DOC

Organisering av arbeidet med KOSTRA

By Roger Peterson,2014-08-11 18:55
23 views 0
Organisering av arbeidet med KOSTRA

C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

    Organisering av arbeidet med KOSTRA 1. Overordnede/tverrgående styrings- og koordineringsorganer

    1.1 Samordningsrådet for KOSTRA

     Eivind Dale, Kommunal- og regionaldepartementet (leder)

     Trond Ø. Christensen, Kommunal- og regionaldepartementet

     Håkon Mundal, Finans- og tolldepartementet

     Lars Audun Granly, Barne- og familiedep.

     Alette Schreiner, Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

     Odd Larsen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

     Tale Teisberg, Sosial- og helsedepartementet

     Øyvind Christensen, Sosial- og helsedepartementet

     Tom Arne Nygaard, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

     Rigmor Duun Grande, Kulturdepartementet

     Øystein Nesje, Miljøverndepartementet

     Olav Ljones, Statistisk sentralbyrå

     Hans Viggo Sæbø, Statistisk sentralbyrå

     Børre Stolp, Kommunenes Sentralforbund

     Svein Erik Wilthil, Kommunenes Sentralforbund

     Helge Akerhaugen, Norges Kemner og kommunekassererforbund

     Vivi Lassen, Statskonsult

     Tore Winther, Fylkesmannen i Østfold

     Anne Skau, Kommunenes Sentralforbund (Fredrikstad kommune)

     Børge Wahl, Kommunenes Sentralforbund (Nordland fylkeskommune)

     Arnfinn Ihle, Norsk kommuneforbund

     Anne Wyller Shetelig, Statens helsetilsyn

     Karen-Inger Verket, Riksrevisjon

    1.2 Styringsgruppen for Fylkes-KOSTRA (avviklet V99) 1.3 Koordineringsgruppen for IT (avviklet H99) 1.4 Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

     Jan Tvedt, SHD

     Tale Teisberg, SHD

     Bente Hagerupsen, SHD

     Claude Courbat, SHD

     Cathrine Bangum, SHD

     Øyvind Christensen, SHD

     Helle Gran, SHD (vara)

     Ellen Jahr, SHD (vara)

     Ellen-Kristine Viken, SHD (vara)

     Maiken Engelstad, SHD (vara)

     Elin Sæther, Helsetilsynet

     Anne Wyller Shetelig, Helsetilsynet

     Kjell Erik Øie, Helsetilsynet

     Inger Stensvold, Helsetilsynet (vara)

     1

C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

     Kari Rolstad, KS

     Magne Hustad, KS (vara)

     Ann Lisbeth Brathaug, SSB

     Berit Otnes, SSB

     Harald Tønseth, SSB

     Jon Holmøy, SSB (sekretær)

    1.5 Regnskap

    Trond Ø. Christensen, KRD (leder)

    Kjelrun Espedal, KRD

    Svein Abrahamsen, KRD

    Irene Arnesen, SSB

    Anna Rømo. SSB

    Camilla B. Strand, SSB

    Harald Tønseth, SSB

    Rune Bye, KS

    Hege Huus, Bergen kommune (KS)

    Raymond Solaas, Kristiansand kommune (KS)

    Jon Løvmoen, Søndre Land kommune (KS)

    Per Lund, Sør-Trøndelag fylkeskommune (KS)

    Trond Julin, Buskerud fylkeskommune

    Kari Johansen, Fredrikstad kommune

    Svein Kittelsen, Bjerkreim kommune (Norges Kemner- og kommunekassererforbund)

    Ottar Kleppe, Midt/Øst Telemark kommunerevisjon, 3800 Bø, Norsk

    Ole Kristian Rogndokken, Norges kommunerevisorforbund

    Claude Corbat, SHD

     2

    C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

    2. Arbeidsgrupper, Fylkes-KOSTRA

    2.1 Fylkeshelsetjeneste (psykiatri)

    Øyvind Andresen, SSB (leder)

    Borgny Vold, SSB

    Åsne Grønvold, SHD

    Morten Oulie, Statens helsetilsyn Vidar Halsteinli, NIS

    Mads Berg, Sør-Trøndelag fylkeskommune Ingvild Røe, Finnmark fylkeskommune (KS) Egil Olsen, Østfold fylkeskommune Per Magne Pedersen, KS

    Odd Vegsund, KRD

    Torleiv Robberstad, Fylkeslegen i Rogaland Arne Bang Kittelsen, Sør-Trøndelag fylkeskommune Svein Nymoen, Buskerud fylkeskommune Egil Olsen, Østfold fylkeskommune

