DOC

LISTA INFORMACJI O TORUNIU (13

By Loretta Ray,2014-06-23 07:53
35 views 0
LISTA INFORMACJI O TORUNIU (13

INFORMACJE O BYDGOSZCZY (grudzień 2004)

    (bez działu TURYSTYKA i GOSPODARKA)

     Herb miasta Bydgoszczy Herb Kujaw Bory Tucholskie i Kociewie Flaga miasta Bydgoszczy

POŁOŻENIE

    Bydgoszcz jest 658-letnim miastem pięknie położonym w pradolinie Doliny Wisły i Brdy u nasady

    zakola Wisły, gdzie królowa polskich rzek najbardziej sięga na zachód.

    Jest prężnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i sportowym, znanym w całej Polsce m.in. z licznych imprez kulturalnych i sportowych.

    Miasto posiada około 370.000 mieszkańców (w granicach gminy), ok. 437.000 (wraz z przedmieściami) co plasuje miasto na ósmym miejscu w Polsce m.in. przed Lublinem i Katowicami i

    tuż za Szczecinem. Cały region posiada 2,1 mln mieszkańców.

    Bydgoszcz położona jest na skrzyżowaniu dróg lądowych i wodnych. Stąd posiada bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki wodnej. Oddany do użytku w 1773 r. Kanał bydgoski łączący

    wschód z zachodem jest zabytkiem techniki, co do którego czynione są starania o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

     Miasto usytuowane jest w Polsce północnej na historycznych Kujawach i pograniczu innych regionów historycznych: Pałuk, Krajny, Pomorza Nadwiślańskiego i Ziemi Chełmińskiej, w miejscu, w którym Brda wpada do Wisły.

    Jak żadne inne duże miasto w Polsce, Bydgoszcz jest ze wszystkich stron otoczona rozległymi, łatwo

    dostępnymi lasami. Dzięki położeniu w pradolinie Bydgoszcz mieści się na tarasach: dolnym i górnym. Krawędź pradoliny pełna jest punktów widokowych. Południowa skarpa pradoliny o wysokości względnej ok. 25 m przechodzi przez środek miasta z zachodu na wschód. Idąc ścieżkami spacerowymi wzdłuż jej krawędzi można podziwiać z góry kolejne dzielnice. Jary i wąwozy wykorzystane są na arterie komunikacyjne. Z kolei skarpa północna położona w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły o wysokości względnej ok. 45 m przechodzi od Osowej Góry przez Park w Myślęcinku do Fordonu. W obrębie Myślęcinka, skarpę porastają zróżnicowane lasy liściaste i znajduje się tam wiele ścieżek spacerowych.

    Wschodnie rubieże zajmuje jakby oddzielne miasto 74-tysięczny Fordon i Brdyujście, leżące

    bezpośrednio nad Wisłą, podobnie jak inne miasta regionu: Grudziądz, Toruń, czy Włocławek

    Nad Fordonem górują najpiękniejsze punkty widokowe i oddzielne wzgórza np Góra Szybowników. Wśród wzgórz znajdują się głębokie jary i wąwozy z potokami, jedna z nich jest Doliną Śmierci, gdzie

    hitlerowcy w odwecie za bydgoską „krwawą niedzielę” rozstrzelali kilka tysięcy mieszkańców, i gdzie obecnie budowana jest bydgoska golgota.

    Przez całe miasto przepływa Brda, w większości II klasy czystości. Miasto można z powodzeniem

    zwiedzać z rzeki, gdyż wiele budowli zabytkowych pobudowano w jej sąsiedztwie. W sezonie jako atrakcja turystyczna na rzece kursuje tramwaj wodny.

Mało kto wie, że 35% powierzchni Bydgoszczy jest obszarem przyrodniczo prawnie chronionym,

    a 9% obszaru miasta to Park Krajobrazowy. Na terenie miasta znajduje się 82 pomników przyrody, dwa razy więcej, niż w pozostałych miastach regionu razem wziętych.

    Na terenie miasta znajduje się jeden z największych w Polsce parków miejskich: 830-hektarowy Leśny

    Park Kultury i Wypoczynku leżący w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły.

