DOC

MS-WINDOWS CZY LINUX-SYSTEM DAL ADMINISTRACJI-

By Dawn Rice,2014-08-10 18:35
7 views 0
MS-WINDOWS CZY LINUX-SYSTEM DAL ADMINISTRACJI-

MS-WINDOWS CZY LINUX ? SYSTEM DLA ADMINISTRACJI.

ŁUKASZ MASZKIEWICZ

    Co To Jest System Operacyjny i co administrator powinien wiedzieć

    Rozdział I Co To Jest System Operacyjny i co administrator powinien wiedzieć?

    System operacyjny (OS Operating System), to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych zainstalowanych w systemie

    aplikacji. Pełni on nadzór nad pracą wszystkich uruchomionych programów, oraz wszystkich urządzeń komputera. Mimo że swoją pracę wykonuje głównie w tle, i sam nie wystarcza jeszcze do tego, by komputer był w pełni funkcjonalnym narzędziem, to bez jego pomocy właściwie nic nie będzie działać. Komputer nie byłby w stanie normalnie się uruchomić, a każdy program musiałby sam troszczyć się o dostęp do twardego dysku lub ekranu.

    Zainstalowany w naszym komputerze system operacyjny decyduje o tym, jakie programy można uruchamiać pod jego kontrolą, ma wpływ na bezpieczeństwo umieszczonych danych, umożliwia podłączania do różnych sieci, gdzie nadzoruje podrzędne systemy zainstalowane na osobnych komputerach, gwarantuje kompatybilność z innymi systemami oraz decyduje o łatwości i stabilności działania. Niestety nie ma idealnego systemu, a każdy ma swoje 1wady i zalety.

    Podrozdział 1 - Krótki opis budowy systemów operacyjnych

Klient serwer - o bardzo rozbudowanej strukturze, gdzie Systemy operacyjne można podzielić

    na kilka kategorii dotyczących sposobu komunikacji z użytkownikiem, oraz architektury,

    w jakiej są zbudowane:

    1.Pod względem sposobu komunikacji z użytkownikiem rozróżniamy:

    Systemy tekstowe - komunikujące się za pomocą wydawanych z linii poleceń komend

    (pierwsze wersje DOS).

    Systemy graficzne - komunikujące się za pomocą graficznych okienek i symboli (ikon). Obsługa komputera polega na manipulowaniu, za pomocą kursora myszy lub klawiszami, symbolami, które odpowiadają określonym zadaniom (Windows, MacOS i inne).

    2. Z kolei pod względem architektury, systemy operacyjne dzielimy na:

    Monolityczne - o najprostszej strukturze i jednozadaniowe, czyli gdy system może jednocześnie wykonywać tylko jedno zadanie.

    Warstwowe - o hierarchicznej strukturze poleceń systemowych, system może już wykonywać w tym samym czasie kilka poleceń (np. nadzorować proces drukowania w czasie edycji tekstu

    w programie).

    Pełnią nadzór nad podrzędnymi systemami zainstalowanymi w poszczególnych komputerach

    sieci. Aplikacje postrzegane są przez system operacyjny jako "klienci" dostarczających im swoich usług serwerów. "Klienci" komunikują się z serwerami poprzez jądro systemu a każdy serwer pracuje w własnej, wydzielonej i chronionej przestrzeni adresowej pamięci

    operacyjnej, dobrze odizolowany od innych procesów. Systemy typu klient serwer rozporządzają i wykonują zadania na trzy sposoby:

    1 - wszystkie aplikacje wykonywane są przez serwer a wyniki wyświetlane na ekranie "klienta".

    2 - serwer dostarcza danych dla aplikacji uruchamianych na komputerze "klienta". 3 - wszystkie komputery współpracują ze sobą jak równy z równym (peer to peer), korzystając wzajemnie ze swoich zasobów.

     1 Osobiste doświadczenia z systemami operacyjnymi to do tej pory nie spotkałem się z systemem, który choć trochę by działał tak jak powinien.

     1

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Rozdział II Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

Linux, system operacyjny stworzony na bazie, UNIXa przez Linusa Torvaldsa. W systemie

    Linux można pracować zarówno w interfejsie tekstowym jak i graficznym (X-Windows). System jest rozpowszechniany darmowo, stąd jego coraz większa popularność. Z sieci

    Internet można ściągnąć również kod źródłowy systemu. Linux jest pewną alternatywą dla systemów operacyjnych firmy Microsoft. Oprócz tego, że jest darmowy, jest także uznawany za system stabilniejszy, o wiele lepiej zabezpieczony przed włamaniami. Jego wadą natomiast

    jest trudniejsza konfiguracja i użytkowanie, co powoduje, że Linux jest raczej systemem 2przeznaczonym dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

    Microsoft MS-Windows, MS-Windows, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika komputerów osobistych stworzone przez firmę Microsoft nadbudowane nad systemem

    MS DOS (wersje Windows 1.0, 3.0 i 3.1). Począwszy od Windows 95 (kolejna wersja

    to Windows 98) oprogramowanie będące samodzielnym systemem operacyjnym.

Wszystkie powszechnie znane wersje MS-Windows posiadają interfejs graficzny, GUI. Firma

    Microsoft stworzyła też wersję systemu przeznaczoną dla komputerów pracujących w sieci

    ( Windows NT). Obecnie, dzięki systemom MS-Windows, Microsoft zdobył dominującą pozycję na rynku systemów operacyjnych dla komputerów osobistych klasy PC.

     2 Do pracowania w systemie Linux potrzebna jest przynajmniej podstawowa wiedza z informatyki i języka

    angielskiego oraz spora cierpliwość.

    2

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Podrozdział 1 - LINUX

Rysunek 1. Jedno z log LINUXSA

    Linux to wielozadaniowy, wielo użytkowy, 32-bitowy system operacyjny typu UNIX

    stworzony przez Linusa Torvaldsa. Pierwsza wersja systemu ujrzała światło dzienne w sierpniu 1991 roku, od tamtej pory system podlega licznym udoskonaleniom dokonywanym przez ogromną grupę programistów mających dostęp do kodu źródłowego systemu, który jest rozpowszechniany na zasadach licencji GPL (General Public License) fundacji FSF. Licencja ta zapewnia powszechną możliwość bezpłatnego użytkowania

    systemu i brania udziału w jego rozwoju. Jego kod źródłowy jak i sam system jest, więc

    bezpłatny i dostępny dla każdego bez żadnych ograniczeń. Natomiast firmy komercyjne zarabiają, tworząc i sprzedając tzw. dystrybucje Linuksa, czyli wersje instalacyjne,

    zawierające program, kod źródłowy oraz setki dodatkowych programów użytkowych przystosowanych dla tego systemu zarówno shareware'owych jak i freeware'owych. Cena obejmuje zebranie wszystkich programów w całość, wytłoczenie CD, oraz wydrukowanie

    podręcznika użytkownika. Poszczególne wersje dystrybucyjne różnią się jakością dołączonej dokumentacji, programem instalacyjnym oraz ilością i aktualnością dołączonego oprogramowania (stąd różnica liczby płyt CD-ROM w poszczególnych dystrybucjach). Przy

    czym coraz częściej można spotkać również darmowe wersje dużych programów komercyjnych na tą platformę takich jak pakiety biurowe StarOffice, Corel World Perfect przeglądarkę Internetową i klienta pocztowego N. Communicatora czy programy graficzne np.

    Gimp. Darmowe wersje Evaluation można znaleźć na dodatkach CD czasopism komputerowych lub w Internecie.

    Oprócz całkowitej bezpłatności główną zaletą Linuksa są małe wymagania sprzętowe. Do wykonywania podstawowych zadań wystarczy mu komputer 386 z 4 MB pamięci RAM.

