DOC

NABYTKI

By Tracy Baker,2014-06-23 08:20
16 views 0
NABYTKI

    NABYTKI

    BIBLIOTEKI FILII UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

    JANA KOCHANOWSKIEGO

    W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

    ZESTAWIENIE ZA GRUDZIEŃ 2010

1. KONKURENCYJNOŚĆ przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Hanna G.

    Adamkiewicz-Drwiłło. - Toruń : Dom Organizatora, 2010

    Lokalizacja: magazyn

2. AGRESJA, konflikt, niska samoocena / red. Tomasz Garstka. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

3. RYNKI finansowe / Munir Al-Kaber. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    4. ANALIZA wierszy o miłości i ważnych wartościach / red. Piotr J. Pardo. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010 Lokalizacja: czytelnia

5. "ANIA z Zielonego Wzgórza" - zabawa w formie konkursu / red. Jolanta Smuniewska, Anna Urbaniak. -

    Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    6. ANTROPOLOGIA zaangażowana (?) / red. Filip Wróblewski, Łukasz Sochacki, Jakub Steblik. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    7. ANTYSPOŁECZNOŚĆ. Diagnoza-profilaktyka-interwencja / red. Zdzisław Bartkowiak, Józef Rejman. - Tarnobrzeg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009

    Lokalizacja: czytelnia

    8. POLITYKA gospodarcza i społeczna : Polska w Unii Europejskiej / Konrad Bajan. - Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005

    Lokalizacja: magazyn

9. METAFIZYKA wirtualna : traktat o strukturach chwilowych = Metaphysica virtualis : de natura rerum virtualium /

    Józef Bańka. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1997. - 298 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336. Filozofia / red. Józef Bańka ; nr 1650)

    Sygn.: 66045

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66045

    10. PRZEWODNIK po zadaniach z makroekonomii / Adam Baszyński, Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec. - Warszawa : CeDeWu, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    11. ZAGROŻENIA informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego / Piotr Bączek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - 285 s. : il. ; 21 cm

    Sygn.: 342/Cz, 58796 - 58797, 65981

    Lokalizacja: czytelnia 342/Cz; wypożyczalnia 65981, 58796 - 58797

12. ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania / Jolanta Bernais, Jolanta Ingram, Teresa Kraśnicka. - Wyd.

    2 zm. o rozsz.. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Katowice)) Lokalizacja: czytelnia

13. BEZPIECZEŃSTWO teleinformatyczne państwa / red. Marek Madej, Marcin Terlikowski ; aut. Agnieszka

    Bógdał-Brzezińska ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (Warszawa). - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. - 256 s. : il. ; 24 cm

    Sygn.: 66006, 62373, 65739 - 65740

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66006, 62373, 65739 - 65740

    14. BEZPIECZEŃSTWO i dyplomacja : słownik terminów. - Warszawa : Pedagogium, 2010. - 148 s. Sygn.: 327.56/.57(03)/L

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57(03)/L

    15. BEZPIECZEŃSTWO narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji / red. Jerzy Zawisza. - Słupsk : Pro Pomerania, 2009

    Lokalizacja: Lektorium

16. BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał

    Brzeziński. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2009. - 363 s. ; 24 cm Sygn.: 327.56/.57/L, 66078, 65980

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57/L; magazyn; wypożyczalnia 65980, 66078

    17. BEZPIECZEŃSTWO międzynarodowe po zimnej wojnie / red. nauk. Ryszard Zięba. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - 608 s. : il. ; 24 cm. - (Stosunki Międzynarodowe : podręcznik akademicki / red.

    naukowa Agnieszka Bryc, Justyna Zając)

    Sygn.: 327.56/.57/L, 66077, 56804 - 56806, 65904

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57/L; wypożyczalnia 65904, 66077, 56804 - 56806

18. BEZPIECZEŃSTWO Polski : historia i współczesność / red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria Regina

    Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych

    (Tomaszów Lubelski). - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. - 571 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 66087

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66087

    19. BIAŁORUŚ : terra incognita : materiały z konferencji / red. Mieczysław Smoleń. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 116 s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm Sygn.: 94(4)/L

    Lokalizacja: Lektorium 94(4)/L

    20. WYZWANIA i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku / Robert Białoskórski. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010. - 192 s. ; 24 cm