W Bydgoszczy krzyżują się drogi:

    - krajowa nr 5: granica z Czechami-Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Świecie (Gdańsk) – odgałęzienie

    głównej trasy północ-południe, transeuropejski korytarz transportowy TINA VIA,

    - krajowa nr 10: granica z Niemcami-Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa „Via Pomerania”,

    jeden z czterech polskich korytarzy transportowych wschód-zachód, - krajowa nr 25: Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin-Bydgoszcz-Biały Bór-(Koszalin, Kołobrzeg) -

    łączy centrum kraju z Pomorzem Środkowym,

    - krajowa nr 80: Bydgoszcz-Toruń - droga główna konurbacji bydgosko-toruńskiej, w

    nadchodzących latach będzie zmodernizowana do dwuprzestrzennej drogi szybkiego ruchu.

    Wzdłuż drogi nr 5 i 10 budowane są drogi ekspresowe S5 i S10. Droga S10 połączy Bydgoszcz m.in. z pobliską autostradą A1.

Bydgoszcz jest ważnym węzłem kolejowym. Doceniając węzłowe położenie miasta, w XIX wieku

    zlokalizowano tutaj dyrekcję pruskich kolei wschodnich, która obejmowała sieć kolejową od Berlina

    po Kłajpedę. W okresie międzywojennym zbudowano linię kolejową Śląsk-Gdynia - najważniejszą

    inwestycję komunikacyjną II Rzeczpospolitej - z kolejową obwodnicą i dworcem towarowym.

    Obecnie w Bydgoszczy krzyżują się następujące linie kolejowe:

    - linia nr 130 (CE65/1, CE65/2): magistrala „węglowa” Katowice-Tczew jako jedyna w

    województwie zaliczona do międzynarodowych kolejowych linii tranzytowych (umowa

    europejska AGTC o ważniejszych międzynarodowych liniach tranzytu kombinowanego i

    obiektach towarzyszących),

    - linia nr 201: odgałęzienie magistrali węglowej Nowa Wieś Wielka-Gdynia

    - linia magistralna nr 18: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz-Piła (wschód-zachód) przewidziana

    do modernizacji

    - linia nr 209: Bydgoszcz-Brodnica

    - linia nr 356: Bydgoszcz-Poznań

    Największą rzeką w obrębie granic miasta jest Wisła, na długości od 770 do 785 kilometra jej biegu i Brda na długości 26 km malowniczo przepływająca przez całe miasto. Miasto posiada porty i

    stocznię żeglugi śródlądowej, kilkanaście przystani na Brdzie i Wiśle. Obok Wrocławia Bydgoszcz

    jest siedzibą przedsiębiorstwa żeglugowego obsługującego transport śródlądowy w całym kraju.

    Bydgoszcz jest doskonale połączona z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie centralnym

    punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad. Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda,

    Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał Bydgoski. Wg porozumienia europejskiego AGN dwóm drogom wodnym przebiegającym przez Bydgoszcz (na 4 w kraju) nadano międzynarodowe znaczenie:

     - E-40 Wisła Dolna (Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk)

     - E-70 Odra-Wisła (Kostrzyn-Bydgoszcz)

    W związku z tym rysują się dobre perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej pasażerskiej, turystycznej i towarowej.

    Bydgoszcz posiada jedyny w regionie port lotniczy obsługujący regionalny ruch pasażerski i towarowy. W 2004 r. oddano do użytku nowy terminal pasażerski, w najbliższych latach będzie

    budowany terminal cargo. Bydgoski port lotniczy wyróżnia się w Polsce położeniem bliskim centrum

    miasta (3,5 km), co jest wygodne dla pasażerów.

    Lotnisko wykorzystywane jest rownież przez II Wojskową Bazę Lotniczą oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze (remonty myśliwców MIG i F16). Uruchomione są regularne połączenia z Warszawą i Londynem oraz loty czarterowe. Wg prognoz PPL LOT ruch pasażerski do 2020 r. ma wzrosnąć 11-

    krotnie do poziomu 350 tyś. osób rocznie.

REGIONALNE CENTRUM

    Bydgoszcz od stuleci jest najważniejszym ośrodkiem Kujaw, uznawanym też stolicą

    południowej części Pomorza. Dziś jest jedną z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego i

    zgodnie z nowym podziałem terytorialnym kraju usytuowano w nim większość urzędów centralnych.

