DOC

Op weg naar de toekomst

By Bernice Dunn,2014-06-23 08:39
14 views 0
Op weg naar de toekomst

Op weg naar de toekomst

    Handleiding en spelregels

Voor dit spel heb je nodig:

    ; speelbord

    ; dobbelsteen

    ; voor elke speler een pion

    ; sjekels (bijvoorbeeld prikkertjes of propjes).

    ; talenten (bijvoorbeeld knikkers of snoepjes)Je kunt ook het kopieervel gebruiken

    en zelf sjekels en talenten maken. Je hebt ongeveer 30 talenten en 30 sjekels per

    persoon nodig.

    ; bijbel

    Je kunt ook het boekje printen met alle bijbelteksten die bij dit spel horen.

    ; Scoreblad (kijk op www.bijbel10daagse.nl)

    ; ... en een stopwatch of zandloper kan handig zijn!

Je kunt het spel op verschillende manieren spelen:

    ; Uitgebreid

     Bij elk hokje doe je wat er staat bij de pion (). Je kiest de leesopdracht of de doe-opdracht

     Je kiest de leesopdracht ( )of de doe-opdracht ( )

     (zie spelregels).

    ; Verkort

     Je doet alleen bij de plaatjes wat er staat in de omschrijving.

    ; Snel

     Je doet alleen wat er staat bij de pion en niet de lees- of doe-opdrachten.

    Natuurlijk kun je zelf ook een combinatie maken van deze mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is om van te voren een bepaalde tijd of een aantal beurten per speler af te spreken.

Spelregels

Vooraf

    ; Kies een manier waarop je het spel gaat spelen

    (zie p.2)

    ; Elke speler krijgt 20 sjekels

    ; Zet de pionnen bij 'START' (dus vóór de 1)

    ; Wie het hoogste gooit mag beginnen.

Een beurt

    ; Gooi met de dobbelsteen om te bepalen hoeveel hokjes je vooruit mag.

    ; Lees in de handleiding wat er bij het nummer staat van dit hokje.

    ) uit. ; Voer de opdracht (

    ; Kies de leesopdracht ( ) of de doe-opdracht ( ).

    ; Elke lees- of doe opdracht wordt maar één keer gedaan.

    ; Wie als eerste op een vakje komt, mag kiezen of hij de doe- of de leesopdracht

    doet. Wie als tweede op een bepaald vakje komt, moet de overgebleven opdracht

    doen. Als de lees- en de doe-opdracht al zijn gedaan, wordt alleen de gewone

    opdracht () gedaan.

     1

    ; Als je naar een ander nummer gestuurd bent, gelden de opdrachten etc. van je

    nieuwe plaats niet, maar is je beurt voorbij.

Sjekels en talenten

    Sjekels moet je kwijtraken en talenten moet je verzamelen.

    Je kunt talenten en sjekels bijhouden op een papiertje, maar ook 'uitdelen' (bijv. knikkers of snoepjes). Je kunt ook zelf sjekels en talenten maken met het kopieerblad op www.bijbel10daagse.nl.

Einde van het spel

    Het spel is afgelopen als een speler op of voorbij de 50 komt.

    Winnaar is degene die aan het einde van het spel de meeste talenten heeft. Let op: om je sjekels kwijt te raken, moet je je talenten gebruiken. 1 sjekel kost 1 talent.

    Opdrachten

    (De opdrachten voor de verkorte vorm staan in rood)

1. Schepping

    De Bijbel begint met het verhaal van de schepping.

    God maakt de hemel en de aarde. eOp de 1 dag maakt God het licht.

    Drie dagen later maakt God de lichtdragers: zon, maan en sterren.

     Offer 1 sjekel en ga naar 4.

     Lees Genesis 1 : 3 - 5 en je krijgt 5 talenten.

     Noem zoveel mogelijk dingen die licht kunnen geven. Als je iets voor de tweede keer noemt, als je 'eh' zegt, of als je langer dan drie seconden niets zegt, ben je af. Voor elk goed antwoord krijg je 1 talent.

2. God maakt lucht en water eOp de 2 dag maakt God de hemel boven en het water beneden.

    Drie dagen later maakt God de dieren die in de lucht leven en de dieren die in het water leven.

