DOC

NARKOMANIA

By Sean Jenkins,2014-06-23 08:20
14 views 0
NARKOMANIA

    NARKOMANIA

    KSIĄŻKI

1. ADAMCZYK Grzegorz, JEŻOWSKI Marek, SMYCZEK Leon

    Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii : studium socjologiczne / Grzegorz

    Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek. – Lublin : TN KUL, 2006. 407, [5] s. ; 24 cm. (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego

    Uniwersytetu Lubelskiego ; 103)

    1. Młodzież szkolna – socjologia Polska od 1989 r. 2. Narkomania socjologia Polska od 1989 r. 3. Postawy Polska od 1989 r. Sygn: W 95 388

2. BALCEREK-_KAŁEK Anna

    Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. 59, [1] s. ; 25 cm. (Planowanie Pracy Nauczyciela)

    1. Alkoholizm zapobieganie i zwalczanie poradnik 2. Komunikacja społeczna nauczanie poradnik 3. Młodzież szkolna – wychowanie poradnik 4. Narkomania zapobieganie i zwalczanie poradnik

    Sygn: Cz 92 932

3. CEKIERA Czesław

    Toksykomania : narkomania, alkoholizm, nikotynizm / Czesław Cekiera. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. 299, [1] s. : wykr. ; 21 cm 1. Narkomania

    Sygn: W 93 133

4. FATYGA Barbara, ROGALA-_OBŁĘKOWSKA Jolanta

    Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Barbara Fatyga, Jolanta

    Rogala - Obłękowska. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002. 359 s. 1. Jakość życia – socjologia 2. Młodzież szkolna – socjologia 3. Narkomania a młodzież szkolna

    Sygn: Cz 92 799

5. JUCZYŃSKI Zygfryd

    Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005. 140 s. ; 21 cm 1. Narkomania zapobieganie i zwalczanie podręcznik

    Sygn: Cz 95 184, W 95 185

6. Krajowy

    Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002 -2005. Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. – 71 s. ; 24 cm

    1. Narkomania zapobieganie i zwalczanie Polska od 2001 r.

    Sygn: Cz B 6 782, W B 6 783

7. ŁUCARZ Katarzyna, MUSZYŃSKA Anna

    Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska. Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. 899, [1] s. ; 21 cm. (Praktyczne Komentarze)

    1. Narkomania zapobieganie i zwalczanie prawo Polska stan na 2007 r.

    Sygn: Cz 97 263

8. ŁUCZAK Elżbieta

    Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii / Elżbieta Łuczak. – Pułtusk : WSH, 2004. – 158 s. ; 25 cm

    Bibliogr.s.151-156

    1. Narkomania socjologia Polska od 1989 r. podręcznik akademicki 2. Narkotyki – handel Polska podręcznik akademicki Sygn: Cz 93 867

9. MCGILL Tom

    Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill ; przekł. Michał Kubiak.

     Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2007. 147, [1] s. ; 20 cm 1. Narkomania a młodzież – poradnik 2. Narkomania zapobieganie i zwalczanie poradnik

    Sygn: W 98 107

10. Młodzież

    Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142, [1] s. ; 24 cm 1. Alkoholizm a młodzież szkolna – Polska od 1989 r. materiały konferencyjne 2. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie Polska od 1989 r. materiały konferencyjne 3. Młodzież szkolna – socjologia Polska od 1989 r. materiały konferencyjne 4. Narkomania a młodzież szkolna – Polska od 1989 r. materiały konferencyjne 5. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie Polska od 1989 r. materiały konferencyjne

    Sygn: W 97 498

11. MONETA-_MALEWSKA Maria

    Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie / Maria Moneta Malewska. – Wyd. 2 w IW Pax. Warszawa : „Pax", 2001. – 137, [3] s. ; 21 cm

