DOC

abacus abacas [MATA]

By Donna Perez,2014-06-28 20:29
10 views 0
abacus abacas [MATA] ...

    Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

     LÁMHLEABHAR TÉARMAÍOCHTA

     Matamaitic agus Eolaíocht

     Eochairchéim 1 / 2

     Béarla Gaeilge

     Gaeilge Béarla

     2008 - 2009

     Comhairle Churaclaim, Scrúdúcháin agus Mheasúnaithe

     Thuaisceart Éireann

    1

    Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

    5-bar gate geata 5-bharra [MATA] aluminium foil scragall alúmanaim [EOL.] abacus abacas [MATA] aluminous alúmanach [EOL.] ability cumas amount (number) méid; the amount of about thart faoi; about 1m in length trees an méid crann [MATA] thart faoi 1m ar fad [MATA] amount (quantity) méid; the amount of above os cionn [MATA] time needed an méid ama atá de dhíth absorb ionsúigh; which material absorbs amount suim the water quickest cén t-ábhar is gasta a amphibian (adj, n) amfaibiach [EOL.] ionsúnn an t-uisce [EOL.] analyse déan anailís ar [EOL.]

    absorbency ionsúiteacht [EOL.] angle uillinn [MATA]

    absorbent ionsúiteach [EOL.]; most animal ainmhí; animal skin craiceann absorbent is ionsúití;least absorbent is ainmhí; animal sounds fuaimeanna ainmhí neamh-ionsúití [EOL.] [EOL.]

    abuse mí-úsáid [EOL.] ankle rúitín [EOL.]

    according to de réir; according to this answer (n) freagra [MATA] formula de réir na foirmle seo [MATA] answer (v) freagair [MATA] accuracy cruinneas [EOL.] ant seangán [EOL.]

    accurate cruinn; as accurately as ante meridiem [am] am; he got up at possible chomh cruinn agus is féidir 10.00 am d’éirigh sé ar 10.00 am acorn dearcán (pl. dearcáin) [MATA]

    acrylic (n) aicrileach [EOL.] anti-clockwise tuathal [MATA] acrylic material ábhar aicrileach [EOL.] apart from seachas [TREOR.] active gníomhach appearance cuma [EOL.] activity gníomhaíocht [MATA] apple core bun úill [EOL] actual distance fíorfhad [MATA] appliance fearas [EOL.] actual height fíorairde [MATA] apply cuir i bhfeidhm; it applies force to the acute angle géaruillinn [MATA] car cuireann sé fórsa i bhfeidhm ar an

    add cuir le, suimigh le; add 2 to the charr [EOL.]

    answer cuir/suimigh 2 leis an fhreagra approximate answer garfhreagra addiction andúil [EOL] [MATA]

    adhesive (adj) greamaitheach [EOL.] approximately go garbh; approximately adhesive (n) greamachán [EOL.] how many … cá mhéad, go garbh, … adult fásta; the adult stage an chéim fhásta approximately thart faoi; it is advantage buntáiste [EOL] approximately 2 km long tá sé thart aerial aeróg [EOL.] faoi 2 km ar fad [MATA] aeroplane eitleán [EOL.] arachnid araicnid

    affect (v): téigh i bhfeidhm ar area achar; what area is covered by x afternoon iarnóin [MATA] cén t-achar a chlúdaíonn x [MATA] alarm aláram [EOL.] arm sciathán [EOL.]

    alcohol alcól [EOL.] arrow saighead [MATA]

    alcoholic drink deoch alcólach [EOL.] artificial saorga [EOL.]

    alive beo [EOL.] as the crow flies i líne dhíreach[MATA] all uilig; all the children na páistí uilig ash fuinseog [EOL.]

    along feadh (+ gin.) athlete: lúthchleasaí

    aluminium alúmanam; aluminium can attract meall; what attracts the insects cad canna alúmanaim [EOL.] é a mheallann na feithidí [EOL.]

