DOC

Mis on Amadeus

By Florence Webb,2014-12-29 17:49
121 views 0
Mis on Amadeus

    TARTU ÜLIKOOL

    Pärnu kolledž

    Ettevõtluse osakond

    Karin Tamm

    AÜTH 2

    AMADEUS CRS

    Referaat

Juhendaja: Taavi Tamberg

    Pärnu 2009

SISUKORD

    Sissejuhatus ………………………………………………………………………… 3

    1 Amadeus CRS omadused ..........................………………………………………. . 4

     1.1. Broneerimissüsteemi sisu .................................................................................... 4

     1.2. Infosüsteemi sisendid ja väljundid ......................................................................5

     1.2.3. Infosüsteemi tooted ja teenusepaketid…………………………………….... 5

     1.3.Infosüsteemi kasutajaõiguse saamine ja juurutamine.........……………………. 8

     2. Tarkvara rakendamine ............................………………………………………... 10

     2.1. Infosüsteemi loojad ja kasutajad........………………………………………… 10

     Kokkuvõte …………………………………………………………………………. 12

     Kasutatud kirjandus.................................................................................................... 13 Lisad ………………………………………………………………………………... 14

     Lisa 1. Täpsustused ..............................................……………………................... 14

     Lisa 2. Amadeusi logo....………………………………………………………… . 15

     2

SISSEJUHATUS

    Infoajastu on inimestele suhtlemiseks ja töötamiseks loonud terve hulga uusi võimalusi. On väga vähe asju, mida tänapäeva arvutid teha ei suuda ning veelgi vähem on infot, mida arvuti salvestada või edastada ei suuda.

    Oma igapäevaelus kasutavad inimesed ja (majandus)organisatsioonid mitmesuguseid infosüsteeme, mis hõlbustavad informatsiooni hankimist ja selle kasutamist. Erinevate infosüsteemide kvalifitseerimisel on üheks eristamise aluseks käsitletav äriprotsess või ärifunktsioon. Nii näiteks on ülikoolis õppetöö infosüsteem, teadusasutustes teadustöö infosüsteem, kinnisvaraga tegelevates ettevõtetes kinnisvara infosüsteem jne.(Ülevaade infosüsteemide ...2009)

    Käesoleva kirjatöö teemaks on turismialane infosüsteem Amadeus Central Reservation

    System, mis leiab rakendust erinevates turismiga seonduvates ettevõtetes. Töö eesmärgiks on anda ülevaade infosüsteemi olemusest, kirjeldada süsteemi põhifunktsioone pakutavate teenusepakettide näitel ning tuua välja selle rakenduslikud võimalused ning kasutajad.

    Töö koostamisel on kasutatud infosüsteemi looja ja haldava ettevõtte , Amadeus IT Group erinevate riikide esinduste kodulehekülgedel olevaid ja muid internetikeskkonnast pärinevaid materjale.

     3

1. AMADEUS CRS OMADUSED

    1. 1. Broneerimissüsteemi sisu

    Amadeus on teenuste valikult ning levikult maailma suurim neutraalne turismialane broneerimis- ja infosüsteem, mis vahendab reisimisega seotud informatsiooni. Süsteemi kaudu on broneeritavad 487 lennufirma lennud, 27 autorendifirma autod, 18 kruiisifirma kruiisid. Läbi hotellikettide on Amadeuse süsteemis esindatud üle 73900 hotelli.(Mis on ... 2009)

    Arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu pakutakse nende kasutajatele hetketeavet õhuveo- ja muude turismiteenuste kättesaadavuse ning hinna kohta. Broneerimissüsteemide abil saavad nii traditsioonilised kui ka online -reisibürood teha oma klientide nimel koheseid

    kinnitatud tellimusi. Praegu on Euroopa turul tegutsemas neli suurt arvutipõhist ettetellimissüsteemi: Amadeus, Sabre, Galileo ja Worldspan (kaks viimast on praegu ühinemas).(Euroopa Ühenduste ... 2009)

    Amadeus võimaldab reisibüroodel, lennufirmadel, laevakompaniidel, autorendifirmadel, reisikorraldajatel, hotellikettidel ühtset andmebaasi kasutades efektiivselt oma toodet lõpptarbijale müüa. Broneerimissüsteem vahendab reisimisega seotud informatsiooni. Süsteemist leiab teavet tolli-ning viisanõuete, lennujaamade, valuutakursside jms. kohta. (Amadeus tooted ... 2009)

