DOC

TURVALLISUUSOHJEITA3

By Melissa Chavez,2014-08-04 16:26
16 views 0
TURVALLISUUSOHJEITA3

ELTAX AVR-320 KÄYTTÖOHJE

    SISÄLTÖ

    TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ................................................................................................................................................. 3 ENNEN KÄYTTÖÄ .............................................................................................................................................................................. 5 KYTKENTÄ ......................................................................................................................................................................................... 6 ETUPANEELIN TIEDOT ...................................................................................................................................................................... 11 TAKAPANEELIN TIEDOT .................................................................................................................................................................... 12 KAUKO-OHJAIN ................................................................................................................................................................................. 13 KAUKO-OHJAIMEN TIEDOT............................................................................................................................................................... 14 PERUSKÄYTTÖ ................................................................................................................................................................................. 16 KAIUTINKOKOONPANO, VIIVEAIKA & DYNAMIIKKA-ALUEEN HALLINTA.......................................................................................... 19

    TESTIÄÄNI, MATALIEN TAAJUUKSIEN ASETUS & KANAVAVALINTA ................................................................................................. 20

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SURROUND-TILAT .................................................................................................................................. 21 VIANETSINTÄ .................................................................................................................................................................................... 22 TEKNISET TIEDOT ............................................................................................................................................................................. 23

Kiitos AV-vastaanottimemme hankkimisesta. Tämä laite on tarkkuustyötä, josta syystä se palvelee sinua huollotta useiden vuosien ajan.

    Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta osaat kytkeä sen oikein ja käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmistaudu kuuntelemaan surround-ääntä sellaisena kuin sen pitää kuulostaa!

    2

    TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS: LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.

    1. LUE OHJEET JA NOUDATA NIITÄ: Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet olisi luettava ennen laitteen kytkemistä tai käyttämistä.

    Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

    2. SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET: Turvallisuus- ja käyttöohjeet kannattaa säilyttää tulevaa tarvetta varten.

3. OTA VAROITUKSET HUOMIOON: Noudata kaikkia laitteessa ja käyttöohjeessa olevia varoituksia.

    4. PUHDISTUS: Irrota laite verkkopistorasiasta ennen sen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai

    puhdistussumutteita. Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla.

    5. MAADOITUS TAI NAPAISUUS: Tässä laitteessa saattaa olla polarisoitu verkkopistoke (toinen pistokkeen nasta on leveämpi). Tämä

    pistoke voidaan työntää pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Tämä on turvallisuusominaisuus. Mikäli pistoke ei mene pistorasiaan,

    kokeile pistokkeen kääntämistä. Mikäli pistoke ei sovi pistorasiaan ota yhteys jälleenmyyjääsi. Tämän laitteen saa kytkeä vain

    sellaiseen seinäpistorasiaa, johon verkkopistoke voidaan sen rakennetta muuttamatta työntää.

6. YLIKUORMITUS: Älä ylikuormita seinäpistorasioista tai jatkojohtoja, koska tästä voi aiheutua

    sähköiskun tai tulipalon vaara. Ylikuormittuneet pistorasiat ja jatkojohdot, murtuneet virtajohdot,

    vioittunut tai lohkeillut eristys ja rikkoutuneet pistokkeet ovat vaarallisia. Tarkista verkkojohto

    säännöllisin välein mikäli se vaikuttaa vioittuneelta tai pistoke huonokuntoiselta, ne on vaihdatettava

    uusiin valtuutetussa huoltoliikkeessä.

    7. JÄNNITELÄHTEET: Tätä laitetta saa käyttää vain sen takapaneelissa olevaan arvokilpeen merkityllä jännitelähteellä. Mikäli et ole

    varma laitteen käyttöpaikan verkkovirran tyypistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi tai paikalliseen sähkölaitokseen. Paristoilla tai muilla

    jännitelähteillä toimivista laitteista on kerrottu tarkemmin käyttöohjeessa.

