DOC

Nazwa Beneficjenta, Adres

By Michael Hughes,2014-06-23 08:23
10 views 0
Nazwa Beneficjenta, Adres

Dane o udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi pomocy w roku 2008

    Nazwa Beneficjenta, Powiat Nazwa Zadania Kwota Forma Dziedzina Data

    Adres dofinansowania dofinansowania podpisania Centrum Wspierania tarnowski Dodatek ekologiczny w Rzeczpospolitej 3 600,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Inicjatyw Pozarządowych promujący proekologiczne firmy i gminy z Stowarzyszenie Europa Nasz terenu województwa łódzkiego Dom w Tarnowie, Tarnów 33-100, Przemysłowa 27

    Dyrekcja Parku łódzki Eliminacje wojewódzkie VII edycji 12 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Krajobrazowego Wzniesień ponadregionalnego konkursu "Poznajemy Łódzkich, Łódź 91-829, parki krajobrazowe Polski" Zawiszy Czarnego 10

    Towarzystwo Przyjaciół łódzki Edukacja ekologiczna z popularyzacją 4 900,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Dzieci Łódzki Oddział zagadnień o ochronie przyrody i środowiska Regionalny, Łódź 90-021, oraz promocja zdrowia w Środowiskowym Tuwima 40 Ognisku Wychowawczym

    Gmina Rozprza, Rozprza 97-piotrkowski Przeprowadzenie dwóch konkursów wiedzy 5 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 340, Al. 900-lecia 3 ekologicznej: VIII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych gminy Rozprza i VI Gminny konkurs "Mały przyjaciel przyrody" dla uczniów kl. I-III oraz wydanie szkolnej gazetki ekologicznej EKOLUDEK

    Powiat Zgierski, Zgierz 95-zgierski Cykl konkursów i imprez organizowanych 9 500,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 100, Sadowa 6 przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie pn. "Człowiek jest powołany do tego, aby być roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem

    Powiat Zduńskowolski, zduńskowolski Edukacja ekologiczna: konkursy i przeglądy 19 540,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Zduńska Wola 98-220, realizowane w powiecie zdńskowolskim Złotnickiego 25

    Gmina Zduńska Wola, zduńskowolski I Festyn recyklingowy pod hasłem "Mamy 33 700,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Zduńska Wola 98-220, ul. rady na odpady" Zielona 30

Związek OSP Rzeczpospolitej łódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 5 300,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Polskiej dla Oddziału Woj. zakupienie nagród dla uczestników Związku OSP Rzeczypospolitej Woj. Łódzkiego, Łódź 93-318, Strażacka 1/3

    SGGW w Warszawie Leśny brzeziński Druk zeszytów konferencyjnych SIM 17 14 936,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Zakład Doświadczalny w Rogowie, Rogów 95-063, Akademicka 20

    Powiat Zgierski, Zgierz 95-zgierski Cykl zajęć w ramach programu pod nazwą 5 260,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 100, Sadowa 6 "Dbając o świat - dbasz o życie na Ziemi" organizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie w formie koła biologiczno-ekologicznego, wyjść i konkursów Województwo Łódzkie, Łódź łódzki Szkolenie służb samorządowych 24 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 90-051, Al. Piłsudskiego 8 województwa łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska

    Województwo Łódzkie, Łódź łódzki Prenumerata czasopism fachowych 7 200,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 90-051, Al. Piłsudskiego 8 związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem Gmina Paradyż, Paradyż 26-opoczyński "Ekopress. Wiadomości i ekologiczne ze szkoły 27 050,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 333, Konecka 4 i okolic" - program edukacji ekologicznej dla uczniów SP w Wójcinie. "Z przyrodą za pan brat" - promocja i edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży SP w Przyłęku Towarzystwo Przyjaciół łódzki "Czyste środowisko = zdrowe życie". Program 10 500,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Dzieci Zarząd Oddziału edukacyjno-ekologiczny dla placówek Dzielnicowego Łódź-Górna, opiekuńczo - wychowawczych wsparcia Łódź 93-224, Podhalańska 2a dziennego TPD Łódź-Górna Miejski Ośrodek Kultury w skierniewicki Konkurs edukacyjno-ekologiczny z okazji Dnia 11 700,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Skierniewicach, Skierniewice Ziemi im. Jana Bernata XII edycja - 2008 rok: 96-100, Wita Stwosza 2/4 "Woda wokół nas" Powiat Bełchatowski, bełchatowski Powiatowe Obchody Dnia Ziemi'08 32 150,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Bełchatów 97-400, Pabianicka 17/19

