DOC

Rodryg Ramlau

By Shane Hart,2014-06-26 21:20
7 views 0
Rodryg Ramlau ...

Publikacje

1. Ramlau R, Quoix E, Rolski J, Pless M, Lena M, Levy E, Krzakowski M, Hess D, Tartour

    E, Chenard MP, Limacher JM, Bizourne N, Acres B, Velu T

     A Phase II study of TG4010 (MVA-MUC1-IL2) in association with chemotherapy in

     patients with stage III/IV non small cell lung cancer

     Journal of Thoracic Oncology - przyjęta do druku

     KBN=10

2. Jassem J, Ramlau R, Santoro A, Schuette W, Chemaissani A, Hong S, Blatter J, Adachi S,

    Hanauske AR, Manegold C

    Phase III trial of pemetrexed plus best supportive care compared with best supportive care

    in previously treated patients with advanced malignant pleural mesothelioma.

    Journal of Clinical Oncology, 2008 Apr 1;26(10):1698-704.

    IF=13.598, KBN=24

3. Rosell R, Robinet G, Szczęsna A, Ramlau R, Constenla M, Mennecier BC, Pfeifer W,

    O’Byrne KJ, Welte T, Kolb R, Pirker R, Chemaissani A, Perol M, Ranson MR, Ellis PA,

    Pilz K, Reck M

    Randomized phase II study of cetuximab plus cisplatin/vinorelbine compared with

    cisplatin/vinorelbine alone as first-line therapy in EGFR-expressing advanced non-small-

    cell lung cancer.

    Annals of Oncology, 2008 Feb; 19(2): 362-9

    IF=5.179, KBN=24

    4. Gottfried M, Ramlau R, Krzakowski M, Zioło G, Olechowicz H, Koubkova L Dahabreh J,

    Szczęsna A, Vivanco GL, Perng RP, Carpagnano F, Leong SS, Fittipaldo A, De Almeida

    C, Aubert D, Grunenwald D

    Cisplatin-based three drugs combination (NIP) as induction and adjuvant treatment in

    locally advanced non-small cell lung cancer: final results.

    Journal of Thoracic Oncology 2008, Feb; 3(2): 152-7

    KBN=10

5. Pirker R, Ramlau R, Schuette W, Zatloukal P, Ferreira I, Lillie T, Vansteenkiste JF

    Safety and Efficacy of Darbepoetin alfa in Patients with Previously Untreated Extensive-

    Stage Small-Cell Lung Cancer Treated with Platinum plus Etoposide Chemotherapy

    Journal of Clinical Oncology, przyjęte do druku

    IF=13.598, KBN=24

6. Jassem J, Drosik K, Dziadziuszko R, Kordek R, Kozielski J, Kowalski D, Krzakowski M,

    Nikliński J, Olszewski W, Orłowski T, Ramlau R, Roszkowski-Śliż K.

    Systemic treatment of non-small cell lung cancer recommendations based on the results

    of reliable clinical trials.

    Pneumonologia Alergologia Polska 2008; 76(1); 44-52

    KBN=4

7. Jassem J, Drosik K, Dziadziuszko R, Kordek R, Kozielski J, Kowalski D, Krzakowski M,

    Nikliński J, Olszewski W, Orłowski T, Ramlau R, Roszkowski-Śliż K.

     1

    Systemowe leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca i złośliwego międzybłoniaka

    opłucnej: uaktualnione zalecenia oparte na wynikach wiarygodnych badań klinicznych

    Nowotwory, Journal of Oncology, 2007; 57: 711-718

    KBN=6

8. O’Brien M, Eckhardt J, Ramlau R.

    Recent advances with topotecan in the treatment of lung cancer.