    8. LISÄLAITTEET: Älä sijoita tätä laitetta epävakaalle alustalle tai telineeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa

    vakavan vamman lapselle tai aikuiselle ja myös saattaa rikkoutua. Laitteen sijoituksessa ja kiinnittämisessä on

    noudatettava valmistajan ohjeita ja kiinnittämisessä saa käyttää ainoastaan valmistajan suosittelemia

    lisälaitteita. Laite-kärry yhdistelmää on liikuteltava varovasti. Nopea pysähdys, ylimääräinen voimankäyttö ja

    epätasainen alusta voivat aiheuttaa laite-kärry yhdistelmän kaatumisen.

9. ULKOANTENNIN MAADOITTAMINEN: Jos laitteeseen on kytketty ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä sinun

    on varmistettava, että ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on maadoitettu suojaamaan jännitepiikeiltä ja

    staattisilta purkauksilta. Alla oleva kuva on tarkoitettu vain esimerkiksi. Maadoitus on jätettävä aina valtuutetun huoltoliikkeen

    suoritettavaksi.

    10. VERKKOJOHDON SUOJAAMINEN: Verkkojohdot on sijoitettava siten, että niiden päällä ei kävellä tai että ne eivät joudu puristuksiin

    niiden päällä tai vasten olevien esineiden takia. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeen lähellä olevaan johdon osaan ja paikkaan,

    jossa johto tulee ulos laitteesta.

    11. KIINNITYSTARVIKKEET: Älä käytä valmistajan hyväksymättömiä kiinnikkeitä, koska ne voivat aiheuttaa laitteen vioittumisen.

    3

    TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

    12. HUOLTOA VAATIVAT TILANTEET: Irrota tämä laite pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa:

    a) Jos laite toimii normaalista poikkeavalla tavalla tai näytössä on erikoisia merkkejä.

    b) Jos laitteen päälle kaatuu nestettä tai jokin esine putoaa sen sisään.

    c) Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle.

    d) Jos laite ei toimi normaalilla tavalla, vaikka sitä käytetään käyttöohjeissa esitetyllä tavalla ja käyttäen vain niitä säätimiä, jotka

    käyttöohjeessa on esitelty. (HUOM: Muiden säätimien epäasiallinen käyttö saattaa aiheuttaa huomattavia vahinkoja ja

    valtuutettu huoltohenkilö saattaa joutua tekemään paljon työtä palauttaakseen laitteen takaisin toimintakuntoon).

    e) Jos laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollakin tavalla.

    f) Jos laitteen suorituskyky tai toiminta muuttuu merkittävästi.

    13. HUOLTO: Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse, koska kotelon avaaminen tai poistaminen saattaa sinut alttiiksi vaarallisen korkealle

    jännitteelle ja tarkkuuskomponentit saattavat vioittua. Jätä kaikki huoltotoimenpiteet valtuutetun huoltoliikkeen suoritettaviksi.

    14. SALAMOINTI: Irrota laite seinäpistorasiasta ja kytke antenni tai kaapelijärjestelmä pois päältä suojataksesi laitteen ukkosenilmalla tai

    kun laite jätetään valvomatta ja käyttämättä pidemmäksi aikaa. Tällä tavalla suojaat laitteen salamoinnilta ja mahdollisilta

    verkkojännitepiikeiltä.

    15. VARAOSAT: Mikäli huollossa tarvitaan varaosia, varmista että huoltoliike on käyttänyt valmistajan määrittelemiä varaosia tai että

    niiden ominaisuudet vastaavat täysin alkuperäisen osan ominaisuuksia. Hyväksymättömien varasosien käyttäminen saattaa

    aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vaaratilanteen.

    16. TURVALLISUUSTARKISTUS: Pyydä huoltoliikettä tarkistamaan laitteen toiminta ja käyttöturvallisuus valmistajan suosittelemalla

    tavalla kaikkien huolto- tai korjaustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen.