    Powiat Zduńskowolski, zduńskowolski V Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Dziecko 5 100,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Zduńska Wola 98-220, rzecznikiem ekologii w swojej szkole i Złotnickiego 25 rodzinie"

Gmina Burzenin, Burzenin sieradzki Eko-Tour Burzenin 2008 4 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 98-260, Sieradzka 1

    Powiat Zduńskowolski, zduńskowolski Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu 23 112,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Zduńska Wola 98-220, hydraulicznego kategorii I typu HOLMATRO ochrony środowiska Złotnickiego 25 dla KPPSP w Zduńskiej Woli

    Miasto Sieradz, Sieradz 98-sieradzki Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta 71 020,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 200, Pl. Wojewódzki 1 Sieradza etap 1

    Stowarzyszenie Niezależna łódzki Łódzkie Centrum Edukacji Recyclingowej - 15 340,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Edukacja Otwarta w Łodzi, organizacja "Łódzkiego ...OK! - Łódzki Dzień Łódź 90-103, Piotkowska 92 bez Śmiecenia, Rodzina Łódź, II Łódzki Jarmark Ekologii, Sztuki i Natury - w ramach Święta Łodzi 2008

    Dyrekcja Parku łódzki Organizacja finału krajowego VII edycji 39 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Krajobrazowego Wzniesień ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki Łódzkich, Łódź 91-829, krajobrazowe Polski" Zawiszy Czarnego 10

    Powiat Pajęczański, Pajęczno pajęczański Opracowanie uproszczonych planów 158 168,00 dotacja ochrona przyrody i 2008 98-330, Kościuszki 76 urządzenia lasów dla gmin Rząśnia, krajobrazu, Sulmierzyce i Działoszyn gospodarka leśna DAKRI-BIS Spółka z łódzki Ochrona atmosfery poprzez odzysk ciepła z 264 896,00 dotacja ochrona atmosfery 2008 Ograniczoną instalacji technicznej i technologicznej Odpowiedzialnością, Łódź 90-nowobudowanego zakładu przemysłu 349, Tymienieckiego 22/24 spożywczego

    Miasto Pabianice, Pabianice pabianicki Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew 58 808,00 dotacja ochrona przyrody i 2008 95-200, Zamkowa 16 rosnących na terenach zieleni miejskiej i krajobrazu, ulicach na obszarze miasta Pabianic gospodarka leśna Polskie Towarzystwo zduńskowolski XVI Wieloetapowy Rajd Ekologiczny "Eko-9 200,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Turystyczno-Krajoznawcze Magia świat ubarwia" Zarząd Oddziału w Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 98-220, Dąbrowskiego 11a

    Parafia Rzymskokatolicka rawski Przeprowadzenie cięć sanitarnych i 7 680,00 dotacja ochrona przyrody i 2008 Nawiedzenia NMP Regnów, korygujących drzew na terenie cmentarza krajobrazu, Regnów 96-232, przykościelnego w Regnowie gospodarka leśna Ochotnicza Straż Pożarna w opoczyński Modernizacja zbiornika retencyjnego w 30 480,00 dotacja gospodarka wodna 2008 Wąglanach, Wąglany 26-307, Waglanach gm.Białaczów (mała retencja i wodociągi) Miasto i Gmina Stryków, zgierski Karosacja samochodu na potrzeby OSP w 50 375,60 dotacja pozostałe zadania 2008 Stryków 95-010, ul. Dobrej ochrony środowiska Kościuszki 27