     Offer 1 sjekel en ga naar 5.

     Lees Psalm 104 : 2b - 4 en ontvang 3 talenten.

     Haal diep adem en tel hardop tot je opnieuw moet ademen. Voor elke 5 tellen krijg je 1 talent. Je moet wel 5 tellen per talent halen. Bij '19' heb je dus 3 talenten, bij 20 zit je pas bij 4.

    3. God maakt het land en alles wat er op groeit eOp de 3 dag maakt God het land en ook de bomen, de planten en de bloemen.

     Drie dagen later maakt hij de schepsels die op het land leven: de landdieren en de mens.

     Offer 1 sjekel en ga naar 6.

     Lees Genesis 1 : 9 - 13 en je krijgt 5 talenten.

     Noem in 20 seconden zoveel mogelijk bloemen, planten en bomen die met de letter B beginnen. Voor elk goed antwoord krijg je 1 talent. Woorden die voor de tweede keer worden genoemd tellen niet mee.

4. God maakt zon, maan en sterren

     2

    Op de 4e dag maakt God de zon, de maan en de sterren. Die zorgen voor het verschil tussen dag en nacht. Maar ook wijzen ze de tijd aan.

     In welke maand ben je jarig? Ga naar de plaats waar het nummer van die maand op staat. Dus als je jarig bent in januari, ga je naar 1, ben je jarig in februari naar 2 enz. Als je in december jarig bent, heb je dus geluk! Dan mag je naar 12!

     Lees Psalm 8 : 4 en 5 en je krijgt 3 talenten.

     Welke feestdagen ken je? Noem er zoveel mogelijk met de datum erbij (waar dat kan). Je stopt als je een feestdag voor de tweede keer noemt, een verkeerde datum zegt of als je 5 seconden lang geen feestdag hebt genoemd. Voor elk goed antwoord krijg je 1 talent

5. God maakt vissen en vogels

    Op de 5e dag maakt God de vissen en de vogels.

     Jij vliegt of zwemt snel verder: je mag nog een keer gooien.

     Lees Genesis 1 : 20 - 23 en je krijgt 3 talenten.

     Kies of je straks vogels of vissen wilt opnoemen. Haal diep adem en noem zo veel mogelijk vogels (of vissen). Je bent af als je opnieuw moet ademhalen, of als je een woord zegt dat je al hebt genoemd. Voor elk goed antwoord 1 talent.

6. God maakt een mens

    Op de 6e dag maakt God de landdieren. Hij maakt ook een mens. Van de dieren maakt hij er heel veel, van de mensen maar twee. Eerst alleen een man, maar als die merkt dat hij alleen is, ook een vrouw.

     Jij hoeft ook niet alleen te staan. Zet je pion bij degene die vooraan staat. Sta je zelf vooraan, kies dan een pion die naast jou mag staan.

     Lees Genesis 1:26-27 en je krijgt 4 talenten.

    Noem zoveel mogelijk mannetjes- en vrouwtjesdieren die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld stier-koe. Je bent af als je een fout maakt, een dierenpaar voor de tweede keer noemt of 10 seconden lang geen dierenpaar hebt genoemd.

    7. Rustdag eOp de 7 de dag neemt God rust. Hij kijkt naar zijn schepping en alles is heel goed.

     Jij mag hier ook uitrusten. Je moet een beurt overslaan. Geef iedereen die jou voorbijgaat een sjekel, totdat je zelf weer verder mag.

     Lees Exodus 20 : 8-11 en je krijgt 5 talenten.

    Je hoeft niets te doen, want het is een rustdag. Je krijgt gratis één talent, maar hou dat apart. Als je nog eens op een rustdag komt (14, 21, 28, 35, 42, 49), mag je de talenten die je met rust gekregen hebt verdubbelen.

8. Besnijdenis

    Jongetjes worden besneden als ze 8 dagen oud waren. Meisjes hoeven niet besneden te worden.

     Jongens betalen 2 sjekel en slaan een beurt over om weer helemaal beter te worden. Meisjes betalen 1 sjekel en hoeven geen beurt over te slaan.

     3

     Lees Lucas 2: 21 en je krijgt 2 talenten.

    Jongens: noem in 30 seconden zoveel mogelijk meisjes-namen.

    Meisjes: noem in 30 seconden zoveel mogelijk jongensnamen.

    Als je een naam voor de tweede keer noemt, ben je af. Elke naam is 1 talent.

9. Middaggebed

    Rond het 9e uur (bij ons 's middags om 3 uur) wordt het middag-gebed gehouden. Petrus en Johannes gaan ook naar de tempel. Ze zien een verlamde bedelaar zitten. Petrus en Johannes geven hem geen geld. Maar ze mogen de man wel genezen.

     Jij kunt ook heel hard lopen: je mag nog een keer gooien. Offer uit dankbaarheid 2 sjekel.

     Lees Handelingen 3 : 1 - 6 en je krijgt 2 talenten.

     Alle spelers gaan naast elkaar staan. Iedereen maakt een sprong (zonder aanloop). Daarna neem jij ook een sprong zonder aanloop. Betaal een sjekel aan iedereen die minder ver gesprongen heeft dan jij. De spelers die verder sprongen dan jij, geven jou een sjekel.

10. Tien geboden

    Boven de berg Sinaï is een dikke rookwolk te zien. De bliksem flitst. Een donderend geluid. God spreekt! Hij geeft de wet van de 10 geboden.

     Pas op, kom niet te dicht bij de berg. Ga gauw naar 12.

     Lees De samenvatting van de Wet: Matteüs 22 : 37 - 40 en je krijgt 2 talenten

     Ga op één been staan. Strek je armen naar voren en spreid je tien geboden (=je vingers). Blijf zo staan tot je weer aan de beurt bent. Als dat lukt heb je een talent verdiend, als het niet lukt (als je op twee voeten gaat staan, of je armen laat zakken) krijg je van alle spelers een sjekel.

11. Toren van Babel

    In Genesis 11 lees je het verhaal van de toren van Babel.

    De mensen willen een hoge toren bouwen. Daardoor willen ze beroemd worden. Maar God zorgt ervoor dat die toren niet afkomt. De mensen gaan verschillende talen spreken en verstaan elkaar niet meer.

     Jij klimt langs de toren naar 38 en je krijgt 5 sjekel.

     Lees Genesis 11 : 1-9 en je krijgt 2 talenten.

     Zeg het ABC op van achter naar voor. Dus Z, Y, X, etc. Als dit lukt zonder 'eh' te

    zeggen krijg je 3 talenten. Lukt het niet dan krijg je 3 sjekel uit de pot.

12. Twaalf

    Twaalf is een belangrijk getal in de Bijbel. Denk maar aan de 12 stammen van Israël en

    de 12 apostelen.

     Jij mag 12 stappen vooruit naar 24.

     Lees Openbaring 21 : 11-14 en je krijgt 4 talenten.

     Noem in één adem zoveel mogelijk vermenigvuldigingen (keer-sommen) of delingen waar 12 uitkomt. Voor elke som krijg je een talent.

     4

13. Ongeluksgetal?

    Vrijdag de 13e is bekend als 'ongeluksdag'. 'Vrijdag' omdat Jezus op een vrijdag wordt gekruisigd. En 'dertien' omdat er 13 mensen aan het laatste pesachmaal meedoen. De

    13e (Judas) verraadt Jezus.

    Christenen noemen de dag dat Jezus gekruisigd is juist Goede Vrijdag. Want omdat Jezus gestorven is, mogen mensen leven.

     Wij doen niet aan bijgeloof en daarom heb je geluk! Je mag nog een keer gooien. Van blijdschap geef je ook iedereen een sjekel. (Als je niet genoeg hebt, kies dan uit aan wie je een sjekel geeft.)

     Lees Lucas 23 : 33-34 en je krijgt 3 talenten

     Zeg de tafel van 13 op zonder fouten of haperen (eh-zeggen). Dus 1 x 13 = 13, 2 x 13= 26 tot 10 x 13 = 130. Hoe ver kom je? Zo veel talenten krijg je.

    14. Pesach eOp de 14 dag van de eerste maand wordt Pesach gevierd. De Israëlieten denken dan aan de uittocht uit Egypte.

     Breng een offer van vijf sjekel. Heb je niet genoeg sjekels, vraag dan andere spelers om voor jou te betalen.

