DOC

MATURA Z HISTORII SZTUKI

By Louis Murray,2014-06-23 08:04
49 views 0
MATURA Z HISTORII SZTUKI

    KANON DZIEŁ SZTUKI

    Sztuka ery prehistorycznej

; Ornament z przedstawieniem plecionki celtyckiej

    ; Wenus z Willendorfu

    ; Wenus z Lespugue

     Bizon z Altamiry (malowidło) ;

    ; Malowidła z Tassili na Saharze

    ; Malowidła z Lascaux (min fryz koników chińskich, scena polowania ze zranionym bizonem,

    szaman)

     Zespół Stonehenge (plan, bryła) ;

    ; Zabudowa Biskupina

     Światowid ze Zbrucza ;

    ; Niedźwiedź z Sobótki

Sztuka starożytnej Mezopotamii

; Zigurat z Ur (bryła, rekonstrukcja)

    ; Płaskorzeźba Zraniona Lwica i Polowanie na lwy pałac Assurbanipala w Niniwie

    ; Brama bogini Isztar w Babilonie ; Rekonstrukcja Babilonu ; Lira z kozłem

    ; Sztandar z Ur

    ; Posąg Gudei z Lagasz

    ; Stella Hammurabiego

    ; Figurka złotego kozła z Ur

    ; Wiszące ogrody Semiramidy (rekonstrukcja)

    ; Ryton w kształcie głowy byka

    ; Lamassu z pałacu Sargona II w Chorsabad ; Stela Naramsina

Sztuka starożytnego Egiptu

; Paleta Narmera

    ; Portrety trumienne z Fajum ; Rysunek mastaby

    ; Piramida Dżesera w Sakkara (schodkowa)

    ; Piramida Snefru w Dahszur (łamana)

    ; Piramidy Cheopsa, Chefrena, Mykerinosa w Gizeh (właściwe) ; Sfinks w Gizeh

    ; Triada króla Mykerinosa ; Przedstawienie pary książęcej Mykerinosa z małżonką ; Skryba z Sakkara

    ; Przedstawienie Rahotepa i Nofret z Medum

    ; Kolosy Memnona w Tebach Zachodnich

    ; Figurka kobiety warzącej piwo

    ; Uszebti

    ; Urny kanopskie

    ; Posąg Ka-apera z Sakkary („Wójta”)

    ; Złota maska Tutenchamona

    ; Wnętrze grobowca Tutenchamona

    ; Posąg Sezostrisa I

; Głowa królowej Nefretete z Tell-el Amarna

    ; Kamień z Rosetty

    ; Płaskorzeźba z przedstawieniem Echnatona z rodziną

    ; Kolumny i kapitele egipskie (palmowy, lotosowy i hatorycki)

    ; Świątynia Ramzesa II w Abu Simbel (fasada)

    ; Świątynia Horusa w Edfu (plan, pylony) ; Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el Bahari

    ; Świątynia Amona w Karnaku

    ; Malowidło Tancerka i dwie muzykantki z grobowca Nachta w Tebach ; Malowidło z przedstawieniem polowania na dzikie ptactwo z grobu skryby Menny w Tebach

    ; Malowidło z przedstawieniem gęsi z Medum z mastaby Nefermant i Atet ; Malowidło z przedstawieniem żniw i winobrania z grobu skryby Menny w Tebach

    ; Malowidło z przedstawieniem płaczek oraz różnych narodowości z grobowca Ramzesa III w

    Tebach (?)

Sztuka świata egejskiego

; Malowidła z Knossos Paryżanka, Książę wśród lilii

    ; Waza kreteńska z ośmiornicą

    ; Plan pałacu w Knososs i Tyrynsie

    ; Figurka z przedstawieniem bogini z wężami z Knossos

    ; Fresk z przedstawieniem zawodów z bykiem z pałacu w Knossos

    ; Ryton w kształcie głowy byka

    ; Sala tronowa w Knossos

    ; Plan megaronu w Knossos lub Tyrynsie ; Idole cykladzkie

    ; Złota maska grobowa Agamemnona z Myken

    ; Brama Lwów w Mykenach

Sztuka starożytnej Grecji

; Ornamenty: meander, kimation joński (jajownik, wole oczy), wstęga falista, astragal, fryz

    palmetowy, anthemion, akroterion akantowy ; Porządki: dorycki, joński, koryncki

    ; Plan akropolu ateńskiego

    ; Partenon na akropolu ateńskim (plan, bryła, metopy, fryzy, tympanony)

    ; Erechtejon na akropolu ateńskim (plan, bryła ogólnie i od strony ganku kariatyd) ; Świątynia Nike-Apteros na akropolu ateńskim (bryła)

