DOC

primariei nr. 1

By Shane Austin,2014-08-30 07:00
16 views 0
primariei nr. 1

     ROMÂNIAJUDEŢUL CONSTANŢA COMUNA VALU LUI TRAIAN PRIMARIEI NR. 1 TEL: 231.006, FAX: 231.353 E-MAIL: pvtcta@artelecom.net WEB: www.valu-lui-traian.ro

    PRIMĂRIA

     Nr………../………........…..

     Catre :________________________________

     Fax:____________

     Ca urmare a solicitarilor de lamuriri si clarificari cerute de catre firmele care au accesat ?Documentatia de atribuire Amenajare peisagera complexa, realizarea de parcuri, locuri de joaca si aliniamente” va transmitem urmatoarele:

    1. La punctul V.1) Situatia personala a candidatului/ ofertantului solicitati prezentarea certificatelor emise de DITL, ANAF, ORCB, inclusiv CUI-ul in copie legalizata. Consideram aceasta cerinta neintemeiata cu atat mai mult , cu cat, aceste certificate pot fi prezentate in copie certificate „conform cu originalul” , mai putin

    certificatul constatator care, intr-adevar pentru a fi valabil trebuie prezentat fie in original fie in copie legalizata. Prin declaratiile 180 si 181, ofertantul isi asuma valabilitatea si veridicitatea actelor pe care le introduce in oferta. Certificatele sunt acte emise de institutii ale statului ce au valabilitate doar in original si, nu mai mult de 30 de zile, de la data emiterii. Cum falsul in acte se pedepseste in legislatia romaneasca, ofertantul isi asuma in acest fel, valabilitatea si veridicitatea informatiilor cuprinse in aceste certificate.

Raspuns:

    Cerinta mentionata de dvs. a fost introdusa in Fisa de date a achizitie tocmai pentru a evita falsul in acte.

2. V.2) Capacitatea de exercitare a activitati profesionale (inregistrare) solicitati textual:” În situaţia în care

    Certificatul constatator solicitat nu conţine unul dintre obiectele de activitate aferente contractului, ofertantul/candidatul sau asocierea (dacă nu este îndeplinită cerinţa obligatorie de către cel puţin un asociat) va fi exclus/exclusă de la procedura pentru atribuirea acordului-cadru.” Potrivit fisei da date a achizitiei,

    anuntului de participare, obiectul contractului, respectiv al procedurii il constituie „Amenajare peisagera

    complexa, realizare parcuri, locuri de joaca si aliniamente”, prin urmare, consideram discriminatorie conform art.2 OUG 34/2006, solicitarea dvs. privind prezenta acestui cod CAEN , cu atat mai mult cu cat multe societati care nu au acest cod CAEN , au realizat parcuri, amenajare locuri de joaca pentru copii si alte lucrari ce vizeaza parcurile.

Raspuns:

    La punctul V.2) Capacitatea de exercitare a activitati profesionale (inregistrare) solicitami textual:” În situaţia în

    care Certificatul constatator solicitat nu conţine unul dintre obiectele de activitate aferente contractului, ofertantul/candidatul sau asocierea (dacă nu este îndeplinită cerinţa obligatorie de către cel puţin un asociat) va fi exclus/exclusă de la procedura pentru atribuirea contractului

    Totodata solicitam sa ne faceti dovada desfasurarii unei activitatii asemanatoare, care prin analogie sa dea posibilitatea autoritatii contractante sa ajunga la concluzia ca este indeplinita conditia trecuta in caietul de sarcini.

    3. La punctul V.3) Situatia economico-financiara, solicitati textual: „Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 4 ani (2006, 2007, 2008): minim 4.360.000 RON”.

Raspuns:

    La punctul V.3) Situatia economico-financiara precizam ca cerinta este: „ Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani

    (2007, 2008, 2009) : minim 4.360.000 RON”

    4. Potrivit art. 9 lit b, HG 925/2006 modificata si completata de HG 834/2009, „In sensul prevederilor art. 8 alin.1, se prezuma ca ceruntele minime de calificare sunt disproportionale cu in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, daca se impune indeplinirea unor conditii cum ar fi valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului multiplicata cu 2”. Dat fiind faptul ca valoarea estimata este cuprinsa, potrivit anuntului de participare intre 2.100.000 lei si 2.200.000 lei, consideram neintemeiata solicitarea dvs. ca cifra de afaceri sa

    fie de minim4.360.000 lei, prin urmare, solicitam cifra de afaceri sa reflecte valoarea estimata a contractului, nu mai mult, astfel incat, sa fie respectate prevederile legale, in materie.

Raspuns:

    Deoarece conform art. 9, lit. b din HG 925/2006 modificata, „Valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic

    sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2” , iar valoare estimata a contractului conform proiectului tehnic este de 2.180.000 lei - la cifra medie de afaceri s-a solicitat minim 4.360.000 lei.

    5. In ceea ce priveste centralizatorul acestui proiect, solicitam informatii cu privire la dimensiunile parcului, spatiile de joaca, respectiv aliniamentelor si, nu in ultimul rand lista articolelor pe lucrari ce urmeaza a fi efectuate, intrucat potrivit listelor de materialeatasate pe email, nu putem estima valoarea unei lucrari daca nu avem un plan, respectiv o dimensiune exacta a parcului, locurilor de joaca sau a alinimentelor.

