DOC

OSBO-COMPETITIE

By Lillian Carroll,2014-06-23 08:44
11 views 0
OSBO-COMPETITIE

    e 62 jaargang, 13 november 2008, nr. 598j

     O S B O

    J A A R B O E K J E

     2008 2009

     TPG POST

     PORT BETAALD

     PORT PAYÉ

     PAYS BAS

     ………………………

     ……………………….

     Oostelijke Schaakbond

     Redactie-adres:

     Jachtlaan 25

     7313 CL Apeldoorn

     INHOUD

Pag.

     De bond en het bestuur 3

4 Bondsgegevens

6 OSBO-teamwedstrijden

7 Persoonlijke kampioenschappen

    8 Contributies-postbank-reiskosten

    9-14 Clubcompetitie algemeen + hoogte van boetes

     Vestigingsplaatsen 15

16 Overzicht clubgegevens

17-42 Aangesloten verenigingen

43-47 Clubcompetitie jeugd

48 Servicepunten

49 Schoolschaak

50 Diploma’s KNSB – Kadervorming

51 OSBO-Kampioenen

    52 Regels versneld beëindigen

53-54 OSBO-jaarkalender

     2

     DE OOSTELIJKE SCHAAKBOND

    ; is opgericht op 7 september 1946

    ; is één van de 13 regionale schaakbonden, aangesloten bij de Koninklijke

    Nederlandse Schaakbond (bondsbureau Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem, tel.

    023-5254025, fax 023-5254353, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl) ; telt per 1 juli 2008 71 aangesloten verenigingen, waaronder 2 jeugdclubs ; telt per 1 juli 2008 1819 senior-, 80 junior- en 488 aspiranten/pupillen.

    overigen: 254 (pers. leden, dubbelleden, huisgenootleden).Totaal 2641 leden. ; is lid van de Gelderse Sportfederatie en van de Provinciale Sportraad Overijssel * OSBO op internet: www.osbo.nl algemene e-mail: info@osbo.nl

     BESTUUR

    voorzitter:

    A.W. Schouten, Heukelompad 27, 6845 EL Arnhem 06-53371952

    e-mail: aschouten@chello.nl

secretaris:

    J.M. van Raan, Grietjeshof 18, 6721 VJ Bennekom 0318-413593 e-mail: osbo.secretariaat@planet.nl

penningmeester:

    M.W.J. Roseboom, Hertespoor 25, 6713 JA Ede 0318-630773 e-mail: m.roseboom@planet.nl

competitieleider en vice-voorzitter:

    H.J. Blom, De Vang 5, 6581 DN Malden 024-3881156 e-mail: blom.haerkens@kabelfoon.nl

toernooileider:

    S. Bonthuis, Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel 0522-852893

    e-mail: sbonthuis@home.nl of : 06-30190564

coördinator jeugdzaken:

    G. Smit, Nieuwenhuysstraat 5, 7413 BG Deventer 0570-632693 e-mail: smitgotr@worldonline.nl

     3

     BONDSGEGEVENS

ERELEDEN

    erevoorzitter:

    C. Janse, Apollostraat 5, 6991 GW Rheden 026-4951033 eresecretaris:

    Mw W.G. Bruins-Simons, Jachtlaan 25, 7313 CL Apeldoorn 055-3556759 ereleden:

    H.A. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 6824 JS Arnhem 026-3615003 D.J. Hajee, Anna Bijnslaan 12, 6662 LP Elst 0481-376848 G.J. Cozijnsen, Vlierweg 6, 8072 EW Nunspeet 0341-254492 A.F. de Groot, De Sav. Lohmanlaan 11/4, 6823 BE Arnhem 026-4455478

leden van verdienste:

    H.G. Kelderman, Havikstraat 3, 6823 DG Arnhem 026-4432757 Mw J.C. Tramper, Kervelstraat 94, 7322PV A’doorn 055-3664172

    H.P.J. Visser, Pottenbakkersdonk 432, 7326 PE Apeldoorn 055-5412425

BONDSRAADSLEDEN

    (vertegenwoordigers van de OSBO in de Bondsraad van de KNSB) A.W. Schouten, Heukelompad 27, 6845 EL Arnhem 06-53371952 M.W.J. Roseboom, Hertespoor 25, 6713 JA Ede 0318-630773 De secretaris is plaatsvervangend bondsraadslid

BONDSORGAAN

    KSNB: Leden van de KNSB (behalve huisgenootleden) ontvangen het KNSB-orgaan Schaakmagazine gratis.