    ; Propyleje

    ; Plan Pergamonu

    ; Poliklet Młodszy – Teatr w Epidauros (plan, widok ogólny) ; Plany świątyń: podział na monopteros, peripteros, prostylos itp ; Świątynia Hery w Paestum

    ; Świątynia Artemidy (Artemizjon) w Efezie

    ; Mauzoleum w Halikarnasie

    ; Latarnia morska na wyspie na Faros koło Aleksandrii

    ; Kolos Rodyjski

    ; Posąg Zeusa z Olimpii

    ; Tolos i amfiteatr w Delfach

    ; Posąg kurosa (np. z Sunion)

    ; Posąg kory archaicznej

    ; Dama z Auxerre

    ; Posejdon z Artemizjonu

; Posąg Zeusa Olimpijskiego

    ; Jeździec z Rampin

    ; Posąg Woźnicy z Delf

    ; Moschoforos

    ; Fidiasz posąg Ateny Partenos (na przykładzie rzymskiej kopii),procesja panatenajska –

    płaskorzeźba z Partenonu , metopa z centaurami ; Poliklet Doryforos, Diadumenos

    ; Nike zawiązujące sandał płaskorzeźba

    ; Myron Dyskobol

    ; Praksyteles Hermes z małym Dionizosem, Afrodyta z Knidos, Apollo z jaszczurką ; Skopas Bachantka

    ; Ares Ludovisi

    ; Tron Ludovisi

    ; Lizyp Odpoczywający Herakles, Apoksyomenos ; Nike z Samotraki

    ; Grupa Laokoona

    ; Wenus z Milo

    ; Leochares - Apollo Belwederski

    ; Chłopiec z gęsią

    ; Chłopiec wyciągający cierń z nogi

    ; Umierający Gal, Gal zabijający siebie i żonę

    ; Ołtarz pergamoński (plan, bryła, płaskorzeźby z fryzu)

    ; Kształty naczyń ceramicznych, podział na wazy, amfory, lekyty itp ; Przykładowe wazy w stylach: geometrycznym, orientalizującym, czarno- i czerwonofigurowym

    ; Czarnonofigurowa waza François oraz waza czarnofigurowa z przedstawieniem Achillesa i

    Ajaksa grających w kości

Sztuka etruska

; Plan typowej świątyni etruskiej

    ; Sarkofag małżonków z Cerveteri (Caere)

    ; Wilczyca kapitolińska

    ; Apollo z Veii

    ; posąg Arringatore (Orator, Mówca)

    ; Brązowe lustro

    ; Chimera z Arezzo

    ; Przykładowe naczynie ceramiczne typu bucchero

    ; Przykładowe malowidła z grobowców, np Grający na podwójnym flecie i Uczta z grobu

    lampartów

Sztuka starożytnego Rzymu

; Ornament: bukranion

    ; Świątynia Westy w Tivoli (bryła)

    ; Panteon w Rzymie (plan, przekrój, fasada, wnętrze)

    ; Amfiteatr Flawiuszów (Koloseum) w Rzymie (bryła, elewacja) ; Dom rzymski w Pompejach (przykładowy np. Rekonstrukcja) ; Łuk Tytusa

    ; Łuk Konstantyna

    ; Łuk Septymiusza Sewera

    ; Forum Romanum (rekonstrukcja i widok dzisiejszy)

    ; Circus Maximus (rekonstrukcja i widok dzisiejszy)

    ; Zamek Anioła (Mauzoleum Hadriana) w Rzymie

    ; Grobowiec Cecylii Metelli

; Świątynia Gajusza i Lucjusza w Maison Carree

    ; Malowidła z willi Livii w Prima Porta

    ; Widok na via Sacra

    ; Kolumna Trajana w Rzymie

    ; Forum Trajana (plan)

    ; Pałac Dioklecjana

    ; Termy Karakalli

    ; Akwedukt Pont-du-Gard w Nîmes

    ; Ara Pacis (Ołtarz Pokoju) w Rzymie (bryła, płaskorzeźby)

    ; Statua Barberini

    ; Posąg konny Marka Aureliusza w Rzymie

    ; Posąg cesarza Augusta z Prima Porta

    ; Portret Seneki, Flawijki

    ; Flora tzw. Primavera, fresk z domu w Stabiach ; Freski z domu Wettiuszów w Pompejach ; Mozaiki z Domu Fauna w Pompejach (Bitwa Dariusza z Aleksandrem pod Issos, gołębie

    pijące ze złotej wazy)

