DOC

MS-WINDOWS CZY LINUX-SYSTEM DAL ADMINISTRACJI-

By Dawn Rice,2014-08-10 18:35
6 views 0
MS-WINDOWS CZY LINUX-SYSTEM DAL ADMINISTRACJI-

MS-WINDOWS CZY LINUX ? SYSTEM DLA ADMINISTRACJI.

ŁUKASZ MASZKIEWICZ

    Co To Jest System Operacyjny i co administrator powinien wiedzieć

    Rozdział I Co To Jest System Operacyjny i co administrator powinien wiedzieć?

    System operacyjny (OS Operating System), to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych zainstalowanych w systemie

    aplikacji. Pełni on nadzór nad pracą wszystkich uruchomionych programów, oraz wszystkich urządzeń komputera. Mimo że swoją pracę wykonuje głównie w tle, i sam nie wystarcza jeszcze do tego, by komputer był w pełni funkcjonalnym narzędziem, to bez jego pomocy właściwie nic nie będzie działać. Komputer nie byłby w stanie normalnie się uruchomić, a każdy program musiałby sam troszczyć się o dostęp do twardego dysku lub ekranu.

    Zainstalowany w naszym komputerze system operacyjny decyduje o tym, jakie programy można uruchamiać pod jego kontrolą, ma wpływ na bezpieczeństwo umieszczonych danych, umożliwia podłączania do różnych sieci, gdzie nadzoruje podrzędne systemy zainstalowane na osobnych komputerach, gwarantuje kompatybilność z innymi systemami oraz decyduje o łatwości i stabilności działania. Niestety nie ma idealnego systemu, a każdy ma swoje 1wady i zalety.

    Podrozdział 1 - Krótki opis budowy systemów operacyjnych

Klient serwer - o bardzo rozbudowanej strukturze, gdzie Systemy operacyjne można podzielić

    na kilka kategorii dotyczących sposobu komunikacji z użytkownikiem, oraz architektury,

    w jakiej są zbudowane:

    1.Pod względem sposobu komunikacji z użytkownikiem rozróżniamy:

    Systemy tekstowe - komunikujące się za pomocą wydawanych z linii poleceń komend

    (pierwsze wersje DOS).

    Systemy graficzne - komunikujące się za pomocą graficznych okienek i symboli (ikon). Obsługa komputera polega na manipulowaniu, za pomocą kursora myszy lub klawiszami, symbolami, które odpowiadają określonym zadaniom (Windows, MacOS i inne).

    2. Z kolei pod względem architektury, systemy operacyjne dzielimy na:

    Monolityczne - o najprostszej strukturze i jednozadaniowe, czyli gdy system może jednocześnie wykonywać tylko jedno zadanie.

    Warstwowe - o hierarchicznej strukturze poleceń systemowych, system może już wykonywać w tym samym czasie kilka poleceń (np. nadzorować proces drukowania w czasie edycji tekstu

    w programie).

    Pełnią nadzór nad podrzędnymi systemami zainstalowanymi w poszczególnych komputerach

    sieci. Aplikacje postrzegane są przez system operacyjny jako "klienci" dostarczających im swoich usług serwerów. "Klienci" komunikują się z serwerami poprzez jądro systemu a każdy serwer pracuje w własnej, wydzielonej i chronionej przestrzeni adresowej pamięci

    operacyjnej, dobrze odizolowany od innych procesów. Systemy typu klient serwer rozporządzają i wykonują zadania na trzy sposoby:

    1 - wszystkie aplikacje wykonywane są przez serwer a wyniki wyświetlane na ekranie "klienta".

    2 - serwer dostarcza danych dla aplikacji uruchamianych na komputerze "klienta". 3 - wszystkie komputery współpracują ze sobą jak równy z równym (peer to peer), korzystając wzajemnie ze swoich zasobów.

     1 Osobiste doświadczenia z systemami operacyjnymi to do tej pory nie spotkałem się z systemem, który choć trochę by działał tak jak powinien.

     1

Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

    Rozdział II Wprowadzenie DO LINUXSA I MS-WINDOWS

Linux, system operacyjny stworzony na bazie, UNIXa przez Linusa Torvaldsa. W systemie

    Linux można pracować zarówno w interfejsie tekstowym jak i graficznym (X-Windows). System jest rozpowszechniany darmowo, stąd jego coraz większa popularność. Z sieci

    Internet można ściągnąć również kod źródłowy systemu. Linux jest pewną alternatywą dla systemów operacyjnych firmy Microsoft. Oprócz tego, że jest darmowy, jest także uznawany za system stabilniejszy, o wiele lepiej zabezpieczony przed włamaniami. Jego wadą natomiast

    jest trudniejsza konfiguracja i użytkowanie, co powoduje, że Linux jest raczej systemem 2przeznaczonym dla bardziej zaawansowanych użytkowników.