    1. Młodzież – psychologia wydawnictwa popularne 2. Młodzież – wychowanie wydawnictwa popularne 3. Narkomania zapobieganie i zwalczanie wydawnictwa popularne 4. Narkotyki wydawnictwa popularne

    Sygn: W 91 304

12. MONETA-_MALEWSKA Maria, WRZEŚNIOWSKA Joanna

    Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. 80 s. ; 21 cm. (Trudne Rozmowy z Nastolatkiem)

    1. Młodzież – psychologia wydawnictwa popularne 2. Narkomania a młodzież – wydawnictwa popularne 3. Narkomania zapobieganie i zwalczanie wydawnictwa popularne

    Sygn: W 99 326

13. NIEWIADOMSKA Iwona, STANISŁAWCZYK Piotr

    Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. – Lublin : Wydaw. KUL : „Gaudium", 2004. – 286 s. ; 17 cm. (Uzależnienia : fakty i mity)

    1. Narkomania zapobieganie i zwalczanie wydawnictwa popularne 2. Narkotyki wydawnictwa popularne Sygn: Cz 94 432, W 94 433

14. PASEK Marzena

    Narkotyki ! I co dalej... / Marzena Pasek. Wyd. 2 zm. Warszawa : „Toret", 1998. – 60 s. ; 23 cm

    1. Literatura młodzieżowa polska – 20 w. 2. Narkomania wydawnictwa popularne

    Sygn: W 91 010

15. PASEK Marzena

    Narkotyki ! I co dalej... / Marzena Pasek. Wyd. 2 zm. Warszawa : „Toret", 1998. – 60 s. ; 23 cm

    1. Literatura młodzieżowa polska – 20 w. 2. Narkomania wydawnictwa popularne

    Sygn: W 89 864

16. PASEK Marzena

    Narkotyki? - na pewno nie moje dziecko ! / Marzena Pasek. Wyd. 2 zm. Warszawa : „Toret", 1998. – 86 s. ; 23 cm

    1. Narkomania zapobieganie i zwalczanie wydawnictwa popularne 2. Narkotyki wydawnictwa popularne 3. Wychowanie w rodzinie wydawnictwa popularne

    Sygn: W 94 216, W 94 217

17. PASEK Marzena

    Narkotyki? - na pewno nie moje dziecko ! / Marzena Pasek. [Wyd. 2 zm.]. Warszawa : „Toret", 1998. – 86 s. : rys. ; 23 cm

    1. Narkomania zapobieganie i zwalczanie wydawnictwa popularne 2. Narkotyki wydawnictwa popularne 3. Wychowanie w rodzinie wydawnictwa popularne

    Sygn: W 91 011

18. PASEK Marzena

    Narkotyki przy tablicy / Marzena Pasek. Warszawa : „Toret", 2000. – 143, [1] s. ; 22 cm 1. Młodzież szkolna – wychowanie metody 2. Narkomania zapobieganie i zwalczanie metody

    Sygn: W 94 218, W 94 219

19. RICHARD Denis

    Narkotyki / Denis Richard ; przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz. – Katowice : „Książnica", 1999. 125, [3] s. ; 18 cm. (Domino)

    1. Narkomania wydawnictwa popularne 2. Narkotyki wydawnictwa popularne

    Sygn: W 90 010

20. ROGERS Peter D., GOLDSTEIN Lea

    Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D.Rogers, Lea Goldstein ;

    przekł. Leon Marian Kalinowski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. –

    222 s. ; 21 cm

    1. Młodzież – psychologia poradnik 2. Narkomania a młodzież – poradnik 3. Narkomania zapobieganie i zwalczanie poradnik 4. Narkotyki poradnik

    Sygn: W 93 462

21. ROSIEK Barbara

    Pamiętnik narkomanki / Barbara Rosiek. – Wyd. 3 zm. i poszerz. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1995. 391, [1] s. ; 21 cm