    ; Mozaika czarno-biała Cave Canem

Sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyńska i bizantynizująca

; Ornament wczesnochrześcijański z monogramem Chrystusa

    ; Rekonstrukcja i plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie ; Mauzoleum Santa Constanza w Rzymie (wnętrze, plan)

    ; Katakumby z malowidłami (wybrane wnętrze)

    ; Bazylika San Apollinare Nuovo (wnętrze, mozaiki)

    ; Kościół San Vitale w Rawennie (plan, wnętrze, mozaiki z prezbiterium) ; Baptysterium Arian w Rawennie

    ; Cerkiew Wasyla Błażennego (inaczej Wasilija Błogosławionego, sobór Pokrowski, katedra

    Opieki Matki Boskiej) w Moskwie ; Bazylika św. Marka w Wenecji (fasada)

    ; Anthemios z Tralles, Izydor z Miletu kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu (bryła, plan,

    wnętrza, kapitele)

    ; Kaplica Trójcy Świętej przy zamku w Lublinie (wnętrze)

    ; Chrystus Dobry Pasterz rzeźba z Muzeum Watykańskiego

    ; Chrystus Dobry Pasterz mozaika z Mauzoleum Galii Placydii w Rawennie

    ; Sarkofag Dwóch Braci z Muzeum Laterańskiego w Rzymie

    ; Sarkofag Juniusa Bassusa z Muzeum Laterańskiego w Rzymie

    ; Mozaika z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora z Monreale na Sycylii

    ; Mozaika z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora z Capella Palatina w Palermo

    ; Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej

    ; Rublow ikona z przedstawieniem Trójcy Świętej

    ; Ikona z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry

Sztuka krajów islamskich

; Ornament: arabeska

    ; Alhambra (Dziedziniec Lwów)

    ; Meczet w Kordowie

    ; Meczet Błękitny w Stambule

    ; Karta Koranu

    ; Taj Mahal

Sztuka przedromańska i romańska

; Ornamenty: plecionka romańska

    ; Kaplica pałacowa w Akwizgranie (bryła, plan, wnętrze) ; Kościół św. Michała w Hildesheim (bryła, plan, drzwi) ; Katedra w Spirze (bryła)

    ; Kościół Cluny III (analiza obiektu na podstawie rekonstrukcji)

    ; Kościół Nôtre Dame w Poitiers (fasada)

    ; Zespół budowli w Pizie

    ; Palatium z rotundą na Ostrowie Lednickim (plan)

    ; Krypta św. Leonarda na Wawelu (wnętrze)

    ; Kolegiata pw Wniebowzięcia Panny Marii i św Aleksego w Tumie pod Łęczycą ; Rotunda św. Prokopa w Strzelnie (bryła, plan)

    ; Kolegiata św Piotra w Kruszwicy (plan, bryła)

    ; Rotunda śś Feliksa i Adaukta (Najświętszej Maryi Panny) na Wawelu ; Portal w Moissac

    ; Portal w Autun

    ; Gislebertus Sen trzech króli, Ucieczka do Egiptu, przedstawienie na nadprożu z

    wizerunkiem Ewy z Autun

    ; Strona z monogramem ewangelistów oraz monogramem Chi Ro z Księgi z Kells ; Strona z monogramem ewangelistów z księgi z Durrow ; Ewangeliarz Ottona III

    ; Drzwi Gnieźnieńskie z katedry pw NMP i św Wojciecha w Gnieźnie ; Drzwi Płockie (obecnie w Soborze św Zofii w Nowogrodzie Wielkim) ; Kolumny z kościoła św Trójcy w Strzelnie

    ; Tympanon fundacyjny Piotra i Anny Wszeborowiców z kościoła św Trójcy w Strzelnie

    ; Tympanon z portalu pn (trójlistny) z kościoła św Trójcy w Strzelnie ; Portal podwójny (główny) z kościoła św Jakuba w Sandomierzu ; Portal z opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie (Wrocław) ; Portal Dawidowy z opactwa cystersek pw Panny Marii i św Bartłomieja w Trzebnicy

    ; Tkanina z Bayeux

    ; Posadzka z kolegiaty w Wiślicy

    ; Czara Włocławka

    ; Kielich Dąbrówki z Trzemeszna

    ; Patena Kaliska (Mieszka Starego) z Lądu

    Sztuka gotycka i protorenesansowa

; Chór kościoła w Saint Denis w Paryżu (wnętrze)

    ; Katedra Nôtre Dame w Paryżu (plan, bryła, wnętrze)

    ; Katedra w Chartres (bryła, plan, wnętrze)