    Poza tym Linux funkcjonuje także sprawnie na innych platformach sprzętowych takich jak: 3Power-PC, (Power-Mac, ATARI czy Amiga). Linux stał się już najpopularniejszym

    systemem dla serwerów internetowych, używany jest przez miliony osób również jako system

    operacyjny stosowany w biurach i domach - Linux dorównuje (a często przewyższa

    możliwościami komercyjne systemy UNIXowe. Dostępnych jest ponad 20 odmian Linuxa pochodzących od firm, różnych organizacji i osób prywatnych. Testowa instalacja Linuxa

    potrzebuje na dysku dwóch dodatkowych partycjach sformatowanych w systemie Ext2: pierwszej na system, i drugiej przeznaczonej na plik wymiany (swap file).

     3 Komputery popularne na amerykańskim rynku.

     3

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Później można uruchamiać linuxa za pomocą LOADIN.EXE z poziomu DOS lub używając

    dołączonego do systemu programu startującego LiLo (Linux Loader). Jest to boot-manager,

    z którego po starcie systemu można wybrać, pod którym systemem operacyjnym chcesz

    akurat pracować (zakładając, że masz zainstalowanych na swoim komputerze więcej systemów). Z poziomu linuxa jest dostęp do partycji Windows 95/98 (FAT 16/32) oraz Windows NT (NTFS - tylko do odczytu). Co ciekawe w Linuxie możemy również uruchamiać prawie wszystkie 16 i 32 bitowe aplikacje Windows, aby to zrobić potrzebny jest

    jednak tzw. emulator np. Wine. Dla administracji taki system daje spore możliwości pod warunkiem, że się w nim jest odpowiednio administrator obeznany.

    Najpopularniejsze dystrybucje Linuxa to:

    RedHat,

    Debian,

    S.u.S.E. Linux,

    SlackWare,

    Mandera,

    Caldera OpenLinux,

    Corel Linux.

    Podrozdział 2 - Kerne Linux

    Wszystkie pakiety dystrybucyjne Linuxa bazują na tym samym jądrze (kernelu), a mogą tylko wystąpić różnice pomiędzy wersjami. Kernel zawiera podstawowe funkcje systemu operacyjnego, ładuje niezbędne sterowniki systemu plików, obsługi sieci oraz dołączonych urządzeń i mnóstwo, uruchamianych z linii poleceń narzędziowych programów pomocniczych. Instalacja i późniejsze użytkowanie systemu w zależności od wersji nie należy do specjalnie łatwych i wymaga już pewnej znajomości komputera (to nie to, co instalacja

    Windows), musimy przeznaczyć mu osobną partycję Ext2 na HDD i odpowiadać na szereg niezrozumiałych pytań zadawanych przez program instalacyjny. Linux podobnie jak większość systemów operacyjnych ma wygodny i łatwy w użyciu interfejs graficzny,

    podobny również do Windosowych okienek, tak zwany X-Window.

    Podrozdział 3 - SuSE Linux

Prawdopodobnie najprostszą a zarazem najbardziej popularną wersją jest S. u. S. E.

    Użytkownicy SuSE Linuxa będą mogli w pełni wykorzystać możliwości swoich kart graficznych z akceleratorem, w tym najnowszych pracujących z magistralą AGP i obsługujących DVD. System obsługuje także karty video, a zestaw sterowników

    do najnowszych kontrolerów SCSI i napędów dysków wymiennych stawia go niemal

    na równi z innymi komercjalnymi systemami. Wspomniany X-Windows to specyficzne środowisko graficzne Linuxa, które do złudzenia przypomina Windosowe okienka. Mamy

    tu do wyboru kilkanaście menadżerów okienek, które w zależności od urozmaiceń swojego

    interfejsu wymagają odpowiedniej ilości wolnej pamięci RAM. Dostępne są 2 interfejsy graficzne KDE i GNU. Po instalacji tego systemu czujemy się praktycznie się jak

    w produkcje Microsoftu”.