    Pozostałą część placówek wojewódzkich usytuowano w sąsiednim Toruniu. Niewielkie oddalenie

    Bydgoszczy i Torunia (32 km od granic miast) powoduje, że oba miasta tworzą unikalny w skali

    kraju zespół miast, zamieszkiwany łącznie z sąsiadującymi gminami przez około 800 tysięcy osób. W ostatnich latach miasta podejmują działania w celu integracji obu aglomeracji w celu utworzenia

    potencjalnego europolu porównywalnego z 8 największymi polskimi metropoliami .

    Bydgoszcz jest miastem historycznym i rdzennie polskim. W średniowieczu stanowiła

    księstwo bydgosko-wyszogrodzkie razem z Wyszogrodem datowanym na 1037 r. ważnym grodem

    pomorskim, a później kujawskim. Podniesiona do rangi miasta w 1346 r. przez Kazimierza Wielkiego w okresie „złotego i srebrnego wieku” Rzeczypospolitej była jednym z największych eksporterów zboża w Polsce. Tutaj w XVII w. założono mennicę, okresowo jedyną działającą w Polsce. Na

    przestrzeni wieków w Bydgoszczy bywali i mieszkali m.in. królowie Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Stefan Batory, Jan Kazimierz, generałowie i wodzowie m.in. Stefan Czarniecki, gen.

    Henryk Dąbrowski, kanclerz koronny Jerzy Ossoliński , który przez wiele lat był starostą bydgoskim. W Bydgoszczy obradował Sejm Rzeczpospolitej, zawierano traktaty (welawsko-bydgoski) i rozejmy

    (wojny polsko-krzyżackie), tutaj w okresie Księstwa Warszawskiego zlokalizowano stolicę departamentu, a później w XIX w. – stolicę pruskiej regencji (województwa). W XIX wieku z

    Bydgoszczy uczyniono perłę secesji, miasto pełne parków, skwerów i nowych osiedli budowanych na wzór miast-ogrodów. W okresie międzywojennym Bydgoszcz uznawano obok Wilna za najbardziej

    czyste i zielone miasto w Polsce. Po wojnie rozwijająca sie dynamicznie Bydgoszcz wchłonęła nadwiślańskie miasto Fordon (średniowieczny Wyszogród) stając się miastem nad Brdą i Wisłą.

    Dzisiejsza Bydgoszcz to miasto zdecydowanie największe w regionie. Miasto dysponuje

    młodymi, ponadprzeciętnie wykształconymi mieszkańcami. Stopa bezrobocia w mieście jest znacznie niższa od przeciętnej w kraju i najniższa w regionie. Buduje i oddaje się tu najwięcej mieszkań w

    regionie. Znajduje się tu najwięcej uczelni i studiuje tu najwięcej studentów w regionie. Miasto słynie

    z kultury muzycznej, organizowane są tu głośne w całej Polsce festiwale muzyczne i operowe. Bydgoska opera jest jedną z największych w kraju, a filharmonia słynie z doskonałej akustyki. Na terenie miasta cała dzielnica staromiejska nazywa się „muzyczną” z powodu nagromadzenia obiektów

    służących kulturze i rozbrzmiewającej codziennie, słyszanej przez przechodniów muzyce. Dzięki znakomitej bazie oraz aktywnej działalności placówek kulturalnych Bydgoszcz urasta do rangi trzeciej metropolii muzycznej w kraju.

    W mieście rozwija się również kultura teatralna, czego wyrazem jest jedyny w Polsce Teatralny Festiwal Prapremier.

    Miasto jest silnym ośrodkiem medycznym z kilkoma specjalistycznymi szpitalami, w tym

    NATO-wskim szpitalem wojskowym, szpitalem onkologicznym wg rankingów najlepszym w kraju, sanatorium i silną akademią medyczną, od 2004 wydzielonym Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bydgoszczy.