Het is een rustdag. Je hoeft niets te lezen en niets te doen

    Heb je Sabbatstalenten? Dan mag je die verdubbelen.

    Heb je nog geen sabbatstalenten: Je krijgt gratis één talent. Hou dit talent apart. Als je nog eens op een rustdag komt (7, 21, 28, 35, 42, 49), mag je de talenten die je met rust gekregen hebt verdubbelen.

15. Hizkia

    Hizkia wordt ziek en moet sterven. Maar hij bidt tot God en dan komt de profeet Jesaja. Hij zegt dat God Hizkia heeft verhoord en dat hij nog 15 jaar zal blijven leven. Als teken gaat de schaduw tien graden terug op de zonnewijzer van Achaz.

     Jij gaat ook tien stappen terug naar 5.

     Lees Jesaja 38 : 1-7 en verdien 3 talenten

     Haal diep adem en adem uit op aaaaa. Gooi ondertussen met de dobbelsteen. Elke keer dat je 6 gooit krijg je een sjekel. Elke keer dat je 1 gooit krijg je een talent.

16. Profeten

    De laatste boeken van het Oude Testament noemen we de Profeten. De laatste 12 zijn de Kleine Profeten, omdat deze boeken niet zo dik zijn. Daarvoor staan de vier Grote

    Profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. In totaal dus 16. (Klaagliederen van

    Jeremia is een apart bijbelboek dus eigenlijk zijn er 17 profeten-boeken).

     Kies: Je luistert naar de profeten: sla één beurt over en je krijgt 2 talenten. Of: je loopt gauw door om zaken te doen. Ga één plaats vooruit en verdien 5 sjekel.

    Meisjes: Lees Rechters 4 : 4 en 5 en je krijgt 2 talenten.

     Jongens: Lees 1 Samuël 3 : 19-21 en je krijgt 2 talenten.

     Je gaat twee keer met de dobbelsteen gooien. Voorspel hoeveel je in totaal gaat gooien (dus kis uit de getallen 2 t/m 12). Heb je het goed, dan krijg je zo veel talenten als je hebt gegooid. Zit je er één naast, dan krijg je 1 talent. Zit je er méér dan 1 naast dan krijg je een sjekel.

     5

17. Zondvloed

    De mensen zijn zo slecht dat God een grote watervloed stuurt om ze weg te spoelen. Alleen Noach en zijn gezin blijven leven. Zij gaan in een grote boot (de ark). eOp de 17 dag van de zevende maand liep de ark vast op een berg.

     Jij mag langs de regenboog naar 40

     Lees Hebreeën 11:7 en je krijgt 3 talenten.

     Noem zoveel mogelijk kleuren. Je bent af als je een kleur voor de tweede keer noemt, als je 'eh' zegt of 5 seconden lang geen kleur hebt genoemd. Voor elke kleur die je noemt, krijg je een talent.

18. Lachen

    In Genesis 18 belooft God Abram en Sara een zoon. Maar ze lachen daarom, want ze geloven het eigenlijk niet. Toch doet God wat hij belooft. Isaak wordt geboren! Nu lachen ze van blijdschap.

     Jij kunt ook lachen van blijdschap: je mag drie plaatsen vooruit!

    Jongens: Lees Genesis 17 : 15-17 en je krijgt 3 talenten.

     Meisjes: Lees Genesis 18:10-12 en je krijgt 3 talenten.

     Probeer je medespelers aan het lachen te maken. Je krijgt 30 seconden de tijd. Voor iedereen die lacht krijg je één talent. Spelers die niet naar je kijken door zich om te draaien of hun ogen dicht te doen, geef je één sjekel.

19. Zacheüs

    In Lucas 19 staat het verhaal van Zacheüs de tollenaar. Omdat hij zo klein is, klimt hij in een boom om Jezus te zien.

     Klim naar 42. En doe de helft van je sjekels in de pot.

     Lees Lucas 19 : 1-10 en je krijgt 4 talenten.

     Alle spelers gaan naast elkaar op de grond zitten en maken zich zo klein mogelijk. Let op: je voeten moeten plat op de grond blijven. Iedereen die zich kleiner kan maken dan jij, geeft jou een sjekel. Iedereen die groter is geef jij een sjekel.