    2

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

    autumn fómhar [EOL.] blade lann [EOL.] average meán; average score meánscór; blank bearna; fill the blanks líon na on average ar an mheán [MATA] bearnaí [TREOR.]

    avoid seachain block (v): blocáil away: ar shiúl blockgraph blocghraf [MATA] axis ais [MATA] blow séid [EOL.]

    bacterium baictéar [EOL] blue tack greamachán gorm [EOL.] bacteria baictéir [EOL] boat bád [EOL.]

    badge suaitheantas [MATA] body corp [EOL.]

    bake bácáil [EOL.] boil bruith; boiling point fiuchphointe; balance (n) meá [MATA] boiling water uisce atá ar gail [EOL.] balance (v) cothromaigh [MATA] bubble bolgóid balanced diet réimse bia cothrom [EOL.] bubblewrap cumhdach bolgóideach

    balloon balún [EOL.] bone cnámh [EOL.]

    bank account cuntas bainc [MATA] bonus: bónas bank balance iarmhéid bainc [MATA] boot(s) buatais(í) [EOL] bank charges táillí bainc [MATA] bottle buidéal [EOL.] barchart barra-chairt [MATA] bottom (anatomy) tóin [EOL.] bark (of tree) coirt [EOL.] bounce (n, v) preab [EOL.] bar-line graph barra-chairt líneach bowl babhla

    base bun [MATA] brackets lúibíní; in brackets idir lúibíní based on bunaithe ar [MATA] [MATA]

    bat sciathán leathair [EOL.] brain inchinn [EOL.] bath crystals criostail fholctha [EOL.] brake coscán [EOL] battery cadhnra [EOL.] branch craobh bead coirnín [MATA] brass prás [EOL.]

    beak gob [EOL.] bread roll rollóg aráin [EOL] beaker eascra [EOL.] breadth leithead; in breadth ar leithead

    bean pónaire [EOL.] [MATA]

    beaver béabhar break (n) bearna; there is a break in the become (change state) tiontaigh circuit tá bearna sa chiorcad [EOL.] beetle ciaróg [EOL.] break (v) bris [EOL.] beetle larva larbha ciaróige [EOL.] break down bris síos [EOL.] behind ar cúl [EOL.] break open (v) pléasc belly bolg [EOL.] breast cíoch [EOL.] bend (n, v) lúb [EOL.] breathe análaigh; breathing ag análú [EOL.]

    bent lúbtha [EOL.] breed póraigh [EOL.] berry: sméar brick bríce [EOL.] bicarbonate soda: décharbónáit sóide bright geal [EOL.] bill bille [MATA] brightness gile [EOL.] bird éan [EOL.] brittle sobhriste [EOL] bird of prey éan créiche broken line líne bhriste [MATA] birth breith [EOL.] bud bachlóg [EOL.]

    bitter searbh [EOL] building material ábhar tógála [EOL.] blackberry sméar dhubh [EOL.] bulb (electricity) bolgán [EOL.] bladder lamhnán [EOL.] bulb (of plant) bleib [EOL.]

    3

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

bumper cars tuairteáin cash airgead tirim [MATA]

    bumpy cnapánach [EOL.] cash price praghas ar airgead síos

    burger: burgar [MATA]

    burn dóigh; a dhó [EOL] catalogue catalóg [MATA]

    burr (of seed) crúca; burred seed síol catch ceap [EOL]

    crúcach [EOL.] caterpillar bolb [EOL.]

    burrow, warren coinicéar cave uaimh [EOL.]

    butter im [EOL.] cellophane ceallafán [EOL]

    butterfly féileacán [EOL.] cement stroighin [EOL.]

    buy ceannaigh [MATA] centimetre [cm] ceintiméadar [cm] buzzer dordánaí [EOL.] [MATA]

    calcium cailciam [EOL.] centimetre square cearnóg calculate ... faigh, oibrigh amach cheintiméadair [MATA]

    [TREOR.] centimetre squared paper páipéar calculate faigh; calculate the area of x ceintiméadar cearnógach [MATA]

    faigh achar x [MATA] centipede céadchosach [EOL.]