     4

1.2. Infosüsteemi sisendid ja väljundid

    Infosüsteem on süsteem, mis aktsepteerib väljastpoolt süsteemi tulevad faktid, salvestab ja töötleb neid ning väljastab tulemused, mis lähevad süsteemist välja. Infosüsteemi sisenditeks on andmed, infotehnoloogia ning infotehnoloogia teostajad. Süsteemi väljunditeks on info- ja suhtlusteenused.( Sissejuhatus infosüsteemidesse ... 2009) Rakendussüsteemid kasutavad sisenditena andmeid ja töötluse tulemuseks on informatsioon. Sisendandmed saadakse väljastpoolt organisatsiooni (organisatsiooniga suhtlejatelt) ja organisatsiooni seest (tööprotsessides osalejad “toidavad-teenindavad”

    üksteist vajalike andmetega) (sealsamas).

    Amadeus CRS on rakendussüsteem , mille sisenditeks on teenusepakkujate: lennufirmad, autorendifirmad, hotellid, lennujaamad jne. andmed pakutavate teenuste ja toodete kohta. Andmed sisaldavad informatsiooni teenuste olemuse, hindade, lisaväärtuste jms. kohta. Amadeus CRS süsteem on avatud süsteem. Kolmandate osapoolte web tool on ühendatud

    Amadeuse infosüsteemiga, mis omakorda edastab informatsiooni kasutaja back office

    programmidesse (Amadeus your ... 2009).

    Broneerimissüsteemis sisendinfo koondatakse, korrastatakse ning töödeldakse kasutajale võimalikult käepäraseks. Broneerimissüsteemi väljundiks on kasutajale mõeldud teenusepaketid, mis hõlmavad endas erinevaid reisi tellimisega seotud funktsioone.

1.2.3. Infosüsteemi tooted ja teenusepaketid

    Amadeuse süsteemi arendatakse pidevalt, tehes aktiivset koostööd nii tootepakkujate kui reisibüroodega. Erinevaid tooteid ja teenusepakette on palju. Kirjeldaksin alljärgnevalt mõningaid enamkasutatavamaid tooteid.

     5

Amadeus Selling Platform on uut tüüpi brauseripõhine Internet Exploreri peal töötav front

    office programm, mis käivitub hetkel, kui kasutaja valib Amadeuse internetiaadressi Tegemist on Amadeuse broneerimissüsteemiga , mis võimaldab kasutajal teha lennu-, rendiauto ja hotellibroneeringuid nii küpreeritud käske kasutades kui ka graafilise kasutajaliidese vahendusel. Uuem, graafiline versioon , on tunduvalt lihtsam, kuna klikkides valikmenüüdele ei ole vaja broneerimiskäske põhjalikult tunda. Amadeus Selling

    Platformi puhul puudub vajadus spetsiaalset tarkvara reisikonsultandi tööjaama installeerida ning tarkvara uute versioonide tulekul update`ida.(Amadeus selling ... 2009)

    Amadeus Value Pricer on tootepakett, mis ühendab endas kaks broneerimissüsteemi funktsiooni: soodsaima lennuhinna ja sobiva lennumarsruudi leidmise kindlaksmääratud sihtkohta. Valida saab nelja kuni kahekümne erineva pakutud variandi vahel ( kõige odavama hinna pakub süsteem esimesena), arvestades ka kokkuleppeliste hindade olemasoluga. Päringut tehes saab kindlaks määrata summa, mida pakkumine ületada ei tohi. (Amadeus value ... 2009)

    Amadeus Agency Internet Engine on online broneerimissüsteem, mis on reisibüroole

    soodne kasutusele võtta, lihtne administreerida ja kliendile mugav kasutada. Amadeus

    Agency Internet Engine võimaldab reisibürool luua omanimelise kodulehe, kus kliendil on võimalik otsida lennuaegasid, hindasid, broneerida hotelle, autosid ja ka lennupileteid. Kliendi poolt tehtud broneeringud siirduvad reisibüroo andmebaasidesse, võimaldades reisikonsultandil tehtud broneeringut kontrollida ning reisidokument välja kirjutada. Lisaks Amadeuse andmebaasile leiab klient infot sihtkohtade, lennujaamade, ilma ja valuutade kohta.(Amadeus Agency ... 2009)

    Agency Internet Engine võimaldab kliendil broneerida nii ühe suuna kui ka edasi-tagasi lennureise, tellida rendiautot, teha hotellibroneeringuid. Ühtlasi saab klient luua oma kliendiprofiili ning salvestada sinna oma andmed. Klient omab pidevat juurdepääsu tehtud tellimustele.