    ; Katedra w Reims (bryła, plan)

    ; Katedra w Amiens

    ; Sainte Chapelle w Paryżu (bryła, wnętrze kaplicy górnej) ; Katedra w Kolonii (bryła)

    ; Katedra w Wells (bryła, plan, wnętrze)

    ; Kaplica King’s College w Cambridge (wnętrze)

    ; Katedra w Salisbury

    ; Zamek w Carcassone

    ; Zamek w Awonionie

    ; Katedra w Mediolanie (fasada) ; Pałac Dożów w Wenecji (elewacja)

    ; Katedra w Sienie (fasada) ; Palazzo Vecchio we Florencji (bryła)

    ; Katedra św. Wita w Pradze (wnętrze)

    ; Katedra w Gnieźnie (plan, bryła)

    ; Katedra we Wrocławiu (bryła)

; Katedra w Pelplinie

    ; Gdańsk - kościół Mariacki w Gdańsku (bryła, plan, wnętrze, Pieta, Piękna Madonna), młyn,

    Żuraw, zespół pofranciszkański, kościół św Trójcy, kaplica św Anny, zespół przedbramia

    (Katownia i Wieża Więzienna), dwór bractwa św Jerzego, ul. Mariacka, Katedra w Gdańsku-

    Oliwie

    ; Kościół Janów w Toruniu

    ; Kościół Mariacki w Krakowie (plan, bryła, wnętrze z ołtarzem)

    ; Ratusz w Toruniu

    ; Kolegiata w Wiślicy

    ; Barbakan w Krakowie (bryła)

    ; Ratusz we Wrocławiu (bryła)

    ; Gotycki układ miasta na przykładzie Gdańska i Krakowa

    ; Zamek w Malborku

    ; Zamek w Chęcinach

    ; Most Karola w Pradze

    ; Portal królewski w Chartres

    ; Grupy: Nawiedzenia i Zwiastowania z katedry w Reims ; Uta i Eckhardt rzeźby fundatorów z Naumburga

    ; Nicolo Pisano ambona w baptysterium w Pizie, w tym scena Pokłonu Trzech Króli ; Jdziec z Bambergu

    ; Piotr Parler autoportret z katedry w Pradze ; Krucyfiks Koloński

    ; Sluter Claus - Studnia Mojżesza w kartuzji w Chmpmpol w Dijon ; Pieta z Lubiąża, Gdańska

    ; Piękna Madonna z Wrocławia i z Krużlowej

    ; Madonna ze Skarbimierza

    ; Przykładowa rzeźba Madonny szafkowej

    ; Wit Stwosz - krucyfiks z kościoła Mariackiego w Krakowie, Ołtarz Mariacki, Nagrobek

    Kazimierza Jagiellończyka, płyta epitafijna Kallimacha

    ; Nagrobek Henryka Probusa

    ; Nagrobek Kazimierza Wielkiego

    ; Salomea głogowska

    ; Pieta z Awinionu

    ; Fouquet - Madonna wśród aniołów

    ; Bracia Limbourg cykl kalendarza z Bardzo bogatych Godzinek księcia du Berry ; Św. Anna Samotrzecia ze Strzegomia ; Epitafium Wierzbięty z Branic

    ; Opłakiwanie z Chomranic

    ; Ucieczka do Egiptu (Poliptyk Dominikański)

    ; Tablica 10 przykazań z Gdańska

Między gotykiem a renesansem:

    ; Cimabue freski z Asyżu

    ; Giotto freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie, freski z Asyżu- Kazanie do ptaków ; Duccio Maesta z katedry w Sienie

    ; Simone Martini Zwiastowanie

    ; Jan van Eyck Ołtarz Gandawski, Małżeństwo Arnolfinich, Madonna kanclerza Rolin,

    Madonna kanonika van der Paele, Portret mężczyzny w czerwonym turbanie, Madonna w

    kościele

    ; Rogier van der Weyden Zdjęcie z krzyża, Sąd Ostateczny

    ; Hans Memling Sąd Ostateczny, Betsabe w kąpieli, Wybrany portret (np Willema Morella i

    jego żony z Brukseli)

    ; Hieronim Bosch Ogród rozkoszy ziemskich, Syn marnotrawny, Wóz siana, Leczenie głupoty,

    Statek głupców, Niesienie krzyża, 7 grzechów

    ; Mathias Grünewald Ołtarz z Isenheim

Sztuka renesansu

    ; Filippo Brunelleschi - Ospedale degli Innocenti (Florencja), kościół San Lorenzo (Florencja),

    kopuła katedry florenckiej, kaplica Pazzich (obok kościoła S.Croce, Florencja), palazzo Pitti