    calculation áireamh [MATA] century céad [MATA]

    calculator áireamhán [MATA] ceramic (adj, n) ceirmeach [EOL.] calculator display/window fuinneog certain amount méid áirithe; a certain áireamháin [MATA] amount of light is let through ligtear méid calendar féilire [MATA] áirithe solais tríd [EOL.]

    camouflage duaithníocht; it is well certain cinnte; it is certain that ... is camouflaged tá sé duaithnithe go cinnte go ... [MATA]

    maith [EOL.] chance seans; 1 chance in 3 1 seans as can canna [EOL.] 3; certain chance seans cinnte; good cancer ailse [EOL.] chance seans maith; fifty-fifty chance candle: coinneal seans caoga-caoga; even chance seans capacity toilleadh [MATA] cothrom; slight chance seans beag; no capsule capsúl [EOL.] chance seans ar bith; there is no carbohydrate carbaihiodráit [EOL] chance that it will happen níl seans ar carbon dioxide dé-ocsaíd charbóin [EOL.] bith ann go dtarlóidh sé; what is the card cárta [EOL.] chance that ... cad é an seans go ... cardboard cairtchlár [EOL.] [MATA]

    care cúram [EOL.] change (money) briseadh [MATA] careful cúramach [EOL.] change (n.) athrú [EOL.]

    carp carbán [EOL.] change (v) athraigh [EOL.]

    carpel cairpéal [EOL.] characteristic tréith [EOL.] carpet brat urláir [EOL] charcoal gualach [EOL.]

    Carroll diagram léaráid Carroll charge táille [MATA]

    [MATA] chart cairt [EOL.]

    carrot meacan dearg [EOL] cheap saor [MATA]

    carry out déan; the class was carrying out check seiceáil [MATA]

    an experiment bhí an rang ag déanamh cheek leiceann [EOL.]

    turgnaimh [EOL.] chest brollach [EOL.]

    carton cartán [MATA] child páiste [EOL.]

    case cás [EOL] chin smig [EOL.]

    4

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

    china poirceallán [EOL] colour (n) dath [MATA]

    colour (v) dathaigh [MATA] chlorofluorocarbon [CFC]

    clórafluaracarbón [CFC] [EOL.] coloured daite; coloured glass gloine chocolate seacláid [EOL.] dhaite

    choir: cór column colún [MATA] choose roghnaigh [MATA] comb cíor [EOL.]

    choose roghnaigh [TREOR.] command (n): treoir chrysalis/chrysalid crisilid [EOL.] common coitianta [EOL.] cigarette toitín [EOL.] common coitianta [MATA] circle (n) ciorcal [MATA] common (numerous) líonmhar circle (v) ciorclaigh [MATA] least common is neamhlíonmhaire circle ciorclaigh; circle the correct word common salt gnáthshalann [EOL.] ciorclaigh an focal ceart [TREOR.] company (business) comhlacht [MATA] circuit ciorcad; complete circuit ciorcad compare (with/to) cuir i gcomparáid (le) iomlán [EOL.] [MATA]

    circulation system córas fola [EOL.] complete (adj) iomlán [MATA] circumference imlíne [MATA] complete (v) críochnaigh [MATA] clamp clampa [EOL.] complete comhlánaigh; complete the class (post) grád; 1st class stamp stampa pattern; comhlánaigh an patrún úden 1 grád [MATA] [TREOR.]

    classify rangaigh [EOL.] complete turn casadh iomlán [MATA] classify rangaigh; to classify component/ingredient (chemistry, recipe)

    information eolas a rangú [MATA] comhábhar [EOL.]

    claws crúba [EOL] component (mechanics, electricity)

    clay cré [EOL.] comhbhall [EOL.]

    clear gléghlan [EOL.] compost múirín [EOL.] click (n): clic compost heap carn múirín climb dreap [EOL] composting múiríniú cling film greimchlúdach [EOL.] computer ríomhaire [MATA] clockwise deiseal [MATA] conclusion conclúid [EOL]; draw a close cóngarach [MATA] conclusion conclúid a tharraingt close in on (prey): druid isteach ar concrete coincréit [EOL.] (chreach) condensation comhdhlúthú [EOL.] cloudy (of liquid) modartha [EOL.] condense comhdhlúthaigh [EOL.] coat-hanger crochadán [EOL.] condition (state) bail; it is in good cocoon cocún [EOL.] condition tá bail mhaith air [EOL.] cod trosc [EOL.] condition coinníoll; a plant is growing coin bonn; heads ceann in airde; under the following conditions tá planda coin bonn [MATA] ag fás faoi na coinníollacha seo a leanas

    cold fuar [EOL.]