SCHAAKMATERIAAL

    Contact voor verhuur OSBO-schaakmateriaal:

    H.J. Blom, De Vang 5, 6581 DN Malden, tel. 024-3881156 of H. Kempink, Engelenburgstraat 29, 7391 AM Twello, tel. 0571-280360 (tijdens kantoortijd)

NOTATIEBOEKJES

    Voor aankoop OSBO-notatieboekjes, ? 0,50 per stuk (excl. eventuele verzendkosten) bellen, schrijven of mailen met de penningmeester.

     4

JEUGDCOMMISSIE

    Voorzitter:G. Smit, Nieuwenhuysstraat 5, 7413 BG Deventer 0570-632693 e-mail: smitgotr@worldonline.nl

    Lid : A.F. de Groot. De Sav. Lohmanlaan 11-4, 6823 BE Arnhem 026-4455478 e-mail: a.f.degroot@wandoo.nl

    Competitieleider, PJK, Schoolschaken:

    H.P.J. Visser, Pottenbakkersdonk 432, 7326 PE Apeldoorn 055-5412425 e-mail: hpjvisser@chello.nl

    Coördinator district ZO

    M. de Mol, Jagerskamp 8, 6932 BW Westervoort 026-3115040 e-mail: magnoro@xs4all.nl

    Coördinator district ZW

    D. Wenning, Annadaal 35, 6715 AL Ede 0318-652845 e-mail: dick.wenning@planet.nl

    Coördinator district NO

    S. Cornelies, Frambozenlaan 38, 7322 TK Apeldoorn 055-8449342 e-mail: sjaakcornelies@hotmail.com

    Coördinator district NW

    G. Smit Nieuwenhuysstraat 5, 7413 BG Deventer 0570-632693

    Coördinator IJSCO-competitie:

    J. van Onzen, Broerenstraat 27-A, 6811 EB Arnhem 026-4426645 e-mail: jeroen@vanonzen.com

    Jeugd Rating Commissaris:

    W.A.P. Lincewicz, Gemertstraat 10, 6844 HC Arnhem 026-3812505 Diplomaconsul

    D. Wakkee, Weth. Jansenlaan 6, 3844 DG Harderwijk 0341-416093

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR WEDSTRIJDGESCHILLEN

    Leden: H.J. van der Vegt (De Zeven Pionnen), G.C.J. Homs (BAT Zevenaar) en J. van Onzen (De Toren).

    Reserveleden: A.R.M. Burer (Veenendaalse SV) en M. Smit (BSV)

INFORMATIEVERWERKING

    Ledenadministratie: R.B.J. Berendsen, De Els 17, 6942 TE Didam,

    e-mail: leden-adm@osbo.nl

    Internet: www.osbo.nl e-mail: info@osbo.nl

    Adressenbestand: P. de Bloeme, Maasland; Jeugdcompetitie: H.J.P. Visser, Apeldoorn.

STRAATSCHAAK

    Heeft uw vereniging behoefte aan extra publiciteit? Overweegt u op een of andere manier naar buiten te treden? Zou uw vereniging zich daarbij graag ondersteund zien? Oud-voorzitter Hendrik van Buren biedt zich namens de OSBO gevraagd en ongevraagd aan voor Straatschaak waarbij hij met medewerker(s) en demonstratiebord op een aansprekende wijze in de openbaarheid treedt om omstanders te overtuigen van de spanning en schoonheid van het schaakspel. Voor info/opgave: tel. 026-3274364 of e-mail: d.buren@kpnplanet.nl

     5

     OSBO TEAMWEDSTRIJDEN

CLUBCOMPETITIES:

    OSBO-competitie: 169 teams (zie pag 9 e.v.)

    OSBO-jeugdcompetitie: 37 teams (zie pag. 43 e.v.)

    KNSB-competitie: hierin spelen de volgende OSBO-teams:

    Meesterklasse: Homburg Apeldoorn; e1 klasse: Wageningen, SMB; e2 klasse: ASV, Homburg Apeldoorn2, Zevenaar, De Toren Arnhem; e3 klasse: SMB 2, Veenendaal, PION, ASV 2 en 3, Doetinchem, ZSG,

     Wageningen 2, UVS, Het Kasteel en Homburg Apeldoorn 3 KNSB-jeugdcompetitie: hierin spelen de volgende OSBO-teams: De Schaakmaat A1 en Veenendaalse SV (allebei in de Meesterklasse), De Schaakmaat A2, SV De Toren en DSG Pallas A (allen in de Promotieklasse), De Toren C1, De Schaakmaat C, De Toren C2, De Toren D1, De Toren D2, De Toren D3 en De Cirkel D. eDe indeling van de KNSB-JCC, A-1 klasse wordt in september 2008 bekend

    gemaakt.