    (Florencja)

    ; Alberti - Tempio Malatestiano (kościół św Franciszka, Rimini), kościół Santa Maria Novella

    (Florencja), palazzo Rucellai (Florencja)

    ; Michelozzo Palazzo Medici-Ricardi (Florencja)

    ; Andrea Palladio - Teatro Olimpico (Vicenza), Il Redentore (Wenecja), Villa Rotonda (Vicenza) ; Bazylika św. Piotra na Watykanie (renesansowe plany budowli Bramantego, Rafaela Santi i

    Michała Anioła)

    ; Lorenzo Ghiberti II drzwi baptysterium florenckiego, (scena z Ofiarowaniem Izaaka), III

    Drzwi do baptysterium florenckiego

    ; Donatello Dawid, posąg konny Gattamelaty, Maria Magdalena, Jan Ewangelista

    ; Verrocchio - Dawid, posąg konny Colleoniego, Portret dziewczyny z bukietem fiołków (rzeźby),

    Chrzest Chrystusa, Zwiastowanie (malarstwo)

    ; Rodzina della Robbia - płaskorzeźby niemowląt z Ospedale degli Innocenti (Florencja)

    ; Michał Anioł – Kopuła Bazyliki św. Piotra, Biblioteka Laurenziana (Florencja), Dawid, Pieta z

    bazyliki św. Piotra, Mojżesz, Nagrobek Medyceuszy, Zdjęcie z krzyża (Pieta z katedry

    florenckiej), Pieta Rondanini, Tondo Doni, freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, Sąd

    Ostateczny w Sykstynie, plac kapitolijski, Jeńcy, Pieta Palestrini

    ; Fra Angelico da Fiesole- Zwiastowanie z Fiesole

    ; Masaccio -Wygnanie z raju, Grosz czynszowy, Trójca Święta

    ; Andrea Castagno - Ostatnia Wieczerza

    ; Paolo Uccello- Bitwa pod San Romano (3 wersje)

    ; Andrea Mantegna- iluzjonistyczny plafon Camera degli Spozi, Chrystus z Brery (Martwy

    Chrystus)

    ; Domenico Ghirlandajo - Narodziny Marii, Starzec z wnukiem

    ; Filippo Lippi - Madonna na tle okna

    ; Piero della Francesca - Zmartwychwstanie, Biczowanie, portrety Montefeltrów, Chrzest

    Chrystusa, Sen Konstantyna

    ; Sandro Bottticelli - Madonna Magnificat, Primavera Narodziny Wenus, Opłakiwanie Chrystusa,

    Oszczerstwo

    ; Leonardo da Vinci - Madonna w grocie (dwie wersje), Ostatnia Wieczerza, Pokłon Trzech Króli,

    Dama z gronostajem, Mona Liza, Święta Anna Samotrzeć, Święty Jan Chrzciciel, model

    rzeźby (np bitwa pod Anghiari, konny pomnik), karta z kodeksu anatomicznego, model

    wybranego wynalazku (np skrzydła, helikopter, maszyna oblężnicza), Madonna Litta, portret

    Ginevry Benci, klatka schodowa na zamku Chambord

    ; Rafael Santi - Zaślubiny Marii, Piękna Ogrodniczka, Madonna ze szczygłem, Madonna della

    Sedia, Madonna Sykstyńska, Uwolnienie św. Piotra z więzienia (w Stanzy Heliodora), Szkoła

    ateńska, portret Baltazara Castiglione, Transfiguracja (Przemienienie Pańskie), Triumf Galatei,

    plan bazyliki św Piotra

    ; Giorgione - Koncert wiejski, Śpiąca Wenus, Burza, Trzech filozofów

    ; Tycjan - Miłość ziemska i niebiańska, Flora, Wenus z Urbino, Assunta, Bachanalie, Karol V na

    koniu i na tronie, portret papieża Pawła III z nepotami, Koronowanie cierniem, Danae

    ; Correggio Święta noc

    ; Jacopo Tintoretto - Ostatnia Wieczerza, Zuzanna i starcy, Cud św. Marka

    ; Paolo Veronese - Uczta w Kanie Galilejskiej

    ; Hans Holbein Młodszy – portret Henryka VIII, Ambasadorowie, portret Jane Seymour, portret

    kupca Gisze, portret Erazma z Rotterdamu

    ; Lucas Cranach Starszy Wenus i Amor (akty), portret Marcina Lutra, Adam i Ewa ; Albrecht Dürer Autoportrety (np z rękawiczką, jako Chrystus), Melancholia, graficzna wersja