    4

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Podrozdział 4 - KDE Linux

Najbardziej pamięcią żernym jest KDE (minimum 32 a najlepiej 48 lub 64 MB RAM,’u),

    ale za to jest to menadżer najłatwiejszy w konfiguracji i dostosowaniu go do indywidualnych upodobań użytkownika. Obsługa odbywa się w nim analogicznie jak w Windows 95, bezpośrednio spod grafiki przy wykorzystaniu wbudowanego mechanizmu "przeciągnij i upuść" i innych tego typu ułatwień znanych z Windosowych okienek, z tym, że na tej

    platformie jeszcze nie wszystko działa tak jak należy a większość programów nadal pracuje lub jest uruchamiana w trybie tekstowym. Konfiguracja polega z reguły na edycji odpowiedniego pliku w edytorze tekstowym a wyszukanie odpowiednich danych w większości przypadków wymaga przeczytania anglojęzycznej dokumentacji. Po odpowiedniej konfiguracji możemy jednak ustawić menu i wszystkie komunikaty np.

    w języku polskim. Linux w dużym stopniu zawdzięcza swoją popularność doskonałej stabilności działania, dzięki czemu znalazł zastosowanie w narzędziach programistycznych i serwerowych a przez to staje się coraz bardziej popularny. Przybywa również programów przeznaczonych na tę platformę operacyjną, dzięki czemu ma szansę w niedługim już czasie 4konkurować z Windowsem także na scenie domowych zastosowań. Póki, co jest to jednak

    system mało przyjazny a problemy z instalacją i konfiguracją to tylko część wad. Niewiele urządzeń sprzętowych oferuje obsługę do linuxa, a ciężar wyprodukowania sterowników spoczywa najczęściej na barkach programistów tego systemu. Ponadto obsłudze kart video adapterów dźwiękowych czy drukarek daleko do uniwersalnej, natomiast w odniesieniu

    do skanerów, aparatów cyfrowych i kart TV jest to jeszcze obsługa bardzo wybiórcza.

    Urządzenia, których działanie zależy w dużej mierze od komputera - Winmodemy lub

    niektóre drukarki atramentowe, prawdopodobnie nie będą działały w ogóle, a zyskujące na popularności standardy, takie jak USB czy DVD, są obsługiwane warunkowo

    i eksperymentalnie. Dokumentacja, Linuxa jest mało precyzyjna i nie ułatwia szczególnie

    procesu instalacji i obsługi systemu tym bardziej, że jest w całości w języku angielskim.

    Najlepszym źródłem pomocy są, więc grupy dyskusyjne, w których należy szukać pomocy

    zadając pytania na forum a najlepiej przeglądając archiwum w poszukiwaniu odpowiedzi.

    Na razie wyciągając wnioski system ten dla administracji jest jednak mało przyjazny chyba

    ze wynajęty informatyk upora się z problemami i wszystko konfiguruje, ale w takiej sytuacji

    jest to błędne myślenie, bez znajomości tego sytemu przy najmniejszej awarii możemy stracić

    bardzo ważne dane, co jest raczej mało przyjemną perspektywą.

     4 Tak sądzę, ale jeszcze w tym systemie muszą się zmienić wiele rzeczy.

     5

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Podrozdział 5 - MS-WINDOWS

Rysunek 2. Przykładowa Tapeta

Chciałbym na początku wyjaśnić, czym jest MS-Windows. Otóż seria MS-Windows

    to systemy operacyjne sprawujące kontrolę nad innymi programami. Są one graficznymi

    odpowiednikami DOS-a (systemu Microsoftu powstałego na początku lat 80-tych),

    na którego bazie część z nich pracuje. W serwisie tym nie rozwlekam się o starsze wersje MS Windows. Dość wcześnie wyszły one z użycia za sprawą Windows 95, który z resztą

    przysporzył PC-tom tylu wielbicieli. Dziś głownie należy skupiać uwagę na wersjach 98

    i wyższych. "Windows`uw" wyróżniają się prostotą obsługi, funkcjonalnością, szeroką gammą zastosowań, jednak głównym w tej chwili atutem jest ich bezpieczeństwo 5i niezawodność (głównie wersje NT). Początkujący użytkownicy oraz osoby zajmujące się

    administracją komputera mogą się cieszyć tym, że wymienione obok cechy łączą się w prosty 6sposób i zazwyczaj nie sprawiają problemu.