Powiatowa Biblioteka pajęczański Kształtowanie świadomości ekologicznej 8 800,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Publiczna w Działoszynie, mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie Działoszyn 98-355, Zamkowa zasobów edukacyjnych Powiatowej Biblioteki 22 Publicznej

    Powiat Poddębicki, Poddębice poddębicki Proekologia i ochrona środowiska na łamach 7 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 99-200, Łęczycka 16 biuletynu samorządowego

    Towarzystwo Szkolne bełchatowski Program edukacji ekologicznej dla dzieci i 7 600,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Kociszew, Zelów 97-425, młodzieży Powiatu Bełchatowskiego i Gminy Kociszew 32 Zelów pn. "Pejzaż Zelowski 2008" Gmina Kowiesy, Kowiesy 96-skierniewicki Środowisko naturalne, a zdrowie człowieka - 8 800,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 111, Kowiesy 85 program edukacji ekologicznej w Gimnazjum w Jeruzalu

    Miasto Łódź, Łódź 90-926, łódzki Edukacja środowiskowa w Publicznym 6 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Piotrkowska 104 Gimnazjum nr 18 im prof. Jana Karskiego w roku szkolnym 2007/2008

    Powiat Bełchatowski, bełchatowski Wyjazdy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży 11 363,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Bełchatów 97-400, powiatu bełchatowskiego - 2008 Pabianicka 17/19

    Miasto Sieradz, Sieradz 98-sieradzki Edukacja ekologiczna "Przyjaciel Ziemi" w 37 860,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 200, Pl. Wojewódzki 1 Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu Miejski Ośrodek Kultury im. pabianicki "W zgodzie z przyrodą". Program ekologiczny 25 900,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Zbigniewa Herberta w dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej z Pabianicach, Pabianice 95-terenu Pabianic, Powiatu Pabianickiego oraz 200, Kościuszki 14 województwa łódzkiego

    Gmina Burzenin, Burzenin sieradzki "Pod naszym niebem na naszej Ziemi" - 14 900,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 98-260, Sieradzka 1 wojewódzka konferencja ekologiczna Miasto Łódź, Łódź 90-926, łódzki Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt 206 561,20 dotacja ochrona przyrody i 2008 Piotrkowska 104 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym krajobrazu, gospodarka leśna

    Miasto i Gmina Stryków, zgierski Wykonanie prac konserwacyjno-47 936,00 dotacja ochrona przyrody i 2008 Stryków 95-010, ul. pielęgnacyjnych na drzewach - pomnikach krajobrazu, Kościuszki 27 przyrody na terenie gminy Stryków gospodarka leśna

    Powiat Wieluński, Wieluń 98-wieluński Sporządzenie uproszczonych planów 157 421,82 dotacja ochrona przyrody i 2008 300, Pl. Kazimierza Wielkiego urządzenia lasów nie stanowiących własności krajobrazu, 2 Skarbu Państwa na terenie Powiatu gospodarka leśna Wieluńskiego dla gmin: Biała, Konopnica, Mokrsko, Skomlin, Osjaków i Wieluń. Gmina Osjaków, Osjaków wieluński III edycja programu edukacji ekologicznej pt. 4 950,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 98-320, Targowa 26 "Mój zielony świat na terenie gminy Osjaków" Powiat Pajęczański, Pajęczno pajęczański Konkursy ekologiczne dla szkół powiatu 10 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 98-330, Kościuszki 76 pajęczańskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w piotrkowski Zakup średniego samochodu ratowniczo-231 120,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Przygłowie, Przygłów 97-332, gaśniczego 4x4 ochrony środowiska Sulejowska

    Związek Harcerstwa tomaszowski Program edukacji ekologicznej Hufca ZHP 17 500,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Polskiego Chorągiew Łódzka Inowłódz "Przyjaciele świata przyrody" Komenda Hufca Inowłódz, Inowłódz 97-215, Spalska 5

    Zakład Cukierniczy brzeziński Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 13 600,00 dotacja ochrona atmosfery 2008 Franciszek Pastusiak, do celów przygotowania ciepłej wody Brzeziny 95-060, Tadeusza produkcyjnej. Kościuszki 26A

