DOC

NABYTKI

By Tracy Baker,2014-06-23 08:20
17 views 0
NABYTKI

    NABYTKI

    BIBLIOTEKI FILII UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

    JANA KOCHANOWSKIEGO

    W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

    ZESTAWIENIE ZA GRUDZIEŃ 2010

1. KONKURENCYJNOŚĆ przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Hanna G.

    Adamkiewicz-Drwiłło. - Toruń : Dom Organizatora, 2010

    Lokalizacja: magazyn

2. AGRESJA, konflikt, niska samoocena / red. Tomasz Garstka. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

3. RYNKI finansowe / Munir Al-Kaber. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    4. ANALIZA wierszy o miłości i ważnych wartościach / red. Piotr J. Pardo. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010 Lokalizacja: czytelnia

5. "ANIA z Zielonego Wzgórza" - zabawa w formie konkursu / red. Jolanta Smuniewska, Anna Urbaniak. -

    Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    6. ANTROPOLOGIA zaangażowana (?) / red. Filip Wróblewski, Łukasz Sochacki, Jakub Steblik. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    7. ANTYSPOŁECZNOŚĆ. Diagnoza-profilaktyka-interwencja / red. Zdzisław Bartkowiak, Józef Rejman. - Tarnobrzeg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009

    Lokalizacja: czytelnia

    8. POLITYKA gospodarcza i społeczna : Polska w Unii Europejskiej / Konrad Bajan. - Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005

    Lokalizacja: magazyn

9. METAFIZYKA wirtualna : traktat o strukturach chwilowych = Metaphysica virtualis : de natura rerum virtualium /

    Józef Bańka. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1997. - 298 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336. Filozofia / red. Józef Bańka ; nr 1650)

    Sygn.: 66045

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66045

    10. PRZEWODNIK po zadaniach z makroekonomii / Adam Baszyński, Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec. - Warszawa : CeDeWu, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    11. ZAGROŻENIA informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego / Piotr Bączek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - 285 s. : il. ; 21 cm

    Sygn.: 342/Cz, 58796 - 58797, 65981

    Lokalizacja: czytelnia 342/Cz; wypożyczalnia 65981, 58796 - 58797

12. ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania / Jolanta Bernais, Jolanta Ingram, Teresa Kraśnicka. - Wyd.

    2 zm. o rozsz.. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Katowice)) Lokalizacja: czytelnia

13. BEZPIECZEŃSTWO teleinformatyczne państwa / red. Marek Madej, Marcin Terlikowski ; aut. Agnieszka

    Bógdał-Brzezińska ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (Warszawa). - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. - 256 s. : il. ; 24 cm

    Sygn.: 66006, 62373, 65739 - 65740

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66006, 62373, 65739 - 65740

    14. BEZPIECZEŃSTWO i dyplomacja : słownik terminów. - Warszawa : Pedagogium, 2010. - 148 s. Sygn.: 327.56/.57(03)/L

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57(03)/L

    15. BEZPIECZEŃSTWO narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji / red. Jerzy Zawisza. - Słupsk : Pro Pomerania, 2009

    Lokalizacja: Lektorium

16. BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał

    Brzeziński. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2009. - 363 s. ; 24 cm Sygn.: 327.56/.57/L, 66078, 65980

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57/L; magazyn; wypożyczalnia 65980, 66078

    17. BEZPIECZEŃSTWO międzynarodowe po zimnej wojnie / red. nauk. Ryszard Zięba. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - 608 s. : il. ; 24 cm. - (Stosunki Międzynarodowe : podręcznik akademicki / red.

    naukowa Agnieszka Bryc, Justyna Zając)

    Sygn.: 327.56/.57/L, 66077, 56804 - 56806, 65904

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57/L; wypożyczalnia 65904, 66077, 56804 - 56806

18. BEZPIECZEŃSTWO Polski : historia i współczesność / red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria Regina

    Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych

    (Tomaszów Lubelski). - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. - 571 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 66087

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66087

    19. BIAŁORUŚ : terra incognita : materiały z konferencji / red. Mieczysław Smoleń. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 116 s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm Sygn.: 94(4)/L

    Lokalizacja: Lektorium 94(4)/L

    20. WYZWANIA i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku / Robert Białoskórski. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010. - 192 s. ; 24 cm

    Sygn.: 65995

    Lokalizacja: wypożyczalnia 65995

    21. POLITYKA w stosunkach międzynarodowych / Stanisław Bieleń. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010

    Lokalizacja: Lektorium

22. SZTUKA czytania z twarzy : poznanie człowieka na pierwszy rzut oka / Alfred Bierach ; przeł. Edward Białek,

    Justyna Błoch-Białek. - Wyd. 2. - Wrocław : Astrum, 1994. - 238 s. : il. ; 21 cm. - (Tajemnice Natury Człowieka)

    Sygn.: 66062

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66062

    23. IKONA i topór : historia kultury rosyjskiej / James H. Billington ; przekł. Justyn Hunia. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - XV, 775 s. : 1 mapa ; 21 cm. - (Historiai) Sygn.: 94::008/L

    Lokalizacja: Lektorium 94::008/L

24. BLIŻEJ teatru / red. Piotr J. Pardo. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    25. IDEALIZM niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863 / Jan Ryszard Błachnio ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz). - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - 101 s. ; 24 cm Sygn.: 66046

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66046

26. POLITYKA energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008 /

    Marcin Bodio ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. -

    Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - 369 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 66112

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66112

27. WYCHOWANIE uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Bogumiła

    Bogacka-Osińska. - Kraków : Impuls, 2009

    Lokalizacja: magazyn

    28. PODRĘCZNY słownik owoców / Marie-Pierre Bonnassieux. - Warszawa : Twój Styl, 1998 Lokalizacja: magazyn

    29. POZYTYWIŚCI i inni / Grażyna Borkowska ; Polska Akademia Nauk (Warszawa). Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 214 s. ; 21 cm. - (Mała Historia Literatury Polskiej / red. nauk. Alina

    Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz)

    Sygn.: 821.162.1(091)/L, 66065, 25635P - 25637P, 25274P - 25275P Lokalizacja: Lektorium 821.162.1(091)/L; wypożyczalnia 66065, 25635P - 25637P, 25274P - 25275P

    30. BRAK motywacji uczniów do nauki / red. Beata Sadzińska, Sylwia Rybarczyk. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

31. NIECO inna historia cywilizacji : dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego / Stefan Bratkowski. -

    Warszawa : Nowoczesność Sp., 2003

    Lokalizacja: magazyn

    32. BREWIARZ dyplomatyczny / przeł. Bohdan Gajewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2004 Lokalizacja: magazyn

33. USTRÓJ szkolnictwa wyższego w Polsce / Tomasz Brzezicki. - Toruń : Dom Organizatora, 2010

    Lokalizacja: magazyn

34. PARTNERSTWO publiczno-prywatne w Europie : cele, uwarunkowania, efekty / Krystyna Brzozowska. -

    Warszawa : CeDeWu, 2010

    Lokalizacja: magazyn

35. WPROWADZENIE do strategii bezpieczeństwa / Adam Brzozowski, Marian Kozub, Ryszard Niedźwiecki. -

    Warszawa : Wydaw. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010

    Lokalizacja: Lektorium

    36. PRZEDSZKOLAKI robią zwierzaki / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec.