DOC

o je linux

By Stacy Ortiz,2014-08-10 19:03
10 views 0
o je linux

Čo je linux? Čo sú distribúcie Linuxu a ktoré sú k

    Linux je operačný systém dispozícii?

    aktívne vyvíjaný na celom Distribúcia Linuxu je Linuxové jadro a svete hlavne rozsiahly súbor programov, spojené prostredníctvom počíta- inštalačným programom. Inštalačný program čovej siete Internet. Vás sprevádza celou inštaláciou, dáva Vám Linux vyniká svojou stabilitou, množstvom možnosť vybrať si príslušné programové balíky aplikácií a prostriedkov pre prácu s a dbá na to, aby boli zachované väzby medzi Internetom a v neposlednom rade cenou - jednotlivými komponentami systému.

    je zadarmo.

    Niektoré distribúcie:

    Linux je všestranný OS, môže byť RedHat

    nasadený prakticky do akéhokoľvek Vo verzi 6.0 obsahuje inštaláciu v češtine, prostredia - od komerčných nasadení, cez ľahkú konfiguráciu X windows a konfiguračný bežné inštalácie ako internetový server, až program na správu celého systému v po domáce použitie. textovom a grafickom režime. RedHat

    umožňuje ľahký upgrade systému. Viac

    informácií nájdete na: www.redhat.com. Čo Linux dokáže? a - pracovať ako súborový server tak, že ani

    Windows nespoznajú, že ich obsluhuje

    Linux Slackware

    - spracovávať poštu pre ľubovoľný počet Jedna z najstarších a možno i užívateľov a domén najrozšířenejších distribúcií. Je možné - slúžiť ako faxový server inštalovať i FAT systém, počas inštalácie máte - obsluhovať niekoľko tlačiarnípomerne detailnú možnosť ovplyvňovať, čo samozrejme prístupných pre klientov vlastne bude nainštalované. Informáce ľubovoľných operačných systémov môžete nájsť na servri www.cdrom.com.

    - starať sa o zálohy všetkých Vašich dát

    ako zálohovací server a - slúžiť ako WWW servernielen pre Debian internet, ale aj pre firemný intranet Distribúcia nie je spravovaná z jedného - podporovať bezpečné WWW stránky so miesta, ale dáva sa dokopy na celom svete 128-bitovým šifrovaním prostredníctvom Internetu. Jedná sa tiež o - pracovať ako databázový server jednu z mála nekomerčných verzií. Viac - hostiť veľký počet užívateľov informácií na:www.debian.org.

    a

    Je Linux bezpečný? Caldera

    Linux je omnoho bezpečnejší, ako by sa na Má zvláštne postavenie. Dalo by sa povedať, prvý pohľad zdalo. Tento fakt pramení zo že sa jedná o jednu z najviac komerčných samotnej podstaty volne šíriteľného ditribúcií. Distribúcia je graficky orientovaná a software. Ako samotné Linuxové jadro, tak obsahuje aj komerčný software. Info: aj 99% aplikácií je k dispozícii v zdrojovom www.caldera.com

    kóde. To umožňuje nielen kontrolu toho, čo

    vlastne program robí a ako to robí, ale i Má Linux grafické rozhranie? veľmi ľahkú lokalizáciu chýb a Samozrejme. K dispozícii je niekoľko bezpečnostných dier. grafických rozhraní pracujúcich v systéme X Pokiaľ sa objaví problém, prípadne nejaká windows. Vybrať si môžete z celého radu, od bezpečnostná diera, riešenie je k dispozícii tých, ktoré vyzerajú ako Windows, až po väčšinou v priebehu niekoľkých hodín, rozhranie známe z počítačov SiliconGraphic a maximálne dní. Pre posilnenie bezpečnosti SUN. je k dispozícii veľké množstvo programov: Užívatelia Linuxu ocenia predovšetkým od bezpečných WWW serverov, cez rôzne flexibilitu celého nastavenia a širokú škálu šifrujúce utility PGP, až po širokú ponuku podporovaných periférií. bezpečnostných scanerov, ktoré Vám

    pomôžu sa postarať aj o iné, menej

    vybavené počítače.

    Ako nainštalovať Linux?

    Inštalácia Linuxu je rovnako ťažká ako

    inštalácia ktoréhokoľvek iného operačného

    systému. Vlastný priebeh inštalácie záleží

    najviac na použitej distribúcii, respektíve

    na inštalačnom programe.

Kde sa dá Linux získať?