    Regionalne Centrum Edukacji łódzki Zorganizowanie i przeprowadzenie XXIII 9 600,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Ekologicznej w Łodzi, Łódź Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na terenie 90-441, Kościuszki 123 województwa łódzkiego Towarzystwo Przyjaciół łódzki Imprezy krajoznawczo-turystyczne "Żyjemy w 4 580,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Dzieci Oddział Dzielnicowy zgodzie z przyrodą" Łódź-Bałuty, Łódź 91-334, Hipoteczna 3/5

    Towarzystwo Przyjaciół łódzki IV Warsztatowy Pokaz Mody - Eko 2008 6 850,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty, Łódź 91-334, Hipoteczna 3/5

    Nadleśnictwo Bełchatów, bełchatowski Edukacja ekologiczna w Nadleśnictwie 10 500,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Bełchatów 97-400, Lipowa Bełchatów 175

    Miasto Łódź, Łódź 90-926, łódzki Program ekologiczny "Z ekologią w 17 950,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Piotrkowska 104 przyszłość" Szkoły Podstawowej nr 71 im. H. Sienkiewicza w Łodzi Miejski Ośrodek Kultury w piotrkowski Edukacja ekologiczna dla dzieci, młodzieży i 6 050,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Piotrkowie Trybunalskim, dorosłych "Świat jest jak las, człowiek jak liść" Piotrków Trybunalski 97-300, Słowackiego 13

    Miasto Łódź, Łódź 90-926, łódzki Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, 31 500,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Piotrkowska 104 studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz obchody 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Związek OSP Rzeczpospolitej łódzki Zakupienie sprzetu pożarniczego dla 92 870,52 dotacja pozostałe zadania 2008 Polskiej dla Oddziału Woj. jednostek OSP działających na terenie ochrony środowiska Związku OSP województwa Łódzkiego w celu Rzeczypospolitej Woj. przeciwdziałania klęskom żywiołowym i Łódzkiego, Łódź 93-318, poważnym awariom oraz likwidacji ich Strażacka 1/3 skutków dla środowiska

    Związek OSP Rzeczpospolitej łódzki Doposażenie służb ratowniczych OSP 87 576,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Polskiej dla Oddziału Woj. działających na terenie województwa ochrony środowiska Związku OSP łódzkiego w podstawowy asortyment z Rzeczypospolitej Woj. zakresu wyposazenia osobistego strażaka Łódzkiego, Łódź 93-318, Strażacka 1/3

    Miejski Ośrodek Kultury w tomaszowski Program edukacji ekologicznej dzieci i 8 290,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Tomaszowie Mazowieckim, młodzieży "Ekologiczny patrol" Tomaszów Mazowiecki 97-200, Browarna 7

    Związek Gmin poddębicki Promocja działań ekologicznych w dolinie rzeki 9 050,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Nadnerzańskich, Poddębice Ner 99-200, Łódzka 17/21

    Miasto Łódź, Łódź 90-926, łódzki Wykonanie zabiegów ochronnych na 49 500,00 dotacja ochrona przyrody i 2008 Piotrkowska 104 kasztanowcach w ramach zadania pn: krajobrazu, Program ochrony kasztanowców gospodarka leśna Gmina Miasta Głowna, zgierski Oczyszczenie zbiornika retencyjnego zalewu 208 332,00 dotacja gospodarka wodna 2008 Głowno 95-015, Młynarska "Mrożyczka" w Głownie - kontynuacja (mała retencja i 15 rozpoczętego remontu jazu na rzece Mrodze wodociągi) Ochotnicza Straż Pożarna w tomaszowski Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego 45 000,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Królowej Woli, Królowa Wola typu GBA Star 266 OSP Królowa Wola ochrony środowiska 97-215, Królowa Wola 88

    Powiat Łowicki, Łowicz 99-łowicki Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 41 621,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 400, Stanisławskiego 30 powiatu łowickiego