    Sygn.: 65995

    Lokalizacja: wypożyczalnia 65995

    21. POLITYKA w stosunkach międzynarodowych / Stanisław Bieleń. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010

    Lokalizacja: Lektorium

22. SZTUKA czytania z twarzy : poznanie człowieka na pierwszy rzut oka / Alfred Bierach ; przeł. Edward Białek,

    Justyna Błoch-Białek. - Wyd. 2. - Wrocław : Astrum, 1994. - 238 s. : il. ; 21 cm. - (Tajemnice Natury Człowieka)

    Sygn.: 66062

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66062

    23. IKONA i topór : historia kultury rosyjskiej / James H. Billington ; przekł. Justyn Hunia. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - XV, 775 s. : 1 mapa ; 21 cm. - (Historiai) Sygn.: 94::008/L

    Lokalizacja: Lektorium 94::008/L

24. BLIŻEJ teatru / red. Piotr J. Pardo. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    25. IDEALIZM niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863 / Jan Ryszard Błachnio ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz). - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - 101 s. ; 24 cm Sygn.: 66046

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66046

26. POLITYKA energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008 /

    Marcin Bodio ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. -

    Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - 369 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 66112

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66112

27. WYCHOWANIE uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Bogumiła

    Bogacka-Osińska. - Kraków : Impuls, 2009

    Lokalizacja: magazyn

    28. PODRĘCZNY słownik owoców / Marie-Pierre Bonnassieux. - Warszawa : Twój Styl, 1998 Lokalizacja: magazyn

    29. POZYTYWIŚCI i inni / Grażyna Borkowska ; Polska Akademia Nauk (Warszawa). Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 214 s. ; 21 cm. - (Mała Historia Literatury Polskiej / red. nauk. Alina

    Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz)

    Sygn.: 821.162.1(091)/L, 66065, 25635P - 25637P, 25274P - 25275P Lokalizacja: Lektorium 821.162.1(091)/L; wypożyczalnia 66065, 25635P - 25637P, 25274P - 25275P

    30. BRAK motywacji uczniów do nauki / red. Beata Sadzińska, Sylwia Rybarczyk. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

31. NIECO inna historia cywilizacji : dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego / Stefan Bratkowski. -

    Warszawa : Nowoczesność Sp., 2003

    Lokalizacja: magazyn

    32. BREWIARZ dyplomatyczny / przeł. Bohdan Gajewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2004 Lokalizacja: magazyn

33. USTRÓJ szkolnictwa wyższego w Polsce / Tomasz Brzezicki. - Toruń : Dom Organizatora, 2010

    Lokalizacja: magazyn

34. PARTNERSTWO publiczno-prywatne w Europie : cele, uwarunkowania, efekty / Krystyna Brzozowska. -

    Warszawa : CeDeWu, 2010

    Lokalizacja: magazyn

35. WPROWADZENIE do strategii bezpieczeństwa / Adam Brzozowski, Marian Kozub, Ryszard Niedźwiecki. -

    Warszawa : Wydaw. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010

    Lokalizacja: Lektorium

    36. PRZEDSZKOLAKI robią zwierzaki / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    37. POLITYKA międzynarodowa po 1945 roku / Peter Calvocoressi ; przekł. z ang. Wiesława Bolimowska-Garwacka. - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2010. - 950 s. : mapy ; 23 cm Sygn.: 65999

    Lokalizacja: wypożyczalnia 65999

    38. DYSKRYMINACJA, odrzucenie, trudności z integracją / Anna Cegła. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010 Lokalizacja: czytelnia

    39. PRZESZŁOŚĆ i przyszłość inteligencji polskiej / Józef Chałasiński ; posł. Antonina Kłoskowska. - Warszawa : Świat Książki, 1997. - 223 s. ; 21 cm

    Sygn.: 66068

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66068

    40. ZJAWISKO prostytucji w doświadczeniu prostytuujących się kobiet / Katarzyna Charkowska. - Kraków : Impuls, 2010. - 215 s. ; 24 cm

    Sygn.: 316/Cz

    Lokalizacja: czytelnia 316/Cz

    41. TAJNA szkoła w okupowanym Krakowie : (1939-1945) / Jacek Chrobaczyński. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000. - 251 s. : 3 mapy, wykr. ; 21 cm