    17. TUULETUS: Jätä vähintään 10 cm tilaa laitteen yläosan, sivujen ja takapaneelin ja seinän tai muiden sähkölaitteiden välille.

18. KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

    4

    ENNEN KÄYTTÖÄ

    Lue tämä ennen käyttöä Kaiutinkytkennät

    1. Valitse laitteen sijoituspaikka tarkasti. Vältä laitteen Varoitus:

    sijoittamista suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle - Kytke laitteesta virta pois päältä ennen kaiutinten kytkemistä

    lämmönlähteitä. Vältä myös täriseviä, erityisen pölyisiä, kylmiä välttääksesi kaiutinten vioittumisen suuritehoisen signaalin

    tai kosteita sijoituspaikkoja. vaikutuksesta.

    2. Älä peitä tuuletusaukkoja. Varmista että laitteen yläpuolella ja - Tarkista kaiutinten impedanssi. Kytkettävien kaiutinten

    sivuilla on riittävästi tyhjää tilaa (noin 10 cm). Älä sijoita impedanssin on oltava vähintään 6 ohmia.

    CD-soitinta tai muita laitteita tämän laitteen päälle. - Vahvistimen värilliset kaiutinliittimet ovat + (positiiviset) liittimet 3. Älä avaa laitteen koteloa, koska seurauksena voi olla laitteen ja mustat kaiutinliittimet (negatiiviset) liittimet.

    rikkoutuminen tai sähköisku. Mikäli laitteen sisään putoaa - Kaiutinkaapelin + johto on merkitty, jotta se on helppo erottaa -

    jokin esine, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. johdosta. Kytke tämä merkitty johto värilliseen + liittimeen ja

    4. Irrottaessasi verkkopistoketta, vedä aina pistokkeesta äläkä merkitsemätön johto mustaan liittimeen.

    koskaan johdosta. - Valmistele kaiutinjohdot kytkentää varten kuorimalla eristettä 5. Älä yritä puhdistaa laitetta kemiallisilla liuottimilla, koska ne pois enintään 10 mm matkalta (ei enempää koska

    voivat turmella pinnoitteen. Käytä puhdistuksessa vain seurauksena voi olla oikosulku).

    puhdasta, kevyesti kostutettua liinaa. - Kierrä johtimen langat tiukasti yhteen siten, että yhtään lankaa 6. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti tulevan tarpeen varalle. ei jää harottamaan.

Muistinvarmistus

     Kytkennän suorittaminen

    Tämä toiminto säilyttää asemamuistiasetukset ja viimeisimmän Avaa takapaneelin kaiutinliittimet kiertämällä vastapäivään. muistitoiminnon. Sähkökatkon aikana tai kun verkkojohto irrotetaan Työnnä eristeetön johtimen pää reikään ja kiristä liitin kiertämällä pistorasiasta muistinvarmistus säilyttää asemamuistiasetukset ja myötäpäivään.

    viimeisen muistitoiminnon noin viikon ajan. Mikäli virtakatkos

    kestää 7 päivää tai pidempään muistissa olevat asetukset häviävät. Värillinen: positiivinen (+)

     Musta: negatiivinen (-)

    Milloin nollauspainiketta (RESET) käytetään

    1. Kun laite on saanut sähköiskun (staattisesta sähköstä).

    2. Kun verkkojännite vaihtelee.

    Tässä tapauksessa kokeile seuraavaa:

    Kytke virta päälle painamalla virtakytkintä (POWER) ja paina sitten

    etupaneelin RESET-painiketta pidempään kuin 3 sekuntia.

Huom: Jos RESET-painiketta pidetään alaspainettuna pidempään

    kuin 3 sekuntia kaikki muistiasetukset nollauntuvat.

Ennen kytkentöjen suorittamista

    Varoitus

    - Irrota kaikki laitteet virransyötöstä ennen kuin alat suorittaa

    kytkentöjä.