    Miasto i Gmina Wieluń, wieluński Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 45 123,60 dotacja pozostałe zadania 2008 Wieluń 98-300, Pl. ochrony środowiska Kazimierza Wielkiego 1

    Gminny Ośrodek Kultury w tomaszowski Plener malarski w Gminie Rzeczyca - 5 200,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Rzeczycy, Rzeczyca n Pilicą "Naturalne środowisko na płótnie utrwalone" - 97-220, Mościckiego 9 V edycja

    Powiat Wieluński, Wieluń 98-wieluński Edukacja ekologiczna - "Nadwarciański szlak 7 500,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 300, Pl. Kazimierza Wielkiego bursztynowy" - etap II 2 1. Regionalny Konkurs plastyczny i fotograficzny p.n.: Nadwarciański szlak bursztynowy". 2. Sprzątanie powiatu śladami szlaku. Gmina Rzeczyca, Rzeczyca n tomaszowski "My i przyroda - klimat w potrzebie" - 3 870,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Pilicą 97-220, Tomaszowska program edukacyjny Publicznej Szkoły 2 Podstawowej w Sadykierzu Miejski Ośrodek Kultury w piotrkowski "Wyciągamy dzieci z bramy - bliżej natury" - 22 800,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Piotrkowie Trybunalskim, edukacja ekologiczno-artystyczna dla dzieci i Piotrków Trybunalski 97-300, młodzieży. Słowackiego 13

    Gmina Uniejów, Uniejów 99-poddębicki VI Ogólnopolskie święto Wody w Uniejowie 11 500,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 210, Bogumiła 13

    Województwo Łódzkie, Łódź łódzki Edukacja nauczycieli i uczniów poprzez 30 100,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 90-051, Al. Piłsudskiego 8 żnorodne prezentacje problematyki ekologicznej realizowanej w ramach form doskonalenia

    Związek Harcerstwa łódzki wschodni Program edukacji ekologicznej Hufca ZHP 8 400,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Polskiego Chorągiew Łódzka Tuszyn na 2008 r. "Zielony zakątek" Komenda Hufca Tuszyn, Tuszyn 95-080, Parkowa 3

    Polskie Towarzystwo łódzki Poznajemy rezerwaty przyrody okolic Łodzi - 13 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Turystyczno-Krajoznawcze część 3 - cykl rajdów i wycieczek do Oddział im. J. rezerwatów przyrody województwa łódzkiego Czeraszkiewicza w Łodzi, dla młodzieży szkolnej Łódź 90-301, Wigury 12A

    Gmina Lututów, Lututów 98-wieruszowski Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 11 750,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 360, Klonowska 8

    Towarzystwo Fotograficzne radomszczański XIV Ogólnopolski Plener Fotograficzny - 12 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 im. Edmunda Osterloffa w Natura i Krajobraz 2008 - Nadpiliczne Radomsku, Radomsko 97-Krajobrazy - Przedbórz 500, Brzeźnicka 5

    Miasto Łódź, Łódź 90-926, łódzki Prenumerata czasopisma Aura dla szkół 22 195,20 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Piotrkowska 104 publicznych - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi Gmina Przedbórz, Przedbórz radomszczański Przebudowa zbiornika retencyjnego w 203 405,94 dotacja gospodarka wodna 2008 97-570, Mostowa 29 Przedborzu (mała retencja i wodociągi)

Ochotnicza Straż Pożarna łowicki Zakup pontonu z silnikiem zaburtowym na 14 980,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Ratownictwo Wodne w przyczepie dla OSP Ratownictwo Wodne w ochrony środowiska Łowiczu, Łowicz 99-400, Łowiczu Seminaryjna 4

    Powiat Łęczycki, Łęczyca 99-łęczycki Ekologia - nie potrzeba, a konieczność - 19 440,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 100, Pl. Kościuszki 1 program edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Towarzystwo Przyjaciół łódzki Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na 5 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Dzieci Oddział Dzielnicowy półkoloniach pn: Zielone półkolonie 2008 Łódź Śródmieście, Łódź 90-003, Tuwima 12a