     Amadeus Agency Internet Engine võimaldab resisibürool (Amadeus Engine ... 2009):

    ; lisada teenustasud vastavalt omale ärimudelile,

     6

    ; ehitada broneerimissüsteem enda kodulehe sisse,

    ; ära märkida ja näidata oma lepinguliste hotellide hindasid ,

    ; pakkuda kliendile ööpäevaringset teenust,

    ; muuta oma tegevus efektiivsemaks ja paindlikumaks,

    ; minna kaasa ja arendada kasvavat online segmenti turismis.

    Amadeus SMS on script, mille abil saab reisibüroo saata erinevat infot SMS-na, mis puudutab klienti ja tema broneeringut. SMS-i saatmine toimub lihtsalt ja otse Amadeus

    Selling Platformist. Broneeringust on kliendile võimalik saata nii kliendi lennukava kui ka vabalt valitud teksti.(Amadeus SMS ... 2009)

    Amadeus e-Travel Management (Aergo) on ettevõttele kui lõpptarbijale välja töötatud lihtsam päringusüsteem, mida on võimalik kasutada broneeringute tegemiseks ilma spetsiaalset ettevalmistust omamata. Teenusepakett võimaldab klientide reisimisele tehtavaid kulusid kokku hoida ning broneeringuid tehes firma reisimispoliitikat järgida. Lisaks sellele on võimalik andmevahetus firmas kasutatavate raamatupidamis-jms.programmidega. Firmas tehtud broneeringute teostajaks on firma poolt konsolidaatoriks valitud reisibüroo. Toode koosneb kahest erinevast moodulist: administreerimismoodul ja broneerimismoodul. Administreerimismoodul võimaldab konsolidaatorina tegutseval reisibürool süsteemis fikseerida firma reisimispoliitikat järgivad reeglid ning lennufirmade, hotellide ja autorendifirmade kokkuleppehinnad. Broneerimismoodul võimaldab ettevõtte töötajal ise vastavalt firma reisimispoliitikale reisi broneerida.(Amadeus e-travel ... 2009)

    Amadeus Electronic Ticketing ( elektroonne piletikirjutus) - E-piletikirjutus võimaldab reisijal lennujaamas check-in läbida ning lennuki pardale asuda ilma traditsioonilist väljaprinditud piletit omamata. Tavapileti asemel väljastab reisikonsultant kliendile nn. e-pileti ning süsteem saadab piletil oleva informatsiooni otse lennuliinile. Kliendile saadetakse e-meili või faxiga reisikirjeldus ning klient ei pea enne reisile asumist reisibüroost läbi käima ning muudatusi tehes pole vaja piletit edasi-tagasi saata. Ära jääb ka pileti kaotamisel tekkida võiv segadus. Elektroonne piletikirjutus eeldab IATA litsentsi .

     7

    Elektroonilist piletit on Eestis täna võimalik välja kirjutada enamusele lennufirma lendudele.(Amadeus electronic ... 2009)

    Amadeus Customer Profiles (kliendiprofiil) võimaldab reisibürool salvestada oma klientide andmed . Teenusepaketi kasutamine hõlbustab broneermisprotsessi ning hoiab kokku reisikonsultandi aega, juhtides töö käigus tähelepanu eelnevalt fikseeritud kliendi erisoovidele (koha- või toidueelistus lennukis, kliendikaardi number, krediitkaardinumber). Kliendiprofiili võib kirja panna ka ettevõtte reisimisreeglistiku detaile, mida reisikonsultant ettevõtet teenindades järgima peab (lendamine äri-või turistiklassis, hotelli asukohaeelistus). Klient on meeldivalt üllatunud, kui reisibüroo pakub talle personaalset teenindust ning ei kuluta liigset aega informatsiooni kogumisele.(Amadeus customer ... 2009)

    Amadeus Hotels kaudu on broneeritvad ligi 80 000 hotelli üle terve maailma. Üle 99% hotellidest on broneeritavad reaalajas. Üle 50 000 hotelli (157 ketti) annab parima hinna garantii ehk BAR-i (Best Available Rate). Hotelle saab otsida erinevate kriteeriumite alusel

    nagu: kuupäev, hotelli nimi, aadress, telefon, indeks, kategooria, hind, hinnakood, hotellikett, hotelli pakutav teenus ja isegi maamärgi järgi.(Amadeus hotels ... 2009)

1.3. Infosüsteemi kasutusõiguse saamine, juurutamine

    Amadeuse reisibüroodele mõeldud toodet kasutavad Eestis tegutsevad riiklikku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtete registrisse kantud reisibürood.