    Sygn.: 18996

    Lokalizacja: magazyn; wypożyczalnia 18996

    42. REALIZM magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Chrobak. - Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

    Lokalizacja: Lektorium

    43. RATYFIKACJA Traktatu z Lizbony : spory polityczne i prawne / Ryszard Chruściak. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010. - 202 s. ; 21 cm

Sygn.: 327/L

    Lokalizacja: Lektorium 327/L

    44. POLSKA pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku : zarys problematyki, zagadnienia, wybrani przedstawiciele / Andrzej Ciążela. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

    2010

    Lokalizacja: czytelnia

    45. FILMOWY świat Pedra Almodovara : universum emocji / Katarzyna Citko. - Białystok : Trans Humana, 2007. - 498 s. : il. ; 24 cm

    Sygn.: 66025

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66025

    46. ZAGROŻENIA emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    47. ZARZĄDZANIE finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. - Wyd. 3 uakt.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 299 s. : wykr. ; 24 cm Sygn.: 658/Cz

    Lokalizacja: czytelnia 658/Cz

    48. OPISY fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939 / Anna Czelakowska. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010

    Lokalizacja: Lektorium

    49. CZŁOWIEK z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Kraków : Impuls, 2009

    Lokalizacja: czytelnia; magazyn

50. DANINY publiczne : prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku / red. Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz,

    Tomasz Sowiński. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 355 s. ; 24 cm Sygn.: 66201

    Lokalizacja: czytelnia; wypożyczalnia 66201

51. PROFILAKTYKA oraz regulacje prawne dotyczące problemów alkoholowych w miejscu pracy / Kama Dąbrowska,

    Jadwiga Fudała. - Warszawa : Parpamedia, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    52. NIEMIECKIE koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008 : działalnośc wydawnicza - upowszechniane treści - sposoby oddziaływania na czytelników / Olga Dąbrowska-Cendrowska. - Warszawa : Elipsa, 2009. - 313 s. : il. ;

    25 cm

    Sygn.: 050+070/L, 62650

    Lokalizacja: Lektorium 050+070/L; wypożyczalnia 62650

    53. SEKRETY mężczyzn które powinna znać każda kobieta / Angelis Barbara De ; przeł. z ang. Jolanta Podgórska, Wacław Ziemowicz. - Katowice : Książnica, 2006. - 317 s. ; 18 cm. - (Poradnik) Sygn.: 66073

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66073

    54. LISTY do księżniczki Elżbiety / René Descartes. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995 Lokalizacja: magazyn

    55. DIALOG kultur w edukacji / red. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

    Lokalizacja: magazyn

56. WPROWADZENIE do medycznej etyki troski / Beata Dobrowolska. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta,

    2010

    Lokalizacja: magazyn

57. PRZYGOTOWANIE pracy magisterskiej z historii : (poradnik metodyczno-metodologiczny) / Henryk Dominiczak ;

    Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Częstochowa). - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. - 104 s. ; 21 cm

    Sygn.: 66057

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66057

    58. UCZELNIE, uczenie, uczeni / Zbigniew Drozdowicz. - Poznań : Kurpisz, 2003. - 150 s., [32] s. tabl. kolor., faks., fot., portr. ; 21 cm

    Sygn.: 66060

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66060

    59. PODSTAWY statystyki dla studentów administracji : podręcznik dydaktyczny / Dominika Dusza. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    60. JĘZYKOWE wyrażenia zjawisk jasności i ciemności / Andrzej Dyszak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    61. DZIECKO nieśmiałe, kozioł ofiarny, kłamczucha, prymus / red. Iwona Ostrowska. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    62. METODY pracy z grupą / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2004 Lokalizacja: czytelnia; magazyn

    63. EDUKACJA dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / red. Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    64. EDUKACJA jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / red. nauk. Anna Klinik. - Kraków : Impuls, 2009. - 163 s. : il. ; 24 cm. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica,

    Anna Klinik, Jerzy Rottermund ; t. 10)

    Sygn.: 376/Cz, 62118

    Lokalizacja: czytelnia 376/Cz; magazyn; wypożyczalnia 62118

65. EDUKACYJNE i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia /

    red. Zofia Palak, Anna Bujnowska, Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    66. ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. Suplement A-Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    67. DZIEJE książki na Kielecczyźnie w latach 1795-1865 / Czesław Erber. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1996. - 347 s. ; 21 cm