    Związek Gmin Regionu kutnowski Program edukacji ekologicznej na obszarze 32 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Kutnowskiego, Kutno 99-Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. 300, Wojska Polskiego 10a Promocja turystyki rowerowej - etap II. Stowarzyszenie Rozwoju kutnowski "Zielona Zerówka "0". Program edukacji 33 240,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Gmin "Centrum" w Nowych ekologicznej w oddziałach zerowych na Ostrowach, Nowe Ostrowy obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin 99-350, Nowe Ostrowy 80 "Centrum" oraz Stowarzyszenia LGD "Polcentrum"

    Gmina Uniejów, Uniejów 99-poddębicki Gminny Program Edukacji Ekologicznej 2008 - 53 900,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 210, Bogumiła 13 "Uniejów Miasto Wody" Stowarzyszenie "Mamy łęczycki "Z ekologią w Polskę" - działania ekologiczne 13 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Wielkie Serca" w Świnicach dzieci i młodzieży podopiecznych Warckich, Świnice Warckie Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca 99-140, Kościuszki 14

    Towarzystwo Przyjaciół łódzki Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie 29 350,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Ogrodu Botanicznego w Botanicznym - zajęcia terenowo-warsztatowe Łodzi, Łódź 94-303, dla dzieci i młodzieży z Łodzi i województwa Krzemieniecka 36/38

    Ochotnicza Straż Pożarna w pabianicki Zakup średniego samochodu pożarniczego dla 162 212,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Żytowicach, Pabianice 95-OSP Żytowice ochrony środowiska 200, Żytowice

    Powiat Radomszczański, radomszczański Wykonanie uproszczonych planów urządzenia 26 749,97 dotacja ochrona przyrody i 2008 Radomsko 97-500, Leszka lasów nie stanowiących właśności Skarbu krajobrazu, Czarnego 22 Państwa gospodarka leśna

    Ochotnicza Straż Pożarna w opoczyński Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-36 660,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Wygnanowie, Opoczno 26-gaśniczego do przeciwdziałania klęskom ochrony środowiska 300, Wygnanów 25a żywiołowym oraz likwidacji ich skutków dla środowiska dla OSP w Wygnanowie

Ochotnicza Straż Pożarna w kutnowski Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 50 000,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Śleszynie, Śleszyn 99-321, ochrony środowiska Górna 3

    Gmina Wola Krzysztoporska, piotrkowski Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla 48 000,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Wola Krzysztoporska 97-371, OSP w Jeżowie ochrony środowiska Kościuszki 5

    Gmina Wola Krzysztoporska, piotrkowski Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla 48 000,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Wola Krzysztoporska 97-371, OSP w Rykoszycach ochrony środowiska Kościuszki 5

    Fundacja Rozwoju Gmin zgierski Między Bzurą, a Nerem - realizacja Programu 35 300,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 "PRYM" w Parzęczewie, Edukacji Ekologicznej Lokalnej Grupy Parzęczew 95-045, Działania Fundacji "Prym" Ozorkowska 3

    Związek Harcerstwa łaski Program ekologiczny Hufca Łask im Dywizjonu 15 000,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Polskiego Chorągiew Łódzka 303 pn. "W harmonii z przyrodą" Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, Łask 98-100, Przemysłowa 3

    Gmina Pątnów, Pątnów 98-wieluński Budowa wspólnego źródła ciepła dla zespołu 56 000,00 dotacja ochrona atmosfery 2008 335, Pątnów 48 budynków w Bieńcu w ramach Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Dyrekcja Zespołu piotrkowski Zaprojektowanie i wykonanie tablic 11 529,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Nadpilicznych Parków informacyjno-edukacyjnych dla Zespołu Krajobrazowych, Moszczenica Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w 97-310, Moszczenica Moszczenicy

    Nadleśnictwo Grotniki, zgierski Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie 28 350,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Grotniki 95-100, Ogrodnicza Grotniki 6/8