OSBO-CUP:

    Leider: S. Bonthuis, Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel, tel. 0522-852893, e-mail: sbonthuis@home.nl

    De OSBO-Cup is bedoeld voor club-viertallen, bestaande uit seniorleden van de bond. Gespeeld wordt volgens het z.g. “KO-systeem”. De laatste viertallen spelen op een zaterdag de finalewedstrijden.

    De kampioen ontvangt een DGT-klok en de OSBO-Cup. En mag de OSBO vertegenwoordigen in wedstrijden om de KNSB-beker. Finale 6 juni 2009. Zie voor meer informatie de OSBO-site.

OSBO SNELSCHAKEN VOOR CLUBTEAMS

    Leider: S. Bonthuis, Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel, tel. 0522-852893, e-mail: sbonthuis@home.nl

    Zie voor meer informatie de OSBO-site.

OSBO INDIVIDUEEL SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP

    Leider: S. Bonthuis, Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel, tel. 0522-852893, e-mail: sbonthuis@home.nl

    Het jaarlijks individueel snelschaken is (zonder tegenbericht) in het vervolg altijd op

    Paaszaterdag, wisselende datum). Zie voor meer informatie de OSBO-site.

     6

     PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

OSBO-KAMPIOENSCHAPPEN

    Leider: S. Bonthuis, Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel, tel. 0522-852893 (of 06-30190564) e-mail: sbonthuis@home.nl

    Toernooileider Bonthuis wordt geassisteerd door toernooi-medewerker A.C. Schols.

De OSBO-kampioenschappen bestaan uit 4 klassen:

    1. Hoofdklasse (rating vanaf 1900) e2. 1 klasse (rating niet hoger dan 1900) e3. 2 klasse (rating niet hoger dan 1600)

     leeftijd min. 60 jaar op 1 januari 2009 4. Veteranen

    De persoonlijke kampioenschappen van de OSBO worden gespeeld op vijf zaterdagen ( 15 november, 6 december, 10 januari, 14 februari en 21 maart) in Zalencentrum Dennenlust, Hoofdweg 64 te Klarenbeek, tel. 055-3012438

JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

    Toernooileider: H.P.J. Visser, Pottenbakkersdonk 432, 7326 PE Apeldoorn, tel. 055-5412425, e-mail: hpjvisser@chello.nl

    De persoonlijke jeugdkampioenschappen van de OSBO worden gespeeld in vijf categorieën:

    Categorie A: tot 20 jaar, geboren na 1988

    Categorie B: tot 16 jaar, geboren na 1992

    Categorie C: tot 14 jaar, geboren na 1994

    Categorie D: tot 12 jaar, geboren na 1996

    Categorie E: tot 10 jaar, geboren na 1998

    Gespeeld wordt om de kampioenschappen Jeugd algemeen en Meisjes. In de Kerstvakantie zal voor alle categorieën een centraal toernooi worden georganiseerd.

    De categorie D en E zullen op andere dagen gespeeld worden, zodat E-spelers ook in de D-categorie kunnen meedoen.

    Welke toernooi-formule wordt gehanteerd, zal afhangen van de inschrijvingen. De OSBO-kampioenen Algemeen en Meisjes krijgen het recht om deel te nemen aan de door de KNSB te organiseren Nationale Kampioenschappen.

    In de D- en E-categorie worden meerdere spelers geplaatst.

     7

CONTRIBUTIES

    Er zijn vier contributiegroepen: seniorleden, juniorleden, aspirantleden en pupilleden. In elke groep onderscheiden we hoofdleden, huisgenootleden waarvoor een gereduceerde contributie geldt (zij ontvangen geen SchaakMagazine want het hoofdlid krijgt dat al op hetzelfde adres) en dubbel-leden waarvoor geen contributie wordt gevraagd omdat ze via een andere club al hoofd- of huisgenootlid zijn. In de categorie pupillen kennen we ook nog het Huisgenoot+lid (PG1), wel huisgenoot met een gereduceerde contributie, maar ontvangt toch SchaakMagazine met voorloper. Op het mutatieformulier van de OSBO kan de categorie worden aangegeven.

Seniorleden: Zij die op 31 december van het voorgaande kalenderjaar 20 jaar

     of ouder zijn.

     Jaarcontributie 2008/2009 ? 40,55

     Huisgenootleden betalen ? 33,95

     Persoonlijk lid; reeds lid v.d. KNSB ? 7,50

     Persoonlijk lid; nog geen lid v.d. KNSB ? 40,55

    Juniorleden: Zij die op 31 december van het voorgaande kalenderjaar 16 jaar

     of ouder, doch jonger dan 20 jaar zijn.