    Adama i Ewy, Ołtarz Paumgartnerów, Czterech jeźdźców Apokalipsy , Rycerz, śmierć i diabeł,

    Madonna różańcowa, Apostołowie (malarstwo)

    ; Pieter Bruegel Starszy Kraina lenistwa, Zabawy dziecięce, Ślepcy, Wesele chłopskie, Wieża

    Babel, Walka karnawału z postem, cykl: Pory roku, Upadek Ikara , Przysłowia, Kaleki

Manieryzm

; Andrea del Sarto Madonna z harpiami

    ; Jacopo Pontormo –Zdjęcie z krzyża

    ; Agnolo Bronzino Zwycięstwo czasu nad miłością, portret Lukrecji Panciatichi

    ; Parmigianino Madonna z długą szyją, Autoportret w wypukłym lustrze

    ; El Greco Pogrzeb hrabiego Orgaza, Obnażenie z szat, Zwiastowanie, Zesłanie Ducha

    Świętego, Widok Toledo, Zmartwychwstanie, Laokoon, Zmartwychwstanie

    ; Giuseppe Arcimboldo Lato, Bibliotekarz, Kucharz

    ; Szkoła Fontainebleau – Diana łowczyni

    ; Giovanni da Bologna Porwanie Sabinek, Merkury

    ; Benvenuto Cellini Perseusz, Solniczka Franciszka I

    ; Ratusz w Antwerpii

    ; Zamek w Chambord (plan, bryła, fasada)

Renesans i manieryzm w Polsce

    ; Franciszek Florentczyk, Bartolomeo Berrecci zamek na Wawelu (krużganki, renesansowe

    wnętrza)

    ; Franciszek Florentczyk- obramienie architektoniczne nagrobka Jana Olbrachta ; Bartolomeo Berecci kaplica Zygmuntowska (bryła, wnętrze), nagrobek Zygmunta Starego

    (kaplica Zygmuntowska), nagrobek Barbary z Tęczyna (w Tarnowie)

    ; Santi Gucci zamek w Baranowie (plan, bryła z zewnątrz, dziedziniec), nagrobek Zygmunta

    Augusta, nagrobek Anny Jagiellonki, Stefana Batorego

    ; Założenie urbanistyczne Zamościa i widok ogólny na ratusz oraz kamienice

    ; Jan Baptysta Quadro z Lugano - ratusz w Poznaniu (bryła)

    ; Kamienice braci Przybyłów w Kazimierzu Dolnym (elewacje) i kamienica Celejowska

    ; Jan Maria Padovano attyka krakowskich Sukiennic

    ; Antoni van Opbergen Wielki Arsenał w Gdańsku (fasada), bramy, dom opatów pelplińskich

    ; Gdańsk: Ratusz Staromiejski i Głównomiejski, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Kamienica

    Złota

    ; Arrasy wawelskie z kolekcji Zygmunta Augusta

    ; Marcin Kober portret Stefana Batorego i Anny Jagiellonki

    ; Zamek w Brzegu - brama

    ; Kodeks Behema, u ludwisarza

    ; Pontyfikał Erazma Ciołka

    ; Samostrzelnik Ewangeliarz Piotra Tomickiego, portret Barbary z Szydłowskich Tarnowskiej i

    Anny z Tęczyńkich Szydłowieckiej

    ; Bitwa pod Orszą

    ; Ołtarz Bodzentyński

    ; Jan Michałowicz z Urzędowa - nagrobek Urszuli Leżeńskiej

Sztuka baroku i rokoka

; Kościół Il Gesu w Rzymie (plan i fasada)

    ; Gianlorenzo Bernini - schody Królewskie na Watykanie, kościół San Andrea na Kwirynale

    (fasada, plan), plac i kolumnada przed bazyliką św. Piotra w Rzymie (plan, bryły), Dawid,

    Apollo i Dafne - Ekstaza św. Teresy, Tron św. Piotra, Nagrobek Ludwiki Albertoni, Nagrobek

    papieża Urbana VIII, Fontanna Czterech Rzek, fontanna z trytonem, Konfesja nad grobem św.