    Gmina Parzęczew, Parzęczew zgierski Podniesienie świadomości ekologicznej 5 376,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 95-045, Południowa 1 mieszkańców gminy poprzez publikację materiałów o tematyce ekologicznej w Biuletynie Informacyjnym Gminy Parzęczew. Gmina Chąśno, Chąśno 99-łowicki Segreguj odpady i ratuj Ziemię od zagłady - 7 830,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 413, Chąśno 55 projekt edukacyjny dla Zespołu Szkół Publicznych w Błędowie Towarzystwo Przyjaciół łódzki Program edukacyjno-ekologiczny "Chronimy 17 300,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Dzieci Oddział Dzielnicowy Błękitną Planetę" Łódź-Polesie, Łódź 90-536, Gdańska 150

    Gmina Pątnów, Pątnów 98-wieluński Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w 12 000,00 dotacja ochrona atmosfery 2008 335, Pątnów 48 Józefowie, Gmina Pątnów

Regionalna Dyrekcja Lasów łódzki Edukacja leśna społeczeństwa na terenie 55 300,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Państwowych w Łodzi, Łódź działania Regionalnej Dyrekcji Lasów 91-402, Matejki 16 Państwowych w Łodzi

    Stowarzyszenie na Rzecz łódzki wschodni Druk części ekologicznej gazety mieszkańców 9 600,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Rozwoju Gminy Nowosolna, Gminy Nowosolna "na Wzniesieniach" Stare Skoszewy 92-701, Stare Skoszewy 19

    Ochotnicza Straż Pożarna w kutnowski Zakup zestawu do ratownictwa technicznego 16 000,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Żychlinie, Żychlin 99-320, ochrony środowiska Pl.Wolności 4

    Gmina Zadzim, Zadzim 99-poddębicki Prace leczniczo-konserwacyjne oraz 277 189,20 dotacja ochrona przyrody i 2008 232, Zadzim 44 uzupełnienie nasadzeń w zabytkowym parku krajobrazu, w Zadzimiu - etap IV gospodarka leśna

    OSP w Wygodzie pabianicki Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-32 000,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Mikołajewskiej, Wygoda gaśniczego ochrony środowiska Mikołajewska 98-135, Wygoda Mikoajewska 1b

    Politechnika Łódzka, Łódź łódzki Oszacowanie wpływu transportu dalekiego 48 000,00 dotacja badania naukowe i 2008 90-924, Żeromskiego 116 zasięgu (z Elektrowni Bełchatów)na poziomy ekspertyzy metali w powietrzu atmosferycznym w Łodzi i Opocznie

    Kuria Archidiecezji Łódzkiej, łódzki Instalacja kolektorów słonecznych w Zespole 167 760,00 dotacja ochrona atmosfery 2008 Łódź 90-458, Księdza Rekolekcyjnym w Porszewicach Skorupki 1

    Gmina Skomlin, Skomlin 98-wieluński Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły 117 000,00 dotacja ochrona atmosfery 2008 346, Trojanowskiego 1 Podstawowej i Gimnazjum w Skomlinie

    Dyrekcja Zespołu piotrkowski Wydawnictwa edukacyjno-naukowe Zespołu 16 958,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Nadpilicznych Parków Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Krajobrazowych, Moszczenica Moszczenicy 97-310, Moszczenica

    Dyrekcja Zespołu piotrkowski Międzynarodowa konferencja - bartnictwo, 2 400,00 dotacja edukacja ekologiczna 2008 Nadpilicznych Parków odrodzenie staropolskiej tradycji Krajobrazowych, Moszczenica 97-310, Moszczenica

    Ochotnicza Straż Pożarna w poddębicki Zakup pontonu z silnikiem oraz wózkiem do 15 540,00 dotacja pozostałe zadania 2008 Pęczniewie, Pęczniew 98-przewozu sprzętu ochrony środowiska 257, ul. Główna 14

    Gmina Kleszczów, Kleszczów bełchatowski Zakup czterech samochodów ratowniczo-600 000,00 dotacja pozostałe zadania 2008 97-560, ul. Główna 47 gaśniczych ciężkich ochrony środowiska

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com