    2.2 Fylkeshelsetjeneste (somatikk)

    Ann Lisbet Brathaug, SSB (leder) Øyvind Andresen, SSB

    Elisabeth Nørgaard, SSB

    Kirsti Strand, SHD

    Roar Prydz Christensen, Statens helsetilsyn Lars Rønningen, SINTEF NIS

    Knut Thiblin, Akershus fylkeskommune (KS) Per Skretting, Statens helsetilsyn Odd Vegsund, KRD

    Hermann Albert, Norsk Kommuneforbund Eva Holmsen, Fylkeslegen i Akershus Inger Tove Riise, Sør-Trøndelag fylkeskommune Anne Helene Bækken, Sør-Trøndelag fylkeskommune Morten Haugerud, Buskerud fylkeskommune Morten Børresen, Buskerud fylkeskommune Ina Heiberg, Finnmark fylkeskommune

    2.3 Fylkeshelsetjeneste (ambulanse/AMK-sentraler) Paal Sand, SSB (leder)

    Øyvind Andresen, SSB

    Miriam Kvanvik, SHD

    Erlend Sundland, Sør-Trøndelag fylkeskommune/RiT Bjørn Jamtli, Statens helsetilsyn Trude Andresen, KS

    Evy Nilsen, Nordland fylkeskommune (KS) Steinar Olsen, Norsk kommuneforbund Egil Bovim, KOKOM

     3

C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

    Svein Abrahamsen, KRD

    2.4 Fylkeshelsetjeneste (tannhelsetjenester)

     Tore Roald Riedl, SHD

     Paul A. Christoffersen, Helsetilsynet

     Svein Øksenholt, Den norske tannlegeforening

     Jens Otto Ulseth, Sør-Trøndelag fylkeskommune

     Undi Flock, Fylkeslegen i Oslo

     Anne Lise Chandrapaul, Veldresiden tannklinikk

     Helga Sleire, Norsk kommuneforbund

     Svein Abrahamsen, KRD

     Øyvind Andresen, SSB

     Ann Lisbeth Brathaug, SSB

     Tove Broback, Nordland fylkeskommune

    2.5 Videregående opplæring, prosjektgruppe

     K. Jonny Einarsen, SSB (leder)

     Torill Vangen, SSB

     Camilla B. Strand, SSB

     Henning Hartvedt, SSB

     Berit Holtet, SSB

     Odd Larsen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

     Anne-Skomedal, KUF

     Einar Ulvseth, Sør-Trøndelag fylkeskommune

     Gunnar Jensen, Buskerud fylkeskommune (KS)

     Nils Aspø, Vestfold fylkeskommune (KS)

     Dag Magnus Ringheim, KRD

     Gerd Dønnem, Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag

     Synneøve Skærsli, NIFU

     Ingar Helstrup, IPOS AS

     Lars Møllerud, Kommunenes Sentralforbund

     Trygve Natvig, Norsk kommuneforbund

     Kjell-Inge Løvdal, Prosjekt LINDA-opplæring 2.6 Videregående opplæring, arbeidsutvalg

     K. Jonny Einarsen, SSB (leder)

     Camilla B. Strand, SSB

     Berit Holtet, SSB

     Odd Larsen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

     Anne-Skomedal, KUF

     Einar Ulvseth, Sør-Trøndelag fylkeskommune

     Gunnar Jensen, Buskerud fylkeskommune (KS)

     Nils Aspø, Vestfold fylkeskommune (KS)

     4

    C:\convert\temp\242495697.doc 27.03 .00

    2.7 Familievern

     Geir Skauli, Grenland Familiekontor (KF)

     Brit Sundland, Sentrum Familiekontor (OFO), Oslo

     Gitte Gulbrandsen, BFD

     Marit Ingebrigtsen, BFD

     Pål Chr. Bergstrøm, SSB

     Trygve Kalve, SSB

     Camilla Strand, SSB

    3. Arbeidsgrupper KOSTRA-kommune

Noen grupper dekker også fylkeskommunale oppgaver. Inntil videre samordnes arbeidet med

    kommunegruppene. Regnskapsgruppa dekker både primær- og fylkeskommunene. 3.1 Kommunehelsetjeneste

    Bjørn Gabrielsen, SSB (leder)