    collar bone dealrachán [EOL.] conduct seol [EOL.] collect (v) bailigh [EOL.] conductor seoltóir [EOL.] collect bailigh; collecting information cone (of tree) buaircín [EOL.] ag bailiú eolais [MATA] cone cón [MATA]

    collision imbhualadh; (gin. imbhuailte) congruent comhionann [MATA] colour (n) dath [EOL.] coniferous buaircíneach [EOL.]

    5

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

conserve caomhnaigh; to conserve the ná déan cuntas ach ar na cearnóga

    environment an timpeallacht a chaomhnú bána amháin [MATA] [EOL.] counter cnaipe [MATA] constant tairiseach [EOL] cover clúdaigh [MATA]

    contact (n) teagmháil [EOL.] crab portán [EOL.]

    contact (v) déan teagmháil le [EOL.] cranefly snáthadán [EOL.] container soitheach [MATA] create cruthaigh [MATA] continue lean de; continue the pattern cress biolar [EOL.]

    lean den phatrún [MATA] crisps: brioscáin phrátaí contract (v): crap crooked cam [EOL.] control (v) rialaigh [EOL.] cross cros [MATA]

    conversion graph graf athraithe cross-section trasghearradh; the picture [MATA] shows a cross-section of a flower convert athraigh; to convert x into y x a taispeánann an pictiúr trasghearradh de

    athrú ina y [MATA] bhláth [EOL.] cooking oil ola chócaireachta crow préachán [EOL.]; hooded crow caróg

    cool (adj) fionnuar [EOL.] liath; carrion crow caróg dhubh cool (v) fuaraigh [EOL.] crust (of bread) crústa (aráin) co-ordinate (n) comhordanáid; what are crystal criostal [EOL.] the co-ordinates of point A cad iad na cube ciúb [MATA]

    comhordanáidí atá ag pointe A cubic metre méadar ciúbach [MATA] [MATA] cubic number uimhir chiúbach [MATA] co-ordinate (v) comhordaigh [EOL] cuboid (adj, n) ciúbóideach [MATA] copper copar [EOL.] cure (n,v) leigheas [EOL.] copy cóipeáil [MATA] curlew crotach [EOL] cork corc [EOL] currency airgead reatha [MATA] corner coirnéal; which corner is a right current (electricity) sruth [EOL.] angle cén coirnéal ar dronuillinn é curtain cuirtín; net curtain cuirtín lín [MATA] curve (n) cuar [MATA] correct (v) ceartaigh [EOL] curved side slios cuartha [MATA] correct ceart; correct to one decimal cushion cúisín place ceart go dtí an chéad deachúil cut (n) gearradh [EOL.] [MATA] cut (v) gearr [EOL.] cost (n) costas [MATA] cut (v) gearr [MATA] cost (v) cosain; how much does it cost? cuttings gearrtháin [EOL.] cá mhéad a chosnaíonn sé? [MATA] cylinder sorcóir [MATA] cotton cadás [EOL.] dairy déiríocht cotton wool flocas cadáis [EOL.] damage (n) dochar [EOL.] coughing casachtach [EOL.] damage (v) déan dochar do [EOL.]

    damp (adj) tais [EOL.]

    dandelion caisearbhán [EOL.]

    danger contúirt [EOL.]

    count (v) déan cuntas ar; count the red dangerous contúirteach [EOL.] squares déan cuntas ar na cearnóga dark dorcha; dark brown donn dorcha

    dearga; count the white squares only [EOL] in the dark sa dorchadas [EOL.]

    darkness dorchadas [EOL.]