    Nie można nie wspomnieć o infrastrukturze sportowej. Bydgoszcz jest w kraju

    rozpoznawalna m.in. dzięki sportowi. W mieście znajdują się dwa stadiony ze sztucznym oświetleniem: narodowy stadion lekkoatletyczny i żużlowy, gdzie organizowane są od 5 lat

    nieprzerwanie Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu, hala sportowa na 6-8 tyś. osób, gdzie co

    roku organizowane są mecze reprezentacji Polski w siatkówce i koszykówce. Na stadionie Zawiszy średnio co 2 lata rozgrywane są mecze międzypaństwowe piłkarskiej reprezentacji Polski, a co roku mają miejsce imprezy lekkoatletyczne o światowym znaczeniu np Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Tor regatowy zajmuje drugie miejsce w rankingu po poznańskiej Malcie. Wielu bydgoskich sportowców zdobywa złote medale olimpijskie, m.in. na dwu ostatnich olimpiadach Robert Sycz.

    W okolicy Bydgoszczy znajduje się wiele atrakcji krajoznawczych i przyrodniczych: dwa

    pałace w Ostromecku położone w parku angielskim, pałac Skórzewskich w Lubostroniu położony w rozległym parku, monumentalny klasztor cystersów w Koronowie, wreszcie atrakcje Borów Tucholskich i Zalewu Koronowskiego, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły, Krajeński i projektowany Pałucki Park Krajobrazowy. Wokół miasta wytyczono kilkanaście szlaków turystycznych, każdy biegnący w inne krajobrazowo okolice. W promieniu 20 km znajduje się kilkanaście rezerwatów przyrody. Blisko stąd do uzdrowisk: Ciechocinka i Inowrocławia, zabytków

    piastowskich Gniezna, Kruszwicy i Strzelna, prehistorycznego Biskupina i gotyckich budowli pokrzyżackich w Toruniu, Chełmnie, Świeciu i Grudziądzu.

    Bydgoszcz jest jednym z najważniejszych w kraju ośrodków wojskowych. Jest siedzibą

    jednego z dwóch w kraju Okręgów Wojskowych, tutaj zlokalizowano Centrum Szkoleniowe NATO –

    jedyne w Europie Środkowej, tutaj znajdują się Wojskowe Zakłady Lotnicze serwisujące m.in. myśliwce F-16, zakłady Belma i Nitrochem produkujące na rzecz wojska.

    Bydgoszcz jest w regionie najważniejszym ośrodkiem medialnym. Tu znajduje się oddział

    regionalnej telewizji TV3, regionalna rozgłośnia radiowa Radio Pomorza i Kujaw (PIK), regionalna „Gazeta Pomorska” wykraczająca swym zasięgiem poza województwo - wg rankingów najlepszy

    dziennik regionalny w Polsce. Ponadto w Bydgoszczy mają swą siedzibę liczne lokalne rozłośnie radiowe i kilkadziesiąt lokalnych gazet i czasopism.

    Bydgoszcz jest w regionie najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym. Struktura przemysłu jest

    zdywersyfikowana i obejmuje wiele przedsiębiorstw z dziedziny wysokich technologii: przemysłu elektromaszynowego i elektronicznego. Silna jest ponadto branża chemiczna i spożywcza. Najlepiej w regionie rozwinięte są usługi, w tym otoczenie biznesu – banki, usługi finansowe, instytucje

    ubezpieczeniowe, obsługa nieruchomości i firm, targi, organizacje gospodarcze, baza hotelowa klasy

    prestiż (****), połączenia lotnicze dla biznesmenów. Pozytywną cechą społeczeństwa bydgoskiego jest jego wysoka aktywność gospodarcza. Dynamika przyrostu liczby firm sytuuje Bydgoszcz na drugim miejscu wśród dziesiątki miast ponad 300-tyś. mieszkańców.

    W 2004 r. uruchomiono Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, miejsce atrakcyjne dla

    prowadzenia działalności gospodarczej (ulgi w podatkach, ochrona, dostępne media i tereny).

    Należy dodać, że w podbydgoskiej gminie Solec Kujawski od 2003 r. również uruchomiono Park

    Przemysłowy (36 ha) za fundusze PHARE.

    Bydgoszcz od 2001 r. co roku poddaje się międzynarodowej weryfikacji ratingowej, otrzymując ocenę stabilną (BBB-).