20. Simson

    Simson is 20 jaar rechter over Israël. Hij is heel sterk.

     Jij bent een beetje bang voor hem en vlucht gauw naar 16.

     Lees Rechters 14 : 5-9 en je krijgt 3 talenten.

    Kies een speler uit met wie je wilt 'handje drukken' (Handen

    in elkaar, elleboog op tafel en proberen de hand van de ander op de tafel te duwen). Als je wint krijg je een talent en geef je de verliezer een sjekel. Als je verliest krijg je 2 sjekel uit de pot.

    21. Einde Pesach eOp de 21 dag van de eerste maand is Pesach weer voorbij. Vanaf nu mag je weer 'gewoon' brood eten.

     Ga gauw een plaats vooruit en betaal een sjekel.

Heb je Sabbatstalenten? Dan mag je die verdubbelen.

     6

    Heb je nog geen sabbatstalenten: Je krijgt gratis één talent. Hou dit talent apart. Als je nog eens op een rustdag komt (7, 14, 28, 35, 42, 49), mag je de talenten die je met rust gekregen hebt verdubbelen.

22. Openbaring

    Het laatste hoofdstuk van de Bijbel is Openbaring 22. In Openbaring wordt veel verteld

    over verleden, heden en toekomst.

     Gooi nog eens met de dobbelsteen. Gooi je hoog (4, 5 of 6) ga dan zoveel plaatsen vooruit. Gooi je laag ( 1, 2 of 3): ga dan zoveel plaatsen achteruit. Je mag ook niet

    gooien. Dan blijf je staan waar je staat.

     Lees Openbaring 22:18-21 en je krijgt 3 talenten.

     Je mag vier keer met een dobbelsteen gooien. Zeg van te voren wat je gaat gooien: Laag (1, 2 of 3) of Hoog (4, 5, of 6). Als je het goed hebt, krijg je een talent. Je mag ook precies zeggen wat je gaat gooien (1, 2, 3, 4, 5 of 6) Als je het dan goed hebt, krijg je drie talenten.

23. Psalm 23

    Psalm 23, 'De Heer is mijn herder', is een van de bekendste psalmen.

     Jij mag lekker naar de eerstvolgende sabbat (28) om lekker te rusten.

     Lees Psalm 23 : 1-3 en je krijgt 2 talenten

     "Schaap, ram, ooi, lam!" Haal diep adem en zeg dat zo vaak mogelijk. Je bent af als

    je het verkeerde woord zegt of een woord verkeerd zegt, 'eh' zegt, of als je weer adem moet halen. Voor elke keer dat je 'schaap' zegt krijg je een talent.

24. Oudsten

    In Openbaring 4 lees je over 24 oudsten.

     Verwissel van plaats met de oudste speler. Ben je zelf de oudste speler? Verwissel dan van plaats met de jongste speler.

     Lees Openbaring 4:1-4 en je krijgt 2 talenten.

     Kies iemand van je medespelers en raad hoe oud hij of zij is. Als je het precies goed raadt, krijg je 4 talenten. Voor elk jaar dat je er naast zit, gaat er één talent van je beloning af. Als je er meer dan 4 jaar naast zit, gebeurt er niets.

25. Kerst

    Op 25 december vieren we de geboorte van Jezus. Na 8 dagen kreeg hij zijn naam.

     Ga 8 plaatsen vooruit.

     Lees Lucas 2:4-7 en je krijgt 3 talenten

     Zing een kerstlied en je krijgt 2 talenten.

26. Tweede Kerstdag

    Op 26 december is het Tweede Kerstdag. Na Kerst vieren we Oud en Nieuw.

     Ga naar 31.

     Lees Matteüs 2:1 en 2 en ontvang 3 talenten

     Zing een kerstlied en je krijgt 2 talenten

     7

27. Drie

    3 x 3 x 3 = 27. Het getal 3 is een bijzonder getal in de Bijbel

     Je mag 3 plaatsen vooruit

     Lees Matteüs 12:40 en je krijgt 2 talenten.

     Zet je ogen open en gooi met de dobbelsteen. Voor elke keer dat je drie gooit krijg je een talent. Je moet stoppen met gooien als je met je ogen knippert.