    6

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

    data collection sheet leathanach bailithe difference difríocht [EOL.] sonraí [MATA] difference difríocht [MATA] data sonraí [MATA] digest díleáigh [EOL]

    database bunachar sonraí [MATA] digestive system córas díleáite [EOL.] date dáta [MATA] digit digit; a two digit number uimhir day lá [EOL.] dhá dhigit [MATA] daylight solas an lae [EOL.] digital digiteach; digital watch dear daor [MATA] uaireadóir digiteach [MATA]

    decay (n) lobhadh [EOL.] dim (adj) lag [EOL.] decay (v) lobh [EOL.] dimension toise [MATA] decayed lofa [EOL.] dimensional toiseach [MATA] deciduous duillsilteach; the oak is a dinosaur dineasár [EOL.] deciduous tree is crann duillsilteach í an direct dírigh; directing torch light on it ag

    dair [EOL.] díriú solas tóirse air [EOL.] decimal deachúil (pl. deachúlacha) direction treo [EOL.] [MATA] direction treo; what direction is the decimal fraction codán deachúil plane going cén treo ina bhfuil an t-[MATA] eitleán ag dul [MATA]

    decimal point pointe deachúlach disadvantage míbhuntáiste [EOL] [MATA] disappear imigh as radharc [EOL.] decision tree crann rogha [MATA] discount lacáiste [MATA] deep domhain; the pool is 3 m in depth discuss pléigh [MATA]

    tá an linn 3 m ar doimhneacht [MATA] disease galar; heart disease galar croí degree céim [EOL.] [MATA] [EOL.]

    dent log [EOL.] dispersal scaipeadh [EOL.] deposit éarlais [MATA] disperse scaip [EOL.] depth doimhneacht [MATA] dissolution tuaslagadh [EOL.] descend tuirling [EOL.] dissolve tuaslaig; sugar dissolves in water

    design (n) dearadh [EOL.] tuaslagann siúcra in uisce [EOL.] design (v) dear [EOL.] distance fad [MATA]

    desirable change athrú is mian le daoine divide roinn; divide x by y roinn x ar y; [EOL.] divide evenly by 3 roinn go cothrom ar destroy scrios [EOL] a 3 [MATA]

    detect aimsigh [EOL] dodo dódó [EOL.]

    develop forbair [EOL] dolphin deilf [EOL.]

    device gléas [EOL.] domino dúradán [MATA]

    diagonal (adj) trasnánach; diagonal line door bell cloigín an dorais líne thrasnánach [MATA] door knob murlán dorais diagonal (n) trasnán [MATA] dose dáileog

    diagram léaráid [MATA] dot (n) ponc dial (n) diail [MATA] dotted grid eangach phoncanna [MATA] diameter trastomhas [MATA] dotted line líne phoncanna [MATA] die dísle [MATA] double (v) dúbail [MATA] die dísle; fair dice dísle cothrom dough taos [EOL.]

    [MATA] dragonfly snáthaid mhór [EOL.] diet réimse bia [EOL.] draw in tarraing isteach [TREOR.]

    7

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

    draw tarraing; draw a line between x equal length comhfhad; the two pieces and y tarraing líne idir x agus y are of equal length tá an dá phíosa ar [MATA] comhfhad [MATA] drawer tarraiceán [EOL] equal pieces píosaí cothroma [MATA] drawing líníocht, léaráid [TREOR.] equal size cóimhéid; the two containers drawing pin biorán [EOL] are of equal size tá an dá shoitheach drink (n) deoch (gin. dí) ar cóimhéid;the two angles are of drip (v) sil [EOL.] equal size tá an dá uillinn ar cóimhéid dropper pípéad [MATA]

    drug druga [EOL.] equation cothromóid [MATA] dry (v): triomaigh equilateral triangle triantán each an ceann; 25p each 25p an ceann; comhshleasach [MATA]

    each bar costs 30p cosnaíonn gach equipment trealamh [EOL.] ceann de na barraí 30p [MATA] equivalent mar an gcéanna; x is ear cluas [EOL.] equivalent to y tá x mar an gcéanna le y earn saothraigh [MATA] [MATA]

