DOC

'T Stickertje

By Jonathan Murphy,2014-06-22 17:04
17 views 0
'T Stickertje

     ‘t Stickertje

     Officieel orgaan van de mixed hockeyclub Leusden

     e33 jaargang, nr 02 Uitgiftedatum 24/25 augustus 2004 24 t/m 31 augustus 2004

    Opgericht op 5 oktober 1973, goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 1 oktober 1974 Clubhuis: ‟t Sluisje 5 te Leusden Tel. 033-4941501

    Bankrelatie Penningmeester Secretariaat Redactie Ledenadministratie RABObank Kees van Hassel Marjan de Bondt Eduard Winckers Katinka Lucassen Leusden De Bosch Kemperln 4 Palissade 9 Zonnedauwhof 2 Vicarishove 8 Nr. 33.59.01.751 3818 HC Amersfoort 3831 SH Leusden 3831 AJ Leusden 3834 XK Leusden t.n.v. Tel: 033-4614374 Tel: 033-4325236 Tel.: 033-4950061 033-4953249 M.H.C. Leusden secretaris@mhcleusden.nl redactie@mhcleusden.nl ledenadministratie@mhcleusden.nl

    Internetadres: www.mhcleusden.nl

Van de bestuurstafel……

    In de hoop hiermee mijn eerste bestuursdienst van dit seizoen nog wat verder te kunnen uitstellen, heb ik me opgeworpen om alvast een stukje „van de bestuurstafel‟ te produceren.

    De vrijwilligersplichten roepen weer! Of mag je dat zo niet stellen? Ik denk toch van wel, want ook op vrijwilligers moet je kunnen rekenen, anders loopt de vereniging niet. Over die vrijwilligers heeft u vorige week al het een en ander kunnen lezen. Velen van hen zijn reeds begonnen, terwijl anderen er nog over nadenken welke taken ze op zich zullen nemen.

    Als bestuur zijn we ook weer bij elkaar gekomen. Het had weinig met hockey te maken en ging meer om al die zaken die daar omheen spelen. De belangrijkste daarvan willen we zo goed mogelijk voorbereiden voor de Algemene Ledenvergadering, die dit jaar vroeg in het seizoen, op donderdag 30 september, is gepland.

    Die ledenvergadering gaan we iets anders vormgeven dan in het verleden. Geen lange voordrachten van de afzonderlijke commissies meer, maar slechts één compacte samenvatting van de hoofdzaken van het afgelopen jaar. Hierdoor komt er meer tijd beschikbaar om in gesprek met de leden (en ouders van jeugdleden) te gaan. Nadrukkelijk worden ook dames I en heren I hierbij uitgenodigd!

    Naast de begroting voor komend seizoen, de contributies en een extra bedrag voor degenen die een gedrukt Stickertje willen blijven ontvangen, zal zeker ook gesproken worden over de verhuizing. Deze is vrijwel onafwendbaar geworden nu de gemeente definitief heeft besloten om in 2009 te gaan bouwen op het Vallei-Sportpark. Belangrijke keuzes zullen moeten worden gemaakt over de investeringen die we (na overleg met de gemeente) nog willen doen op het huidige complex. De beveiliging van onze eigendommen heeft daarbij de hoogste prioriteit!

    De selecties van de meeste teams beginnen vorm te krijgen (zie het vorige Stickertje), en sommigen zijn al driftig aan het trainen. Ook de veteranen maken zich weer op voor nog „n seizoen. Bij heren veteranen A worden de namen van enkele

    sterspelers nog angstvallig verborgen gehouden voor de concurrentie (je weet maar nooit met dat internet!), terwijl dames veteranen A komend weekend zelfs helemaal naar Noord Holland afreist om de tactiek in het diepste geheim voor te bereiden.

    Wilt u het allemaal precies weten, of wilt u uw eigen mening nu eindelijk eens doordrukken? Kom dan naar de ALV op 30 september.

Kees van Hassel,

    penningmeester

Redactie

    Informatie Algemeen ’t Stickertje

    Verschijningsdata:

    Stickertje nr. 3 seizoen 2004/2005 verschijnt op 31 augustus 2004 (digitaal)

    Bezorgers:

    Het volgende Stickertje verschijnt op 1 september 2004.

    Gedurende de hele dag af te halen bij de fam. van Liebergen, Rietspinner 11 te Leusden, tel. 4948926 of fam. Welling, Koolzaadland 7 te Leusden, tel. 4948979.

Aanlevering kopij:

    Het Stickertje wordt opgemaakt in het programma Word 2000. Alle kopij wordt digitaal aangeleverd, bij voorkeur in Word (lettertype Times New Roman, grootte 10). Voor de verwerking is het gewenst om tabs te gebruiken, gebruik dus géén

    spaties!!! om tabellen te maken. Gebruik geen speciale opmaak en/of afwijkende lettertypen.