    Sygn.: 26703P

    Lokalizacja: magazyn; wypożyczalnia 26703P

    68. HISTORIA świata hellenistycznego 323-30 p.n.e. / R. Malcolm Errington ; tł. Anna Gąsior-Niemiec. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - XIX, 399 s. ; 24 cm. - (Historiai) Sygn.: 94(3)/L

    Lokalizacja: Lektorium 94(3)/L

    69. ETYKA zawodu nauczyciela : nauczanie etyki / red. Krzysztof Kaszyński, Ludmiła Żuk-Łapińska. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995

    Lokalizacja: magazyn

70. TEATR w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    71. BUDŻETOWANIE w ochronie środowiska / Beata Filipiak, Konrad Kochański, Piotr Szczypa. - Warszawa : CeDeWu, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    72. FILOZOFIA wychowania w XX wieku / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Ewa Łatacz, Justyna Bochomulska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - 474, [1] s. ; 24 cm. - (Pedagogika Filozoficzna ; t. 3) Sygn.: 37/Cz

    Lokalizacja: czytelnia 37/Cz

73. FILOZOFIA mistrzostwa pedagogicznego / red. Henryk Bednarczyk. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji,

    2009

    Lokalizacja: czytelnia

    74. ŻYCIE i śmierć w Trzeciej Rzeszy / Peter Fritzsche ; tł. Tomasz Tesznar. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 437 s. ; 21 cm. - (Historiai)

    Sygn.: 66037

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66037

    75. ZARYS historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mieście Gdańsku : 1920-1939 / Jerzy Gaj. - Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1976. - 198 s. : il., 2 mapy, portr., tab. ; 25 cm. - (Monografia / Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego (Gdańsk) ; nr 13)

    Sygn.: 66044

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66044

    76. PEDAGOGIKA opiekuńcza i jej metodyka wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej / Grażyna Gajewska. - Wyd. 2 zm. i popr.. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2004. - 224

    s. : tab. ; 21 cm

    Sygn.: 66059

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66059

    77. WSPARCIE dziecka w rozwoju : konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009

    Lokalizacja: magazyn

78. MATEMATYKA dla ekonomistów / Jerzy Gawinecki. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    79. GAZETKI dla nauczycieli - rodziców - uczniów : szkoła podstawowa / red. Maria Jaworska-Kępka. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia; magazyn

80. GAZETKI dla nauczycieli - rodziców - uczniów : gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna / red. Katarzyna Anna

    Klim. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia; magazyn

81. BUDOWANIE relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami / Kathryn Geldard, David Geldard ; tł. Krzysztof

    Mazurek. - Warszawa : Parpamedia, 2009. - 271 s. : rys. ; 24 cm Sygn.: 61/Cz

    Lokalizacja: czytelnia 61/Cz

82. LISTY miłosne Proroka ; Prorok / Kahlil Gibran ; wybór i adapt. Paulo Coelho ; tł. Ernest Bryll, Anna Gren,

    Grażyna Misiorowska. - Warszawa : Drzewo Babel, 2006. - 156 s. ; 22 cm Sygn.: 66070, 54933

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66070, 54933

    83. PRYWATNA historia XX wieku / Wojciech Giełżyński. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2005 Lokalizacja: magazyn

84. STASI : historia 1945-1990 / Jens Gieseke ; tł. Artur Kożuch. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego,

    2010. - (Historiai)

    Sygn.: 94(4)/L

    Lokalizacja: Lektorium 94(4)/L

    85. POLITYCZNE uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 367 s. ; 21 cm

    Sygn.: 327.56/.57/L, 65975

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57/L; wypożyczalnia 65975

    86. STUDIA historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe / Jan Godyń. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009

    Lokalizacja: magazyn

87. PRZEWODNIK po gramatyce angielskiej / Lucyna Gołębiowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000

    Lokalizacja: magazyn

    88. HISTORIA Bizancjum / Timothy E. Gregory ; tł. Justyn Hunia. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - XII, 387 s. : il. ; 24 cm. - (Historiai)

