DOC

DOC - Karpaty Invest s

By Sherry Mcdonald,2014-08-12 02:29
15 views 0
DOC - Karpaty Invest s

    Karpaty Invest s.r.o. Most pri Bratislave 464, prevádzka Studené

    BETÓNY, POTERY, STABILIZÁCIE

    Tel : 0905 546 907, 0905 269 784

    Mail : karpatyinvest20@gmail.com

    Nájdete nás : Most pri Bratislave - Studené - cesta na Tomášov

    Cenník platný od 01. 03. 2010

    Certifikát vnútropodnikovej kontroly podľa STN EN 206-1 číslo SK12 – ZSV 0205 vydal QUALIFORM SLOVAKIA.

    Výrobok Cena bezDPH Vlastnosti

    Betóny ? Sk

    Štandardné

    C 8/10, XO 40,83 1 230 Vyrovnanie podkladu stavieb

    C 12/15, XO 43,48 1 310 Jednoduché základy stavieb

    C 16/20, XO 48,13 1 450 Jednoduché betónové konštrukcie

    C 20/25, XC1 53,77 1 620 Namáhané nosné betónové konštrukcie C 25/30, XC2 56,76 1 710 Namáhané nosné betónové konštrukcie C 30/37, XC4,XD2 61,08 1 840 Konštrukcie pre vysoké zaťaženie

     Vodotesné

    C 25/30 , 50 mm 60,41 1 820 Bežná odolnosť, priesak do 50 mm.

     Špeciálne

    C 12/15, XF3,XA3 53,78 1 620 Ochrana základov proti tlakovej vode,

    mrazu, agresívnym vplyvom a prieniku

    radónových plynov do interiéru stavby C 16/20, XF3,XA3 58,43 1 760 Konštrukcie stavieb odolné proti tlakovej

    vode, agresívnym vplyvom a prieniku

    radónových plynov do interiéru stavby.

    Nie je potrebná izolácia proti vode. C 20/25, XF3,XA3 64,07 1 930 Špeciálne stavby odolné proti tlakovej

    vode, agresívnym vplyvom a prieniku

    radónových plynov do interiéru stavby.

    Nie je potrebná izolácia proti vode.

    Čistiarne vôd, chladiace veže a pod.

     Potery

    Anhydritový AP 020 135,43 4 080 Samonivelizačný poter do interiérov bežné

    prostredie, vhodný na podlahové kúrenie Cementový CP 030 131,17 3 952 Samonivelizačný poter do interiérov pri

    zvýšenej vlhkosti, výrobné prevádzky

     Stabilizácia

    KSC I. 41,16 1 240 Podkladové vrstvy pre cesty

     Cestné

    CB III. 74,35 2 240 Podkladové vrstvy pre cesty

    3Ceny sú za 1 m . K cene účtujeme 19 % DPH.

    Štandardné a vodotesné betóny v konzistencii S3, max. zrno kameniva 16 mm ( C 8/10 a C

    12/15 max. zrno 22 mm ).Cestné betóny a stabilizácie v konzistencii S1.

    Ceny dopravy a objednávanie :

    1/ Cena dopravy betónu domiešavačmi 9 m3 a 10 m3 účtovaná tam a späť je 2,32 ?( 70 Sk)/km.

    2/ Cena vykládky domiešavača 9m3 a 10 m3 je 6,64 ? (200 Sk)/ 15 min .

3/ Pri každej dodávke je potrebné zabezpečiť príjazd k miestu vykládky a po vykládke na stavbe

    umytie domiešavača. Cena za umytie vyprázdneného domiešavača mimo stavby je 16,60 ? (500 Sk)/ auto. V prípade vrátenia nespotrebovaného materiálu zo stavby na betonáreň je poplatok za 3recykláciu výrobku 27 ?/ m bez DPH.

    4/ Cena príplatku pri dodávke mimo pracovných hodín t.j. Po-Pi od 16,00 do 22,00, v noci od 22,00 do 06,00 a počas dní pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov je 6,64 ? 3(200 Sk)/ m.

     335/ Odber betónu do 30m je potrebné objednať deň vopred do 12,00, odber väčší ako 50m je potrebné objednať minimálne 72 hodín vopred.

    6/ Odber čerpaného betónu, poterov a čerpadla je potrebné objednať minimálne tri pracovné dni vopred.

    7/ Po dohode o receptúre a cene so zákazníkom vyrábame aj špeciálne betóny s rozptýlenou výstužou ( betón s PP vláknami, drátkami ) a samonivelizačný betón.

8/ Pre spracovanie poterov zapožičiavame nivelizačný komplet ( vodováhy, striasacie tyče, terčíky

    na nastavenie hrúbky podlahy).

9/ Pri väčších objemoch budú ceny dojednané individuálne.

Kontakty na objednávanie betónu ,dopravy a čerpania :

    Vedúci prevádzky :Róbert Racko, tel. 0905 546 907, mail karpatyinvest20@gmail.com Hlavný strojník : Július Repa, tel. 0905 269 784

Kontakty na vedenie spoločnosti :

Ing. Dušan Šabík, konateľ spoločnosti

    Tel. - 0905 287 358, mail dusansabik@stonline.sk

    Ing. Andrej Šulgan, projektový manager

    Tel. 0918 683 390, mail asuldan@stonline.sk

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com