    Oncologist 2007, Oct., 12(10): 1194-204

    IF=5.206, KBN=24

    9. Gatzmeier U, Pluzanska A, Szczęsna A, Kaukel E, Roubec J, De Rosa F, Milanowski J,

    Karnicka-Mlodkowski H, Pesek M, Serwatowski P, Ramlau R, Janaskova T,

    Vansteenkiste J, Strausz J, Manikhas GM< Von Pawel J.

    Phase III study of erlotinib in combination with cisplatin and gemcitabine in advanced

    non-small-cell lung cancer: the Tarceva Lung Cancer Investigation Trial

    Journal of Clinical Oncology, 2007 April 20; 25(12): 1545-52

    IF=13.598, KBN=24

10. Hirsh V, Glaspy J, Mainwarning P, Manegold C, Ramlau R, Eid JE.

    Phase II study of two dose schedules of C.E.R.A. (Continuous Erythropoietin Receptor

    Activator) in anemic patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC)

    receiving chemotherapy

    Trials. 2007 Mar 6: 8:8

    KBN=10

    11. Maciej Krzakowski, Tadeusz Orłowski, Kazimierz Roszkowski, Marian Reinfuss,

    Włodzimierz Olszewski, Rodryg Ramlau, Dariusz Kowalski, Krzysztof Konopa, Jacek

    Jassem, Renata Jankowska, Jerzy Kozielski, Marek Wojtukiewicz, Kazimierz Drosik,

    Piotr Koralewski

    Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy

    Raka Płuca

     Onkologia w praktyce klinicznej,2007, tom 3, nr 1 (str. 1-7)

     KBN=4

    12. Maciej Krzakowski, Tadeusz Orłowski, Kazimierz Roszkowski, Marian Reinfuss,

    Włodzimierz Olszewski, Rodryg Ramlau, Dariusz Kowalski, Krzysztof Konopa, Jacek

    Jassem, Renata Jankowska, Jerzy Kozielski, Marek Wojtukiewicz, Kazimierz Drosik,

    Piotr Koralewski

    Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy

    Raka Płuca

    Pneumonologia i Alergologia Polska, 2007: 75(1); 88-94

    KBN=4

    13. Douillard JY, Rosell R, De Lena M, Carpagano F, Ramlau R, Gonzales-Larriba JL,

    Grodzki T, Pereira JR, Le Groumellec A, Lorusso V, Clary C, Torres AJ, Dahabreh J,

    Souquet PJ, Astudillo J, Fournel P, Artal-Cortes A, Jassem J, Koubkova L, His P, Riggi

    M, Hurteloup P

    Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely

    esected stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (Adjuvan Navelbine International

    Trialist Association [ANITA]) : a randomised controlled trial.

     2

    Lancet Oncology 2006 Sep; 7(9) : 719-27

    IF=10.119, KBN=24

    14. Ramlau R, Spychalski Ł, Kuczek J, Marcinkowska-Kania E.

    „Program Mitomycyna, Ifosfamid, Cisplatyna (MIC) – jego zastosowanie u chorych z

    niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu zaawansowania IIIB i IV.

    Nowotwory, Journal of Oncology, 2007, 57(3) 273-278

    KBN=6

    15. Belani CP, Pereira JR, von Pawel J, Płużańska A, Gorbounova V, Kaukel E, Mattson KV,

    Ramlau R, Szcz esna A, Fidias P, Millward M, Fossella F, TAX 326 study group

    Effect of chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer on patients’ quality of

    life. A randomized controlled trial.

    Lung Cancer, 2006, Aug; 53(2), 231-9

     IF=3.554, KBN=24

16. Ramlau R, Didkowska J, Wojciechowska U, Tarkowski W, Dyszkiewicz W.

    Sytuacja epidemiologiczna w Wielkopolsce dotycząca nowotworów złośliwych płuca w

    latach 1975-2002.