    - Lue myös kaikkien tähän laitteeseen kytkettävien laitteiden

    käyttöohjeet.

    - Varmista että kytket kaikki liittimet kunnolla. Hurinan ja

    kohinan välttämiseksi kytkentäkaapeleita ei saa niputtaa

    yhteen verkkojohdon tai kaiutinkaapeleiden kanssa.

    5

    KYTKENTÄ

FM-SISÄANTENNI AM-KEHÄANTENNI

    Jos asut järkevällä etäisyydellä lähettimestä ja haluat käyttää - Kiinnitä jalusta tasaiselle alustalle sijoittamista varten. vakiovarusteisiin kuuluvaa johdin-tyyppistä FM-antennia, kytke se

    suoraan “FM 75” -liitäntään. 231Sovita johdinantennin metallihylsy antenniliitännän (FM 75)

    keskiliittimeen, vedä johdin suoraksi ja kiinnitä se ikkunankarmiin

    tai seinään nastalla tai vastaavalla paikkaan, jossa kuuluvuus on

    parhaimmillaan.

     Johdin-tyyppinen FM 75 antenni on vakiovaruste. - Useimmilla alueilla vakiovarusteisiin kuuluva AM-kehäantenni

    on riittävä hyvän vastaanoton aikaansaamiseksi.

    - Kytke antennin johdot AM-antenniliitäntään alla kuvatulla

    tavalla.

    - Sijoita antenni hyllylle tai ripusta se ikkunanpieleen, jne.

    sellaiseen asentoon, jossa vastaanotto on parhaimmillaan.

    Sijoita antenni mahdollisimman kauas koko järjestelmästä,

    kaiutinkaapeleista ja verkkojohdoista, jotta välttyisit

    ylimääräiseltä kohinalta ja häiriöiltä.

    AM-kehäantenni (vakiovaruste)

    FM-ULKOANTENNI (75)

    FM-ULKOANTENNI

    Alueella jossa FM-signaalit ovat heikkoja on käytettävä 75 ohmin

    epäsymmetristä FM-ulkoantennia, joka kytketään lisävarusteena

    saatavan sovitusmuuntajan avulla yllä kuvatulla tavalla. Yleensä

    3-elementtinen antenni on riittävä, mutta mikäli FM-signaalit ovat

    erityisen heikkoja voidaan tarvita 5 elementtiä tai enemmän. Kytke

    antennin koaksiaalikaapeli sovitusmuuntajaan kuvatulla tavalla.

    Kun tämä kytkentä on suoritettu, kytke sovitusmuuntaja

    antenniliitäntään “FM 75”.

Koaksiaalikaapelin kytkeminen sovitusmuuntajaan

    - Kuori kaapelin pää alla kuvatulla tavalla.

     3mm4mm

     AM-ulkoantenni - Paina molempia puolia ulospäin avataksesi kuoren. Jos AM-kehäantenni ei tuota riittävän hyvää vastaanottoa (koska olet liian kaukana lähettimestä tai betonirakennuksessa, jne.) voi

    olla tarpeen käyttää AM-ulkoantennia.

    Käytä eristettyä, yli 5 metriä pitkää johdinta, kuori eriste pois

    johtimen päästä ja kytke se liittimeen yllä kuvatulla tavalla.

     Antennijohtimen tulisi olla ulkona tai sisällä ikkunan lähellä. - Työnnä keskijohdin keskijohtimen liittimeen alla kuvatulla Vastaanotto paranee kytkettäessä maadoitusliitin (GND) tavalla. luotettavaan maadoituspisteeseen. - Purista hammastettuja metallikiinnikkeitä pihdeillä siten, että 7mmHuom: AM-ulkoantennia kytkettäessä AM-kehäantennia ei tule punottu johdon osa pysyy kunnolla kiinni. irrottaa. - Aseta liittimen kuori takaisin paikalleen.

