DOC

NOMBOR TELEFON

By Steven Phillips,2014-08-11 22:22
21 views 0
NOMBOR TELEFON

    1 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

    PEJABAT PENGERUSI LPU TEL: 06-798 XXXX

Tan Sri Dr. Mohd Yusof b. Mohd. Noor Pengurusi LPU 8011

Pn. Yussaireena Putri bt. Hj. Yussof Setiausaha 8012

    Fax 06-7996653

    JABATAN CANSELORI TEL : 06-798 XXXX

Pejabat Rektor

Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor b. Hj. Husin Rektor 8010

Pn. Noor Ashikin bt. Musbah Setiausaha 8013

    Fax 06-7941143

Cik Noorfazira bt. Zainol Rashid Pen. Pendaftar 8039

Pembantu Tadbir 8110

Pejabat Timbalan Rektor (Akademik & Pengantarabangsaan)

Prof. Dato’ Dr. Mohamed Asin b. Dollah Timbalan Rektor 8014

    Pn. Zuraidah bt. Mohd Salleh Setiausaha 8015

    Fax 06-7992834

Pejabat Timbalan Rektor (HEP & Alumni)

Prof. Dr. Mohammad b. Hj. Alias Timbalan Rektor 8016

Pn. Raja Mariam bt. Raja Mohd Esa Setiausaha 8017

    Fax 06-7991309

Pejabat Canselori

En. Hammad Farhi b. Mohd. Saudi Pen. Pendaftar 8043

En. Muin b. Yahaya Ketua Pem. Tadbir 8042

    Fax 06-7988041

Pejabat Am 8024

Bilik Fail 8040

     1

    2 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

Unit Perhubungan Awam

Pn. Norrufilzah bt. Shahari Pen. Pendaftar 8026

    Cik Siti Maizatul Akmar bt. Ismail Pem. Wartawan 8025

Pejabat Am 8028

Bilik Tetamu 8047

     Fax 06-7988204

Unit Pengurusan Kualiti

Pn. Suriyati bt. Ismail Pen. Pendaftar 8055

    Pejabat Am 8057

Unit Audit Dalaman

    En. Hezan Shah b. Zainuddin J/Audit Dalaman 8155

    Cik Hanan bt. Abdullah J/Audit Dalaman 8051

    Pn. Siti Norfadhilah bt. Hamid Pen. Juru Audit 8053

    En. Mohd Azhar b. Mohd Rashid Pen. Juru Audit 8053

    Pejabat Am 8052

     Fax 06-7988054

    JABATAN PENDAFTAR TEL : 06-798 XXXX

Pejabat Pendaftar

Tuan Hj. Addenan b. Hj. Abd. Rahman Pendaftar 8100

    Cik Laly Haizan bt. Bahari Setiausaha 8101

    Fax 06-7993843

     2

    3 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

    Pem. Tadbir 8116

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Unit Perjawatan

Cik Nor Hayati bt. Adam Pen. Pendafatar 8128

Pn. Mazlina bt. Mohamed Tamjid Pen. Pendaftar 8126

Pn. Norazlina bt. Abu Zahar Ketua Pem Tadbir 8113

Pejabat Am 8114

    Bilik Mesyuarat Pendaftar 8115

    Bilik Mesyuarat Besar 8118

    Kaunter 8129

     Fax 06-7988142

Unit Perkhidmatan

    Pn. Salmah bt. Mohamad Pen. Pendaftar 8108

Pn. Arhaida bt. Abdul Rahman Pen. Pendaftar 8112

    Pejabat Am 8154

     Fax 06-7988033

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Unit Ptk & Cuti Belajar

En. Mohd. Asri b. Husain Pen. Pendaftar 8150

Pn. Marsita bt. Md. Nor Pen. Peg. Tadbir 8152

    Fax 06-7988050

     3

    4 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

Pejabat Am 8153

Unit Latihan & Peperiksaan

    Cik Zaharah bt. Zainal Abidin Pen. Pendaftar 8151

Pejabat Am 8153

UNIT UNDANG-UNDANG DAN TATATERTIB