    Harald Tønseth, SSB

    Tor Karlsen, SHD

    Ellen Kristine Viken, SHD

    Ellen Thorbjørnsrud, SHD

    Jan Tvedt, SHD

    Elin Sæther, Helsetilsynet

    Per Magne Pedersen, KS

    Mimmi Kvisvik, KS

    Odd Rune Andersen, Nes kommune

    Helene Ohm, KRD

    Liv Schi Eriksen, Norsk Kommuneforbund

    Ellen Amundsen, Folkehelsa

     Birgit Heier Johansen, Fylkeslegen i Troms

    3.2 Pleie- og omsorgstjeneste

    Åsne Vigran, SSB (leder)

    Jon Holmøy , SSB

    Harald Tønseth, SSB

    Torild Fløysvik, SSB

    Oddveig Hallingstad, SSB

    Helle Gran, SHD

    Jan Tvedt, SHD

    Sonny Hellem, Statens Helsetilsyn

    Magne Hustad, KS

    Halvor Haug, Hamar kommune (KS)

    Trond Ø. Christensen, KRD

    Helene Ohm, KRD

    Bente Thorsen, Norsk Kommuneforbund

    Marie Eide, Fylkeslegen i Møre og Romsdal

     5

C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

    3.3 Sosialkontortjeneste

     Pål Chr. Bergstrøm, SSB (leder)

     Berit Otnes, SSB

     Bente Hagerupsen, SHD

     Magne Hustad, KS

     Øyvind Akselsen, Gjerstad kommune (KS)

     Trond Ø. Christensen, KRD

     Helene Ohm, KRD

     Inger Mæland, Norsk Kommuneforbund

     Harald Tønseth, SSB

     Torild Fløysvik, SSB

     Kjersti Salberg, Fylkesmannen i Østfold (Sosial- og familieavdelingen)

    3.4 Barnevern

    Trygve Kalve, SSB (leder)

    Berit Otnes, SSB

    Stig Martinsen, BFD

    Magne Hustad, KS

    Anne Marie Tingstad, Lier kommune (KS)

    Camilla Strand, SSB

    Hans Øyvind Hvidsten, KRD

    Hilde Løkholm, Norsk Kommuneforbund

    NN, Regional statsforvaltning 3.5 Barnehager

     Terje Risberg, SSB (leder)

     Irene Arnesen, SSB

     Nora Østberg, BFD

     Kristin Lind, KRD

     Einar Bye, KRD

     Annelise L’Orange Ekstrøm, Sarpsborg kommune (KS)

     Jann Georg Falch, Bodø kommune (KS)

     Anette Johansen, Norsk Kommuneforbund

     Tove Mogstad Slinde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

    3.6 Grunnskolen/kommunale musikk- og kulturskoler

    Sissel Ferstad, SSB (leder)

    Alette Schreiner, KUF

     Elin Foss Pedersen, KUF

     Anne Brit Udahl, KUF

    Tor Jørgensen, SSB

    Anne-Brit Thorud, SSB

    Kari Anne Stabben, KS

    Rune Andersen, Trøgstad kommune (KS)

    Erling Rønneberg, Asker kommune (KS)

    Tage Båtsvik, KRD

    NN, Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane

     6

    C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

    3.7 Voksenopplæring (nedlagt)

    3.8 Vann, avløp og renovasjon

    Svein Homstvedt, SSB (leder)

    Harald Gaarde, SFT (for MD)

    Carl Fr. Nordheim, Folkehelsa

    Ole Lien, NORVAR (KS), vara: Frode Mærli, KS Dagfinn Eek, Drammen kommune

    Grete Lilleschulstad, KRD

    Øyvind Falch Hansen, Kristiansand kommune (ASSS-kommunene)

    Liv Eva di Micco, Norsk Kommuneforbund Irene Arnesen, SSB

    Julie Hass, SSB

    Kjetil Mork SSB

    Olav Skogesal, SSB

    NN, Regional statsforvaltning

    3.9 Natur og nærmiljø

    Svein Homstvedt, SSB (leder)

    Dag Høgvard, MD

    Øystein Nesje, MD

    Wenche Froestad, Riksantikvaren Hans A. Støen, Bærum kommune (KS), vara: Anne Holten, KS

    Arne Berg, Hvaler kommune (KS)

    Steinar Storelv (KS - representant for fylkeskommunene inntil videre)

