DOC

Oppgavetekst Linux

By Laurie Barnes,2014-08-10 19:27
13 views 0
Oppgavetekst Linux

    Oppgavetekst Linux

Linux i nettverk.

    Linux som verktøy.

    Vi skal se på noen emner i forbindelse med nettverk. Teorien er i stikkordsform og etterfulgt av noen oppgaver som du skal gjøre. Besvarelsen av disse skal dokumenteres på websiden din. Jeg gjør oppmerksom på at dette opplegget er forenklet og mest retta inn mot praktisk bruk.

    Protokoller for datakommunikasjon

Ethernet

    Standard for lokalnett (LAN). Forholder seg til kortadressene i maskinene. Alle nettkort har en unik adresse (MAC-adresse). Data sendes som pakker/rammer. Vanligst er å bruke koaksialkabel eller tvinna trådpar (TP – twisted pair). Du kan se

    MAC-adressa på din pc ved å kjøre programmet winipcfg (win9x).

TCP/IP

    Protokoll som brukes for internettkommunikasjon. Forholder seg til et IP-nummer som er satt på hver maskin. Merk at TCP/IP ikke bruker MAC-adresser. En IP-

    adresse består av fire tall mellom 0 og 255 atskilt med punktum, f.x. 193.212.1.11 og 10.82.72.100

    Tcp/ip er en rutbar protokoll, det betyr at data som sendes kan finne vegen fram til fjerne maskiner fordi det på vegen finnes rutere som vet hvor pakkene skal. De pakkene du sender fra deg inneholder bare din avsenderadresse og adressen til den maskina du skal til, ruterne på vegen passer på at de kommer fram.

NetBIOS/NetBEUI

    Microsoft. Brukes av Windows. Ikke rutbar, forholder seg til maskinnavn som er satt i Kontrollpanelet. Brukes bare på LAN.

På et LAN kan det kjøres flere protokoller. Det er vanlig at disse kjører parallelt:

    TCP/IP For internett (e-post, www, ftp osv.)

    Netbios/NetBEUI For Microsoft-nettverk, deling av skrivere og mapper

    IPX/SPX Brukes av Novell Netware (hjemmekatalog, pålogging, utskrift)

    Data er samlet i pakker eller rammer (frames). Disse igjen sendes i nettet i ethernet-pakker. Ethernet er den vanligste standarden for LAN. Vi skal se på en Ethernet-pakke:

OPPGAVE 1

    Tcp/ip er installert på Windowsmaskinene på HiST.

Du kan se din maskins ip ved å gjøre slik: Start | Kjør | winipcfg

    Skriv ned ip.

    Åpne et DOS-vindu (Kommandolinje, DOS-prompt). Skaff deg greie på en annen ip i nettet (spør naboen din). Du skal nå teste om du har kontakt med denne maskina over nettet. Jeg bruker 192.168.1.1 som eksempel på en ip, du må velge en gyldig ip på ditt nett.

Skriv:

    ; ping 192.168.1.1

Hva skjer?

    ; Prøv å pinge din egen maskin.

    DNS er en tjeneste som oversetter mellom navn og ip-verdier. For eksempel: du skriver inn i din nettleser at du vil se på websida http://grc.com/ . Da gjøres det et oppslag i

    DNS og denne databasen returnerer at grc.com har ip 207.71.92.193 . Du merker ingen ting til at dette skjer, men ute på nettet skjer all kommunikasjon med ip-nummer, ikke med domenenavn som du er mest vant til.

Feilsøking.

    Du skal gjennomføre denne øvinga som om du hadde et nettverkproblem.

Problem: maskina di vil ikke på nett. Windows starter og er rett konfigurert (tror du

    da).

    1. Ping din egen ip. Hvis dette ikke går, er tcp/ip feil konfigurert eller ikke installert.

    Det er også en mulighet for at nettkortet ikke er rett installert. Sjekk

    Kontrollpanel | System.

    2. Ping en annen maskin på LAN-et. Hvis dette fungerer, er tcp/ip og kabel i orden.

    3. Ping en maskin på utsida av ditt nett, f.x. 193.212.1.11 Hvis dette virker er det

    meget bra, du har kontakt fra din maskin, over LAN og ut i verden.

    4. Ping en maskin med navn. Prøv med nrk.no eller www.dagbladet.no Hvis dette

    ikke virker, er det noe galt med DNS. Sjekk Kontrollpanel | Nettverk | TCP/IP

    Hvis det skjærer seg allerede under punkt 2 kan det også være kabelfeil. Dette må sjekkes med måleutstyr. Biltema selger et instrument for både koaksial- og tp-kabel til ca. 900 kroner. Dette holder i de fleste tilfeller, men dette er et ganske lumskt område

    det er ikke bare elektrisk kontakt som må stemme, impedans er like viktig.

I et LAN vil det alltid være interessant å pinge ruteren den boksen som står mellom

    LAN og resten av internett. Dette gjør du ved å skrive ping <ruter-ip>. Det er en godt innarbeidet standard at rutere har en ip som slutter på 1, f.x. 195.122.21.1 Vi kaller også disse boksene for gateway(gw).

Et verktøy for å finne ut hvilken veg pakkene du sender går er tracert. Prøv det i DOS-

    vinduet. Se hvilken veg og brukt tid til grc.com og www.hist.no

OPPGAVE 2

    Nå skal vi se på DNS. Logg inn på Linux-maskina med ip som er på tavla. Gjør slik:

Start | Kjør | telnet <oppgitt ip>

    Logg inn som den brukeren du har fått tildelt. Linux har mange fine verktøy for å se på DNS.

Skriv

     dig upunkt.nrk.no

    Svaret er litt sammensatt, men som du ser; den maskina som kalles upunkt.nrk.no heter egentlig noe helt annet. Hva da? Hvilken ip har den?

Finn ut ”alt” om www.hist.no

Er du en slik som nå spør: Hva (#%?”%?) skal vi med dette?

Forsøk på svar:

    1. Kunnskap gir oversikt. Det er umulig på forhånd å si hvilke kunnskaper du vil ha

    nytte av seinere.

    2. Hvis du oppdager at noen har prøvd seg på å komme seg inn på din maskin (f.x.

    hvis du bruker en brannmur (Zonealarm)) kan du finne ut litt om hvem det kan

    være.

    3. Du skal ikke se bort fra at det kan komme til nytte å ha litt kjennskap til DNS og

    IP det er ikke alle som vil nøye seg med opplysninger om at ”det skal bare være

    sånn” når de skal konfigurere en maskin for nett. Mange av oss vil vite litt hva vi

    gjør.

    OPPG

    AVE 3

    KOMM

    ANDOER I LINUX

Når du er innlogget på Linux-maskina, skal du teste ut disse kommandoene og beskrive

    litt om hva du tror de gjør:

ps

ps ef

who

ls al

cal