DOC

Nyhetsbrev 01 2009

By Alexander Ramos,2014-08-11 18:45
9 views 0
Nyhetsbrev 01 2009

    Nyhetsbrev 02 2009

    Hva har skjedd siden forrige nyhetsbrev!

    Idrettshuset på Stoa (Garasjen)

    13 juni Fjerning av biltemakatalogene

    Hva har skjedd: Vinteren 2008 delte klubben ut biltemakataloger. Vi rakk ikke å dele ut alle og en del har blitt liggende igjen i garasjen. Firmaet vi jobbet for godkjente at disse kunne hives!

    Hva blei gjort: Katalogene blei heist ombord i lastebilen til Rangnvald Strand og kjørt på søppla i Porsgrunn.

    Hvem deltok: Ragnvald Strand, Truls Sevje, Bård Etland, Lars Gunnar Berget, Thomas Johansen og Jens Nygård

    12 juli Montering av lem foran lufteluka til kompressoren

    Hva har skjedd: Når lufteluka lukkes er den ikke helt tett og vil slippe ut mye varme om vinteren. Dvs vi fyrer for kråkene! Dessuten er det ingen lister mellom kantene av luka og veggen slik at vann kan trenge inn på baksiden av kledingen. Det har derfor vært ytret et ønske om en lem som kan hindre disse problemene.

    Hva blei gjort: En lem er blitt montert foran lufteluka til kompressoren. Husk å åpne denne hver gang det fylles luft og lukk den når bygningen forlates! Den hindrer varmetap om vinteren og beskytter veggen mot vannskader ved nedbør!.

    Hvem deltok: Bård Etland og Lars Gunnar Berget

    Båten

    20 juni Nye retningslinjer for bruk av båten

    Hva har skjedd: Som de fleste vet har vi nå fått nye potonger på båten. De gamle blei ødelagt pga feil bruk av båten.

    Hva blei gjort: For å forhindre at det samme skal skje igjen, samt unngå andre skader på båten, er det nå limt fast noen rettningslinjer på styrhuset og påhengeren. Disse må leses nøye og følges!!!

    Hvem deltok: Morten Solgaard og Jens Nygård.

    18 juli Oljekanner plassert på Stoa

    Hva har skjedd: Det har vært båtbrukerenes ansvar å kjøpe inn olje til motoren hver gang tanken nærmet seg minimum nivå. Ofte har det drøyd så lenge at tanken har gått tom. Dette er svært uheldig for motoren og kan bli kostbart hvis den skjærer seg. Enda værre er det hvis dette skjer mens dykkere er i vannet. Da kan det oppstå kritiske situasjoner!

    Hva blei gjort: Klubben har kjøpt inn 20 liter båtmotorolje som står i Idrettshuset på Stoa! Da slipper dykkelederene å legge ut for dette og det er alltid olje til rådighet! Når den første 10 literen er tom så si i fra til Morten Solgaard så bestiller han mer! Husk å sjekke tanke hver gang før båten forlater brygga!

    Hvem deltok: Morten Solgaard

    Økonomi

    31 mars Ny bankforbindelse

    Hva har skjedd: Klubben har vært kunde hos Fokus Bank i mange år. Pga av at vi er en organisasjon må vi ha bedriftskonto, noe som gir oss en del gebyrutgifter. Bamble og Langesund Sparebank tilbyr foreningskonto uten gebyrer. Som kunde her har klubben også mulighet til å søke på bankens gavefond!

    Hva blei gjort: GDK har opprettet en foreningskonto i Bamble og Langesund Sparebank som nå er vår hovedbankforbindelse. Konto nr 2601.32.29006. Vi beholder kontoen i Fokus Bank for å betale avdraga på båtlånet. Den dagen lånet er nedbetalt sier vi opp kontoen. OBS denne kontoen i Fokus Bank skal ikke lengre brukes til å innbetale noe til klubben. Benytt istedet kontoen i Bamble og Langesund Sparebank

    Klubbdykk

    20 juni Langesundtangen Fort

    Hvem deltok: Fredrik Andersen som dykkeleder. Deltagere: Marta Duenas Diez, Ole Riis, Anja Hertzberg, Kristin Holmeide og Joel Simpson

    27 juni Finnebåen

    Hvem deltok: Øystein Aas som dykkeleder. Deltagere: Ukjent

    04 juli Fugleøya

    Hvem deltok: Torjus Haukvik som dykkeleder. Deltagere: Ukjent

    25 juli Langesundtangen Fort og Staken sør for Langøya

    Hvem deltok: Jens Nygård som dykkeleder. Deltagere: Fredrik Andersen, Christoffer Wang, Lars Gunnar Berget, Bjørn Terje Kleiv og Anders Groa.

    Kurs

    11 juli Fridykkerkurs

     Hva blei gjort: Steinar Schjager, som er en av Norges ledende fridykkere, holdt gratiskurs på Langøya for klubbens medlemmer.

    Hvem deltok: Jens Nygård, Bjørn Terje Kleiv, Inge Vala, Odd Five, My Dybvik, Tonje, Torjus Haukvik og Asbjørn Paulsen

    Nye Medlemmer

    Her er en liste over nye medlemmer siden forrige nyhetsbrev:

Ronny Johnsen

    Kristin Holmeide

    Joel Simpson

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com