Üüve Viljariga Jõgeva mulje. kes on loonud poistele kõik tingimused, Kultuurikeskuses infopäeval „Hea Laupäeva varahommikul tuli vastu et tegeleda oma lemmikalaga ja tänu haridus ja amet Jõgevamaalt”. Infot astuda oma igipõlistele konkurentidele tema kontaktidele sai teoks ka see reis jagasid Jõgevamaa gümnaasiumid, T.Soku korvpallikoolist ja peale Leedumaale. kutseõppeasutused, Jõgevamaa esimest ehmatust saime oma mängu õustamiskeskus ja Jõgeva Nkäima ning seda eelkõige tänu väga Toomas Annuk Tööhõiveamet. teravale tegutsemisele rünnakul, mis treener tagas meile mängu lõpuks 14-punktilise Tublid õpilased ülekaalu. III veerandil Õhtuses mängus näitasid poisid aga sellist tegutsemist, mida oli tõesti nau-16.märtsil Nutikas Nirgi Neti 1.Õppisid ainult hindele „5” ditav jälgida. Panevežyse võistkonnaga, mängud nukude ja muusikaga. Show I klass Tuuly-Ly Tähtjärv, Kristiina kes on Leedu kuues meeskond, mängiti lastele I IV klassini. Nirgi- Netit Orumaa, Liisa Lääne. kui võrdne võrdsega. 6 punktises mängis II klass Jaak Raud, Margit Raud, Anne Velli. kaotuses võib süüdistada ainult iseenda Eliise-Rosalinda Ude. ülimalt nigelat vabavisete tabavust, mis IV klass Deivi Nool maksiski meile valusalt kätte. V klass Eva-Mai Kalavus, Taavo Viimase võistluspäeva vastane oli Tähtjärv, Triin Välb. Leedu üks tugevmaid, Šiauliai VI klass Kady-Kairit Kerve, Martin meeskond, kes paistis silma väga Orumaa ühtlase kooseisuga. Kus oli ka 2 poissi IX klass Katrin Tähepõld pikkusega 185-187 cm, kuid mängu

     Jõgevamaa võrkpalliturniiril I koht ja kino külastamine 2.Õppisid hindele „4 ja 5” ( I V klass). I klass Hans Eelsoo, Mari-Lys Katrin Tähepõld, Laura Saks, Maigi 23.03 Sportlik päev Kuremaa ujulas Kängsepp, Erle Puusepp, Eveli Poom, Angela Vijar, Kadri Lauringson, ( I V klass). Tomberg, Aulika Tooming, Ako Merit Kalm, Mari - Ann Kalavus, Triin Ujumisvõistlused, erinevate Tõnissoo, Grete Ventman. Lääne, Maarja Säälik. ujumisstiilide demonstratsioon,

    II klass Ats Hanst, Andi Järvsoo, päästeameti esinemine. Mariliis Lindsalu, Janely Linno, Danno Hansapanga kooliliiga 2004/05

    Nool, Eero Puusepp, Janet Saia, Malle-Jõgevamaa võrkpalliturniiril Mari Schneider, Relika Traks, Andri Väits. Siim Pihlak, Mihkel Sirel, Malvar Vijar, III klass Egle Enumäe, Margot Kattel, Teet Tõemets, Gened Sander, Henry Margit Kängsepp, Martin Mere, Utsar.

    Mariliis Raud, Elina Sarapuu, Helina Toredat kevadvaheaega Vijar. Nike Cup 2005 C kl korvpalli MV ja IV klass Hellika Joosua, Kaidi Kalm, Jõgevamaa piirkonnavõistlustel II koht kohtumiseni 28.03.2005.a. Leanika Kruutmann, Merilys Kängsepp, Tõnu Nõgesmaa, Jessica Padrik, Erkki Tanel Kuusk, Janno Neimann, Janno Sarapuu, Johannes Välb. Schneider, Tanel Neimann, Margo Pajo, V klass Andre Kukke, Marko Manglus, Martin Orumaa, Taavo Tähtjärv, Nele Narme, Kaspar Raud. Johannes Välb.

    VI klass Kaspar Aasa, Janika Oja,

    Lemmi Sikka, Andre Teppan, Tanel Jõgevamaa II etapi teatevõistluse Tähtjärv. TÄHELEPANU, START II koht

    VII klass Käty Kakko, Mari-Ann

    Kalavus, Kadri Lauringson, Jane Mere, II klass Margit Raud, Janet Saia, Jaanika Raud, Kristina Štukert. Mariliis Lindsalu, Jaak Raud, Danno VIII klass Gerly Kakko, Tiina Säälik, Nool, Andri Väits.

    Karmen Vainu, Jaanika Jõuram. III klassKeiri Nõmm, Keili Nõmm,

    IX klass Madleen Orumaa, Aveli Pärn, Helina Vijar, Martin Mere, Silver Tauno Säälik, Teet Tõemets. Simson, Armo Lüütsepp.

     IV klass Johannes Välb, Argo Orumaa,

     Erkki Sarapuu, Triin Tooming, Merilys

    Kängsepp, Deivi Nool. Osalemine maakondlikel

    olümpiaadidel

     Jõgevamaa MV B T võrkpallis IV kohtMatemaatika 5.kl Kaspar Raud Katrin Tähepõld, Laura Saks, Angela 7.kl Jaanika Raud Vijar, Maigi Poom, Karmen Vainu, 8.kl Jaanika Jõuram Ann Kalavus, Kadri Lauringson Mari Jõgeva maakonna tantsufestivalile Keemia Koolitants 2005 SWEERTHEART 8.kl Jaanika Jõuram IV koht Jürgen Viesemann Madli Pihlak, Lemmi Sikka, Kady- Gerly Kakko Kairit Kerve, Mari-Ann Kalavus, Merit 9.kl Madleen Orumaa Kalm, Kadri Lauringson, Jaanika Raud, Katrin Tähepõld Kristina Štukert. Teet Tõemets Geograafia 7.kl Mari-Ann Kalavus III koht Jane Mere VI koht Sportlik-kultuuriline Kadri Lauringson koolivaheaeg Jaanika Raud 8.kl Jaanika Jõuram 9.kl Katrin Tähepõld VI koht 18.03 Tervisepäev Otepääl Madleen Orumaa ( VI IX klass).

     22.03 Tartus linnaekskursioon

    Hansapanga kooliliiga 2004/05

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com