    Bydgoszcz posiada zdecydowanie najlepiej rozwijający się w regionie powiat podmiejski. W

    sąsiadujących gminach w ostatnich 10 latach osiedliło się kilkanaście tysięcy bydgoszczan. Pod względem salda migracji mieszkańców na rzecz podmiejskich obszarów wiejskich Bydgoszcz zajmuje 4 miejsce w kraju (po Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie). W ostatnich 8 latach w powiecie bydgoskim jako jedynym w województwie nastapił przyrost miejsc pracy mimo recesji z lat 2000-2003.

    Bezrobocie jest najniższe w regionie, przyrost mieszkańców największy. Dwie gminy podmiejskie Bydgoszczy: Osielsko i Białe Błota zalicza się od wielu lat do złotej setki najlepszych gmin w Polsce.

    Należy zaznaczyć, że walorem dodatkowo przyciągającym mieszkańców do gmin podmiejskich jest piękno otoczenia – wysokie zalesienie (ok. 60%), bliskość szlaków turystycznych, rzek, czystych

    zbiorników wodnych i atrakcji krajobrazowych.

Bydgoszcz i otoczenie mapa topograficzna 1:100000

BYDGOSZCZ WŚRÓD 18-stu MIAST WOJEWÓDZKICH

    Liczba mieszkańców: 8 miejce

    Powierzchnia miasta: 10 miejsce

    Udział w populacji osób w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat): 4 miejsce Udział w populacji osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat): 7 miejsce

    Dodatnie saldo migracji kierunek miasto 1996-2003: 9 miejsce Ujemne saldo migracji na podmiejskie obszary wiejskie1996-2003: 4 miejsce

    Udział pracujących zawodowo wśród ludności w wieku produkcyjnym (2003) : 9 miejsce

    Udział pracujących w przemyśle w 2003 r. 3 miejsce

    Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni miasta: 2 miejsce

    Liczba pomników przyrody: 5 miejsce

    Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych: 2 miejsce Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców na mieszkańca: 1 miejsce

    Liczba oddanych nowych mieszkań w latach 1996-2003: 11 miejsce

    Liczba pojazdów prywatnych: 5 miejsce

    Liczba sklepów na mieszkańca: 4 miejsce

    Liczba widzów w kinach w 2003 r.: 8 miejsce Miejsca noclegowe - stan z 2003 r.: 11 miejsce Korzystający z noclegów w 2003 r.: 13 miejsce

    Liczba podmiotów gospodarczych: 8 miejsce

    Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców w 2003 r.: 8 miejsce

Zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw: 8 miejsce

    Rentowność przedsiębiorstw brutto (2001): 4 miejsce

    Rentowność przedsiębiorstw netto (2001): 3 miejsce

    Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w okresie 1996-2003: 4 miejsce

    Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 r.: 9 miejsce Wzrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego w okresie 2000-2003: 7 miejsce

    Liczba wyższych uczelni: 10 miejsce

    Liczba studentów szkół wyższych (2001): 14 miejsce

    Przychody przedsiębiorstw: 9 miejsce

    Udzielone świadczenia z pomocy społecznej: 10 miejsce Liczba stwierdzonych przestępstw: 9 miejsce

INFRASTRUKTURA

    Długość ulic: 584,9 km

    Mosty: 25

    Wiadukty: 20

    Kładki dla pieszych: 15

    Przejścia podziemne: 4

    Jazy: 3

    Śluzy: 8

    Linie autobusowe: 40 Linie tramwajowe: 8 Dworce kolejowe: 13 Port lotniczy: 1

    Długość sieci cieplnej : 412,2 km Długość sieci energetycznych napowietrznych: 2287 km Długość sieci gazowej: 798 km

    Liczba oczyszczalni ścieków ogółem: 11

    Oczyszczalnie ścieków komunalne: 3

    Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie 91,2% Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 96,5% Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 88,7% Zasoby mieszkaniowe - liczba mieszkań: 135,163 tyś. Podmioty zarejestrowane w systemie REGON 47894