     Jaarcontributie 2008/2009 ? 28,55

     Huisgenootleden betalen ? 22,20

    Aspirantleden: Zij die op 31 december van het voorgaande kalenderjaar 13 jaar

     of ouder, doch jonger dan 16 jaar zijn: Pupilleden: Zij die op 31 december van het voorgaande kalenderjaar

     jonger van 13 jaar zijn:

     Jaarcontributie 2008/2009 ? 21,00

     Huisgenootleden betalen ? 14,75

    De contributies voor het verenigingsjaar 2008/2009 zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van 9 april 2008.

    LEDENREGISTRATIE: De verenigingen dienen de mutaties in het leden- bestand conform de richtlijnen door te geven aan de ledenadministratie van de OSBO.

POSTBANK

    Postbankrekeningnr. 911638 t.n.v. penningm. Oostelijke Schaakbond te Ede.

KASCOMMISSIE: Leden: G.H. ter Horst (Velpse SV) en G.A. Bekker (SV

    Millingen); reservelid: K. Schokker (SV Tornado).

     8

     OSBO-COMPETITIE

     Algemene aanwijzigingen voor wedstrijd- en teamleiders

    De uitslag van een wedstrijd dient binnen 24 uur te worden verzonden aan de competitieleider (adres op pag. 3). De teamleiders van de teams die spelen in de promotieklasse moeten de uitslag van de wedstrijd binnen 1 uur na afloop van de wedstrijd telefonisch of via e-mail doorgeven aan de competitieleider.

     eeDe wedstrijden in de 1 t/m 4 klasse worden gespeeld op de speelavond van het

    thuisspelende team en wel in de eerste van de twee daarvoor beschikbare weken. Als uw team op deze avond niet kan spelen, neem dan minimaal 2 weken voor aanvang van de speelperiode contact op met de teamleider van uw tegenstander. Er kan dan een andere speelavond worden afgesproken; echter nooit later dan de door het bestuur aangewezen zaterdag.

    Zorg er zonodig voor dat uw gasten een goede routebeschrijving krijgen.

    Zorg ervoor dat ruim voor tijd het speelmateriaal staat opgesteld en dat de wedstrijd op tijd kan beginnen.

    Zorg voor voldoende notatieformulieren en reservemateriaal. Een FIDE-reglement en een OSBO-competitiereglement moeten in de speelzaal zijn.

Maak u bekend als wedstrijdleider om misvattingen te voorkomen.

Zet uw clubpet af en treed strikt neutraal en objectief op.

Controleer tijdens de wedstrijd de klokken op een goede werking.

    Zie toe op rust tijdens de wedstrijd en beperk zonodig de conversatie; ook van teamgenoten.

    Houd tijdnoodgevallen goed in het oog en zie er op toe dat geprobeerd wordt de stelling op het bord te winnen. Heen en weer schuiven om iemand door de klok te laten verliezen is niet toegestaan (zie regl. versneld beëindigen). Het verdient aanbeveling om als wedstrijdleider zelf geen partij te spelen.

     9

     SPEELDATA EN PARINGSTABELLEN

     eePROMOTIEKLASSE 1 t/m 4 klasse

     ee1 ronde 27 september 1 ronde week 41 (42) ee2 ronde 1 november 2 ronde week 46 (47) ee3 ronde 22 november 3 ronde week 50 (51) ee4 ronde 13 december 4 ronde week 3 ( 4) ee5 ronde 7 februari 5 ronde week 7 ( 8) ee6 ronde 7 maart 6 ronde week 11 (12) ee7 ronde 28 maart 7 ronde week15/16/17 e8 ronde 18 april e9 ronde 9 mei

     eDe wedstrijden worden in de 1 speelweek gespeeld. De volgende teams spelen hun ethuiswedstrijden altijd in de 2 week:

    Zevenaar 4, Doetinchem 3, ASV 5, 9 en 10, De Toren 6, 9 en 10.

Paringstabellen

PROMOTIEKLASSE

     e1 ronde 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 e2 ronde 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 e3 ronde 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 e4 ronde 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 e5 ronde 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 e6 ronde 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 e7 ronde 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 e8 ronde 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 e9 ronde 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6

     ee1 t/m 4 KLASSEN

     e1 ronde 8-5 6-4 7-3 1-2 e2 ronde 2-8 3-1 4-7 5-6 e3 ronde 8-6 7-5 1-4 2-3 e4 ronde 3-8 4-2 5-1 6-7 e5 ronde 8-7 1-6 2-5 3-4 e6 ronde 4-8 5-3 6-2 7-1 e7 ronde 1-8 2-7 3-6 4-5

    10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com