DOC

Mis on ODT (ODF)

By Kathleen Griffin,2014-12-29 17:31
109 views 0
Mis on ODT (ODF)

    Tartu Ülikool

    Pärnu Kolledž

    Madis Somelar

    ODT vorming ja tarkvara

    Pärnu 2008

Sisukord

Sisukord .......................................................................................................................2

    Mis on ODT (ODF) .....................................................................................................3 Avatud ja suletud .........................................................................................................3 Tarkvara.......................................................................................................................4

    Tarkvara, mis toetab ODF failiformaati: .............................................................................5 Milleks kasutada ODF’i ja mitte mõnda suletud koodiga formaati (MS Word .doc) ....6

    ODT poolt rääkivad argumendid: ........................................................................................6 MS Wordi .doc vastu rääkivad argumendid:........................................................................6 Kirjadusallikad .............................................................................................................7

     2

Mis on ODT (ODF)

    OpenDocument ehk ODF on lühem nimi avatud OASIS elektrooniliste dokumentide failivormingule ODF -- Open Document Format for Office Applications, mis on ühtlasi ka rahvusvaheliseks standardiks ISO/IEC 26300.

    OpenDocument on avatud failivorming, mis tähendab, et faili salvestatud digitaalse dokumendi struktruur on vastavuses mitmete avalike organisatsioonide ja paljude firmade koostöös valminud standardiga ja spetsifikatsioon on kõigile soovijaile kättesaadav. Avatud failivorminguna on OpenDocument sõltumatu ühest kindlast rakendusprogrammist, tootjast või operatsioonisüsteemist.

Kokkuvõtlikult, OpenDocument on:

    o Avatud, XML põhine elektrooniliste dokumentide failivorming

    o OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

    avatud standard

    o ISO ja IEC poolt heakskiidetud rahvusvaheline standard ISO/IEC 26300

    o Failivorming, mis täidab Euroopa Liidu kriteeriumid standardite avatuse osas

    o RISO poolt soovitatav failivorming kasutamiseks mitmepoolset redigeerimist

    vajavates riigi- ja avalik-õiguslike asutuste dokumentides

Avatud ja suletud

    Suletud formaat tähendab, et selle spetsifikatsioonid on mingi firma, tavaliselt tarkvaratootja, loodud ja neid ei avalikustata kolmandatele pooltele. Või kui avalikustatakse, siis erilepingute alusel, mis ei luba infot avalikkusele levitada. Pahatihti kasutavad samanimelise tarkvara erinevad versioonid ka erinevaid dokumendiformaate. Näiteks viiakse uuema tarkvara loodavasse dokumenti muudatused, mis takistavad seda avamast vanematel sama programmi versioonidel, või siis avatakse dokument vigadega. Mõnikord on sellised muudatused tõesti innovatiivsed ja vajalikud, kuid enamasti sunnitakse kasutajat ostma uuemat versiooni

    tarkvarast. Head (õigemini halvad) näited on Microsoft Office, CorelDraw ja veel paljud teised rakendused.

     3

    Avatud formaat tähendab, et dokumendi struktruur on vastavuses mitmete firmade ja avalike organisatsioonide koostöös valminud standardiga, spetsifikatsioon on kõigile soovijaile kättesaadav. Tähelepanu tuleb siin juhtida asjaolule, et kuigi paljud programmid võimaldavad näiliselt eksportida avatud formaati, osutub see probleemseks, sest tarkvaratootja on huvitatud oma kinnise vormingu levikust ega ole loonud korrektselt töötavat ekspordifiltrit avatud formaatidele.

    Tarkvara

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi infosüsteemide osakonna (RISO) poolt väljatöötatud dokument Riigi IT arhitektuur on andnud selge soovituse kasutada mitmepoolset redigeerimist vajavates dokumentides ODF (OpenDocument) failiformaati. Sama soovitab ka Euroopa Liidu ekspertkomisjon.

    Arvutikasutajatel on seda soovitust seda lihtsam jälgida, et saadaval on mitmeid väga kõrgekvaliteedilisi tasuta tarkvarapakette tunnustatud tarkvarafirmadelt (IBM, SUN, Google), mis kasutavad vaikeformaadina OpenDocument faile.

    ODF formaadile on näiteks juba üle läinud sellised organisatsioonid nagu Saksamaa LV välisministeerium, Soome Vabariigi justiitsministeerium, Austraalia Rahvusarhiiv. Belgia valitsus võttis vastu otsuse, et alates 2008. aasta septembrist peavad kõik valitsusasutustest väljastatavad dokumendid olema OpenDocument vormingus, alates 2008. a. aprillist muutub ODF kohustuslikuks kõigis Hollandi valitsusasutustes, alates 01. jaanuar 2009 Norra valitsusasutustes. Eelpooltoodud riikide eeskuju kavatsevad lähiajal järgida ka Prantsusmaa, Taani, Malaisia, Brasiilia ja Kroaatia. Pikema loetelu leiab Wikipediast.