    Kopij dat nog enigerlei bewerking nodig heeft, dient zondagavond voor 18.00 uur verzonden te zijn naar het e-mail adres: redactie@mhcleusden.nl. Kopij dat "1 op 1" over genomen kan worden dient 's maandags voor 17.00 uur binnen te zijn bij genoemd e-mail adres. Uitzondering hierop geldt alleen voor het wedstrijdschema dat maandagavond voor 21.00 digitaal aangeleverd dient te zijn op het genoemde e-mail adres.

    Kijk bij aanhoudende e-mail storingen altijd op de website voor extra mededelingen en eventuele alternatieve e-mail adressen!

    Op de website zijn de “spelregels” voor ’t Stickerje terug te vinden

Activiteiten Kalender

DATUM DAG TIJD WAT: OPMERKING

    30 augustus maandag 19.30 uur ophalen keepersspullen tot 20.00 uur

    1 september woensdag start trainingen jongste jeugd

    1 september woensdag 19.30 uur kledingbeurs tot 20.30 uur

    4 september zaterdag 9.00 uur oefenwedstrijden jongste jeugd

    4 september zaterdag 9.00 uur eerste benjamin ochtend

    4 september zaterdag 9.30 uur welkomskoffie nieuwe leden.

    7 september dinsdag 20.30 uur coachavond alle jeugdcoaches D8 t/m A jeugd

    8 september woensdag 20.30 uur coachavond jongste jeugd

    11 september zaterdag eerste wedstrijddag jeugd

    11 september zaterdag eerste benjaminochtend

    12 september zondag start competitie senioren

    23 september donderdag vaste kernavond

    30 september donderdag algemene l edenvergadering

    Kijk altijd op de website www.mhcleusden.nl voor het laatste nieuws en mededelingen

    Voor alle gebruik van clubhuis en/of velden anders dan tijdens competitie/training door zowel jeugd als

    senioren dient vooraf contact te worden opgenomen met Henk Rouwendal (tel. 033-4323490)!!

Mededelingen

Persbericht: Nieuwe coaches voor Hockeyvereniging Leusden

    De Hockeyvereniging Leusden heeft voor het seizoen 2004 2005 nieuwe coaches aangesteld voor de eerste teams dames en

    heren. Dames 1 zal worden getraind/gecoached door Peter Verver, voor Heren 1 zal Friso Swierenga de technische zaken gaan regelen.

    Beide coaches hebben een zeer rijke hockeyervaring achter zich, de belangrijkste feiten zijn de volgende:

    Peter Verver (57 jaar) is ruim 30 jaar actief als trainer/coach/technisch coordinator bij diverse clubs, zoals Be Fair en Kameleon heren 1, Huizen, Klein Zwitserland en Gooische (beide Dames 1), en diverse andere verenigingen. Hij was ook assistent trainer van het eerste team van Pinoke.

    Ook was hij verantwoordelijke technische man voor het Jongens A 1 team van het district Noord-Holland. Daarnaast heeft hij voor de Koninklijke Nederlandse Hockeybond diverse cursussen voor trainer/coach verzorgd.

    Met Friso Swierenga (33 jaar) heeft de hockeyvereniging een oude bekende in huis gehaald. Want Friso was vanaf zijn jeugdjaren lid van Leusden, speelde in diverse jeugdteams, en ging daarna spelen bij SCHC in Bilthoven waar hij in jongens A 1 speelde. Door blessureleed moest hij stoppen met spelen, maar ging daarna door als trainer/coach van diverse teams van Kampong. Daarna werd hij gevraagd door USHC om daar de training/coaching van diverse teams te gaan doen. Nu dus als coach/trainer van Heren 1 van Leusden waar hij ongetwijfeld vele bekenden van vroeger zal tegen komen.

    Met het aanstellen van zowel Peter Verver als Friso Swierenga heeft Leusden dus nu de beschikking over twee zeer ervaren en bekwame trainers die ongetwijfeld ervoor zullen zorgen dat zowel de dames als de heren in het komende seizoen op niveau zullen gaan presteren.

Gerrit van der Wal

Trainers MHCL

    In het verleden kregen alle trainers, aan het begin van het seizoen, een tas met ballen, hesjes en eventueel pionnen. Dit seizoen

    gaat dit veranderen!

    De club heeft een aantal kunststof minicontainers aangeschaft. Hierin komen ballen, hesjes en pionnen. Per veld is er 1 container beschikbaar. In deze container zit een lijst die iedere trainer voor en na zijn/haar training moet invullen!!