    6

    KYTKENTÄ

    Kaiutinten sijoitusesimerkki käytettäessä surround-toimintoa

    1

    3425

    67

    1. TV tai valkokangas 2. Vasen etukaiutin 3. Subwoofer 4. Keskikaiutin 5. Oikea etukaiutin 6. Vasen surround-kaiutin 7. Oikea surround-kaiutin 8. Kuuntelupaikka 8

    Kaiutinten vakiokoonpano surround-toistossa

    ? Oikea ja vasen etukaiutin

    Nämä ovat pääkaiuttimet, jotka tuottavat stereovaikutelman kuuntelutilan etuosaan.

    ? Keskikaiutin

    Täydentää vasemman ja oikean etukaiuttimen tuottamaa ääntä ja vaikutus tulee erityisesti esille äänen siirtyessä puolelta toiselle.

    ? Oikea ja vasen surround-kaiutin

    Nämä lisäävät ääneen kolmannen ulottuvuuden, syvyysvaikutelman ja tuottavat ympäristön äänet, jollaisia ovat esimerkiksi otosten

    taustaäänet ja tehosteet.

    ? Subwoofer

    Tarvitaan voimakkaan ja täyteläisen bassotoiston aikaansaamiseksi.

Kaiutinten sijoittaminen

    Kaiutinten ihanteellinen sijoituspaikka vaihtelee huoneen koon, muodon ja seinämateriaalien mukaan. Alla on tyypillinen esimerkki kaiutinten sijoituksesta ja sijoitusta koskevia suosituksia.

    Tärkeitä näkökohtia kaiutinten sijoittamisesta

    Oikea ja vasen etukaiutin sekä keskikaiutin

    - Sijoita kaikki nämä kolme kaiutinta samalle korkeudelle. - Sijoita kukin kaiutin siten, että se on suunnattu kuuntelijan korvia kohtia tämän ollessa kuuntelupaikassa.

    - Pyri sijoittamaan kaikki etukaiuttimet samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta.

    Vasen ja oikea surround-kaiutin

    - Sijoita nämä kaiuttimet siten, että ne ovat 1 metrin kuuntelijan korvien yläpuolella.

    Subwoofer

    Subwooferin ihanteellinen sijoituspaikka on kuuntelupaikan edessä, vasemman ja oikean etukaiuttimen välissä. Koska kaikki huoneet ovat erilaisia, hae subwooferille paras sijoituspaikka kokeilemalla eri paikkoja ja vertaile äänen kokonaisvaikutelmaa (esimerkiksi subwooferin sijoittaminen nurkkaan tehostaa äänen leviämistä).

    7

    KYTKENTÄ

KAIUTINTEN KYTKENTÄ

Verkkojohto (AC)

    - Virtajohdon pistokkeen saa kytkeä vain sellaisen pistorasiaan, johon pistoke voidaan sen rakennetta muuttamatta työntää.

    - Pidä kiinni pistokkeesta kytkiessäsi ja irrottaessasi verkkojohtoa.

Subwooferin lähtöliitäntä (PREOUT)

    Kytke aktiivinen subwoofer tähän liitäntään.

    8

    KYTKENTÄ

    Kytkiessäsi videolaitteita, kuten DVD-soittimia, digibokseja, television videotuloa (S-Video tai RCA). Riippumatta toistavasta satelliittivastaanottimia ja televisioita/plasmanäyttöjä, voit käyttää videolaitteesta (videonauhuri tai DVD-soitin) kuva tulee aina eri tyyppisiä kaapeleita riippuen kytkettävän laitteen varustelusta. samaan television videotuloon.