    Sygn.: 94(4)/L

    Lokalizacja: Lektorium 94(4)/L

89. POLSKA polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia / Radosław Grodzki.

    - Zakrzewo : Replika, 2009. - 332 s. : il. ; 21 cm

    Sygn.: 327/L, 65910, 66083, 62368

    Lokalizacja: Lektorium 327/L; wypożyczalnia 62368, 65910, 66083

90. PROFICIENCY masterclass : student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth. - Wyd. nowe. - Oxford : Oxford

    University Press, 2009. - 183 s. : il., fot., rys. ; 28 cm Sygn.: A II/926 - A II/933

    Lokalizacja: wypożyczalnia-angielski A II/926 - A II/933

    91. POLITOLOGIA : podręcznik akademicki / Mariusz Gulczyński. - Warszawa : Almamer, 2010. - 249 s. ; 24 cm Sygn.: 32/L

    Lokalizacja: Lektorium 32/L

    92. TOWARZYSTWO Tomasza Zana w latach 1899-1914 / Bohdan Halczak. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996

    Lokalizacja: inne; magazyn

    93. ZARZĄDZANIE publiczne / Jerzy Hausner. - Warszawa : Scholar, 2008. - 428 s. : il. ; 25 cm Sygn.: 66206

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66206

    94. MODELE demokracji / David Held ; przekł. Wojciech Nowicki. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - XV, 438 s. : il. ; 23 cm. - (Polityka / red. nauk. Roman Bäcker) Sygn.: 32/L, 65300

    Lokalizacja: Lektorium 32/L; wypożyczalnia 65300

    95. LUCJAN Marian Freytag - filozof nieznany : kabalistyczna wizja społeczeństwa i religii / Grzegorz Hetman. - Lublin : Grzegorz Hetman, 2004. - 207 s. : rys., tab. ; 21 cm Sygn.: 66056

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66056

96. HISTORIA dyplomacji polskiej. T. 6, 1944/1945-1989 / red. Wojciech Materski, Waldemar Michowicz ; oprac.

    Wanda Jarząbek [i in.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. - 1130 s., [32] s. tabl. : fot., mapy, tab. ; 25 cm Sygn.: 327/L

    Lokalizacja: Lektorium 327/L

97. KULTURA w edukacji / Adam Horbowski. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 239 s. :

    tab., wykr. ; 24 cm

    Sygn.: 66043

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66043

98. IDENTYFIKACJA potencjału twórczego : teoria, metodologia, diagnostyka / red. Maciej Karwowski. - Warszawa :

    Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009 Lokalizacja: magazyn

99. INFRASTRUKTURA bezpieczeństwa publicznego : ogólnokrajowe i lokalne wyzwania cywilizacyjne / red.

    Zbigniew Ciekanowski. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010 Lokalizacja: Lektorium

    100. INNOWACJE na rynkach finansowych / red. Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    101. INNOWACYJNOŚĆ organizacji / red. nauk. Andrzej Pomykalski. - Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2009

    Lokalizacja: magazyn

102. INTERMEDIALNOŚĆ w kulturze końca XX wieku / red. Andrzej Gwóźdź, Sław Krzemień-Ojak. - Białystok :

    Trans Humana, 1998

    Lokalizacja: magazyn

103. JAK powstaje papier czerpany - warsztaty / red. Jolanta Smuniewska, Anna Urbaniak. - Warszawa : Dr Josef

    Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

104. JAK pracować z uczniem ze specyficznymi problemami w nauce / red. Agnieszka Kropiwnicka. - Warszawa : Dr

    Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

105. JAK pracować z uczniem chorym / red. Monika Tulczyńska. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

106. JAK pracować z uczniem w depresji, z myślami samobójczymi czy dokonującym samookaleczeń / red. Paweł

    Kropiwnicki. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    107. JAK pracować z uczniem słabym / red. Katarzyna Anna Klim. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010 Lokalizacja: czytelnia

108. JAK pracować z uczniem zdolnym / red. Beata Sadzińska. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

    109. JAK uruchomić stronę internetową biblioteki / red. Jolanta Smuniewska. - Warszawa : Dr Josef Raabe, 2010 Lokalizacja: czytelnia

    110. WSPÓŁCZESNY wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : Trio, 2008. - 290 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 327.56/.57/L

    Lokalizacja: Lektorium 327.56/.57/L

111. KONIEC globalizacji : czego nauczył nas wielki kryzys? / Harold James ; przeł. Renata Włoch. - Warszawa :

    Scholar, 2010. - 308 s. : il., wykr. ; 21 cm

    Sygn.: 66017

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66017

112. INFORMACJA naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : dynamika zmian w świetle piśmiennictwa =

    Information science in Poland in the XX/XXI centuries : the dynamics of the scientific progress / Małgorzata Janiak.

    - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 202 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM) (syg.CD 66027/L. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque / red. Stanisław Hanausek. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej / red. Maria Kocójowa, ISSN 0137-2416 ; z. 18/2010)

    Sygn.: 66027

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66027

    113. LITERATURA lat 1945-1975 / Zbigniew Jarosiński ; Polska Akademia Nauk (Warszawa). Instytut Badań Literackich. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 202 s. ; 21 cm. - (Mała Historia Literatury

    Polskiej / red. nauk. Alina Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz)

    Sygn.: 821.162.1(091)/L, 25632P, 25634P

    Lokalizacja: Lektorium 821.162.1(091)/L; wypożyczalnia 25632P, 25634P

114. STOSUNKI polsko-francuskie 1944-1980 / Dariusz Jarosz, Maria Pasztor. - Warszawa : Polski Instytut Spraw

    Międzynarodowych, 2008. - 480 s.

    Sygn.: 327/L

    Lokalizacja: Lektorium 327/L

    115. WŁADZA, przywileje, korupcja / Maria Jarosz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. - 263, [1] s. : mapa kolor., tab., wykr. ; 21 cm Sygn.: 316/Cz

    Lokalizacja: czytelnia 316/Cz; magazyn

    116. JĘZYK angielski : repetytorium gramatyki z ćwiczeniami / Bronisława Jasińska, Janina Jaślan, Monika Woytowicz-Neymann. - Wyd. 16. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1997

    Lokalizacja: magazyn

    117. MEDIA masowe w demokratycznych procesach wyborczych : standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji / Alicja Jaskiernia ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Dziennikarstwa. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza

    ASPRA-JR, 2008. - 559 s. : il. ; 24 cm

    Sygn.: 66108

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66108

118. TEORIA i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw / Jacek Jaworski. - Warszawa : CeDeWu, 2010

    Lokalizacja: czytelnia

119. WYBORY do Parlamentu Europejskiego : media i marketing polityczny / Marek Jeziński, Wojciech Peszyński,

    Aleksandra Seklecka. - Toruń : Dom Organizatora, 2010

    Lokalizacja: magazyn

120. BEZPIECZEŃSTWO energetyczne Unii Europejskiej / Marcin Kaczmarski. - Warszawa : Wydawnictwa

    Akademickie i Profesjonalne, 2010. - 160 s. : il. ; 24 cm. - (Studia Europejskie / rada nauk. Konstanty Adam

    Wojtaszczyk [i in.])

    Sygn.: 327/L

    Lokalizacja: Lektorium 327/L

121. O powstaniu i trzech latach działalności "Wszechnicy Roztoczańskiej" / Stanisław Kaczor ; Powiat Zamojski.

    Starostwo Powiatowe ; Stowarzyszenie "Wszechnica Roztoczańska" (Szczebrzeszyn). - Zamość ; Radom :

    Starostwo Powiatu Zamojskiego : Stowarzyszenie "Wszechnica Roztoczańska", 2002. - 171 s. : il. ; 24 cm

    Sygn.: 66049

    Lokalizacja: wypożyczalnia 66049

    122. MATEMATYCZNE zadania problemowe w klasach początkowych - między wiedzą osobistą a jej formalizacją / Alina Kalinowska. - Kraków : Impuls, 2010

    Lokalizacja: magazyn

123. GOSPODARKA : nowe perspektywy po kryzysie / Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. - Warszawa : CeDeWu,

    2010

    Lokalizacja: czytelnia

124. METODA budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Parpamedia,

    2009

    Lokalizacja: magazyn

125. KULTURA - socjalizacja - tożsamość / Magda Karkowska, Tomasz Skalski. - Kraków : Impuls, 2010

    Lokalizacja: magazyn

    126. HISTORIE ziołowe / Marian Janusz Kawałko. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 492 s. : il., portr., rys. ; 20 cm

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com