    1. Rosiek, Barbara 2. Narkomania Polska 1956-1989 r. pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 1956-1989 r.

    Sygn: W 94 648

22. RYLKE Hanna

    Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. 191, [1] s. ; 24 cm. (Literatura Pedagogiczna) 1. Młodzież szkolna – psychologia 2. Młodzież szkolna – wychowanie metody 3. Narkomania zapobieganie i zwalczanie 4. Przemoc psychologia 5. Wychowanie w rodzinie

    Sygn: W 87 428

23. RYLKE Hanna

    Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. 191, [1] s. ; 24 cm. (Literatura Pedagogiczna) 1. Młodzież szkolna – psychologia 2. Młodzież szkolna – wychowanie metody 3. Narkomania zapobieganie i zwalczanie 4. Przemoc psychologia 5. Wychowanie w rodzinie

    Sygn: Cz 86 747

24. ŚLEDZIANOWSKI Jan

    Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej : na przykładzie województwa

    świętokrzyskiego / Jan Śledzianowski. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

     407, [1] s. ; 24 cm

    1. Alkoholizm a młodzież – Polska od 1989 r. 2. Młodzież szkolna – patologia społeczna – Polska od 1989 r. 3. Narkomania a

    młodzież – Polska od 1989 r. 4. Palenie tytoniu a młodzież – Polska od 1989 r. 5. Świętokrzyskie, województwo – patologia społeczna

    Sygn: W 93 815

    CZASOPISMA

1 Wolny wybór : propozycja metodyczna do klasy II -program „Czytam Świat „

     / Anna Gęborek

     // Jęz. Pol. w Gim. .- 2001/2002 nr 3 s.25-28

     Propozycja 4 jednostek lekcyjnych na temat narkotyków

2 Alkohol i narkotyki za kierownicą

     / Robert Rejniak

     // Probl. Narkom. .- 2002 nr 1 s. 47-53

3 Narkomania - gdzie szukać pomocy?

     / Renata Cichoń

     // Nowa Szk. .- 2003 nr 2 s. 45-47

4 Przyczyny i przebieg uzależnienia od środków psychoaktywnych (na przykładzie

    indywidualnego przypadku)

     / Jakub Nikoniuk

     // Wychow. na co Dzień .- 2003 nr 10-11 s. 16-19

5 Narkotyki, alkohol...

     / Piotr Bakuła

     // Świat Probl. .- 2003 nr 12 s. 4-7

     W lecznictwie odwykowym coraz częściej spotyka się osoby uzależnione od innych

    substancji niż alkohol, od legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych. Każdy

    pacjent używający więcej niż jednego środka dostaje diagnozę uzależnienia

    krzyżowego. Numer poświęcony tej tematyce

6 Analiza zjawiska narkomanii : patomechanizm uzależnienia

     / Sylwester Mordarski

     // Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 39-42

7 Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia

     / Zygmunt Madeja

     // Probl. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 1-44

8 Poczucie własnej wartości

     / Małgorzata Wódczyńska

     // Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 79-80

9 Politoksykomania

     / Michał Kidawa

     // Remedium .- 2008 nr 11 s. 28-29

     Politoksykomania zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych

10 Mity o narkomanii

     // Wychowawca .- 2009 nr 6 s. 24-25

11 Biologiczne podstawy uzależnień

     / Jarosław Uziałło

     // Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 20-25

12 Konieczność profilaktyki w obliczu zagrożenia narkomanią

     / Dariusz Adamczyk

     // Horyz. Wychow. .- 2008 nr 13 s. 235-251

13 O etiologii uzależnień

     / Anetta Jaworska, Agnieszka Ciechanowska

     // Praca Soc. .- 2009 nr 4 s. 56-66

14 Narkoman - człowiek chory duchowo

     / Jarosław Błażejak

     // Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 81-83

15 Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne

     / Agnieszka Kolbowska

     // Remedium .- 2007 nr 2/3 s. 46-47

16 Choroby zakaźne w związku z używaniem narkotyków : monitorowanie zjawiska

     / Agnieszka Marchel

     // Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 37-40

17 System monitorowania zjawiska chorób zakaźnych związanych z narkotykami

     / Marta Struzik

     // Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 13-17

18 Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków

     / Piotr Sasin

     // Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 10-11 s. 3-7

19 Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? : W poszukiwaniu definicji