    Historia Windows:

    1985 - Windows 1.0 Systemy tej rodziny nadawały się doskonale do domu,

    1987 - Windows 2.0 Dla osób początkujących i amatorów rozrywki,

    1990 - Windows 3.0 Był systemem typowo biurowym. Nadal jeszcze używane,

    1992 - Windows 3.1 Kolejne wersie,

    1993 - Windows NT 3.1,

    1994 - Windows NT 3.11 Serja Windows 95/98/98SE/Me, 1994 - Windows NT 3.5 + wysoka wydajność w grach, filmach itp.

     5 Przepisując to z książki mogę stwierdzić, że rodzina systemów MS-Windows w sprawie zabezpieczeń jest tak dziurawa jak sito. 6 Ale i w tym systemie wypada mieć, chociaż jakąś wiedze, bo niestety MS-Windows też ma wady.

    6

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

1995 - Windows 95 + niskie wymagania sprzętowe,

    1996 - Windows NT 4.0 + łatwa konfiguracja,

    1998 - Windows 98 - niestabilne działanie przy wadliwych aplikacjach,

    1999 - Windows 98 SE - występowanie błędów,

    2000 - Windows 2000 - niskie bezpieczeństwo, 72000 - Windows Millennium - niewykorzystywanie systemu plików NTFS,

    2001 - Windows XP.

    Podrozdział 6 - Windows NT

    Początkowo Systemy Windows NT (skrót od New Technology) były biurowymi odpowiednikami serii Windows 9x. Wykorzystywały system plików NTFS (szybszy

    i bezpieczniejszy niż FAT z Windows 9x). Charakteryzowały się ogromną stabilnością, bezpiecznym działaniem, wysokim poziomem zabezpieczeń - czyli tym wszystkim, czego

    potrzebują duże przedsiębiorstwa. Rozrywka została ograniczona do minimum (Windows

    NT 4.0 nie wykorzystywały, np. popularnych formatów, multimediów, DVD). W nowszych wersjach MS-Windows zastosowano jednak inne rozwiązanie. Firma Microsoft połączyła najlepsze cechy obydwu rodzin "Okienek". Dobrym posunięciem było również odejście

    od DOS-a, jako podstawy systemu operacyjnego. Tak powstały MS-Windows 2000 oraz

    MS Windows XP. Wyróżniają się zarówno stabilnością, bezpieczeństwem, jak i funkcjonalnością oraz szeroką gammą zastosowań. Teraz krótki opis MS-Windowsa.

    Seria Windows NT/2000/XP:

    + Systemy plików NTFS sprawdzą się zarówno w komputerach domowego jak i firmach, + Stabilność działania w biurze jak i w domu,

    + Wysoki poziom zabezpieczeń każde zadanie. Dla początkujących i posiadaczy, 8+ „Łatwa konfiguracja” Internetu i połączeń sieciowych, 9+ Dobra funkcjonalność w grach, multimediach oraz w programach biurowych Windows 9x.,

    - Nieco skomplikowana obsługa (zależy, do czego jest nam potrzebny system),

    - Dość duże wymagania sprzętowe (nić za darmo),

    - Nieprawidłowe uruchamianie starszych aplikacji, zwracam znów na to uwagę, bo jako

    program dla administracji ma to bardzo ważne znaczenie.

     7 Chyba jeden z najgorszych systemów nie polecał bym go nikomu. 8 Nie polecam instalacji sterowników do modemu z rodziny pentagram, ponieważ są zakałom dla sytemu i nie chcą działać najlepszym rozwiązaniem jest instalacja z pakietu MS-Windows. 9 Niestety administratorzy muszą pamiętać, że stare programy często nie chcą w ogóle się uruchomić, jest

    to dość poważna wada tych systemów.

     7

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Pod wspólną nazwą Windows NT funkcjonują w zasadzie dwa różne produkty:

    - Windows NT Serwer będący systemem operacyjnym przystosowanym wyłącznie do obsługi

    sieci komputerowych.