    Süsteemiga liitumiseks kirjutab reisibüroo alla Amadeuse kasutuslepingule ning täidab tellimislehe (Amadeus Order Form), kus on märgitud, millisel aadressil süsteemi kasutama

    hakatakse ning mitmesse reisibüroo tööjaama Amadeuse tarkvara või

    terminaliidentifikaator (CID) installeeritakse. Reisibüroo läbib broneerimissüsteemi kasutamiseks vajalikud kursused. Kursustele registreerimise eelduseks on algteadmised personaalarvuti kasutamisest, inglise keele oskus ning turismialase terminoloogia tundmine.(Amadeusiga liitumine ... 2009)

     8

    Infosüsteemi litsentsi tüüp on rentimine. Standardpaketi litsensitasu (rendihinna) suurus on ca 660.-EEK iga Amadeusi ühendusega töökoha eest. Infosüsteemi täiendavate tootepakettide kasutamise eest tuleb tasuda täiendav renditasu. Näiteks Amadeus Value

    Pricer tootepaketi kasutamisõigus maksab ca 280.-EEK töökoha eest kuus.(Hinnasto, sopimukset ... 2009)

    Alates süsteemi loomisest 20 aastat tagasi, on Amadeus kasutanud alati uusimat tehnoloogiat pakkumaks innovaatilisi IT lahendusi. Uue põlvkonna tarkvara baseerub operatsioonisüsteemil Linux. Linux on vabavarana levitatav (GNU alla kuuluv) ja avatud lähtekoodiga (Open Source) operatsioonisüsteem. ( Mis on ...2009)

    Amadeus broneerimissüsteemi installeerimine kasutaja arvutitesse ei ole väga lihtne. Osaliselt teostab installeerimise Amadeusi vastava piirkonna esinduse IT spetsialist, mille käigus väljastatakse ka igale töömasinele sertifikaat.

    Amadeuse programmiga töötamiseks vajalikud personaalarvuti parameetrid on (Amadeusiga liitumine ... 2009):

    protsessor 1GHz; 512MB RAM,

     operatsioonisüsteem Windows XP Professional,

     Internet Explorer 6.0 Windows Vista puhul mälu minimaalselt 1GB RAM.

     9

2. TARKVARA RAKENDAMINE

2.1. Infosüsteemi loojad ja kasutajad

    Amadeus süsteemi looja ja omanikfirma on Amadeus IT Group SA. Ettevõte on rahvuslike müügikontorite (Amadeus Commercial Organization ehk ACO) kaudu esindatud 216

    erineval turul. Amadeuse pakontor asub Hispaanias Madriidis, arendus ning turunduskeskus Prantsusmaal Nizzas ja andmekeskus Saksamaal Erdingis. Regionaalsed keskused tegutsevad Londonis ja Sydney`s (IT arendus), Bangkokis (Aasia, Austraalia ja Uus-Meremaa), Buenos-Aireses (Lõuna-Ameerika) ja Miamis (USA, Kanada, Kesk-Ameerika ja Kariibid).(Amadeus Finland ... 2009)

    Amadeus on reisibüroo üks peamisi töövahendeid, andes reisikonsultandile ligipääsu Amadeuse kaudu pakutavatele teenustele reaalajas ja 24 tundi ööpäevas. Lisaks piletite, hotellikohtade, autode jms. broneerimisele võimaldab süsteem lennupileteid hinnata ja IATA litsentsi omavates reisibüroodes välja kirjutada. Ühte broneeringusse saab lisada erinevaid teenuseid ning kuna sama süsteemi kasutab maailma eri paigus üle 400 000 reisibüroo ning 28100 lennufirma esinduse, on Amadeuse kaudu tehtud

    broneeringuid võimalik reisi vältel täiendada ja muuta . (Amadeus Estonia ... 2009) Kuigi broneerimissüsteem on loogilise ülesehitusega, nõuab see algajalt kasutajalt koolituse läbimist ning vilumuse omandamiseks teatud aega. Arvan, et selge ülevaate süsteemi olemusest ja kasutamisvõimalustest saab kasutaja umbes poole aasta jooksul. Broneerimissüsteemiga töötajate tegemisi on lihtsustanud uue toote, Amadeus Selling

    Platformi, kasutuselevõtt. Programmi endises versioonis, Amadeus Vistas, tuli kasutada vaid küpreeritud käske. Amadeus Selling Platformi kasutajal on võimalus valida

    töötamiseks programmi graafiline versioon, mille kasutamine manuaalselt sisestavate käskude tundmist ei vaja. .

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com