DOC

jaanuar-veebruar 2005 (doc) - Huvitavat vaheldust on pakkunud

By Cindy Knight,2014-12-29 17:56
69 views 0
jaanuar-veebruar 2005 (doc) - Huvitavat vaheldust on pakkunud

    rahastas Euroopa

    Komisjon.

     4. Kas meie valda on ähvardamas

    Küsimused Torma Valla

    vallavanemale

    ühinemine või liitmine naabritega?

    Ma ei võta seda kui kurja ähvardust ja Kooli

    lõputut õudust. Üks on selge-vägisi ei sünnipäev

    juhtu midagi. Iga päev tõestab üha

    tugevamalt, kui väga vajame koostööd

    naaberomavalitsustega, elu on

    näidanud, et paljud õnnestumised

    tuginevad-

    ki just sellele. 5.Olete Torma vallas varsti pea 2

    aastat töötanud. Kas olete rahul oma 1. Millised on kooli ja valla juhtimise

    meeskonna tööga või tuleb enamus suurimad erinevused? probleeme ise lahendada? Kellele Koolijuht tegeleb ühe valdkonnaga, 17. märtsil tähistab meie kool oma saab rasketel hetkedel toetuda? tegevus kogu kohaliku järjekordset sünnipäeva -Üksi ei tee midagi.Edu võti on elukorraldamisel ja arendamisel on aga 317.aastapäeva. üheskoos tegutsemine. Oluline on osata märksa tõsisem; probleemidering, Nii kaua on juba siinmail õpilastele leida kompromisse ja pidada kinni millega kokku puutun, on väga teadmisi ja oskusi jagatud. kokkulepetest. Minu ülesanne on laiaulatuslik. Hariduse- ja kogu kultuurielu oli ja on tagada kvaliteetse teenuse pakkumine 2. Vallavanema muredest on alati C.R.Jakobsoniga, kui ta peale isa surma kõigile vallakodanikele, olgugi et see ei rohkem kuulda. Mis valmistab selle tuli siia õpetajaks. sõltu alati üksnes meist. töö juures rõõmu? 17.märtsil 1957.a. anti tolleaegsele 6.C.R.Jakobsoni nim Torma Rõõmu tuleb osata ise leida, eelkõige Torma 7-kl koolile C.R.Jakobsoni nimi, Põhikool tähistab 17. 03.2005.a. oma lihtsatest asjadest. Iga õnnestunud seoses tema 75.surmaaastapäevaga sünnipäeva. projekt annab jõudu edasitegutsemiseks. ning avati ka C.R.Jakobsoni pronksbüst. Mida Te soovitÄ“ sünnipäevaks? Elu igavesed seadused on õiglased ja Praegu õpib meil 199 õpilast, Koolile ei ole midagi ohtlikumat kui nad kingivad õnne ikka vaid neile, kes kellelejagab teadmisi 18 pedagoogi. rutiin, hallus ja loomevaesus. midagi ka vastu annavad, ja see on töö. Suurim klass on VIII, kus õpib 28 Ainult tegu viib elu edasi, seepärast 3. Millised on valla ja vallavanema õpilast ja väiksemad on I ja V klass, soovin optimismi. paari lähima aasta suurimad kus õpib 17 õpilast. ettevõtmised? Oleme tulemustega õppetöös suhteliselt Aprillis algavad ehitustööd Torma rahul, kuid liiga palju on neid õpilasi, Põhikooli juurdeehitusel, suvel kes õpivad alla oma võimete. Kui nad alustame Torma aleviku õpiksid vastavalt võimetele, ei oleks soojamajanduse rekonstrueerimist, meil niipalju kahtedele õppijaid, kellest jätkub kabelihoone ja kalmistumüüri enamus peab jääma täiendavale renoveerimine, Torma rahvamaja saab õppetööle, mõned ka klassikursust uue põranda, Sadala rahvamaja teeb kordama. Palju on samuti põhjuseta läbi tõelise noorenduskuuri, loodan, et puudumisi. ulatuslik veeprojekt käivitub veel sel Kuid raskustele vaatamata teevad meie aastal.1.september-tarkusepäev toob õpetajad rasket ja tänuväärset tööd Torma valda jälle pal- lastega, et nende õpitulemused ju külalisi, siis arvame lugupeetud paraneksid. Seda tõendab endiselt meie õpetlase Paul Ariste sünnikohas õpilaste tubli esinemine Jõgeva Rääbisel mälestuskivi, millega maakonna aineolümpiaadidel. Tõsi, lõpetame juubeliaasta üritused. Kuu aja esikohti pole veel tulnud, kuid kohad pärast külastab Tormat sõprusvalla esikuuikus on olnud reaalsed Oravaisi delegatsioon, suvel sõidame saavutused. vastukülaskäigule, koostööprojekti

    Huvitavat vaheldust on pakkunud lugudele laulsime kaasa ja kooliväline tegevus, mis aitab maha mittetuttavate lugude sõnu asendas la-võtta õppetööga kogunenud pingeid. la-la. Liigsest väsimusest hoolimata Tähendusrikas meie koolile ja kogu muutus ka tuju elavamaks ja koju vallale on see, et kevadel alustatakse jõudes oli naeratus suul ning väsimus uue ja kauaoodatud koolivõimla ehitust. kontides, aga hea oli olla. Uus võimla peaks andma tõsise impulsi

    siinse spordielu arengule. Madleen Orumaa

    Kooli sünnipäeval soovin kõigile 9.klassi õpilane

    kooliga seotud inimestele õnne ja

     tahtmist anda parim meie kooli heaks. Üldse on see Energiakeskus üks põnev Käisime teatris koht, vähemalt minu jaoks. Füüsika, Toomas Aavasalu mis paljude jaoks koolis on paras Direktor piinapink, seletati lihtsalt ära ja Käisime kooliga 25.jaanuaril Ugala sealsamas võisid selle tõestamiseks ka teatris vaatamas näidendit “Aarete katse teha. Mugav, või mis? saar”. Sõitu alustasime 15.30 kooli Grand Final oli kindlasti Jeti jäähall. juurest. Kokku oli meid 30. Sõiduks Sisukas päev Tallinnas Kui tavaliselt on selleks oodatud lõpuks kulus meil poolteist tundi. Kui mõni pood või Selver, siis seekord jõudsime teatrisse, oli etenduseni pool