     Jos käytät sekä S-Video että RCA-komposiittikaapeleita kytkiessäsi Videokytkennät: videolaitteita tähän vastaanottimeen, sinun on käytettävä myös Jos kytkettävässä laitteessa on S-Video liitännät, suosittelemme S-Video ja RCA-komposiittikaapeleita kytkiessäsi televisiota tai sen kytkemistä tähän vastaanottimeen tai suoraan televisioon monitoria tähän vastaanottimeen. Jos esimerkiksi kytket S-Video kaapelilla. S-Video kaapelit tuottavat paremman DVD-soittimen vastaanottimeen S-Video -kaapelilla ja kuvanlaadun ja resoluution. Jos kytkettävässä laitteessa ei ole videonauhurin RCA-RCA -komposiittikaapelilla, sinun on kytkettävä S-Video liitäntää, kytke se perinteisellä RCA-kaapelilla tai myös televisio tähän vastaanottimeen molemmilla kaapelityypeillä. RCA-komposiittikaapelilla tähän vastaanottimeen tai suoraan Sinun on siis kytkettävä S-Video -kaapeli vastaanottimen televisioon. Yllä olevassa kuvassa on esitetty millä tavalla S-Video monitorilähdöstä television S-Video -tuloon (esim. Video videolaitteet kytketään tähän vastaanottimeen. 1). Tämän lisäksi sinun on kytkettävä RCA-komposiittikaapeli Huom: vastaanottimen komposiittimonitorilähdöstä television Kun tähän vastaanottimeen kytketään useampia kuin yksi komposiittivideotuloon, mutta ei samaan tuloon kuin S-Video videolaite (esimerkiksi videonauhuri ja DVD-soitin) on helpompaa -kaapelilla käytetty (esim. Video 2). Tätä kytkentätapaa käyttää joko pelkästään S-Video kaapeleita tai käytettäessä sinun on aina vaihdettava television videotuloksi RCA-RCA komposiittikaapeleita. Tällä tavalla molemmat Video 1 tai Video 2 riippuen siitä, mitä videolaitetta katselet videosignaalit (videonauhurin ja DVD-soittimen) voidaan syöttää (DVD-soitin tai videonauhuri).

    tämän vastaanottimen kautta televisioon käyttämällä vain yhtä

    9

    KYTKENTÄ

Audiokytkennät: TAPE -liitäntä (nauhurin tulo ja lähtö)

    Joissakin videolaitteissa on digitaalilähdöt (esim. DVD-soittimet). Kytke laite RCA-RCA -kaapeleilla.

    Mikäli videolaitteessa on digitaalinen audiolähtö, suosittelemme Varmista että kytket seuraavalla tavalla:

    sen kytkemistä tähän vastaanottimeen digitaalikaapelilla. Valkoinen pistoke valkoiseen liittimeen (L: vasen) Digitaalisia audiokaapeleita on käytettävä, mikäli haluat kuunnella Punainen pistoke punaiseen liittimeen (R: oikea) DTS ja Dolby Digital surround-ääntä. Mikäli et käytä

    digitaalikytkentää, vastaanotinta voidaan käyttää vain seuraavissa DIGITAALINEN TULO/LÄHTÖ (DIGITAL IN/OUT)

    äänitiloissa: Dolby PRO LOGIC II, MUSIC, THEATER, HALL ja 5 Mikäli CD-soittimessa tai MD-soittimessa on digitaalilähdöt, kytke stereo surround -äänitilaa. Digitaalikaapeleita on kahta tyyppiä: se vastaanottimeen koaksiaalisella tai optisella digitaalikaapelilla. koaksiaalinen (75 ohmia) ja optinen. Tässä vastaanottimessa on

    molemman tyyppiset digitaalitulot. Niiden merkinnät ovat ’COAXIAL DIGITAL IN DIGITAL OUT (CD-soitin, jne.)

    IN’ ja ’OPTICAL IN’ ja liitännät ovat laitteen takapaneelissa. Kytke DIGITAL OUT DIGITAL IN (MD-soitin, jne.)

    videolaitteen digitaalilähtö toiseen vastaanottimen digitaalituloista.