    Spółki z udziałem kapitału zagranicznego 437

TELEFONY

    Numer kierunkowy z Polski: 0-52 Numer kierunkowy ze świata:++48/52

    Kod pocztowy główny: 85-xxx

    Rejestracje samochodowe gmina Bydgoszcz: CB 00000, powiat Bydgoszcz: CBY 00000

    Policja 997

    Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998

    Straż Miejska 986

    Pogotowie Ciepłownicze 993

    Pogotowie Energetyczne 991 Pogotowie Gazowe 992

    Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

    Pogotowie weterynaryjne 983

Informacja autobusowa (PKS) 9433, 322 17 51

    Informacja kolejowa (PKP) 9436

    Informacja lotnicza 952

    Port Lotniczy tel. 375 33 55, bilety lotnicze tel. 345 95 96 Informacja medyczna 371 13 21

    Pomoc Drogowa 9444

    Awaryjne otwieranie zamków 322 45 14

    Pogotowie Komputerowe 371 37 37, 603-929026

    Mobilne Pogotowie Komputerowe 345 13 45, 602629898 Pomoc dla bezdomnych 9287

    Awarie telefonów T.P. S.A. 9393

    Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 348 60 50

    ZDMiKP całodobowy 582 23 27

    Czyszczenie dywanów. 507256200

    -62-284-27 Przeprawa przez bydgoskie śluzy 056

    Informacja o Lekach (PF Cefarm) tel. 322 62 41

    Poczta-Infolinia 0 801 125 125

    Informacja Gospodarcza INFOBANK ul. Toruńska 143, tel. (052) 94 34

    Kurierzy na rowerach 322 49 80, 0888309379

    Centrum Zarządzania Kryzysowego 58 59 888

    Centrum Informacji Kulturalnej 585 15 05

    Błękinta Linia-Przeciwko Przemocy w Rodzinie 0-801-120002 Biuro Rzecznika Praw Ofiar 0-56 659-13-99

    Stowarzyszenie Medar- pomoc ofiarom przemocy 0 800 155 569 Pogotowie garniturowe. 0-602-785 707

    Antykoncepcja do 72 h 0-801-10 00 72

    Infolinia Urzędu Miasta Bydgoszczy0-800-800 404

    WOPR - ul. Chopina 11a, 85-092 Bydgoszcz tel. +48 (0-52) 3462269 Żandarmeria Wojskowa

    Miejskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Stary Rynek 15, tel. (052) 348 23 73 http://www.it.byd.pl/turystyka_sciezki.htm, http://www.it.byd.pl/

    Centrum Informacji Kulturalnej Wojewódzki Ośrodek Kultury

    ul. Plac Kościeleckich , tel. (052) 585 15 05

    Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”

    ul.Gdańska 18, tel.(52) 322-35-89, (52) 322-51-93, (52) 321-93-65 lub tel./fax (52) 322-17-58,

    e-mail: szlbrdy@pttk.bydgoszcz.pl., http:// www.pttk.bydgoszcz.pl Przewodnicy po Bydgoszczy: informacje Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”

    Rezerwacja i sprzedaż biletów do Teatru: tel.(+48 52) 321 05 30; fax (+48 52) 322 33 14,

    e-mail:bilety@teatrpolski.pl

    Rezerwacja i sprzedaż biletów do Filharmonii: tel. (052)321-04-67, 321-02-34, e-mail: musica@musica.pl

    Rezerwacja i sprzedaż biletów do Opery:

    Dział Promocji i Obsługi Widzów, tel. 325-49-32, 325-49-58, tel/fax 322-59-50, e-mail: promocja@operanova.bydgoszcz.pl

    Kasa biletowa w gmachu Opery, tel. 325-15-55 Repertuar kin: http://www.multikino.pl/index.php/bydgoszcz/repertuar/, http://www.kinoadria.com.pl/

    Punkt Informacji Turystycznej - ul. Plac Zwycięstwa 22/2, Koronowo, tel.(0-52) 3 824 653 e-mail: info-tur@www.koronowo.pl

URZĘDY I INSTYTUCJE

    Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

    ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 349-79-13, fax (052) 349-77-42

     - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, tel. (052) 349-77-80, wojewoda@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, tel. (052) 349-77-82, wicewojewoda@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Dyrektor Generalny Urzędu, tel. (052) 349-77-84, dyrgen@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Rzecznik Prasowy Wojewody, tel. (052) 349-76-54, rzecznik@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Biuro Integracji Europejskiej, tel. (052) 349-77-40, fax (052) 349-77-42, kryzys@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia, tel. (052) 349-73-68, fax (052) 349-73-52