    Hierop dien je je naam te zetten, datum, tijd een het aantal ballen en hesjes waarmee je training begint. Aan het einde van de training tel je wederom alle ballen en hesjes en ook dit vermeld je op het formulier. Hierna moet alles weer de container in. Ik

    zal ervoor zorgen dat er in de container ook een mandje oid komt. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat er een bal over het hek geslagen is en na een grondige zoektocht niet is gevonden. Geen probleem, alleen moet dit ook even vermeld worden op het formulier. Hierop zullen geen sancties staan!!!

    Tamara zal dit geheel coördineren omdat zij vaak aan het trainen is op de club. Mocht zij er niet zijn dan komt er een sleutel van de container in de hal te hangen. Hoe dit precies gaat lopen verneemt iedereen nog van Tamara of van de TCO.

Met dit systeem heeft iedere trainer voldoende ballen tot zijn beschikking en wordt er niet „stiekem‟ een balletje gepakt van de

    trainer op de andere helft van het veld. Het is wel van belang dat iedereen het formulier invult. Dat valt altijd te controleren

    met het trainingschema.

Het voordeel van dit systeem is dat er hopelijk minder „zoek‟ raakt en er minder ballen in omloop zijn.

    Nog steeds zijn er trainers die hun ballen/hesjes en eventueel pionnen in hun bezit hebben. Deze graag bij mij inleveren want deze zijn nog van de club!!

Heb je vragen dan kun je me bellen.

    Jeroen Glismeijer

    Materiaal Commissaris

    06-51309773

    !!! Keepers en/of coaches: Ophalen keepermaterialen op 30 augustus !!! Voor de meeste is de vakantie nu voorbij en is het weer tijd om de stick onder het stof vandaan te halen. Voor de keepers en/of

    coaches is de tijd weer aangebroken om de keeperspullen bij mij op te halen. Wil iedereen er voor zorgen dat de spullen op de aangegeven dag(en) opgehaald worden want anders is de kans groot dat je keept zonder legguards.

Afgelopen seizoen is er veelvuldig gebruik gemaakt van de lockers. Het is alleen zeer spijtig dat een aantal personen het nodig

    heeft gevonden om alles om te buigen. Ook zijn er zeer veel sleutels van de slotjes kwijt geraakt waardoor er eigen sloten opgekomen zijn. Aan het einde van het seizoen heb ik alle lockers, die nog in gebruik waren, opengebroken. De

    keepers/coaches hebben namelijk niet gereageerd op de oproep om de spullen in te leveren. Van sommigen weet ik van wie de lockers waren. Deze mensen krijgen dan ook een rekening van het slotje. De kosten hiervan zijn ? 7,- per stuk. Zonder

    betaling krijg je geen spullen voor dit seizoen!!!

    Dit seizoen kun je ook weer gebruik maken van een locker, maar je moet zelf zorgen voor een slotje. Stop je het in een locker,

    maar doe je deze niet op slot dan haal ik de spullen weg!!

    Wil je dus gebruik maken van een locker dan zelf een slot aanschaffen!!

Nog even wat regels voor de materialen die je in bruikleen krijgt van de MHCL:

Voor de keepers:

    ; laat geen natte spullen in de tas zitten

    ; laat je spullen niet onbeheerd ergens liggen, maar plaats deze in een locker

    ; wanneer je een wedstrijd hebt gespeeld of hebt getraind zorg er dan voor dat alles weer je tas in gaat.

    ; wanneer iets bijna kapot/versleten is laat mij dat dan weten zodat het tijdig hersteld/vervangen kan worden.

    ; wil je gebruik maken van een locker, prima. Wel zelf zorgen voor een slot. Zonder slot worden de spullen

    ingenomen!!

De volgende dagen ben ik op de club (heren kleedkamer) om de spullen uit te reiken:

    ; Maandag 30 augustus van 19.30 20.00uur

    Zorg ervoor dat je 1 van deze twee dagen langs komt, want anders is de kans zeer groot dat je de eerste competitie wedstrijd zonder spullen zit!!! Kun je zelf niet laat dan iemand anders uit je team of je trainer/coach de spullen ophalen!!!

     Jeroen Glismeijer

    Commissaris materialen

    033-4940557 of 06-51309773

    Kledingbeurs woensdag 1 september 2004 Alles op één dag!!

Passen de schoenen van vorig jaar niet meer, niet getreurd, er komt weer een kledingbeurs.

    Behalve hockeyschoenen kunt u ook te klein geworden clubkleding en sportkleding zoals trainingspakken, sporttruien,

    scheenbeschermers, regenjacks, bodywarmers en trainingsbroeken op de beurs verkopen. Tip voor de benjamins

    De benjamins (kinderen die in groep 4 zitten) gaan na de kerstvakantie competitie spelen. Zij worden vanaf dat moment ook in

    clubkleding verwacht op zaterdag….. Misschien dat zij op de beurs alvast iets van hun gading kunnen vinden. De regels zijn als volgt:

    ; Alle goederen moeten voorzien zijn van een kaartje met naam, maat en telefoonnummer. (Dit kan niet meer op de club.)