    - Windows NT Workstation, który jest systemem skierowanym dla bardziej wymagających użytkowników potrzebujących wydajniejszego i bardziej stabilnego systemu niż Windows 9x.8

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Podrozdział 7 - Windows 98

Ta wersja systemu oferuje między innymi zmodernizowany interfejs użytkownika

    charakteryzujący się integracją przeglądarki Internet Explorer z Eksploratorem Windows, nowy system pomocy online w formacie HTML, 32-bitowy FAT, narzędzia nadzorujące

    i diagnozujące system, aktywny pulpit, program wykonujący kopie zapasowe danych, wsparcie obsługi wielomonitorowej (usługa ta daje użytkownikowi możliwość przyłączenia do komputera jednocześnie dwóch monitorów, co w pracy z niektórymi aplikacjami np. typu CAD daje znacząco większy komfort pracy), nowe biblioteki DirectX 5.0, Obsługę

    technologii MMX.

    System oferuje ponadto wsparcie programowe dla nowych technologii sprzętowych takich jak 10USB, AGP, IEEE 1394, ISDN czy DVD, obsługuje najnowsze akceleratory grafiki 3D oraz

    daje możliwość uaktualnień systemu bezpośrednio poprzez Internet. Windows 98 jest również bardziej przyjazny dla laptopów, gdyż uznaje niemal wszystkie typy urządzeń PC Card, porty podczerwone IrDA, stacje dokujące oraz specyfikacje zarządzania zasilaniem:

    APM i ACPI. Wprowadzono również obsługę urządzeń peryferyjnych systemu Device Bay.

    Windows 98 jest również nieco szybszy od swojego poprzednika, ale i bardziej od niego

    wymagający, aby na nim efektownie pracować trzeba mieć przynajmniej Pentium 166 MHz i minimum 32 MB RAM-u. W czerwcu 1999 r. ukazała się druga, poprawiona edycja

    tej wersji systemu:

    - Windows 98 SE (Second Edition). Poprawiono w niej wiele zauważonych błędów, dodano nieco nowych sterowników oraz umożliwiono wspólne korzystanie z jednego połączenia Internetowego ICS, (Internet Connection Sharing).

    Podrozdział 8 - Windows 2000

    Windows 2000 Professional powstał jako następca, popularnego w biurach, Windows NT 4.0. Opiera się na podobnej do poprzednika technologii i systemie plików NTFS. Istnieje jednak opcja, która daje powody do pewnych wątpliwości, co do genezy systemu. Jest to możliwość

    pracy w systemie plików FAT16 oraz FAT32. Nie jest to jedyne podobieństwo Windows 2000 do serii Windows 9x, system, bowiem został napisany w sposób możliwie najbardziej

    uniwersalny. Otóż Windows 2000 Professional jest pierwszym systemem operacyjnym

    łączącym w sobie różne cechy, zarówno z serii Windows NT jak i Windows 9x. Jest

    środowiskiem bezpiecznym. System plików NTFS gwarantuje możliwość zabezpieczania danych np. hasłem oraz ich szyfrowanie. Windows 2000 jak każdy produkt z pod znaku NT odznacza się wysoką stabilnością. W normalnych warunkach system nie ma prawa się zawiesić. W porównaniu z poprzednimi Windows, w tej wersji zastosowano jeszcze bardziej przejrzysty i czytelny interfejs. Wszystko rozmieszczone zostało w sposób przemyślany,

    a całość obdarzona jest animowanymi menu. Jedynie mnogość dostępnych opcji wystraszyć może początkującego użytkownika. Niewątpliwie najważniejszą zaletą Windows 2000 Professional jest jego multimedialność, działająca w zgodzie ze stabilnością. Filmy, muzyka, a nawet gry komputerowe funkcjonują płynnie i bez najmniejszych komplikacji. Wyjątkiem mogą być starsze wersje gier, które z powodu przestarzałej technologii mogą nie działać prawidłowo. System wspiera wszystkie popularne formaty plików i standardy techniczne

    (np. USB). Windows 2000 w rękach doświadczonego użytkownika potrafi naprawdę wiele.

     10 Mam na myśli karty z okresu, gdy system wchodził na rynek, ale i teraz z nowymi kartami działa raczej bez problemu, ale jak ktoś chce w pełni się cieszyć swoim sprzętem to polecam jednak nowsze systemy. Szczególnie, jeśli chodzi o programy administracyjne.

     9

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com