    Hans Øyvind Hvidsten, KRD

    Ove Trygve Stigen, SHD

    Unni Hagen, Norsk Kommuneforbund Irene Arnesen, SSB

    Julie Hass, SSB

    Per Schøning, SSB

    NN, Regional statsforvaltning

    3.10 Kultur/barne- og ungdomstiltak Terje Risberg, SSB (leder)

    Vera Thrane, SSB

    Anna Rømo, SSB

    Katrine Røren, KRD

    Magne Velure, KD

    Rigmor Duun Grande, KD

    Einar J. Saga, BFD

    Astri Fuglås, Sør-Trøndelag fylkeskommune Arvid Wisløff, Sør-Trøndelag fylkeskommune Sigmund Nereng , Nes kommune i Akershus (KS) Per H. Lervåg, Herøy kommune (KS) Oddvar Øverbømoen, Norsk Kommuneforbund

     7

C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

    3.11 Samferdsel (felles kommune og fylkeskommune)

     Jan Monsrud, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk SSB (leder)

     Asbjørn Wethal, Seksjon for samferdsels- og reiselivstatistikk SSB

     Arnold Langaas, Samferdselsdepartementet

     Kjell Sylte, Vegdirektoratet

     Dag Magnus Ringås, KRD

     Lars Sundell, Seksjon for offentlige finanser SSB

     Reidar Aas, Gjøvik kommune (KS)

     Rolf Rosenlund, Hordaland fylkeskommune (KS)

     Tore Eriksen, Sogn og Fjordane fylkeskommune

     Dag Christiansen, Norsk Kommuneforbund

     Tor Øi, Transportbedriftenes landsforening

     Svein Homstvedt, Seksjon for miljøstatistikk SSB

3.12 Brann og ulykkesvern

     Harald Tønseth, SSB (leder)

     Anne Myrestøl, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE)

     Vigdis Rønning, SHD

     Ole Trygve Stigen, SHD

     Ellen J. Amundsen, Folkehelsa

     Magnus Aure, Flå kommune (KS)

     Geir Viksand, Tønsberg kommune (KS)

     Steinar Granlund, Norsk Kommuneforbund

     Torild Fløysvik, SSB

3.13 Kirke

     Henning Hartvedt, SSB (leder)

     Jørn Hagen, KUF

     Kurt Jonny Einarsen, SSB

     Hjørdis Eeg-Henriksen, SSB

     Paal Sand, SSB

     Tage Båtsvik, KRD

     Betty Haga, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

     Hans Jørgen Paulsen, Kirkekontoret i Drammen (KS)

     Trygve Natvig, Norsk Kommuneforbund

     Arild Mellesdal, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

     Per Tanggaard, Kirkerådet

     Ole Gunnar Winsnes, Stiftelsen Kirkeforskning

3.14 Bolig

     Mona Helland, KRD (leder)

     Sven Olav Gunnerud, KRD

     Camilla Sunde, KRD

     Aud Kristiansen, Ski kommune (KS)

     8

C:\convert\temp\242495697.doc 27.03

    .00

     Anne-Brit Elvestad, Husbanken

     Jan Erik Tvedt, Husbanken

     Trygve Mollan, KBL (Oslo kommune)

     Inger Hagh Samdahl, KBL (Bodø kommune)

     Dagfinn Solaas, Kristiansand kommune

     Irene Arnesen, SSB

     Peder Næs, SSB

3.15 Kommunal næringsvirksomhet/tilrettelegging og bistand for

    næringslivet

     Kjell Lorentzen, SSB (leder)

     Anne Berit Ulstad, Landbruksdepartementet

     Heidi Mathea Henriksen, Landbruksdepartementet

     Ole Syltebø, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelingen

     Hans Øyvind Hvidsten, KRD

     Hans Einar Nerhus, KRD Regionalpolitisk avd.

     Svein Homstvedt, Seksjon for miljøstatistikk SSB

     Oddveig Hallingsstad, SSB

     Enok Bye, Akershus fylkeskommune (KS)

     Johan Mørkved, Steinkjer kommune (KS)

     Oddvar Øverbømoen, Norsk Kommuneforbund 3.16 Psykisk helse

     Jan Tvedt, SHD (leder)

     Unni Aker, SHD

     Helle Gran, SHD

     Kjelrun Espedal, KRD

     Helene Ohm, KRD

     Per Magne Pedersen, KS

     Maar Stangeland, KS, (Aurskog-Høland kommune)

     Morten Aulie, Staten helsetilsyn

     Sigrun Hesjestad, Fylkeslegen i Rogaland

     Ann Lisbeth Brathaug, SSB

     Harald Tønseth, SSB

     Borgny Vold, SSB

     9

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com