    ; Wilt ook al een prijs op het kaartje zetten (Dit kan evt. nog in overleg op de club gedaan worden.)

    ; Hockeyschoenen graag met de veters aan elkaar geknoopt. ; Er wordt een klein bedrag bijgerekend voor de clubkas. ; Wilt u zoveel mogelijk met gepast geld betalen.

We handelen alles ook dit keer in één dag af.

    Inleveren goederen 17.00-18.00 uur

    Verkoop 19.30-20.30 uur

    Geld ophalen + niet verkochte goederen 21.00-21.15 uur

Jongste Jeugd Commissie

Trainingschema

Schema versie 23 augustus

    Dag Veld 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30

    maandag 1a MD1 MD1 MC1 MC1 MC1 MB1 MB1

     1b MC3 MC3 JC1 JC1 JA1 JA1 JA1

     2a JB2 JB2 JD1 JD1 MC2 MC2

     2b JD2 JD2 JD3 JD3

dinsdag 1a MD2 MD2 MA1 MA1 MA1 D1 D1 D1 D1 D1

    MA3 MA3 1b M8d3 M8d3 D1 D1 D1 D1 D1 MB2 MB2

     2a M8d4 M8d4 JB1 JB1 JB1

     2b JD3 JD3 JA2 JA2

Woensdag 1a jj jj jj jj jj jj JD3 JD3 H1 H1 H1 H1

     1b jj jj jj jj jj Jj JC2 JC2 H1 H1 H1 H1

     2a Jj jj jj jj jj Jj M8d3 M8d3 Vet b Vet b

     2b jj jj jj jj jj jj M8d4 M8d4 JA1 JA1

Donderdag 1a MC2 MC2 MA1 MA1 MA1

     1b MC3 MC3 JC1 JC1 JC1 Vet Vet

    a+c a+c

     2a MD2 MD2 JB1 JB1 JB1 trim Trim

    MA3 MA3 2b JA2 JA2 trim Trim MB2 MB2

vrijdag 1a JB2 JB2 JD1 JD1 MC1 MC1 D1 D1 D1 H1 H1

     1b JD2 JD2 MA2 MA2 D1 D1 D1/H1 H1 H1

     2a MD1 MD1 D2 D2 D2 H3 H3 H3

     2b JC2 JC2 MB1 MB1 MB1 H2 H2 H2

Let op:

    Training JD3 op maandag en woensdag gaat in op 30 augustus

    Training MB2 en MA3 gaat in op 31 augustus

    Trainingstijd JA1 op woensdag wijzigt per 1 september (woe 25/8 nog oude tijd)

    Zaalhockey MHCL seizoen 2004 2005

    Op basis van de ervaringen van het afgelopen seizoen en de resultaten van de evaluatie zijn de uitgangspunten voor het seizoen 2004 -2005:

    - Het zaalhockeyprogramma seizoen 2004 2005 wordt georganiseerd voor jeugdleden (categorieën A t/m D) en

    seniorenleden (Dames en Heren) van MHCL.

    - Het zaalhockeyprogramma van het seizoen 2004 2005 bestaat uit de volgende activiteiten:

    o Zaalhockeytrainingen. Voor de jeugdteams wordt uitgegaan van 6 trainingen in de periode december

    februari en voor de seniorenteams van 3 trainingen in december. De zaalhockeytrainingen zullen, indien

    mogelijk, worden georganiseerd in sporthallen in de regio Amersfoort met een voorkeur voor de sporthallen

    De Korf en Schuilenburg

    o Zaalhockeycompetitie (ongeveer 8 wedstrijden) in periode december februari. De sporthallen voor de uit-

    en thuiswedstrijden worden aangegeven door de KNHB.

    o Zaalhockeytoernooi tijdens kerstvakantie. Het zaalhockeytoernooi zal, indien mogelijk worden

    georganiseerd in De Korf.

    - De zaalhockeycontributie bedraagt ? 40,00 per deelnemer.

    - De zaalhockeycontributie zal worden geïnd via een combinatienota, die door de ledenadministratie in november

    aan alle leden zal worden toegezonden.

    - De leden moeten zich individueel aanmelden bij de betreffende coördinator (meisjes, jongens, heren, dames) via

    telefoon of e-mail vóór 13 september 2004. Geen tijdige aanmelding betekent geen deelname!

    - Een zaalhockeyteam zal maximaal bestaan uit 12 spelers. Op verzoek kan een volledig veldteam zich inschrijven

    als zaalhockeyteam met de restrictie dat slechts 12 spelers per wedstrijd mogen deelnemen.