    Pn. Zurina bt. Md. Saad Pen Pendaftar 8111

    Pejabat Am 8109

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM

    En. Ahmad Kamal b. Mustafa Pen. Pendaftar 8123

    En. Mohammad Azar b. Aziz Ketua Pem. Tadbir 8122

    Pejabat Am 8138

     Fax 06-7988130 BAHAGIAN KENDERAAN & KESELAMATAN

    En. Mohammad Tahir b. Zainuddin Pen. Pendaftar 8124

    Pejabat Am 8121

Unit Keselamatan

    En. Abd. Wahab b. Mat Zin Peg. Keselamatan 8083

    Pejabat Am 8084

    Kaunter Keselamatan 8147

    Pondok Pengawal 8661

    BAHAGIAN AKADEMIK

Pejabat Tim. Pendaftar

    En. Arshad b. Hamzah Tim. Pendaftar 8102

     4

    5 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

    Cik Rokiah bt. Nawi Setiausaha 8103

    Fax 06-7988334

Unit Peperiksaan & Penjadualan

    En. Nasrul Hakim b. Ahmad Pen. Pendaftar 8329

    Pejabat Am (Peperiksaan) 8327

    Pejabat Am (Penjadualan) 8332

Unit Jaminan Kualiti & Pembangunan Program

    Cik Jumiati bt. Pajakkai Pen. Pendaftar 8331

    Pejabat Am 8335

Unit Pentadbiran Am Dan Kemasukan

    Pn. Shamsurul Akmar bt. Mansor Ketua Pem. Tadbir 8328

    Pejabat Am (Kemasukan) 8327

ONE STOP CENTRE 8292

     Fax 06-7988797

    JABATAN BENDAHARI TEL : 06-798 XXXX

Pejabat Bendahari

    Pn. Rohani bt. Abu Bendahari 8202

    Cik Roslina Bt. Ahmad Setiausaha 8201

    Fax 06-7994823

Unit Kewangan Pembangunan/Perolehan/Belanjawan

    En. Zairul Hisham b. Ahmad Khulaimi Pen. Bendahari 8218

    En. Norman Iskandar b. Abd. Jamal Pen. Akauntan 8220

     5

    6 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

    Unit Akaun & Kewangan Pembangunan/Perolehan/Belanjawan

    Pn. Siti Nurbaya bt. Ismail Pen. Bendahari 8213

    Pn. Marzipah bt. Ismail Pen. Akauntan 8216

    Unit Penyelidikan/Persidangan/Latihan/Pendahuluan Diri/Perbelanjaan/Pentadbiran

    Pn. Ilham Suhana bt. Idris Pen. Bendahari 8212

    Cik Rozailani bt. Arifin Pen. Akauntan 8215

    Unit Pembayaran Pembekal/Pengurusan Aset & Inventori/Sistem Penggunaan

    Cik Zuraidah bt. Zakaria Pen. Bendahari 8223

    En. Mohd. Nazruddin b. Talib Pen. Akauntan 8224

    En. Md. Akhir b. Desa K. Pem. Akauntan 8224

    En. Mohamad Fairuz b. Ismail Ketua Pem. Tadbir 8225

    Stor 8214

    Unit Akaun & Kewangan Pelajar/Tabung Pinjaman Kenderaan & Komputer/Tabung Amanah

    Cik Inol Izwin bt. Md. Idris Pen. Bendahari 8219

    En. Jalaluddin b. Abd. Samad Pen. Akauntan 8221

     Fax 06-7988131

Unit Kewangan Korporat/Penjanaan Pendapatan/Terimaan

    En. Suhaimi Affandi b. Hj. Sudin Pen. Bendahari 8227

    JABATAN PERPUSTAKAAN TEL : 06-798XXXX

     6

    7 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

Pejabat Ketua Pustakawan

    En. Jasmin b. Jaimon Ketua Pustakawan 8300

    Cik Suhaida bt. Ahmad Setiausaha 8301

    Fax 06-7993508 Unit Katalog

    Pn. Nor Azzah bt. Momin Pustakawan 8312

Pembantu Perpustakaan 8314

Unit Pentadbiran & Automasi