    Piotra, Aleksandra 7

    - Francesco Borromini - kościół San Carlo alle Quatro Fontane (plan, fasada), kościół San Ivo w

    Rzymie (plan i fasada), kościół Santa Agnese w Rzymie (fasada), oratorium filipinów

- Balthassare Longhena - kościół Santa Maria delle Salute w Wenecji (plan, bryła)

    - Charles le Brun, Louis le Vau - pałac Vaux le Vicomte (plan, bryła)

    - Pierto da Cortona kościół Santa Maria della Pace (fasada), Gloryfikacja rządów Urbana VIII

    (fresk w Pałacu Barberini w Rzymie)

    - Guarino Guarini - pałac Carignano (plan i fasada), kościół San Lorenzo w Turynie

    - Francois Mansart, Jacques Lemercier kościół Val de Grace

    - Charles le Brun, Louis le Vau, Andre le Notre, Jules Hardouin-Mansart - Wersal, (pałac wraz z

    założeniem ogrodowym, plan, bryła, elewacja frontowa i ogrodowa, Galeria Zwierciadlana)

    - Jules Hardouin-Mansart - kościół des Invalides (Inwalidów) w Paryżu (plan, bryła)

    - Claude Perrault - wschodnia fasada Luwru

    - Germain Boffrand - hotel Soubise w Paryżu (wnętrze z Salonem Księżniczki)

    - Jacob van Campen - Ratusz w Amsterdamie,

    - Johann Bernard Fisher von Erlach - kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu (fasada, plan,

    wnętrze)

    - Lucas von Hildebrandt - Górny belweder w Wiedniu (fasady, założenie ogrodowe, plan)

    - Jacob Prandtauer - kościół opactwa w Melk (bryła)

    - Christoph i Kilian Ignaz Dientzenhoffer - kościół świętego Mikołaja na Małej Stranie w Pradze

    (bryła)

    - Balthasar Neumann - kościół Vierzehnheiligen (fasada, plan, wnętrze)

    - Johann Bernhard Fischer von Erlach - pałac Schőnbrunn

    - Bracia Assam - kościół św Nepomucena

    - Matthaus Pöppelmann - Zwinger w Dreźnie

    - George Wenceslaus von Knobelsdorff - pałac Sanssouci w Poczdamie

    - Christopher Wren - katedra św. Pawła w Londynie (fasada)

    - Annibale Carracci - freski w pałacu Farnese w Rzymie (Triumf Bachusa i Ariadny)

    - Michelangelo Merisi da Caravaggio - Kosz z owocami, Powołanie św. Mateusza, Męczeństwo

    św. Mateusza, Złożenie do grobu, Wieczerza w Emaus, Wróżąca Cyganka, Śmierć Matki

    Boskiej, Nawrócenie Szawła, Bachus chory, Koncert

    - Artemisia Gentileschi - Judyta i Holofernes

    - Guido Reni - Rzeź niewiniątek

    - Andrea del Pozzo - plafon w kościele świętego Ignacego w Rzymie

    - Pieter Paul Rubens - Autoportret z Izabelą Brandt, Podniesienie Krzyża, Zdjęcie z krzyża z

    Antwerpii, Porwanie córek Leukippa Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii, Krajobraz z

    tęczą, Helena Fourment w futrze, sad ostateczny, bitwa amazonek, Wenus z lustrem, Trzy

    gracje

    - Jacob Jordaens - Król pije

    - Anton van Dyck - Portret Karola I na łowach, autoportret z Endymionem Porterem, Autoportret

    ze słonecznikiem, portret Izabelli Brandt

    - Teniers - Palacze i pijacy

    - Franz Snyders - Spiżarnia

    - Brouwer - Chłopi grający w karty

    - Jan Breugel „Aksamitny“ - Bukiet kwiatów

    - Rembrandt Hermesz van Rijn Lekcja anatomii doktora Tulpa, Wymarsz strzelców, Pejzaż z

    miłosiernym Samarytaninem, Danae, Hendrickje kąpiąca się w rzece, Portret Tytusa,

    Autoportret w futrzanym płaszczu, Autoportret jako apostoł Paweł, Autoportret z Saskią na

    kolanach, Porwanie Ganimedesa, Powrót syna marnotrawnego, Żydowska narzeczona, Uczta

    Baltazara, Portret matki, Ćwierć wołu, grafika Trzy krzyże, Nosiwoda

    - Frans Hals - Regentki domu starców w Haarlemie, Wesoły bibosz, Czarownica z Haarlemu

    (Stara pijaczka)

    - Jan Vermeer van Delft - Czytająca list (z Drezna), Kobieta ważąca perłę, Widok Delft, Kobieta

    z naszyjnikiem pereł, Para pijąca wino, Alegoria malarstwa, Koronczarka, Nalewająca mleko,

    Dziewczyna z perłą, Geograf, Astronom

    - Jan Steen - Zwariowane gospodarstwo

    - Peter de Hooch - Kobieta z dzieckiem u wejścia do spiżarni

    - Jacob van Ruisdael - Młyn koło Wijk, Cmentarz żydowski

- Terborch - Napomnienie ojcowskie

    - Willem Claeszon Heda - Martwa natura (Śniadanie)