    De zaalhockeycommissie bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende categorieën, namelijk jeugd (meisjes en jongens) en senioren (dames en heren), en afgevaardigden van TCO, arbitragecommissie, wedstrijdsecretariaat: Jan Zoetbrood voorzitter 033 495 2248 jz@consulmij.com

    Ad Witzel vice-voorzitter 033 494 6917 arwitzel@hetnet.nl

    Joost van der Wissel coördinatie jongens 033 495 1591 wissel@zonnet.nl

    Pierre van de Bogaardt coördinatie meisjes 033 461 6923 pierrebo@wxs.nl

    Olivia Hulshof coördinatie dames 033 494 6493 oliviahulshof@planet.nl

    Wouter Jonkman coördinatie heren 06 25216824 wouter.jonkman@zonnet.nl

    Tamara Ouderdorp coördinatie coaches en trainers 06 41012118 tamaraouderdorp@zonnet.nl

    Sjoerd de Jong coördinatie wedstrijdsecretariaat 033 495 0535 zaalhockey@mhcleusden

    Teun van Liebergen coördinatie arbitrage 033 494 8926 tvl@surgcomp.com

Namens de zaalhockeycommissie,

    Jan Zoetbrood

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden zaalhockey seizoen 2004 2005 !!!!

Komend seizoen gaat MHCL weer deelnemen aan de zaalhockeycompetitie tijdens de midwinterperiode (december februari).

    De deelnemende teams moeten medio september worden opgegeven aan de KNHB.

De jeugdleden (categorieën A t/m D) en seniorenleden (Dames en Heren), die willen deelnemen aan de

    zaalhockeycompetitie tijdens het seizoen 2004-2005, moeten zich aanmelden bij de betreffende coördinator vóór maandag 13 september 2004 via telefoon of e-mail onder vermelding van

    - naam

    - team veldcompetitie (seizoen 2004-2005)

    - telefoonnummer

    - wel/geen deelname aan toernooi in kerstvakantie

De contactgegevens van de coördinatoren zijn:

Joost van der Wissel coördinatie jongens 033 495 1591 wissel@zonnet.nl

    Pierre van de Bogaardt coördinatie meisjes 033 4616923 pierrebo@wxs.nl

    Olivia Hulshof coördinatie dames 033 494 6493 oliviahulshof@planet.nl

    Wouter Jonkman coördinatie heren 06 25216824 wouter.jonkman@zonnet.nl

    LET OP !!!! NIET AANGEMELD VOOR 13 SEPTEMBER 2004, DAN GEEN DEELNAME !!!!

Namens de zaalhockeycommissie,

    Jan Zoetbrood ( 033 4952248 jz@consulmij.com )

Barcommissie

Wordt Vaste Kern op zaterdag : help de barcommissie in het nieuwe seizoen !

Ook dit seizoen is de barcommissie weer op zoek naar nieuwe Vaste Kernen voor de zaterdagochtend.

    De diensten zijn ingedeeld in shifts van 2 ? uur en alle Vaste Kernen worden per seizoen maximaal 3 a 4 keer ingeroosterd op

    de onderstaande tijden.

    Afgelopen seizoen zijn we begonnen met een veel grotere groep Vaste Kernen, veel nieuwe ouders meldden zich aan en dat

    maakte de “belasting” niet al te groot.

     Vaste Kernen zijn verantwoordelijk voor het bargebeuren en maken de ouders die bardienst hebben wegwijs achter de bar.

    Een groep Jongste Jeugd-ouders heeft Vaste Kern dienst tot 11 uur en een nog grotere groep ouders van kinderen uit de

    D,C,B en A jeugd neemt de rest van de dag voor hun rekening. Zie het schema hieronder.

     e8.30 tot 11.00 uur : 1 dienst

    Een Vaste Kern uit de Jongste Jeugd geleding draait de eerste dienst Barhulpen draaien een dienst van 8.45 tot 10.00 en van 10.00 tot 11.00 uur

De overige Vaste Kern diensten op zaterdag zijn :

    (de ouders die bardienst hebben draaien dezelfde tijden) e11.00-13.30 2 dienst e13.30-16.00 3 dienst e16.00-einde 4 dienst (een barcie-lid sluit af)

Groep Jongste Jeugd ouders : 3 a 4 nieuwe ouders gevraagd !

    1. Dianne Kurvers 7. Marjan de Bondt

    2. Nelleke Rietveld 8. Lex van Dijk

    3. Anneke van Dijck 9. José van der Sloot

    4. Mark Kok 10. ???

    5. Hans Rozemuller 11. ???

    6. Karin Dupont 12. ???

Groep ouders van D,C,B en A jeugd en vrijwilligers zonder hockeyende kinderen : graag 3 a 4 nieuwe ouders !