    współuzależnienia występującego w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od

    narkotyków

     / Dominika Krawczińska

     // Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 5-29

    20 Przeciwdziałanie uzależnieniom - program zapobiegania narkomanii wśród dzieci i

    młodzieży

     / Łukasz Kołomański

     // Wychow. na co Dzień .- 2008 nr 4-5 dod. s. IV-VIII

    21 Seks i narkotyki : nowe obszary profilaktyki

     / Agnieszka Walendzik-Ostrowska

     // Remedium .- 2007 nr 8 s.30-31

22 Narkomania czyli rzecz o smutku młodości : Scenariusz spotkania z młodzieżą szkół

    średnich

     / Zofia Araszczuk

     // Bibl. w Szk .- 2001 nr 5 s. 14-16

23 Skala i charakter narkotyzowania się kierowców : (wnioski z badań sondażowych)

     / Mariusz Jędrzejko

     // Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 32-41

24 Używanie narkotyków a płeć

     / Agnieszka Kolbowska

     // Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 1 s.36-41

25 Używanie narkotyków a płeć

     / Agnieszka Kolbowska

     // Remedium .- 2007 nr 9 s.28-29

26 Narkotyki w kulturze

     / Beata Hoffmann

     // Probl. Opiek.-Wychow. .- 2002 nr 9 s. 7-11

     Historia narkotyków

27 Uzależnienia w życiu młodzieży

     / Małgorzata Nowaczek

     // Nowe w Szk .- 2000-2001 nr 6 s. 19-24

28 Uczeń i narkotyki

     / Mieczysław Wojciechowski

     // Remedium .- 2002 nr 6 s. 6-8

29 Nowa narkomania - ekstazy

     / Bogusław Habrat

     // Remedium .- 2002 nr 6 s. 6-18

30 Alkohol i narkotyki wśród młodzieży

     / Andrzej Raudner

     // Wychow. na co Dzień .- 2002 nr 10-11 s. 26-31

31 Nastolatek i narkotyki

     / Marzena Pasek

     // Remedium .- 2003 nr 2 s. 16-17

32 Dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki

     / Renata Gryniewicz

     // Wychowawca .- 2003 nr 7-8 s. 36-38

33 Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży

     / Katarzyna Kowal

     // Małż. i Rodz. .- 2003 nr 2 s. 39-44

34 Lekcja na amfetaminie

     / Dorota Nowicka

     // Dyr. Szk. .- 2004 nr 3 s. 9-12

    35 Przychodzi rodzina do terapeuty...

     / Marzena Pasek

     // Remedium .- 2004 nr 7-8 s. 34-35

     Dziecko uzależnione od narkotyków. Terapia rodziny

36 ABC narkotyków

     / Janina Węgrzecka-Giluń

     // Remedium .- 2004 nr 12 dod. s.4-5

     Wpływ nadużywania substancji psychoaktywnych przez rodziców na kształtowanie u

    młodzieży postaw wobec narkotyków

    37 Narkomania - choroba duszy i emocji

     / Ewa Kozak

     // Eduk. i Dialog .- 2005 nr 4 s. 24-27

38 Narkomania różne spojrzenia

     / Anna Omylanowska-Kuglarz

     // Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 3 s. 32-36

    39 Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków

     / Maciej Bernasiewicz

     // Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 1-2 s. 19-22

40 Przyjmowanie leków psychoaktywnych a używanie innych substancji odurzających

    przez młodzież

     / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Katarzyna Kocoń

     // Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 1 s. 35-52

    41 „Gra w zielone" czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej

     / Beata Hoffmann

     // Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 10 s. 21-26

42 Sygnały ostrzegawcze : rola pediatry i lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu

    uzależnień

     / Agnieszka Chrobot

     // Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 31-34

43 Patologie społeczne młodzieży

     / Ewa Sowa

     // Wychowawca .- 2009 nr 12 s. 22-23