    Pneumonologia i Alergologia Polska, 2006, 74(2), 179-185

    KBN=4

    17. Tujakowski J, Roszkowski, Ramlau R, Żurawski B

    Efektywność i toksyczność leczenia skojarzonego interleukiną-2, interferonem-α i 5-

    fluorouracilem u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki

    Współczesna Onkologia, 2006, vol. 10; 5 (231-235)

    KBN=4

18. Rodryg Ramlau, Maciej Bryl, Wojciech Dyszkiewicz, Stanisław Pieluchowski

    Leczenie zaawansowanych inwazyjnych grasiczaków na podstawie doświadczeń

    Oddziału Onkologii Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Kliniki

    Torakochirurgicznej Akademii Medycznej w Poznaniu

    Współczesna Onkologia, maj 2006, vol. 10; 4 (171-174)

    KBN=4

19. Zbigniew Krasiński, Grzegorz Oszkinis, Ryszard Staniszewski, Krzysztof Lewandowski,

    Rodryg Ramlau, Beata Krasińska, Marcin Gabriel, Mirosław Czyżak, Wacław Majewski

    Ocena skuteczności leczenia i wtórnej profilaktyki zakrzepicy żył głębokich heparynami

    drobnocząstkowymi u pacjentów z chorobą nowotworową.

    Efficacy of therapy and secondary prophylaxis of deep vein thrombosis with low-

    molecular-weight heparin in cancer patients.

    Chirurgia Polska 2005, 7, 1, str. 43-52

    KBN=5

20. Thomas Brodowicz, Maciej Krzakowski, Matjaz Zwitter, Valentina Tzekova, Rodryg

    Ramlau, Nicolae Ghilezan, Tudor Ciuleanu, Branka Cucevic, Kalman Gyurkovits, Ernst

    Ulsperger, Jacek Jassem, Mislav Grgic, Pinar Saip, Maria Szilasi, Christoph Wiltschke,

    Maria Wagnerova, Natalya Oskina, Victoria Soldatenkova, Christoph Zieliński, Miklos

    Wenczl and for the Central European Cooperative Oncology Group (CECOG).

     3

    Cisplatin and gemtacibine first-line chemotherapy followed by maintenance gemtacibine

    or best supportive care in advanced non-small cell lung cancer: A phase III trial

    Lung Cancer, 29 March 2006, 52(2), 155-63

    IF=3.554, KBN=24

21. Rodryg Ramlau, Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Wojciech Tarkowski

    Palenie tytoniu w Wielkopolsce w końcu XX wieku

    Pneumonologia i Alergologia Polska, 2005, tom 73, str. 128 134

    KBN=4

22. J. Jassem, K. Drosik, R. Dziadziuszko, R. Kordek, J. Kozielski, D. Kowalski, M.

    Krzakowski, J. Nikliński, W. Olszewski, T. Orłowski, R. Ramlau et al.

    Zalecenia dotyczące systemowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc i

    złośliwego międzybłoniaka opłucnej : Konferencja okrągłego stołu.

    Nowotwory, Journal of Oncology, 2005, vol. 55, nr 2, str. 160-166

    KBN=5

    23. Giorgio V Scagliotti, Aleksandra Szczęsna, Rodryg Ramlau, F. Cardenal, K. Mattson, N.

    Van Zan Zandwijk, A. Price, B. Lebeau, J. Debus, C. Manegold

    Phase II Randomized Trail Comparing Docetaxel-Based Induction Therapy Followed by

    Radiotherapy With or Without Docetaxel for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung

    Cancer

    Br J Cancer, 2006 May, 94(10), 1375-82

    IF=4.459, KBN=20

24. J. Jassem, K. Drosik, R. Dziadziuszko, R. Kordek, J. Kozielski, D. Kowalski, M.

    Krzakowski, J. Nikliński, W. Olszewski, T. Orłowski, R. Ramlau et al.

    Zalecenia dotyczące systemowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca i

    złośliwego międzybłoniaka opłucnej : konferencja okrągłego stołu.

    Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, marzec 2005, tom 2, numer 1,str. 13-21

    KBN=2

25. SR-ON-12 Study Group

    „SRL 172 (killed Mycobacterium vaccae) in addition to standard chemotherapy improves

    quality of life without affecting survival, in patients with advanced non-small cell lung

    cancer: phase III results.”

    Annals of Oncology, 2004, 15, 906-914

    IF=4.335, KBN=15

26. R. Ramlau, B.Jezierska

    Przerzuty do piersi w przebiegu raka płuca – opis dwóch przypadków.

    Współczesna Onkologia, 2004 wrzesień, Nr 7 ,vol.8, Str. 357

     KBN=4

27. J.Skowronek, T. Piotrowski, W.Mlynarczyk, R.Ramlau

    Advanced tracheal carcinoma a therapeutic significance of HDR brachytherapy in

    palliative treatment.

    Neoplasma, 2004, 4, 51, 313 318.

    IF=0.822, KBN=8

    28. Ramlau R., Bryl M.,Dyszkiewicz W.

     4

    Postepowanie w zaawansowanych inwazyjnych grasiczakach przeglad pismiennictwa

    Wspolczesna Onkologia, 2004 kwiecień, 3 ,vol.8, 148-152.

    KBN=4

29. Skowronek J., Piotrowski T., Ramlau R., i wsp.

    The repeated use of High Dose Rate Brachytherapy for locally recurrent lung cancer.

    Reports of Practical Oncology and Radiotherapy , 2003; 4: 127 137.

    KBN=4

30. Skowronek J., Piotrowski T., Milecki P., Ramlau R. , Mlynarczyk W.

    Paliatywna brachyterapia HDR chorych na raka płuca leczonych w przeszłości z powodu

    innego nowotworu.

    Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2003, CX, Jul , 110 ,1 (7): 743 50

    KBN=5

31. Werynska B., Ramlau R., Podolak-Dawidziak M. Jankowska R., Prajs I., Usnarska-

    Zubkiewicz L., Kuliczkowski K.

    Serum bthrombopoietin levels in patients with reactive thrombosis due to lung cancer and

    in patients with essential thrombocythemia.”

    Neoplasma, 2003, 50 ( 6 ), 447 51

    IF=0.782, KBN=8

32. W.Dyszkiewicz, C.Piwkowski, M.Kasprzyk, R.Ramlau ,J. Adamczak, Pawlak K.

    Extended pneumonectomy for non small cell lung cancer- should we still do it ?

    Neoplasma, 2004, 51, 2, 150 154.

    IF=0.822, KBN=8

33. F.Fossella, JR Pereira, J.von Pawel, A.Pluzanska, V.Gorbounova,E.Kankel, KV Mattsson,

    R.Ramlau , A. Szczęsna, P. Fidias, M. Millward, CP. Belani.

    Randomized, Multinational phase III Study of Docetaxel plus Platinum combinations

    versus Vinorelbine plus Cisplatin for advanced non-small cell lung cancer.The TAX 326

    study group.”

    Journal of Clinical Oncology, vol.21, No.16 ( August 15 ), 2003: pp 3016- 3024.

    IF=10.864, KBN=24

34. M.Skrzypski, A.Szymanowska,A.Janowicz, R.Dziadziuszko, R. Ramlau , J. Kozielski, A.

    Pilarska-Machowicz, Z. Dobrzańska, J. Bigda, M. Krzakowski, E. Jassem, J. Jassem.

    Serum anti P53 antibodies ( AB-anti P53 ) in patients with advanced non-small cell lung

    cancer ( NSCLC ).

    Pneumonologia i Alergologia Polska , 2002 , tom 70, vol.7-8, 353 358.

    KBN=4

35. L.Usnarska-Zubkiewicz,R.Maryniak, M.Podolak-Dawidziak,Z.Wozniak,M.Jelen,

    R.Ramlau , M. Poreba, K.Kuliczkowski.

