DOC

MINISTERSTWO

By Margaret Patterson,2014-06-23 08:10
10 views 0
MINISTERSTWO

    Wizyta Studyjna realizowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”-

     Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z ORGANIZACJI WIZYTY STUDYJNEJ NR 212

    „THE ROLE OF FORMATIVE ASSESSMENT” (ROLA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO)

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA

    1. Opis przebiegu realizacji Wizyty Studyjnej

    Wizyta Studyjna numer 212 „The Role of Formative Assessment” („Rola oceniania Kształtującego”) przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem:

    26.10.2008 NIEDZIELA

    1. Przyjazd uczestników Wizyty Studyjnej do Świdnicy, zorganizowanie transportu z lotniska,

    zakwaterowanie uczestników w hotelu Piast Roman, ul. Kotlarska 11, 58-100 Świdnica 2. Spotkanie nieformalne z częścią uczestników (3 osoby nie mogły uczestniczyć w spotkaniu,

    ponieważ przyjechały w późnych godz. nocnych)

    27.10.2008 PONIEDZIAŁEK

    9.30. Spotkanie z uczestnikami w hotelu, przejście do Firmy

    9.45. Warsztaty w Firmie Szkoleniowo- Doradczej Anna Szywała S.C.

    1. Przedstawienie celów i Misji Firmy, zapoznanie się z działalnością Firmy, pracownikami, realizowanymi projektami, zwiedzanie pomieszczeń i sal wykładowych

    2. Przestawienie się gości

    3. Omówienie programu i celów wizyty

    4. Badanie oczekiwań uczestników wizyty

    5. Wybór Reportera Grupy

    6. Informacje o Świdnicy i regionie

    10.30. Dyskusja na temat systemów edukacji w krajach uczestników i w Polsce, 11.45. Wyjazd do Fundacji Krzyżowa- zapoznanie się celami i historią Fundacji, lunch 15.30 Powrót do Świdnicy, zwiedzanie Kościoła Pokoju, powrót do Firmy

    Dodatkowo uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z lektorem i uczestnikami kursu języka

    niemieckiego, oraz nauczycielami, którzy brali udział w kursie „Pedagogika Zabawy”. 18.00 Uroczysta kolacja powitalna

    28.10.2008 WTOREK

    8.00 Wyjazd do Gimnazjum w Kobierzycach, ul. Parkowa 7

    9.20 Wizyta studyjna w szkole:

     1

1. Zwiedzanie szkoły

    2. Spotkanie z dyrektorką szkoły panią Jadwigą Wolniak

    3. Obserwacja lekcji języka angielskiego

    11.20. Rozmowa z uczniami

    12.00. Rozmowa z nauczycielami, dyskusja na temat oceniania kształtującego 13.00. Wyjazd do Wrocławia

    14.00 Czas wolny, zwiedzanie miasta

    18.00 Czas na refleksje, dyskusje podczas wspólnej kolacji

    21.00 Powrót do Świdnicy

    29.10.2008 ŚRODA

    9.00 Warsztaty w Firmie

    1. Wymiana doświadczeń

    2. Przedstawienie prezentacji

    3. Przygotowanie do konferencji

    4. Dyskusja

    5. Przygotowanie raportu

    11.00 Wizyta Studyjna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

    1. Spotkanie z dyrekcją szkoły i gronem pedagogiczny

    2. Obserwacja lekcji w pracowni symulacyjnej, stosowanie oceniania kształtującego, 3. Rozmowa z uczniami, nauczycielami, dyskusja

    13.00 Wizyta Studyjna w Szkole Podstawowej Nr 8 w Świdnicy,

    1. Spotkanie z dyrekcją i nauczycielami

    2. Prezentacja szkoły

    3. Obserwacja lekcji, zastosowanie metody oceniania kształtującego

    15.00 Wyjazd do Strzegomia

    15.30 Udział w Radzie Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 1. Prezentacja szkoły i jej osiągnięć

    2. Ocenianie kształtujące- dyskusja, wymiana doświadczeń, zalety oceniania kształtującego 18.00 Podsumowanie dnia

    18.30 Kolacja

    19.30. Spotkanie grupy w celu przygotowania raportu grupowego

    30.10.2008 CZWARTEK

    9.00 Warsztaty w Firmie- przygotowanie raportu oraz prezentacji