     4

Tarkvara, mis toetab ODF failiformaati:

SUN StarOffice (Linux, Windows) - kontoritarkvara

    OpenOffice.org ja (Linux, Windows, Mac, FreeBSD, Solaris) - kontoritarkvara Eestikeelne OpenOffice.org (Linux, Windows)

    IBM Lotus Symphony (Linux, Windows) - kontoritarkvara KOffice (Linux, Unix, varsti ka Windows ja Mac) - kontoritarkvara NeoOffice (Mac) - kontoritarkvara

    Co-Create Office (Windows, Linux, Solaris) - kontoritarkvara Mobile Office (Symbian) - kontoritarkvara

    Corel WordPerfect Office (Windows) - kontoritarkvara

    Google Docs - veebipõhine kontoritarkvara

    Google Pack (sisaldab Sun StarOffice't)

    Zoho Writer - veebipõhine kontoritarkvara

    Microsoft Office koos Sun ODF pistikprogrammiga (Windows) - kontoritarkvara TextMaker 2008 (Windows, Windows CE, Linux, FreeBSD) - kontoritarkvara Lotus Notes 8 (Linux, Windows) - kontori- ja grupitöötarkvara IBM Workplace (Linux, Windows) - grupitöötarkvara

    Thoughtslinger (Windows) - kontori- ja grupitöötarkvara TeamDrive (Windows) - grupitöötarkvara

    Scribus Desktop Publishing (Linux/Unix, MacOS X, OS/2, Windows) - küljendustarkvara

    Ichitaro (Linux, Windows) - tekstiredaktor

    TextEdit (Mac) - tekstiredaktor

    EndNote X1.0.1 (Mac, Windows) -

    kirjandusviidete haldamise ja vormindamise

    tarkvara

    Webdesktop - eestikeelne veebipõhine

    dokumendihaldustarkvara

    Populaarseim ODT rakendustarkvarapakett OpenOffice.org

     5

    Milleks kasutada ODF’i ja mitte mõnda suletud koodiga formaati (MS Word .doc)

    ODT poolt rääkivad argumendid:

    o Elektrooniliseks andmevahetuseks kasutatav formaat peab olema avatud.

    o Ta peab olema sõltumatu ühest kindlast operatsioonisüsteemist, rakendusprogrammist

    või tootjast.

    o Ta peab lubama kasutada graafikat ja muid multimeedia võimalusi ning tagama

    dokumentide hea kujunduse.

    o Formaat peab võimaldama dokumendis sisalduva info mugavat kasutamist (otsing,

    indekseerimine) ja redigeerimist.

    o Fail peab olema mahult kompaktne.

    o Formaati peab saama lihtsalt integreerida olemasolevatesse süsteemidesse ja

    tööprotsessidesse.

    MS Wordi .doc vastu rääkivad argumendid:

    o Tegu on salajase definitsiooniga, ühe firma poolt monopoliseeritud formaadiga. See

    asjaolu muudab kõik DOC-formaadi kasutajad sõltuvaks Microsofti tegevusest.

    o Ainus legaalne võimalus DOC-formaadi töötlemiseks on osta Microsofti toode

    Microsof Office. (Teiste tootjate programmide import-eksport-funktsioonid ei saa

    DOC-i definitsiooni salastatuse tõttu kunagi perfektseteks). Seega sunnib DOC-failide

    laialisaatja kõiki oma partnereid Microsofti tooteid ostma. Samuti sunnivad oma

    potentsiaalseid kaastöölisi sellele sammule ajakirjandusväljaanded, kes nõuvad

    kaastöid DOC-formaadis.

    o MS Word soodustab dokumentide halba vormistust, kuna lõigustiilide kasutamine on

    suhteliselt algeliselt teostatud (tühikutega tabuleerimine, pealkirjade vormistamine

    mitte headerina, vaid käsitsi kirja suurendades jne).

    o Tänu omadusele parandusi ja kustutatud teksti kasutajale varjatult kaasas kanda,

    võivad DOC-failid väga mahukaks muutuda ja lekitada konfidentsiaalset infot. Harvad

     6

    ei ole juhud, kus üheleheküljelise, vaid lausteksti sisaldava MS Word-i DOC-i fail

    suuruseks on 1 MB ja rohkemgi.

    o MS Word-i erinevad versioonid ühilduvad omavahel sageli halvasti. Nii pole uuema

    MS Word-i DOC vanema versiooniga korrektselt loetav. Microsofti poole pealt

    vaadates on tegu kavala turupoliitikaga

    (kui keegi ostab uuema Word-i, peavad ka

    kõik tema partnerid sama tegema), kuid

    kasutaja seisukohast kutsub esile tõsiseid

    probleeme.

    o Siiani ootab lahendust makroviiruste leviku

    probleem.

    o DOC-failid sisaldavad mitmeid turvaauke,

    mis ohustavad nende kasutamist

    digitaalselt allkirjastatava formaadina.

    Populaarseim tekstiredakor maailmas MS Word

Kirjadusallikad

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument

    http://home.cyber.ee/jan/docform.pdf

    http://www.artsturm.ee/odf/labels/ODF.html

    http://et.wikipedia.org/wiki/Openoffice

    http://et.wikipedia.org/wiki/OpenDocument

     7

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com