    Linux a väčšina súvisiaceho programového vybavenia je k dispozícii zdarma na Internete. Ak

    chcete ušetriť čas a peniaze za sťahovanie niekoľko sto megabytov, je výhodnejšie sa obrátiť

    na distribútorov, kde okrem CD ROM dostanete naviac príručku a mohé ďalšie výhody.

    Linux je klon Unixu. Linux, resp. jadro bolo napísané úplne odznova a jeho tvorcom je Linus Torvalds z Fínska, ktorému pri práci pomáhal veľký tím dobrovoľníkov. Linux sa zrodil začiatkom 90-tych rokov a prevzal aj niektoré zdrojové kódy BSD.

    Ako funguje tento operačný systém?

    Systém stojí na jadre. Jadro je kód (o dĺžke niekoľko sto kilobajtov a viac), pomocou ktorého môže systém rozpoznať, aký máte hardware; jadro môže aktivizovať, alebo zabrániť sieťové protokoly a pod.

    Na rozdiel od DOS, ktorý rozlišuje súbory ako "read only" (iba na čítanie, nemožno do nich zapisovať), "hidden" (skryté) a "system" (systémové), Linux rozlišuje súbory podľa tzv. prístupových práv (read, execute, write – skupiny užívateľov môžu

    súbory čítať/nečítať, spúšťať/nespúšťať, do nich zapisovať/nezapisovať).

    A čo grafika?

    Linux používa platformu X Window. X Window je komplexné grafické prostredie. XFree86 je ochranná známka projektu XFree86 (XFree86 Project Inc.); ide o neziskovú organizáciu, ktorá vytvorila systém X Window. X Window je k dispozícii aj so zdrojovými kódmi. Spomeňme napr. program "Gimp" - bezplatná grafická aplikácia pre X Window na tak vysokej

    profesionálnej úrovni, že ju niektorí odborníci porovnávajú so známym Adobe Photoshop.

    Aký silný počítač a koľko miesta potrebujem na inštaláciu?

    Musíme rozlíšiť dve veci: systém bez X Window a s X Window. Linux ľahko zbehne aj na počítačoch s procesorom x386, 4MB RAM, ale len bez X Window. Stredne náročná inštalácia bez X zaberie okolo 70 MB, s X Window 250 MB i viac.

    Linux zbehne aj na procesore 90 Mhz Pentium, ale pre X Window to nestačí (X pôjde, ale pomaly).

    Čo je Window Manager?

    Grafické prostredie X Window možno naštartovať pekným grafickým rozhraním. V MS Windows máte iba jedno rozhranie

    klasické tlačidlo Štart, nastaviteľný desktop, ktorý je stále iba tým, čím je. V Linuxe si môžete doslovne vymeniť celý desktop tak, aby vyzeral ako systém OS/2, systém MacIntosh alebo MS Windows 95/98. Toto rieši Window Manager (správca okien systému X Window). Existuje veľa správcov okien (WM), čím je obohatená možnosť prispôsobiť si vzhľad podľa svojich potrieb. Najznámejšie WM sú Gnome a KDE.

    Môže Linux a MS Windows existovať spolu na jednom disku?

    Linux a Windows môžu existovať na jednom disku. Najprv však treba inštalovať MS Windows, pretože tento pri inštalácii vymaže "boot record", teda časť MBR na disku C:, ktorú používajú boot manažéri pri spúšťaní viac operačných systémov. Na inštaláciu Linuxu je potrebné potom rozdeliť disk, ale ak máte veľký disk a veľa miesta, priebeh by mal byť neproblematický. Systém používa svoj vlastný "boot manager", tzv. "lilo loader", ktorý po inštalácii ponúkne pri štarte počítača voľbu spustenia buď systému MS Windows alebo Linuxu.

    Aké rozdiely sú v príkazoch medzi DOSom a Linuxom

    Linux inakšie označuje disky. Ak máte dva fyzické disky, Linux ich označuje ako "hda" a "hdb". CD-ROM mechanika býva

    označená ako "hdc". Partície (diskové oddiely) na týchto diskoch Linux označuje ako hda1, hda2, hda3.

    Linux nepoužíva opačné lomítka (na rozdiel od DOSu). Cesta k dokumentom v adresári v DOS WordTMPDOCS sa v Linuxe píše ako /Word/TMP/DOCS.

    Linux rozlišuje malé a veľké písmená. CD a cd nie je to isté. Príkaz cd nebude fungovať, ak napíšete Cd.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com