44 Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne

     / Sylwester Bębas

     // Wychow. na co Dzień .- 2009 nr 10-11 s. 3-9

45 Destygmatyzacja młodzieży uzależnionej

     / Katarzyna Wasilewska

     // Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 59-65

46 Nowatorskie rozwiązania w profilaktyce środowiskowej

     / Ireneusz Siudem

     // Remedium .- 2004 nr 2 s. 16-17

     Popularność dyskotek wśród młodzieży.Środki psychoaktywne w dyskotekach.Powody

    używania środków psychoaktywnych w dyskotekach

47 Nowatorskie rozwiązania w profilaktyce środowiskowej : program oddziaływań

    dyskotekowych

     / Ireneusz Siudem

     // Remedium .- 2004 nr 4 s. 18-19

48 Testowanie uczniów na obecność narkotyków

     / Bogusława Bukowska

     // Remedium .- 2004 nr 9 s. 20-21

    49 Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji młodzieży uzależnionej od

    narkotyków

     / Joanna Łukjaniuk

     // Szk. Spec. .- 2005 nr 3 s.193-203

50 Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków : badania mokotowskie

     / Krzysztof Bobrowski

     // Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 3 s.225-242

51 Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalna

     / Ewa Mędrela-Kuder

     // Wychow. Fiz. Zdr. .- 2006 nr 10 s.12-13

52 Młodzież wobec zagrożenia narkomanią

     / Danuta Narożna

     // Lider .- 2007 nr 5 s.9-11

53 Relacje rodzic - dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków

     / Magdalena Górska

     // Alkoh. i Narkom. .- 2007 nr 1 s.11-29

54 Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród

    młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat

     / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

     // Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 413-441

55 Używanie substancji psychoaktywnych przez niemieszkających z rodzicami

    nieuczących się nastolatków

     / Agnieszka Pisarska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

     // Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 443-456

56 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną

     // Probl. Narkom. .- 2004 nr 1 s. 53-64

     Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim w

    2003 r.

57 Chwilowa „wolność" - młodzież wobec zagrożona narkomanią

     / Danuta Narożna

     // Wychow. Fiz. Zdr. .- 2006 nr 10 s.8-11

58 Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród

    młodzieży i młodych dorosłych

     / Krzysztof Bobrowski

     // Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 341-362

59 Elementy wiedzy prawnej w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

    narkomanii

     / Magdalena Szepietowska

     // Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 51-57

    60 Problem narkomanii w okresie adolescencji

     / Dorota Kiełb-Grabarczyk

     // Edukacja .- 2006 nr 4 s. 49-52

61 Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież :

    przyczyny i uwarunkowania

     / Łukasz Kołomański

     // Wychow. na co Dzień .- 2007 nr 12 s. 14-17

62 Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych

     / Krzysztof Ostaszewski

     // Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 363-389

63 Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu „Fred goes net"

     / Robert Rejniak

     // Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 14-19

     W artykule opisano przebieg realizacji zajęć z młodzieżą szkolną w związku z

    używaniem alkoholu lub narkotyków, w ramach programu wczesnej interwencji „Fred

    goest net"