    earth (soil) créafóg [EOL.] estimate déan meastachán ar; estimate Earth an Domhan [EOL.] the number of people at the match

    earthworm péist [EOL] déan meastachán ar an líon daoine ag

    East [E] Thoir [O]; the east an t-an chluiche; make a rough estimate oirthear; eastwards soir; easterly wind tabhair buille faoi thuairim [MATA]

    an ghaoth anoir; the boat is east of x evaporate galaigh [EOL.] tá an bád soir ó x [MATA] evaporation galú [EOL.] eclipse urú [EOL.] even number ré-uimhir [MATA] edge (of playground) imeall [MATA] evens seans cothrom [MATA]

    edge faobhar [MATA] evergreen síorghlas [EOL.] egg ubh [EOL.] evidence fianaise [MATA] egg white gealacán exact beacht; she had the exact money egg yolk buíocán uibhe [EOL] bhí an t-airgead beacht léi [MATA] eighth ochtú [MATA] exactly (?2) glan [MATA] elastic band banda leaisteach [EOL.] exercise (n) aclaíocht [EOL.] electric lead seolán leictreach [EOL.] exercise (v) déan aclaíocht [EOL.] electrical connection ceangal leictreach expand forbair [EOL.]

    [EOL] experiment turgnamh [EOL.] electricity leictreachas [EOL.] explain mínigh [TREOR.] end to end ceann le ceann i ndiaidh a external features tréithe taobh amuigh chéile [MATA] [EOL.]

    endangered i gcontúirt; endangered species extinct imithe in éag [EOL.]

    speiceas i gcontúirt [EOL.] extinguish múch [EOL.] energy fuinneamh [EOL.] extra breis; extra money airgead breise

    energy source foinse fuinnimh [EOL.] [MATA]

    engine inneall [EOL.] eye súil [EOL.]

    engine oil ola innill [EOL.] eyebrow mala [EOL.] environment timpeallacht [EOL.] eyelash fabhra [EOL.]

    equal cothrom fabric fabraic [EOL.]

    8

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

face (n) (3-D shape) aghaidh; flat face flock ealta [EOL.]

    aghaidh chothrom; curved face flour plúr [EOL.]

    aghaidh chuartha[MATA] flourescent fluairiseach [EOL.] face (v) amharc; he is facing north tá sé flow of electricity sruth leictreachais ag amharc ó thuaidh [MATA] flower bláth [EOL.]

    face down béal faoi/fúthu flower (v): bláthaigh factor fachtóir [MATA] flowering plant planda bláthanna [EOL.] faint fann [EOL] fluff out líon amach; birds fluff out their fair cothrom; fair dice dísle cothrom feathers to keep warm líonann éin amach [MATA] a gcluimhreach le coinneáil te [EOL.] fair cothrom [MATA] fly (n) cuileog [EOL.]

    fair test triail chothrom [EOL.] fly (v) eitil [EOL.]

    false bréagach [MATA] flying ar foluain

    fan gaothrán [EOL.] foal searrach [EOL.]

    fastener ceanglóir [EOL.] foam cúr

    fat saill [EOL.] foam ball liathróid chúir [EOL] fatty sailleach foam rubber cúr-rubar [EOL.] feather cleite [EOL.] foetus féatas [EOL.]

    feathery cleiteach foil scragall [EOL.]

    feature (of animal) tréith [EOL.] foil, kitchen scragall cistine [EOL] feed (v) cothaigh [EOL.] fold (n) filleadh [MATA] feel mothaigh [EOL.] fold (v) fill [MATA] fertilisation toirchiú [EOL.] following seo a leanas; the following fertilise toirchigh [EOL.] sentence an abairt seo a leanas; the fibre snáithín [EOL] following numbers na huimhreacha fifth cúigiú [MATA] seo a leanas [TREOR.]

    figure figiúr; write x in figures scríobh food chain biashlabhra [EOL.] x ina fhigiúirí [MATA] food colouring dathú bia fill in líon isteach [TREOR.] foot cos [EOL.]

