DOC

FSC uit het goede hout gesneden

By Jane Garcia,2014-12-17 19:57
11 views 0
FSC uit het goede hout gesneden

FSC: uit het goede hout gesneden

    Dat bossen een levensnoodzakelijk goed zijn, staat als een stevige houten paal boven water. Toch worden ze wereldwijd nog steeds bedreigd. Jaarlijks gaan 14,6 miljoen ha (30 ha per minuut) natuurlijke bossen verloren, wat overeenkomt met bijna 5 maal de oppervlakte van België! Bovendien wordt jaarlijks ook 1,5 miljoen ha omgezet in bosplantages.

    Om dat verwoestende proces een halt toe te roepen werd de Forest Stewardship Council (FSC) of de Raad voor Duurzaam Bosbeheer opgericht. FSC is een internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, waarin alle betrokkenen bij goed bosbeheer zijn verenigd: sociale organisaties en milieubewegingen, houtinvoerders, -handelaars en verwerkers, bosbeheerders en groeperingen en organisaties voor de

    rechten van inlandse volkeren.

Meer dan zomaar een label

FSC heeft principes voor goed bosbeheer opgesteld en een certificeringssysteem

    opgezet om dat te beoordelen.

Enkele principes:

    ; Respect voor de wetten van het land, haar grondstoffen en de inheemse bevolking

    ; Respect voor de rechten van de bosarbeiders (o.a. eerlijke lonen) en lokale

    gemeenschappen, die in of aan de rand van het bos wonen

    ; Behoud van de aanwezige biologische diversiteit en natuurlijke bossen

    ; Vrijwaren van de kwetsbare ecosystemen en landschappen

Monitoring en evaluatie gebeurt heel

    frequent. Om de geloofwaardigheid van

    het FSC-label te verzekeren worden er

    zeer strenge controles uitgevoerd door

    geaccrediteerde, onafhankelijke

    certificeringsorganismen. Via de

    zogenaamde “Chain of Custody” (CoC)

    worden bovendien alle schakels (zagerij,

    handelaar, houtverwerker enz) van de

    hele verwerkingsketen gecontroleerd.

    

    WWF-Belgium

Doe mee met FSC

    Het spreekt vanzelf dat u als verbruiker van hout, beroepshalve of privé, een belangrijke rol speelt. U bent zelfs één van de hoofdrolspelers, want uiteindelijk bent u het die kiest voor gelabeld hout uit duurzaam beheerde bossen. Hoe meer consumenten FSC-gelabeld hout wensen, hoe meer bossen uiteindelijk gecertificeerd en duurzaam beheerd zullen worden, en hoe meer gelabeld hout er op de markt zal komen.

    U herkent FSC-gelabeld hout aan dit logo. Het toont aan dat dit

    product uit een verantwoord beheerd bos afkomstig is. Let ook

    op de aanwezigheid van een Chain of Custody-nummer.

    'FSC Trademark ? 1996 Forest Stewardship Council A.C.

    FSC-hout is niet altijd beduidend duurder. De meerprijs van FSC-gelabeld hout is maximaal 30%, afhankelijk van houtsoort, herkomst en tussenhandel. Maar als u achter de principes van het label staat, mag een eventueel (klein) prijsverschil eigenlijk zelfs geen reden zijn om niet voor FSC-gelabeld hout te kiezen. De omschakeling van illegaal naar verantwoord bosbeheer kost uiteraard geld en kan enkel verwezenlijkt worden met uw financiële steun, namelijk door ook effectief FSC-hout te kopen.

    Ook uw gemeente gebruikt al geruime tijd FSC-hout. In al haar bestekken voor bouw- en renovatiewerken wordt systematisch FSC-gelabeld hout gevraagd en waar mogelijk ook daadwerkelijk toegepast.

Wat kunt u allemaal doen:

    ; Vraag steeds naar FSC-gelabeld hout! Hoe meer consumenten FSC-gelabeld hout

    eisen, hoe meer bossen uiteindelijk gecertificeerd en duurzaam beheerd zullen

    worden, en hoe meer gelabeld hout er op de markt zal komen.

    ; Vraag bij de planning en de uitvoering van bouwwerken naar FSC-gelabeld hout

    bij uw architect of aannemer. Vaak wordt een prijsargument voor niet-FSC-

    gelabeld hout aangevoerd tijdens de onderhandelingen. Wanneer deze prijs echter

    wordt afgewogen op het gehele project is deze meerprijs veelal weinig relevant.

    ; Spreek uw schrijnwerker, uw houthandelaar of de uitbater van uw doe-het-

    zelfzaak aan over FSC-gelabeld hout. Vraag zelf naar FSC-gelabeld hout als u het

    niet in de winkel vindt.

    ; Gebruik technische gegevens (kwaliteit, dikte, sterkte, enz.) en een omschrijving

    i.p.v. 1 specifieke soort bij de bestelling van FSC-hout. De kans bestaat dat de

    door u beoogde soort niet voorradig is. Maar er zijn vaak verschillende FSC-

    gelabelde houtsoorten op de markt met dezelfde eigenschappen en kwaliteit.

    ; Durf ook minder gekende houtsoorten te gebruiken. Alhoewel er ontelbare

    houtsoorten bestaan, grijpen we steeds naar dezelfde soort. Dit zet deze soorten

    sterk onder druk. Door het certificeringsproces komen er per definitie minder

    gekende soorten op de markt.

    ; Hout is, in tegenstelling tot bvb. tal van plastics, een ecologische en hernieuwbare

    grondstof. Blijf dan ook de voorkeur geven aan hout t.o.v. andere materialen.

    ; Minimaliseer het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen. Voor

    binnentoepassingen hoeft hout normaliter niet behandeld te worden.

    ; Gebruik hout en papier op een zuinige, bewuste manier: vermijd verspilling en

    kies waar mogelijk voor hergebruik).

Waar kopen?

    FSC-gelabeld hout is te koop bij steeds meer houthandelaars en doe-het-zelfzaken. Je kan tuinmeubelen vinden, hout voor terrassen, vloeren, ramen, daktimmerwerk, gevelbekledingen, plaatmateriaal en nog veel meer. Voor een gedetailleerde lijst met verkooppunten kunt u surfen naar http://www.wwf.be/nl/forets/3.html (doorklikken op

    “Wat is FSC”) of bellen naar 02 340 09 99.

    Meer info over duurzaam bouwen in het algemeen vindt u in de brochure “Bewust Duurzaam Bouwen” van de Provincie West-Vlaanderen, te bestellen via T 050 40 32 87 of katrien.pluvier@west-vlaanderen.be

Provincie West-Vlaanderen

    2004

    (Met dank aan WWF voor de gegevens en de foto’s)

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com