    The expression of proliferating cell nuclear antigen (PGNA) and of nucleolar organizer

    regions (AgNORs) correlates with the morphological type of bone marrow

    plasma cells in multiply myeloma (MM).

    Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej ,2003, CIX, 3 (3), 257 263.

    KBN=5

    36. J.Treat, J. Schiller, E.Quoix, A.Mauer, M. Edelman, M. Modiano, P.Bonomi,

     5

    R. Ramlau, E. Lemarie.

    ZD 0473 treatment in lung cancer: an overview of the clinical trial results

    European Journal of Cancer, Vol.38, Suppl.8, 2002, S13 S18.

    IF=3.562, KBN=14

37. J.Łuczak, L.Gorzelińska, R.Ramlau i wsp.

    Efficacy and safety of TTS fentanyl given directly after tramadol to patients with

    cancer related pain ( based on FEN-POL-2 trial ).

    Nowotwory Journal of Oncology; 2002, vol.52, No 3, 216 220.

    KBN=4

38. E. Jassem, R. Ramlau , R. Dziadziuszko, A. Szymanowska, J. Jakobkiewicz, K.

    Lamperska, G. Kobierska, J. Skokowski, W. Dyszkiewicz, A. Mackiewicz, M. Zylicz, J.

    Jassem.

    Mutacje genów p53 i p16 w niedrobnokomórkowym raku płuca.

    Pneumonologia i Alergologia Polska , 2002 , tom 70, vol.1-2, 64 70.

    KBN=4

39. R. Ramlau, J. Kinas-Budzisz

    Obecność zachowań asertywnych w życiu człowieka a ryzyko zachowania na chorobę

    nowotworową.

    Współczesna Onkologia – kwiecień 2002, No 3, (187-191)

    KBN=2

40. Jassem J. Krzakowski M., Roszkowski K., Ramlau R. , Slomiński JM, Szczęsna A.,

    Krawczyk K., B. Mozejko-Pastewka, J. Lis, K. Miracki.

    A phase II study of gemcitabine plus cisplatin in patients with advanced non-small lung

    cancer.clinical outcames and quality of life.

    Lung Cancer, 2002, January; 35 ( 1 ); 73 79.

    IF=2.451, KBN=11

41. Depierre, G.Freyer , J. Jassem , H.Orfeuvre, R. Ramlau , E. Lemarie, P. Koralewski, L.

    Mauriac, JL. Breton, T. Delozier, V. Trillet-Lenoir, .

    Oral vinorelbine : Feasibilty and safety profile.

    Annals of Oncology , vol. 12, No. 12, 1677 1681 , December 2001.

    IF=3.153, KBN=13

    42. R. Ramlau, J.Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński

    Epidemiology of breast cancer mortality in the Poznań region of Poland.

    Nowotwory, 2001, vol.51 , No.5 , 483-490.

    KBN=4

    43. A.Skowron, M.Krzakowski, J.Brandys, J.Mądrzak, R. Ramlau i wsp.

    Cost analysis of chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer.

    Nowotwory Journal of Oncology, 2001, vol.51 , No.6, 565 569.

    KBN=4

44. P.Zatloukal, J.Jassem, A.Depierre, R.Ramlau i wsp.

     6

    Efficacy and safety of Navelbine oral in Non-small cell lung cancer.

    Monduzzi Editore S.p.A.-Medimont Inc. 2001, B603C0049, 353 357.

    KBN=12

45. R.Ramlau, E.Nowak, T.Ozorowski

    Mieszane zakażenie grzybicze u chorego na raka płuca i z krótkotrwałym epizodem

    Neutropenii.

    Współczesna Onkologia , 2001, vol.5; 2 ( 72 – 73 ).

    KBN=1

46. T. Ozorowski, R. Ramlau, E. Nowak

    Diagnostyka i leczenie zapalenia płuc u pacjenta z niedoborem odporności.

    Współczesna Onkologia , 2001 vol.5 ; 1 ( 17-18 ).