    - Meindert Hobbema - Aleja drzew w Middelharnis

    - Diego Rodriguez de Silva Velazquez - Panny dworskie (Las Meninas), Infantka Małgorzata,

    Poddanie Bredy, Prządki, Portret Innocentego X, Wenus z lustrem, Portret Filipa IV, Triumf

    Bachusa, portret Baltazara Carlosa, karły, Sprzedawca wody, Kuźnia Wulkana

    - Jose de Ribera Kulawiec, Męczeństwo św. Bartłomieja, portret Magdaleny Ventury

    - Francisco Zurbaran - Pogrzeb św. Bonawentury, Martwa natura z czterema naczyniami, z

    pomarańczami, Agnus Dei

    - Esteban Bartolome Murillo Immaculata, Chłopiec iskający, Chłopcy jedzący winogrona i

    melony

    - Georges de la Tour - Znalezienie ciała św. Sebastiana, Pracownia stolarska św. Józefa, Św.

    Maria Magdalena pokutująca (z lustrem), Hiob z żoną, Kobieta iskająca pchły

    - Hyacinthe Rigaud - Ludwik XIV w stroju koronacyjnym

    - Claude Lorrain - Lądowanie Kleopatry w Tarsie, Odjazd św. Urszuli

    - Le Nain - Rodzina chłopska

    - Nicolas Poussin - Et in Arcadia Ego, Pogrzeb Fokiona, Orfeusz i Eurydyka - Gianbattista Tiepolo - freski w pałacu królewskim w Madrycie (Gloryfikacja Hiszpanii) - Antonio Canale - Widok kościoła San Giorgio Maggiore

    - Francesco Guardi Gondola na lagunie o zmierzchu

    - Antoine Watteau - Odjazd na Cyterę, Szyld Gersainta, Gilles, Obojętny

    - Francois Boucher - Kąpiel Diany, Toaleta Wenus , Odaliska

    - Jean-Honore Fragonard Huśtawka, Portret pani Pompadour

    - Jean Baptiste Simeon Chardin - Modlitwa przed posiłkiem, Chłopiec z bączkiem, Stół

    kredensowy,

    - Thomas Gainsborough - Robert Andrews z żoną, Błękitny chłopiec, Poranna przechadzka

    - Sir Joshua Reynolds - Portret Nelly O`Brien, lord Heathfield - William Hogarth - W salonie pani (z cyklu Modne małżeństwo), Dziewczyna z krewetkami,

    Autoportret z pieskiem

    - Nicola Salvi - Fontanna Di Trevi

    - Pierre Puget - Milon z Krotonu

    - Francois Girardon - Apollo z nimfami (Wersal, ogród)

    - Etienne Maurice Falconet - Pomnik Piotra I w Petersburgu - Bracia Asam kościół Jana Nepomucena w Monachium

    - Egid Quirin Asam - Ołtarz Wniebowzięcia NMP z kościoła kanoników regularnych w Rohr

    - Ignaz Günther - Zwiastowanie

    - Giovanni Trevano - kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie (fasada, bryła, plan) Zamek

    Królewski w Warszawie, wnętrza wawelskie

    - Giovanni Trevano lub Mateusz Castelli - Zamek Ujazdowski - Giovanni Trevano - Pałac biskupów Krakowskich w Kielcach

    - Tylman z Gameren - kościół św. Anny w Krakowie, kościół Sakramentek w Warszawie, pałac

    Krasińskich w Warszawie, kaplica królewska, Marywil

    - Tomasz Poncino, Bartłomiej Nataniel Wąsowski, Giovanni Catenazzi - Fara poznańska

    (kościół pojezuicki)

    - Wawrzyniec Senes - zamek Krzyżtopór w Ujeździe

    - Augustyn Locci - pałac w Wilanowie (bryła)

    - Baltasar Longhena, Pompeo Ferrari - Kościół filipinów w Gostuniu

    - Pompeo Ferrari - Opactwo cystersów w Lądzie

    - Pas kontuszowy

    - Szafa gdańska

    - Anonim - portret trumienny Stanisława Woyszy

    - Daniel Schulz - Portret Jana Kazimierza (w stroju szlacheckim), Kaczki i kury, Portret Korybuta

    Wiśniowieckiego

    - Block nagrobek rodziny Bahrów i Kosów z kościołów gdańskich

    - Nagrobek Piotra Opalińskiego w Sierakowie

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com