    1. Inky van Liebergen 13. Hanneke Hoorneman

    2. Martien van Helvert 14. Corine Palmboom

    3. Irene Brackel 15. Evert Smink

    4. Katinka Lucassen 16. Eduard Winckers

    5. Jacques Kooijman 17. Marianne Rijksen

    6. Lilou Vis 18. Marja Pronk

    7. Karien van Vliet 19. Ineke Kielstra

    8. Rika Postuma 20. Bernadette Kievits

    9. Andy Bakkerus 21. Patricia Witzel

    10. Evelien de Kruijk 22. ?

    11. Frans Hendriksen 23. ?

    12. Marlies Dolsma 24. ?

Wilt U zich opgeven als Vaste Kern ? Graag !!!!!!!!!!!!!!

    Neem contact op met Marjan Bronkhorst (4940557)

    Of email : glis@xs4all.nl

    VASTE KERN AVOND STAAT GEPLAND OP 23 SEPTEMBER IN HET CLUBHUIS. (info volgt)

    Bardiensten Zaterdag

Het barschema voor de maanden september en oktober 2004 betreffende : de Jongste Jeugd en de A,B,C en D jeugd

04-09-2004 Afsluitdienst: Suzan

    08.30 - 11.00: Karin Dupont 08.30 - 10.00: M6M1 Fam.Rietdijk, Fam. Kneteman

     10.00 11.00: M8E1 Fam. v. Werkhoven, Fam. Spetter 11.00-13.30 : Andy Bakkerus 11.00-13.30 : MD1 Fam. Wittkamper, Fam. Stuijts 13.30-16.00 : Marianne Rijksen 13.30-16.00 : JB1 Fam. Zoetbrood, Fam. Zijp 16.00-einde : Irene Brackel 16.00-einde : MA1 Fam. Vreekamp, Fam. Scharff 11-09-2004 Afsluitdienst: Marjan

    08.30 - 11.00: 08.30 - 10.00 :

    10.00 11.00

    11.00-13.30 : Karien van Vliet 11.00-13.30 : JD3 Fam. Zaat, Fam. Voortman 13.30-16.00 : Marlies Dolsma 13.30-16.00 : JC1 Fam. vd. Wissel, Fam. Westbroek 16.00- einde : Evelien de Kruijk 16.00-einde : MA2 Fam. Verschuur, Fam. Pompe 18-09-2004 Afsluitdienst: Liesbeth

    08.30 - 11.00: 08.30 - 10.00 :

    10.00 11.00:

    11.00-13.30 : Marja Pronk 11.00-13.30 : JD2 Fam. van Zon, Fam. Zengerink 13.30-16.00 : Inky van Liebergen 13.30-16.00 : JC2 Fam. Vredenberg, Fam. Schermacher 16.00-einde : Jacques Kooijman 16.00-einde : MA3 Fam. Vetkamp, Fam. Romijn 25-09-2004 Afsluitdienst: Suzan

    08.30 - 11.00: 08.30 - 10.00:

    10.00 - 11.00:

    11.00-13.30 : Ineke Kielstra 11.00-13.30 : JD1 Fam. Sol, Fam. Snoek 13.30-16.00 : Katinka Lucassen 13.30-16.00 : JB2 Fam. van Tilburg, Fam. Sonnema 16.00-einde : Rika Posthuma 16.00-einde : MA3 Fam. Nienkemper, Fam. Piekema 02-10-2004 Afsluitdienst: Marjan

    08.30-11.00 : 08.30-10.00:

    10.00-11.00:

    11.00-13.30 : Frans Hendriksen 11.00-13.30 : MC2 Fam. Sant, Fam. Verhagen 13.30-16.00 : Bernadette Kievits 13.30-16.00 : MB2 Fam. Wienen, Fam. Zwijnepoel 16.00-einde : Martien van Helvert 16.00-einde : JA1 Fam. Wijntjes, Fam. Vrouwe 09-10-2004 Afsluitdienst: Liesbeth

    08.30-11.00 : 08.30-10.00:

    10.00-11.00:

    11.00-13.30 : Evert Smink 11.00-13.30 : MD2 Fam. Lindenhof, Fam. Kok 13.30-16.00 : Patricia Witzel 13.30-16.00 : MC1 Fam. Tieland, Fam. Sanders 16.00-einde : Eduard Winckers16.00-einde : JA2 Fam. Zwakman, Fam. Veenstra

Ruilen met andere vaste kernen is geen probleem. Ruilen met andere ouders uit het team van uw kind is natuurlijk geen

    Binnenkort verschijnt het Spiekertje met alle probleem, als er maar wel twee ouders per team achter de bar staan ! telefoonnummers. Ik heb zoveel mogelijk rekening gehouden met jullie thuisspelende kinderen en de tijden waarop ze (meestal) spelen.