    En. Mohd Helmi b. Masor @ Mansor Pustakawan 8310

    Pembantu Perpustakaan 8310

Unit Perkhidmatan Pengguna / Sirkulasi

    Cik Norlizawaty Tumin Pen. Pendaftar 8313

    Pembantu Perpustakaan 8314

Unit Rujukan Maklumat

    Puan Marhaniza Abd. Halim Pustakawan 8311

    Pembantu Perpustakaan 8314

Unit Terbitan Bersiri

    Cik Aishahtun Abdul Majid Pustakawan 8323

Pembantu Perpustakaan 8340

Unit Perolehan

    Puan Hasmida Saleh Pustakawan 8319

    Pembantu Perpustakaan 8317

    Kaunter 8318

     7

    8 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

    UNIT PEMBANGUNAN TEL : 06-798 XXXX

Pejabat Pengarah

    Ir. Daim b. Saian Pengarah 8020

    Pn. Rabiatul Suria bt. Badaruddin Setiausaha 8021

    Fax 06-7990275

Seksyen Pentadbiran

    En. Hafez Fikri b. Adimat Pen. Pendaftar 8089

Pejabat Am 8391

     Fax 06-7988385

Seksyen Arkitek

    En. Samsuddin b. Jilani Arkitek 8090

    Pn. Noraini bt. Bahari Arkitek Landskap 8092

    Juruteknik Senibina 8384

Seksyen Elektrik

    En. Azmi b. Husin Jurutera 8094

    En. Mahathir Sulaiman Pem. Teknik 8380

    Juruteknik Elektrik 8383

Seksyen Ukur Bahan

    Pn. Nor Lely bt. Idris Jurukur Bahan 8088

    En. Salleh b. Sufian Pem. Teknik 8389

Seksyen Awam

    En. Shahrin Amri b. Jahari Jurutera 8091

     8

    9 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

    En. Mohd Asmawi Ab Manaf Jurutera 8095

    Cik Shaharoanidza bt. Shafie Pem. Tekmik 8390

    Juruteknik Awam 8382

Seksyen Mekanikal

    En. Amirrudin b. Mohamed Jurutera 8093

    En. Rafiq Tawil Pem. Teknik 8080

    Juruteknik Mekanikal 8381

    BAHAGIAN HAL-EHWAL PELAJAR TEL : 06798 XXXX

Pejabat Timbalan Pendaftar

    En. Mohammad Haizuan b. Rozali Tim. Pendaftar 8104

    Cik Normala bt. Abdullah Setiausaha 8105

    Fax 06-7988358

Unit Perhubungan Pelajar

    En. Mazlan b. Nawang Pen. Pendaftar 8063

Unit Pengurusan Kolej Kolej Kediaman

    Azleen Mahmod Pen. Pen Asrama 8072

    Sutera Indah 06-8501467

     Fax 06-8501457

Nilam Coart 06-7598386

Chancellor 03-42701540

     Fax 03-42701194

Unit Pentadbiran

    En. Marwan b. Tahir Pen. Pendaftar 8062

     9

    10 DIREKTORI KUIM _________________________________________________________________________________

    En. Mohd Ramzi b. Sulaiman Ketua Pem. Tadbir 8073

    Pejabat Am 8071

Kaunter HEP 8077

    Bilik Mesyuarat HEP 8064

    Bilik MPP 8368

     Fax 06-7988067

Unit Pengantarabangsaan & Keusahawanan

    Cik Rohimah bt. Abdul Rahman Pen. Pendaftar 8065

Unit Kaunseling & Pembangunan Sasiah Pelajar

    Pn. Norhazreen bt. Mohd Nor Kaunselor 8070

    Fadhilah Othman Kaunselor 8069

Unit Kesenian & Pembangunan Shasiah Pelajar

    En. Ismail b. Ahmed Peg. Kebudayaan 8076

    Pn. Rozihani bt. Mohamad P/P Kebudayaan 8074

    Pejabat Am 8066

Unit Sukan & Rekreasi

    En. Nor Ekmal b. Buhary Peg. Belia Sukan 8351

    Pejabat Am 8079

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com