    Mikäli videolaitteessa ei ole digitaalilähtöä, kytke se Kytke koaksiaaliseen tai optiseen digitaalituloon (DIGITAL IN). vastaanottimeen kahdella RCA-RCA -audiokaapelilla. Varmista että Käytettäessä optista digitaalituloa (OPTICAL IN), poista liittimien kytket seuraavalla tavalla: suojakannet. Jos et käytä liittimiä, anna suojakansien olla Valkoinen pistoke valkoiseen liittimeen (L: vasen) paikallaan. Tallentaaksesi digitaalisesti kytke ohjelmalähde Punainen pistoke punaiseen liittimeen (R: oikea) (CD-soitin, jne.) vahvistimen digitaalituloon (DIGITAL IN) ja

     tallennin (MD-soitin, jne.) digitaalilähtöön (DIGITAL OUT). Huom:

    Kytkettäessä optista digitaalikaapelia tulee videolaitteen ja tämän

    vastaanottimen optisten liittimien suojakannet poistaa ennen kuin

    yrität työntää kaapelia paikalleen. Jos et käytä optista kaapelia tai

    jos kaapeli poistetaan, muista aina asettaa suojakannet takaisin

    paikalleen estääksesi lian ja pölyn pääsyn liittimiin. Mikäli käytät

    koaksiaalista digitaalikaapelia, anna optisten liittimien suojakansien olla paikallaan videolaitteessa ja vastaanottimessa.

    10

    ETUPANEELIN TIEDOT

1. POWER Virran kytkeminen päälle ja pois päältä. 12. AUX Paina valitaksesi tuloksi AUX (lisäliitäntä).

    2. STEREO Painele tätä painiketta vaihdellaksesi 13. TUNER/ Paina valitaksesi radion (TUNER).

    stereo- ja monotoiston välillä FM-asemaa BAND Paina uudelleen valitaksesi aaltoalueen FM

    kuunneltaessa. tai AM.

    3. STATION Viritintä käytettäessä tällä painikkeella 14. VIDEO 2 Paina valitaksesi tuloksi VIDEO 2.

    valitaan esiasetettuja asemia.

    4. APS Radioasemien automaattinen haku ja 15. VIDEO 1 Paina valitaksesi tuloksi VIDEO 1.

    tallennus muistiin. (Huom: Käynnistä

    pitämällä painike alaspainettuna

    pidempään kuin 3 sekuntia.)

    5. ANTURI Kauko-ohjaimen vastaanottoanturi. 16. DVD Paina valitaksesi tuloksi DVD.

    6. VOLUME Äänenvoimakkuuden lisääminen ja 17. DTS/DOLBY Toistettaessa 5.1-kanavaista laitetta

    vähentäminen. DIGITAL stereona voidaan tätä painiketta painamalla

    siirtyä DTS/DOLBY DIGITAL -toistoon.

    7. NÄYTTÖ Ilmaisee käytössä olevat tuloliitännät ja 18. 2CH STEREO-tilan valinta (Huom: Vain vasen

    järjestelmän tilan. etu, oikea etu ja subwoofer kaiuttimet ovat

    käytössä).

    8. PHONES Liitäntä stereokuulokkeille. 19. DIGITAL IN Paina käyttäessäsi digitaalituloon kytkettyä

    laitetta. Painele valitaksesi : DVD COA,

    DVD OPT, VIDEO 1 OPT tai VIDEO 2 OPT,

    tai käyttäessäsi analogista lähdettä.

    9. VALMIUSTILA- Palaa vastaanottimen ollessa 20. SURROUND Surround-tilojen valinta: MOVIE (elokuva)

    ILMAISIN valmiustilassa. MODE tai MUSIC (musiikki).

    10. TAPE Paina valitaksesi tuloksi TAPE (nauhuri). 21. SUB Subwooferin kytkeminen päälle (on) ja pois

    ON/OFF päältä (off).

    11. RESET Paina palauttaaksesi kaikki asetukset

    tehdasasetuksiksi.

    11

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com