    Voor vragen, bel Marjan Bronkhorst (4940557)

    Dit schema wordt één maal in zijn geheel geplaatst in ’t Stickertje

     en is terug te vinden op de website

    www.mhcleusden.nl

Zondag Senioren

Wedstrijdschema seizoen 2004-2005 eerste helft

12/9/2004

    Thuis

    14.30 HIII - Weesp II H. Bloemen A. Fischer 12.45 HSV - Kampong SVII B. vd Bunt M. Alewijn 12.45 DI - VVV JH. Vinckers S. de Jong 11.00 DII - SCHC VII D. Dieduksman A. Knoppien

Uit

    Soest - HI Baarn II - HII Kampong B - HvetA Schaerweijde L - HvetL

19/9/2004

    Thuis

    14.30 HI - Haarlem Bonds 12.45 HII - USHC II J. Enthoven J. vd Wissel 12.45 HvetA - Laren E J. Jager M. Jonkman 11.00 HvetL - Hoevelaken L R. Scheer G. den Hartog

Uit

    Kampong X - HIII Haaskamp SV - HSV USHC - DI Schaerweijde VII - DII

26/9/2004

    Thuis

    14.30 HI - Nieuwegein Bonds 12.45 HIII - Schaerweij VII H. Zijp A. Knoppien

    14.30 HSV - Phoenix SV J. Akkermans J. van Hassel 11.00 DII - Loenen II R. Oberink N. Zelle

Uit

     Voordaan III - HII

     Nieuwegein A - Hvet A

     Voordaan LB - Hvet L

     Roomburg - DI

3/10/2004

    Thuis

    14.30 HII - Amersfoort III M. Zelle - K. van Hassel 12.45 HvetA - Spandersbos B A. Knoppien J. Bernard 14.30 HvetL - Phoenix LB N. van Loo M. Kok-Marree 12.45 DI - HBS JH. Vinckers G. Brackel

Uit

    Strawberries - HI Shinty IV - HIII Vianen SV - HSV Kampong XIV - DII

10/10/2004

    Thuis

    14.30 HI - Nieuwkoop Bonds 12.45 HII - Soest II 11.00 DII - Phoenix III M. Kraaijenbrink R. Ferweda

Uit

    SCHC VI - HIII Gooische SV - HSV SCHC E - HvetA Soest L - HvetL Leiden - DI

17/10/2004

    Thuis

    14.30 HIII - USHC III E. Kielstra J. Enthoven 12.45 HSV - Kampong SVIII W. vd Harst L. Kemps 14.30 HvetA - Baarn B H. Rouwendal W. Geers 11.00 HvetL - Kampong L I. Bandsma J. Bonekamp 12.45 DI - Shinty JH. Vinckers F. van Dalen

Uit

    Spandersbosch - HI Kampong VIII - HII Nieuwegein III - DII

Vakantie

    Om dit jaar helemaal tot rust te komen van een zwaar en enerverend hockeyseizoen ben ik dit jaar op vakantie gegaan naar Denemarken. Onderweg op de Duitse Autobahn bedacht van te voren of eventueel nog een bezoekje aan een Deens sportevenement. “Waar zijn Denen goed in?”, was dan ook de centrale vraag tussen Osnabruck en Hamburg. Voetbal; tenminste individueel en als nationaal team want de nationale voetbalcompetitie stelt niets tot helemaal niets voor, en wielrennen, tenminste individueel (Bjarne Riis en ene Rasmussen) en verder good-old Mette Jakobsen, die in het zwembad redelijk (al dan niet met hulp van Epo…) uit de voeten komt. Maar verder …. Volleybal, atletiek, schaatsen, honkbal,

    basketball, ik heb nog nooit van een zich onderscheidende Deen gehoord. En dat is verbazend als je in ogenschouw neemt dat het land welvarend is, en die stoere vikingen toch in potentie prachtige sportlichamen hebben.

    Van hockey hebben ze daar volgens mij al helemaal nog nooit gehoord. Tot deze zomer. Want op de eerste camping die wij bezochten was ook een familie uit Vlaardingen. De oudste zoon van 10 jaar zat op hockey, en hij had zich voorgenomen om de hele zomer door te trainen. En dat bleek alras vrij noodzakelijk Zonder goal en tegenstander oefende hij op de strafcorner. Twee deuken en drie kleine huilende kinderen verder ging hij over tot het oeverloos passeren en omspelen van zijn twee-jarig broertje. Enfin, u voelt het, hij was totaal gespeend van iedere vorm van talent. De Denen op mijn veldje moeten gedacht hebben dat hij de laatste nog levende oermens was, die met een knuppel gewapend het bos in trok op jacht naar iets eetbaars.

    Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten toch weer af naar MHC Leusden. Kijk, natuurlijk wordt er in Denmarken wel ergens gehockeyd. En ook daar promoveren en degraderen teams. En ik kan me zo voorstellen dat het dan wel erg lastig is om in een land dat maar zo weinig hockeyclubs kent, versterkingen te zoeken.

    Maar in Nederland in de regio midden, waar het stikt van de hockeyclubs, moet het toch mogelijk zijn om voor Dames 1 versterkingen naar Leusden te lokken. Want ik vind dat een selectie van 12 (overigens aangevuld met een aantal talentvolle A-meisjes) aan de start van de o zo zware competitie in de 1e klasse op zijn minst wat magertjes is. Na een fantastisch seizoen

    en vier jaar lang zwoegen hebben ze dacht wel wat meer verdiend. Natuurlijk wordt het een zwaar jaar, maar laten we de dames wel een handje helpen!!!!

Walter

Junioren

    Jeugdteams MHC Leusden, seizoen 2004 2005 22 augustus 2004

Hieronder de actuele samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen. Indien je naam ontbreekt, dit gaarne melden! Wij

    hopen dat jullie er zin in hebben om er voor te gaan en er wat van te maken! Veel plezier en succes toegewenst!

    Zie voor informatie over de trainingen www.mhcleusden.nl. Op de website is het actuele trainingsschema te vinden. Voor

    vragen, bel Eric Lucassen: 4953249.

    De eerste competitiedag is zaterdag 11 september.

    In de commissie jeugd zijn thans de volgende plaatsen vacant: een coördinator jongens A/B en een coördinator jongens C/D.

    Hoewel enkele personen benaderd zijn met de vraag om toe te treden tot de commissie, heeft dit nog geen resultaat opgeleverd.

    Om „een goede gang van zaken‟ van de teams mogelijk te maken op en om het hockeyveld is het echt noodzakelijk dat de

    vacatures worden ingevuld! De huidige bezetting van de commissie is te kwetsbaar.

    Wie zich aangesproken voelt, melde zich!

Pierre van den Bogaardt, voorzitter commissie jeugd en lid van commissie technische zaken. Telefoon: 4616923

    Team JA1 (13) Team JA2 (11)

    1. Floris Claessen (keeper) 1. Niek Sperna Weiland (keeper)

    2. Erik van Apeldoorn 2. Jaap Gerritzen

    3. Paul van den Assum 3. Roban van Herk

    4. Diederik Bol 4. Jasper Kessels

    5. Jeroen van der Bijl 5. Rutger van Oostrom

    6. Kevin Hogeboom 6. Taco Potma

    7. Chris Klapwijk 7. Lars Rouwendal

    8. Rob Lindner 8. Daniel Schafrat

    9. Maarten Odenkirchen 9. Vincent Veenstra

    10. Boudewijn Pols 10. Thijs Westbroek

    11. Rogier de Vries 11. Rick Zwakman

    12. Mischa Vrouwe

    13. Hans Wijntjes

    Team JB1 (13) Team JB2 (13)

    1. Ron Verweij (keeper) 1. Joris Uitenthuis (keeper)

    2. Luc van den Assum 2. Joost Broens

    3. Pim Bellinga 3. Maxens van Daalen

    4. Rogier Borghans 4. Luuk van Dijk

    5. Wouter van der Bijl 5. Robin van der Eems

    6. Barry Piekema 6. Floris Haage

    7. Joost Rijksen 7. Kevin Hansma

    8. Ralf van Santen 8. Michiel Jansen

    9. Luc Visser 9. Joris Lucassen

    10. Sander Verduijn 10. Stef Prinsen

    11. Alex Witzel 11. Wytse Sonnema

    12. Berjen Zoetbrood 12. Martin van Tilburg

    13. Wouter Zijp 13. Beau Zwakman

    Team JC1 (13) Team JC2 (13)

    1. Stefan Coffeng 1. Mark Adriaanse

    2. Arne Deodatus 2. Joris Aerts

    3. Rogier Fyan 3. Bas Albers

    4. Barry de Groot 4. Hedde Biesma

    5. Maarten Lucassen 5. Pieter Haage

    6. Donald Meis 6. Zino van Hamersveld

    7. Menno Robers 7. Pim Kamerbeek

    8. Aviv Stetter 8. Remco Kiggen

    9. Micha Stetter 9. Sander Koch

    10. Kim Talens 10. Walter Meis

    11. Riko Westbroek 11. Erik Mulder

    12. Max van der Wissel 12. Derk Schermacher

    13. vacature 13. Mark Vredenberg

    één van de jongens vermeld in JC2 14. Huibert Winckers

    komt in aanmerking.

     keeper? keeper ?

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com