64 Biorę narkotyki!

     / Beata Kołosińska

     // Wychowawca .- 2010 nr 7-8 s. 8-9

65 Nie będę ćpać!

     / Joanna Holaś

     // Wychowawca .- 2010 nr 7-8 s. 10-11

66 Zainteresowanie młodzieży narkotykami : kilka uwag na podstawie wyników badań

    własnych

     / Witold Wincenciak

     // Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 10-11 s. 19-21

    67 Problem narkomanii w opinii uczniów : na przykładzie badań młodzieży

    ponadgimnazjalnej w Słupsku

     / Danuta Narożna

     // Lider .- 2003 nr 1 s. 18-21

68 Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień

     // Remedium .- 2008 nr 4 s. 13-15

69 Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień

     // Remedium .- 2008 nr 5 s. 14-15

70 Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień

     // Remedium .- 2008 nr 6 s. 13-15

71 Używanie poszczególnych rodzajów narkotyków przez młodzież: wzory i konsekwencje

     // Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 391-411

72 Marihuana i co potem...?

     / Katarzyna Kocoń

     // Remedium .- 2009 nr 6 s. 30-31

    73 Europejskie badania w lokalnej perspektywie

     / Bogusław Prajsner

     // Remedium .- 2008 nr 5 s. 1-5

     Badania przeprowadzono w 2007 r. w Europie wśród uczniów, dotyczyły

    rozpowszechniania używania papierosów, alkoholu i narkotyków oraz poziomu

    dostępności tych substancji w określonych grupach wiekowych

    74 Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród

    gimnazjalistów w latach 2001-2005

     / Krzysztof Bobrowski

     // Alkoh. i Narkom. .- 2007 nr 2 s.133-150

75 Raport o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem i nikotyną i sterydami

    przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i

    ponadgimnazjalnych

     / Anna Dunowska, Janusz Ampuła

     // Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 59-74

76 Narkomania wśród uczniów szkół gimnazjalnych

     / Michał Pindera

     // Naucz. i Szk. .- 2007 nr 3-4 s. 131-135

77 Zachowania problemowe młodzieży w Krakowie

     / Bogusław Prajsner

     // Remedium .- 2008 nr 3 s. 4-7

78 Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na

    współpracy szkoły z rodzicami

     / Magdalena Wardyńska-Ziółek

     // Probl. Narkom. .- 2009 nr 3 s. 87-95

79 Ocena zdrowia i osiągnięć szkolnych młodzieży używającej konopi

     / Anna Dzielska

     // Remedium .- 2008 nr 4 s. 4-7

80 Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych

     / Mariusz Jędrzejko, Piotr Polak

     // Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 9-19

    81 Przestępstwa związane z narkotykami : próba zdefiniowania zjawiska

     / Marta Struzik

     // Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 2 s.5-8

82 Nielegalny rynek oraz przestępczość związana z narkotykami w świetle najnowszych

    danych

     / Artur Malczewski, Marta Struzik

     // Probl. Narkom. .- 2009 nr 1 s. 35-65

83 Narkomani i ich rodziny

     / Anita Anna Rawa

     // Probl. Rodz .- 2000 nr 2-3 s.67-71

84 Nie wystarczy intuicja

     / Piotr Szczukiewicz

     // Świat Probl. .- 2001 nr 12 s. 7-10

     Numer poświęcony zagrożeniom wynikającym z nadużywania przez dzieci i młodzież

    substancji psychoaktywnych. Podkreśla rolę rodziny w profilaktyce

85 Podstawowe kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży

    uzależnionej

     / Paweł Karpowicz

     // Probl. Narkom. .- 2002 nr 1 s. 5-11

     Numer zawiera kilka artykułów o tej tematyce

86 „A rodzice narkomanów cierpią"- relacje z badań rodziców młodych narkomanów

     / Joanna Koźlak

     // Wychow. na co Dzień .- 2003 nr 7-8 s.36-39

    87 Figowy liść

     / Małgorzata Maresz

     // Niebieska Linia .- 2005 nr 1 s. 18-19

     Narkomania w rodzinie

88 Specyfika terapii ambulatoryjnej w systemie pomocy dla osób uzależnionych i ich

    rodzin

     / Mirosława Straburzyńska

     // Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 39-50

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com