28. Tuin van Eden

    De zevende dag van God is de eerste dag van de mensen. Het leven van Adam begint dus met een rustdag. Nr. 28 van dit spel is ook een rustdag.

    Adam en Eva wonen in een prachtige tuin. Maar dan doen ze iets wat God niet goed vindt. Ze eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Zo komt het kwaad in de wereld. Maar God belooft dat het ooit toch weer goed komt.

     Ga terug naar start en begin opnieuw. Je sjekels moet je wegdoen, maar je talenten mag je houden.

Heb je Sabbatstalenten? Dan mag je die verdubbelen.

    Heb je nog geen sabbatstalenten: Je krijgt gratis één talent. Hou dit talent apart. Als je nog eens op een rustdag komt (7, 14, 21, 35, 42, 49), mag je de talenten die je met rust gekregen hebt verdubbelen.

29. Tabernakel

    Voor de bouw van de tabernakel is 29 talent en 730 sjekel goud nodig. Iedereen moet

    daaraan bijdragen.

     Geef een tiende deel van je talenten en je sjekels. (Op de gewone manier afronden).

    Heb je minder dan 10 talenten? Geef dan 1 talent

    Heb je minder dan 10 sjekels? Geef dan 1 sjekel.

    Heb je geen sjekels of talenten, dan gebeurt er niets.

     Lees Exodus 25 : 8 en 9 en je krijgt 2 talenten

     Gooi net zo vaak met de dobbelsteen als je sjekels hebt. Voor elke keer dat je 6 gooit, moet je één sjekel inleveren.

30. Volwassen

    David is 30 jaar als hij koning wordt van heel Israël. Jezus is 30 jaar als hij wordt

    gedoopt en met zijn werk begint. Dertig is een belangrijke leeftijd. Je kunt zeggen, dat je dan echt volwassen bent. Priesters en Levieten gaan dienst doen als ze 30 jaar zijn.

     Jij mag nu ook een belangrijke stap vooruit doen: drie plaatsen. Je krijgt ook salaris. Gooi nog een keer met de dobbelsteen. Zoveel sjekels krijg je uit de pot.

     Lees Lucas 3:23 en je krijgt 2 talenten

     Gooi met de dobbelsteen en tel op hoeveel je gooit. Als je precies op 30 uitkomt krijg je 3 talenten, op 31, 2 talenten en op 32 1 talent. Kom je hoger dan 32 dan krijg je een sjekel.

31. Sterke vrouw

    Spreuken 31 gaat over een sterke vrouw.

     Meisjes mogen 3 plaatsen vooruit en krijgen 3 talenten

    Jongens gaan staan naast het meisje dat het verst is gekomen.

     8

    Jongens: Lees Spreuken 31 : 10 en 11 en je krijgt 2 talenten

     Meisjes: Lees Spreuken 31 : 30 en 31 en je krijgt 2 talenten

     Jongens: Noem zoveel mogelijk namen van meisjes die je kent (voornaam en achternaam). Meisjes: Noem zoveel mogelijk namen van jongens die je kent (voornaam en achternaam). Je bent af als je een fout maakt, een naam voor de tweede keer noemt of ' eh' zegt. Voor elke goede naam krijg je een talent.

    32. Jona eHet 32 bijbelboek is het boek Jona. Jona gaat precies de andere kant op als hij van de HEER de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan.

     Je gaat van 32 naar 23.

     Lees Jona 1:1-3 en je krijgt 2 talenten

     Jona was heel boos toen zijn wonderboom was verdord. Kijk heel boos tot je weer aan de beurt bent. Als dat lukt krijg je 4 talenten. De anderen mogen proberen om je aan het lachen te maken.

33. Pasen

    Jezus heeft ongeveer 33 jaar op aarde geleefd. Hij sterft aan een kruis, maar staat na drie dagen weer op. Dat vieren we met Pasen.

     Je mag naar de eerstvolgende rustdag (35).

     Lees Matteüs 28 : 1-6 en je krijgt 4 talenten

     Noem een lied dat over Pasen gaat en je krijgt 1 talent.

    Als je het lied zingt, krijg je 3 talenten.

