DOC

FSC uit het goede hout gesneden

By Jane Garcia,2014-12-17 19:57
9 views 0
FSC uit het goede hout gesneden

FSC: uit het goede hout gesneden

    Dat bossen een levensnoodzakelijk goed zijn, staat als een stevige houten paal boven water. Toch worden ze wereldwijd nog steeds bedreigd. Jaarlijks gaan 14,6 miljoen ha (30 ha per minuut) natuurlijke bossen verloren, wat overeenkomt met bijna 5 maal de oppervlakte van België! Bovendien wordt jaarlijks ook 1,5 miljoen ha omgezet in bosplantages.

    Om dat verwoestende proces een halt toe te roepen werd de Forest Stewardship Council (FSC) of de Raad voor Duurzaam Bosbeheer opgericht. FSC is een internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, waarin alle betrokkenen bij goed bosbeheer zijn verenigd: sociale organisaties en milieubewegingen, houtinvoerders, -handelaars en verwerkers, bosbeheerders en groeperingen en organisaties voor de

    rechten van inlandse volkeren.

Meer dan zomaar een label

FSC heeft principes voor goed bosbeheer opgesteld en een certificeringssysteem

    opgezet om dat te beoordelen.

Enkele principes:

    ; Respect voor de wetten van het land, haar grondstoffen en de inheemse bevolking

    ; Respect voor de rechten van de bosarbeiders (o.a. eerlijke lonen) en lokale

    gemeenschappen, die in of aan de rand van het bos wonen

    ; Behoud van de aanwezige biologische diversiteit en natuurlijke bossen

    ; Vrijwaren van de kwetsbare ecosystemen en landschappen

Monitoring en evaluatie gebeurt heel

    frequent. Om de geloofwaardigheid van

    het FSC-label te verzekeren worden er

    zeer strenge controles uitgevoerd door

    geaccrediteerde, onafhankelijke

    certificeringsorganismen. Via de

    zogenaamde “Chain of Custody” (CoC)

    worden bovendien alle schakels (zagerij,