DOC

Amazone Campagne FSC Nederland van start - De nieuwe partners en

By Sam Graham,2014-12-17 20:04
17 views 0
Amazone Campagne FSC Nederland van start - De nieuwe partners en

    FSC Nederland persbericht

    Postbus 48 ? 3500 AA Utrecht

    Tel: +31(0)30 236 3350 ? Fax: +31(0)30 231 2804 ? www.fscnl.org ? email: info@fscnl.org

    Amazone Campagne FSC Nederland van start

    Gemeenten, waterschappen en dierentuinen bundelen vraag naar FSC- hout voor behoud van de Amazone

Utrecht, 20 juni 2007 9 gemeenten van Stadsgewest Haaglanden ondertekenen vandaag een

    convenant met FSC Nederland. Met de ondertekening kiezen deze organisaties bewust voor gebruik van hout en papier uit verantwoord beheerde bossen. Ook de Apenheul sluit zich aan. De convenanten zijn een belangrijk instrument in de Amazone Campagne, die vandaag richting de professionele sector van start gaat in Den Haag. De campagne is een initiatief van FSC Nederland, Wereld Natuur Fonds en ICCO. Speciale aandacht gaat uit naar de bossen in Brazilië, Bolivia en Peru. Hout met het internationaal erkende FSC-keurmerk voldoet aan de hoogste eisen voor sociaal, natuurvriendelijk en economisch verantwoord bosbeheer.

    ”In het huidige tempo zal tegen 2020 een kwart van het totale bosgebied in het Braziliaanse Amazonegebied zijn verdwenen”, zegt een van de sprekers, de bekende Braziliaanse ontwerper

    George Dobré die zelf zo door het idee van FSC is gegrepen dat hij met zijn hele gezin naar een FSC-bos verhuisde. “Als er nu niets gebeurt, verdwijnt er de komende vijf jaar, onder andere door

    illegale houtkap, alleen al in Brazilië een gebied ter grootte van bijna 2,5 maal Nederland. Deze convenanten zijn een krachtig signaal voor goed bosbeheer, en dus tegen het gebruik van fout hout uit het Amazonegebied.”

Vraag naar FSC-hout leidt tot goed bosbeheer

    “Voor aanbieders wordt certificering van de bossen vaak pas interessant als het economisch aantrekkelijk is. Door de vraag naar FSC-gecertificeerd hout expliciet te maken, groeit het areaal FSC-gecertificeerd bos.”, zegt een van de Amazone Ambassadeurs Christiaan van der Kamp, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder Milieu van Stadsgewest Haaglanden. Een inmiddels beproefd instrument van FSC Nederland voor het zichtbaar maken van die vraag is een FSC-convenant. Daarin zijn concrete afspraken vastgelegd over het gebruik van FSC-hout en papier. Het streven is om de komende tijd met minstens 20 gemeenten en waterschappen tot een convenant te komen. “Door ons achter dit initiatief te scharen willen we de noodzaak van FSC-certificering, van zorgvuldig bosbeheer in het Amazone gebied, benadrukken”, vult mede Ambassadeur Alex van Hooff,

    directeur Burgers’ Zoo aan.

Overheden en dierenparken

    De Amazone Campagne richt zich in Nederland in eerste instantie op gemeenten en waterschappen. Het draagvlak voor FSC is daarbinnen al aanwezig in de vorm van convenanten met de gemeenten Utrecht, Boskoop, Den Bosch, Rotterdam Hoogvliet en Uithoorn. In het kader van de Amazone Campagne komen daar vandaag de 9 gemeenten van Stadsgewest Haaglanden bij: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer.

    Daarnaast worden andere grote bouwers als dierentuinen en attractieparken bij de campagne betrokken. Artis en Burgers’ Zoo waren al partner. De Apenheul sluit zich vandaag in het kader van de Amazone Campagne aan.

De Amazone Campagne

    Het Wereld Natuur Fonds is al langer actief in het gebied, en vraagt dit jaar bij het grote publiek aandacht voor het Amazonegebied. Ook ICCO is reeds geruime tijd werkzaam in de Amazone. Zij ondersteunt onder andere kleine producenten van bosproducten. FSC Nederland neemt nu het initiatief om de professionele markt, en in het bijzonder overheden, te betrekken bij het behoud van het Amazonegebied. In de gezamenlijke Amazone Campagne wordt een reeks van activiteiten

    Deze informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting en vervangt in geen enkel opzicht de officiële 1 documenten. (zie: www.fsc.org en www.fscnl.org) FSC Nederland is een werkgroep van FSC Forest Stewardship Council. FSC-SECR-0010

    FSC Nederland persbericht

    Postbus 48 ? 3500 AA Utrecht

    Tel: +31(0)30 236 3350 ? Fax: +31(0)30 231 2804 ? www.fscnl.org ? email: info@fscnl.org

    ontwikkeld die moet resulteren in bescherming en duurzaam beheer van het bos in het Amazonegebied. De aanpak:

    ; Met hulp van een aantal ambassadeurs, waaronder Christiaan van der Kamp (Stadsgewest

    Haaglanden), Alex van Hooff (Burgers’Zoo) en Leen van Dijke (VolkerWessels) worden

    Nederlandse gemeenten, waterschappen en bouwende partijen betrokken bij de Amazone

    Campagne.

    ; FSC Nederland sluit convenanten af met minimaal 20 gemeenten en waterschappen. Daarmee

    wordt de vraag naar FSC-gecertificeerd hout uit het Amazonegebied vastgelegd en zichtbaar

    gemaakt.

    ; FSC Nederland en haar zusterorganisaties in onder andere Peru en Brazilië brengen vraag en

    aanbod van FSC-gecertificeerd hout met elkaar in contact tijdens de FSC Brazil Trade Fair (17 tot

    en met 19 april 2008).

    Beoogd resultaat van de campagne is FSC-certificering in de komende 5 jaar van een gebied dat minimaal zo groot is als Nederland.

Wat is FSC?

    FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). FSC is een internationaal netwerk ter bevordering van verantwoord bosbeheer. Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk geeft zekerheid: hout en houtproducten die het keurmerk dragen, zijn afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, waar aandacht is voor ecologische, sociale en economische aspecten.

    FSC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, ondersteund door grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties, vakbonden, boseigenaren en vele grote en kleine bedrijven. Op dit moment is wereldwijd meer dan 90 miljoen hectare bos gecertificeerd. De stichting FSC Nederland, een bedrijvenplatform, streeft naar een zo groot mogelijk aandeel van FSC-hout en -houtproducten op de Nederlandse markt. In 1999 lag dit aandeel op 4%, in 2006 op 15%. FSC Nederland streeft ernaar dit aandeel in 2008 naar 25% te brengen.

Noot voor de redactie:

    - Voor vragen kunt u contact opnemen met FSC Nederland, Sandra Mulder, via sandra.mulder@fscnl.org of

    (030) 23 63 350 of (06) 109 24 608.

    - Fotomateriaal, onder andere van de aftrap bijeenkomst op 20 juni is op te vragen bij FSC Nederland, (030)

    23 63 350 of info@fscnl.org.

    - Meer informatie over FSC en FSC Nederland is te vinden op www.fscnl.org (Nederland) en www.fsc.org

    (internationaal).

    Deze informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting en vervangt in geen enkel opzicht de officiële 2 documenten. (zie: www.fsc.org en www.fscnl.org) FSC Nederland is een werkgroep van FSC Forest Stewardship Council. FSC-SECR-0010

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com