34. Deuteronomium

    Het enige boek in de Bijbel dat precies 34 hoofdstukken heeft is Deuteronomium. Het

    woord 'deuteronomium' betekent 'tweede wet' .

     Ga terug naar 10. Maar daarna mag je toch weer vooruit: Gooi twee keer met de dobbelsteen om te weten hoeveel plaatsen je vooruit mag.

     Lees Deuteronomium 6:2 en je krijgt 2 talenten.

     (hetzelfde als bij 10) Ga op één been staan. Strek je armen naar voren en spreid je tien geboden (=je vingers). Blijf zo staan tot je weer aan de beurt bent. Als dat lukt heb je een talent verdiend, als het niet lukt (als je op twee voeten gaat staan, of je armen laat zakken) krijg je van alle spelers een sjekel.

35. Jachin en Boaz

    De zuilen 'Jachin' en ' Boaz' van de tempel van Salomo zijn 35 el hoog.

    De tempel is een prima plaats om deze rustdag door te brengen.

     Sla één beurt over en offer al je sjekels.

Heb je Sabbatstalenten? Dan mag je die verdubbelen.

    Heb je nog geen sabbatstalenten: Je krijgt gratis één talent. Hou dit talent apart. Als je nog eens op een rustdag komt (7, 14, 21, 28, 42, 49), mag je de talenten die je met rust gekregen hebt verdubbelen.

     9

36. Ai

    Als het volk Israël het land Kanaän binnentrekt, gaat het mis bij de stad Ai. Daar sneuvelen 36 soldaten. Dat komt doordat Achan iets gestolen heeft uit Jericho.

     Neem 6 sjekel uit de pot.

     Lees Jozua 7:2-4 en je krijgt 3 talenten.

     Gooi met de dobbelsteen. Zoveel ogen je gooit, zoveel sjekels moet je betalen.

37. Jozef in de put

    In Genesis 37 lezen we over Jozef die door zijn broers in een put wordt gegooid. Zijn mooie jas hebben ze met bloed besmeerd en aan hun vader Jakob laten zien. Jakob denkt dat een wild dier Jozef heeft opgegeten. Maar Jozef is niet dood. Zijn broers verkopen hem als slaaf.

     Wacht tot iemand je uit de put haalt (door op hetzelfde vakje te komen) of pak 5 sjekel uit de pot, klim uit de put en ga naar 30.

     Lees Genesis 37 : 3 en 4 en verdien 1 talent.

     Iedereen haalt diep adem. Tegelijk ademt iedereen uit op een toon. Degenen die eerder ophouden dan jij geef je een sjekel. Degenen die het langer uithouden dan jij geven jou een sjekel.

38. Betzata

    Jezus komt in het ziekenhuis Betzata. Hij geneest iemand die al 38 jaar ziek is.

     Je bent blij dat je kunt lopen en springen. Spring naar 40.

     Lees Johannes 5:1-6 en je krijgt 3 talenten.

     Haal diep adem en noem in één adem zo veel mogelijk sporten. Je bent af als je een sport voor de tweede keer noemt of wanneer je opnieuw adem moet halen. Je krijgt voor elk goed antwoord een talent.

39. Oude Testament

    Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken.

     Betaal één dagloon (2 sjekel) om het te kopen. Heb je geen sjekels, betaal dan met talenten.

     Lees Deuteronomium 31 : 9-11a en je krijgt 2 talenten.

     Haal diep adem en noem op één adem zo veel mogelijk bijbelboeken. Je bent af als

    je een bijbelboek voor de tweede keer noemt of wanneer je opnieuw adem moet halen. Je krijgt voor elk goed antwoord een talent.

40. Veertig

    Het getal 40 is heel belangrijk in de Bijbel. Het volk was 40 jaar in de woestijn, Mozes

    bleef 40 dagen op de berg. Jezus ging 40 dagen na zijn opstanding naar de hemel.

     Je mag nog een keer gooien.

     Lees Matteüs 4:1-2 en je krijgt 2 talenten.

     Haal diep adem en gooi met de dobbelsteen net zo lang tot je weer adem moet halen. Tel bij elkaar op wat je gooit en zeg dat hardop, (dus zonder opnieuw adem te halen). Als je 40 of meer haalt, krijg je twee talenten.

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com