     - Wydział Prawny i Nadzoru, tel. (052) 349-72-72, prawny@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wydział Finansów i Budżetu, tel. (052) 349-75-51, fax (052) 349-75-59,finanse@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wydział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 349-73-20, fax: 349-73-22

     - Wydział Polityki Społecznej, tel. (052) 349-76-80, fax (052) 349-76-82, społeczny@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, tel. (052) 349-76-79, wkds@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, tel. (052) 349-72-40, fax (052) 349-72-45, obywatel@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych, tel. (052) 349-76-60, fax (052) 349-76-62,

    rozwgosp@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, tel. (052) 349-77-50, fax (052) 349-77-52

     - Wydział Środowiska i Rolnictwa, tel. (052) 349-75-00, fax (052) 349-75-07, rolnictwo@uwoj.bydgoszcz.pl

     - Wydział Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej, tel. (052) 349-74-80

     - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, tel. (052) 349-73-90, fax (052) 349-73-92

INSTYTUCJE PODLEGŁE WOJEWODZIE:

    Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

    ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 328-50-10, fax (0-52) 328-50-17

    e-mail: rzecznik@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

    strona WWW www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

    www.bip.kwp.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

    ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 34-97-605, fax (0-52) 34-97-645

    e-mail: kurator@uwoj.bydgoszcz.pl

    strona WWW www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl, strona BIP www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

    ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 322-87-10, fax (0-52) 322-47-26

    e-mail: pispar@bydnet.com.pl, strona BIP www.wijhars.uwoj.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

    ul. Cicha 19-27, 85-650 Bydgoszcz

    Tel. (0-52) 323-63-60, fax (0-52) 323-63-65

    e-mail: nadz-farm@softland.com.pl, strona WWW www.farmacja-bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

    ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 360-96-41, fax (0-52) 379-78-28

    e-mail: wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl, strona WWW www.piorin.gov.pl/bydgoszcz strona BIP www.piorin.gov.pl/bydgoszcz/bip

    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział

    ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz, tel. (052) 322-99-80

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

    ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

    Tel. (0-52) 582-64-66, fax (0-52) 582-64-69

    e-mail: bydgoszcz@pios.gov.pl

    strona WWW www.wios.bydgoszcz.pl, strona BIP www.wios.bydgoszcz.pl/bip/

    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 322-18-15, tel. (0-52) 322-18-16, fax (0-52) 322-58-13 e-mail: ihbydgoszcz@wp.pl, strona WWW www.ihbyd.neostrada.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

    ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 349-33-45, fax (0-52) 322-13-52

    e-mail: bydgoszcz.wiw@neostrada.pl

    strona www www.bydgoszczwiw.neostrada.pl, strona BIP www.wiw.uwoj.bydgoszcz.pl Miejski Inspektorat Weterynarii

    ul. Cieplicka 5 85-377 Bydgoszcz, tel. (052) 379-64-00, fax (052) 320-71-36 Zakład Higieny Weterynaryjnej

    al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz, tel. (052) 322-83-44

    Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 584-01-10, fax (0-52) 584-01-13

    e-mail: winb@uwoj.bydgoszcz.pl, strona www www.winb.uwoj.bydgoszcz.pl

Państwowa Straż Rybacka Województwa - Kujawsko w Bydgoszczy

    85-620 Bydgoszcz, ul. Wyszyńskiego 54

    tel. (0-52) 34-13-857, e-mail:straz.rybacka.bydg.@wp.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

     ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 346-03-56. fax (0-52) 346-03-56

    e-mail: bydgoszcz@kpczp.tpi.pl, www.kpczp.tpi.pl

Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych w Bydgoszczy

    ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

    tel. (0-52) 34-97-700, fax (0-52) 32-86-530

    e-mail: woitbd@uwoj.bydgoszcz.pl, strona www woitbd.uwoj.bydgoszcz.pl

Zakład Obsługi Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

    ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

    tel. 34-97-313, fax 34-97-294

    e-mail: zokpuw@uwoj.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

    ul. Konarskiego 1 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 349-74-71, fax (052) 349-74-75

Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

    w Toruniu Delegatura

    ul. Jezuicka 2 85-102 Bydgoszcz, tel. (052) 322-49-98, fax (052) 322-44-17

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com