    KBN=1

47. W. Dyszkiewicz, M.Kasprzyk, C. Piwkowski, L.Gasiorowski, R. Ramlau,

    The prognostic value of DNA content analysis in patients with squamous cell lung cancer

    treated surgically.

    Lung Cancer , vol.29, No.3; September 2000, 161 167.

    IF=1.401, KBN=9

48. W.Woźniak, Bruska M., P.Pyda, R. Ramlau

    Topografia i odmiany dużych naczyń żylnych wykorzystywanych w chemioterapii

    nowotworów.

    Współczesna Onkologia, 1998, 2, 77-78.

    KBN=1

    49. Ramlau C, M. Litwiniuk, P. Tomczak, R. Ramlau, M. Świrska

    Poprawa jakości życia chorych leczonych cytostatykami w wyniku zastosowania nowych

    metod leczenia wspomagającego.

    Nowiny Lekarskie, 1995, 64, 5, 70-76

    KBN=1

    50. M. Pawlicki, J. Jassem, J. Zborzil, B. Żuchowska-Vogelgesang, K. Matuszewska, K.

    Jeziorski, R.Ramlau, A .Badzio

    Zastosowanie ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości u

    chorych na nowotwory złośliwe otrzymujących chemioterapie.

    Nowotwory, 1994, 44, 291-297

    KBN=3

51. F.de Waard, R. Ramlau, Y. Mulders, T. de Vries, S.van Waveren

    A feasibility study on weight reduction in obese postmenopausal breast cancer patients.

    European Journal of Cancer Prevention, 1993, 2, 233-238

    KBN=6

52. Ramlau C, A. Górny, R. Ramlau

    Organizacja walki z rakiem na terenie województwa poznańskiego od momentu

    powołania.

    Pierwszej w Polsce Katedry Radiobiologii Uniwersytetu Poznańskiego

    Nowotwory, 1993, 43, 255-260

     7

    KBN=3

53. C.Ramlau R. Ramlau

    Zakład Badawczo- Leczniczy do Zwalczania Nowotworów w Wilnie i jego inicjator

    prof.dr K. Pelczar

    Nowotwory, 1993, 43, 370-375

    KBN=3

    54. M. Zabel, A. Kaczmarek, R. Łukianow, R. Ramlau, A. Górny

    Testowanie wrażliwości komórek nowotworowych na cytostatyki w warunkach hodowli

    komórkowej.

    Nowotwory , 1992, 42, 187-192.

    KBN=3

55. C. Ramlau, M. Litwiniuk, R. Ramlau

    Zofran ( Ondansetron )- lek przeciwwymiotny stosowany w Oddziale Chemioterapii.

    Kliniki Onkologii A.M. w Poznaniu

    Nowiny Lekarskie. 1992,4,61-67

    KBN=1

56. C. Ramlau, R. Ramlau

    Oświata zdrowotna w onkologii.

    Nowiny Lekarskie, 1991, 1, 49-53

    KBN=1

    57. C. Ramlau, P. Tomczak, J. Załuski, R. Ramlau

    Wyniki leczenia nowotworów kości w materiale oddziału chemioterapii

    Kliniki Onkologii A.M. w Poznaniu.

    Nowiny Lekarskie, 1990, 1, 50-53

    KBN=1

58. M.Zabel, A.Kaczmarek, R.Ramlau, M.Matecka-Nowak

    Rola P-glikoproteiny w wielolekowej oporności nowotworów na cytostatyki.

    Nowotwory, 1991,1,37-45.

    KBN=1

59. C. Ramlau, T. Gajda, R. Ramlau

    Początki społecznej walki z rakiem w Poznaniu z uwzględnieniem ówczesnych

    Osiągnięć w tym zakresie w Polsce i na świecie.

    Nowiny Lekarskie, 1990,1, 27-33

    KBN=1

     8

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com