    fin eite [EOL.] foot troigh [MATA]

    finger méar [EOL.] footstep coiscéim [MATA] finish críoch force fórsa; pushing force fórsa brú; finish críochnaigh [MATA] pulling force fórsa tarraingthe;collision fish iasc [EOL.] force fórsa imbhuailte

    fit together luigh le chéile [MATA] forehead clár éadain [EOL.] five sided cúigthaobhach [MATA] fork: forc

    flask fleasc [EOL.] formula foirmle [MATA] flat cothrom flat face aghaidh chothrom fox sionnach [EOL.]

    flatten leacaigh [EOL.] fraction codán; what fraction of the flax líon [EOL.] shape is shaded cén codán den chruth flexibility solúbthacht [EOL.] atá scáthaithe [MATA] flexible solúbtha [EOL.]; least flexible is fraction wall balla codán [MATA] neamh-sholúbtha fragile sobhriste

    flight eitilt [EOL.] free saor in aisce [MATA]

    float snámh; it is floating tá sé ar snámh freezer reoiteoir [EOL.] [EOL.] freezer reoiteoir [MATA]

    9

     Téarmaíocht Eochairchéim 1/2 2008-2009

    freezing reo [EOL] grasshopper dreoilín teaspaigh [EOL.] freezing point reophointe [EOL.] gravel gairbhéal [EOL] frequency diagram léaráid gravity domhantarraingt [EOL.] mhinicíochta [MATA] grease (n, v) gréisc [EOL.] frequency minicíocht [MATA] greaseproof gréiscdhíonach [EOL] frequency table tábla minicíochta greenhouse gases gáis cheaptha teasa [EOL.] [MATA] greenhouse teach gloine [EOL.] frequently, less: níos annaimhe grid eangach [MATA] fresh water fionnuisce [EOL.] grip greim [EOL.] friction frithchuimilt [EOL.] grip test greimthriail [EOL.] fridge cuisneoir [EOL.] group (n) grúpa [MATA] fried friochta group (v) grúpáil [MATA] frog frog [EOL.] grouped frequency table tábla frog spawn glóthach fhroig [EOL.] minicíochta grúpáilte [MATA]

    fruit toradh [EOL.] grow fás [EOL.] fuel breosla [EOL.] guinea pig muc ghuine [EOL.] fuel economy tíos breosla [EOL.] guitar giotár [EOL.] full turn casadh iomlán [MATA] gums drandal [EOL.] function (n) feidhm [EOL] habitat gnáthóg [EOL] function machine inneall feidhme haddock cadóg [EOL.] [MATA] hair (on body) fionnadh [EOL.] funfair/amusement park páirc hair (on head) gruaig [EOL.] shiamsaíochta hair (one strand) ribe [EOL.] fur fionnadh [EOL.] half hour leathuair [MATA] furniture troscán [EOL.] half leath [MATA] gallon galún [MATA] half turn leathchasadh [MATA] gap bearna [MATA] half way leath bealaigh [MATA] gas gás [EOL.] halve déan dhá leath de; halve this gentle: séimh; gentle force; fórsa séimh number déan dhá leath den uimhir seo

    gently go bog [MATA]

    geo-board geochlár [MATA] hand lámh [EOL.] gerbil seirbil handkerchief ciarsúr [EOL.] germs frídíní [EOL.] handle (of door) murlán [EOL.] germination: péacadh handling data láimhseáil sonraí [MATA] gill gáilleach; feathery gill gáilleach hand-made lámhdhéanta [EOL.] cleiteach [EOL.] handspan réise láimhe [MATA] giraffe sioráf hard crua [EOL.] glass gloine [EOL.] hardness cruas [EOL.] glue glae [EOL.] hard-wearing buanfasach [EOL.] gold ór [EOL.] harm dochar [EOL.] goldfish iasc órga [EOL.] harmful effect éifeacht dhochrach [EOL.] gong gong [EOL] harmful substance substaint dhochrach gram [g] gram [g] [MATA] [EOL.]

    granule gráinne [EOL.] hatch (v): teacht as an ubh/as na huibheacha

    graph graf [MATA] head ceann [EOL.] grass féar [EOL.] heading ceannteideal

    10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com