Raspuns:

    Oferta se va intocmii conform planurilor primite de la proiectant.

6. La punctul V.4)Capacitatea tehnica si/sau profesionala solicitati „Sistemul de management al calitatii- ISO

    9001/2001 sau echivalentul pentru lucrari de intretinere si igienizare spatii verzi si alei, Sistemul de management de mediu ISO 14001/2004 sau echivalentul pentru lucrari de intretinere si igienizare spatii verzi si alei, Certificat care sa probeze implementarea unui sistem de management de securitate si sanatate in munca OHSAS 18001/1999 sau echivalentul pentru lucrari de intretinere si igienizare spatii verzi si alei. Intrucat exista societati care, desi nu au standarde exclusiv pe lucrari de intretinere si igienizare spatii verzi si alei, au deulat contracte ce au avut ca obiect intretinerea si igienizare spatii verzi , ci pe lucrari de constructii, pentru ca, in fond contractul presupune executia de lucrari de constructie nu doar de igienizare spatii verzi consideram discriminatorie aceasta cerinta prin urmare, solicitam sa se renunte la ea.

Raspuns:

    Certificatele solicitate mai sus privind: Sistemul de management al calitatii- ISO 9001/2001 sau echivalentul pentru lucrari de intretinere si igienizare spatii verzi si alei, Sistemul de management de mediu ISO

    14001/2004 sau echivalentul pentru lucrari de intretinere si igienizare spatii verzi si alei, Certificat care sa probeze implementarea unui sistem de management de securitate si sanatate in munca OHSAS 18001/1999

    sau echivalentul pentru lucrari de intretinere si igienizare spatii verzi si alei, au fost solicitate deoarece obiectul contractului este : „Amenajare Peisagera Complexa, Realizare De Parcuri, Locuri De Joaca Si Aliniamente”

    6. La punctul factori de evaluare, sunt precizati la factori de evaluare: Nivelul tehnic al ofertei asigurat prin proceduri de lucru si caracteristicile tehnice ale solutiilor propuse si Managementul lucrarilor. Mentionam ca, in conditiile in care pentru acest obiectiv de investitie exista un Proiect tehnic, vor fi respecate intocmai principiile, modalitatile de lucru, caracteristicile tehnice ale solutiilor propuse si managementul lucrarilor, asa cum sunt ele specificate, verificate de catre proiectant si de ctare specialisti. Noi ca si constructor (antreprenor) nu vom face altceva decat sa respectam cerintele PT, DDE, CS. Prin urmare, consideram nefundamentata alegerea celor doua criterii de evaluare a ofertelor, atata timp cat ele se regasesc in PT, DDE, CS.

Rapuns:

    Factorii de evaluare au fost solicitati si punctati tocmai pentru o respecatre cat mai exacta si precisa a proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietului de sarcini.

    7. Nu este specificata dimensiunea arborilor si arbustilor.Dimensiunea este foarte importanta pentru ca un pret are un arbore la 2m si altul la 4m.In alta ordine de idei in caietul de sarcini sunt prevazute lucrari de evacuat resturi vegetale,de sapat greblat etc.Si pentru acestea avem nevoie de cantitati.

Raspuns:

    Am atasat lista in care sunt scrise dimensiunile arborilor si arbustilor.

    In ceea ce priveste lucrarile de evacuare resturi vegetale si greblat, acestea vor intra in pretul plantarii fiecarui arbore si arbust.

    Pentru sapat este articolul 01 din antemasuratoarea de la terasamente.

    Nr. Specificare / sortiment Calitate* Necesar U.M. crt.

     ARBORI

    1 Magnolia campbelii r.b. / 100 25.0 buc. 2 Prunus cerasifera ”Nigra r.b. / 240-250 200.0 buc. 3 Quercus robur r.b. / 240-250 100.0 buc. 4 Juglans regia r.b. / 200+ 450.0 buc. 5 Acer cappadocium r.b. / 240-250 220.0 buc. 6 Catalpa bignonioides “Aurea” r.b. / 240-250 380.0 buc. 7 Fagus sylvatica r.b. / 180-200 300.0 buc. 8 Fraxinus ornus r.b. / 200+ 220.0 buc. 9 Thuja occidentalis r.b. / 130+ 450.0 buc. 10 Robinia pseudoacacia r.b. /240-250 650.0 buc.

     2,995.0

     ARBUSTI 1 Spiraea thunbergii r.n. / 150 1,380.0 buc. 2 Laburnum anagyroides r.b. / 150 950.0 buc. 3 Cytisus x praecox “Allgold” C2/C3, 50-60 420.0 buc. 4 Forsythia suspensa C2/C3, 60-80 1,450.0 buc.

    Buxus sempervirens

    5 “Elegantissima” C4/C5, 45-50 1,910.0 buc. 6 Picea abies “Little Gem” C3/C4, 30-40 1,420.0 buc.

     7,530.0

    *Explicatii

     r.n. = radacina nuda

     r.b. = radacina balotata

     C2… C7 = container de 2…7 litri

     50… 250 = 50… 250 cm

     200+ = 200 cm si mai mare

    PRIMAR,

    FLORIN MITROI

Oficiu juridic, Sef serviciu tehnic investitii,

     Beca Stere ing. Emin Gemur

     Intocmit,

     Virginia Namaianu

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com