DOC

Microsoft Windows- ja Linux -kyttjrjestelmn vertailua

By Nancy Sims,2014-08-10 18:16
8 views 0
Microsoft Windows- ja Linux -kyttjrjestelmn vertailua

Microsoft Windows- ja Linux -käyttöjärjestelmän vertailua

    Windowsin ja Linuxin välillä on aina ollut kilpailua sekä yleisillä markkinoilla että yksittäisten käyttäjien suhteen. Usein Windows on koneessa pääasiallisena käyttöjärjestelmänä ja Linux asennetaan vasta myöhemmin varakäyttöjärjestelmäksi tai rinnakkaiseksi järjestelmäksi. Suurin ero näiden kahden välillä on se, että Windows on lupaavin käyttöjärjestelmä, joka on julkaistu maksullisen sovelluskohtaisen ohjelmiston lisenssin alla. Linux taas on lupaavin käyttöjärjestelmä, joka on julkaistu ilmaisen ohjelmistolisenssin alla. Tosin Linuxillakin on maksullisia ohjelmapaketteja, jotka usein on pakko hankkia. Nämä järjestelmät kilpailevat sekä yksittäisistä käyttäjistä että palvelinmarkkinoista ja niitä käytetään hallituksen toimistoissa, kouluissa, yrityksissä, kodeissa intranet- ja internet -palvelimilla, superitietokoneissa ja sulautetuissa

    1järjestelmissä.

     Windows ja Linux eroavat filosofialtaan, kustannuksiltaan, helppokäyttöisyyksiltään, monipuolisuudeltaan ja vakaudeltaan. Näissä ominaisuuksissa kumpaakin käyttöjärjestelmää yritetään koko ajan parantaa, että niitä asennettaisiin koneisiin enemmän. Linux antaa käyttäjälle enemmän vapauksia järjestelmän käytössä (run), järjestelmän tutkimiseen ja muuttamiseen sekä

    1Linux -kopioiden jakeluun muutosten kanssa tai ilman. Aika vapaa järjestelmä siis. Esimerkkeinä

    Linuxin muunneltavuudesta voidaan mainita käyttöliittymän muuttuminen yksityiskohdissa jakelusta toiseen vaikka sillä tavalla, että työkalurivin paikkaa voi vaihtaa alhaalta ylös. Lisäksi Linuxilta löytyy erityisiä versioista tiettyihin tarkoituksiin varsinaisten versioiden lisäksi. Tällainen on esimerkiksi NASLite, joka toimii yksinkertaisella levykkeellä ja muuntaa vanhan tietokoneen

    2tiedostopalvelimeksi.

     Sekä Linux että Windows tarjoavat graafisen käyttöliittymän (GUI) ja

    komentorivikäyttöliittymän. On kuitenkin huomattava, että Linuxin graafinen käyttöliittymä on vapaaehtoinen, kun taas Windowsissa graafinen käyttöliittymä on kiinteä osa käyttöjärjestelmää. Tästä johtuen nopeus, tehokkuus ja luotettavuus lisääntyvät ilman graafista käyttöliittymää Linuxissa, kun taas Windowsissa tämä ei ole mahdollista. Samoin etäkontrolli ja palvelimen etäylläpito on Linuxilla yksinkertaisempaa ja luonnollisempaa kuin Windows -koneissa. Kuitenkin Linuxin graafisessa käyttöliittymässä on sekä huonoja että hyviä puolia: kehittyneemmät Linuxin käyttäjät voivat muunnella ominaisuuksia halujensa mukaan, mutta uusille käyttäjille tämä tekee asiat vaikeammiksi, koska jokainen Linux -kone, johon he törmäävät, voi näyttää ja toimia

    2toisistaan poikkeavasti.

     Molemmat käyttöjärjestelmät vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä lataus- ja käynnistysajan määrityksen. Windows XP tosin sallii salasanan poisjättämisen, mikä on

    turvallisuuden kannalta huono idea. Linuxin kohdalla ei ole varmuutta, salliiko se tällaisen

    2 mahdollisuuden.

     Jos esimerkiksi Windows XP:tä asennettaessa yrittää laittaa sekä

    ylläpitokäyttäjätunnuksia ja tavallisia käyttäjätunnuksia, ei se onnistu, koska liian monta ohjelmaa yrittää toimia kunnolla samaan aikaan yksittäisen käyttäjän käyttäessä järjestelmää. Linuxissa taas tällaisia ongelmia ei ole ollut, vaan yksittäinen käyttäjä on voinut käyttää järjestelmää ihan normaalisti. Windowsissa kestää vielä tovin, ennen kuin järjestelmä toimii tavalliselle käyttäjälle. Ennen kuin Windows kehittyy tässä asiassa, voivat virukset ja haittaohjelmat olla vallalla Windows

    2-koneissa. Windows:ssa oli pelkästään vuonna 2005 11 000 haittaohjelmaa. Linux:ssa on ollut koko sen käyttöaikana vain 800 haittaohjelmaa. Viruksiin liittyen taas voitaisiin todeta, että monet Windows -toimistokoneet ja kannettavat voivat kaatua ja toimia hitaammin viruksen iskettyä. Linux:ssa virus aiheuttaa koneen hitaan toiminnan, mutta virusten eteneminen Linux -koneissa ei

    1yleensä onnistu. Linux on siis paljon vakaampi alusta kuin Windows sekä edellä mainitusta syystä,

    4 että paremman ohjelmien suunnittelun ja optimoinnin vuoksi.

     Emulointi eli toiminnan jäljittely toimii Windows:ssa Cygwin, Interix ja Interixiä seuranneella SUA -ohjelmalla. Nämä siis jäljittelevät Linux:n toimintaa, mutta eivät pysty ajamaan Linux:n binäärejä. Linux:ssa taas emulointiohjelmina toimivat Cedega, CrossOver ja Wine, joilla pystyy ajamaan joitakin Windows -ohjelmia vaihtelevalla luotettavuudella.

     Kustannuseroista puhuttaessa voidaan todeta, että Linux on kotikäytössä hyvin

    edullinen tai ilmainen, Windows taas on kallis. Palvelinkäytössä Linux on hyvin edullinen verrattuna Windowsiin. Microsoft sallii käyttää vain yhtä kopiota Windowsista yhdellä

    2tietokoneella, kun taas Linuxin kopioita voi asentaa useille koneille ilman lisäveloitusta.

     Linux toimii useilla laitteistoalustoilla, Windows taas ei. Windowsin eri versiot ovat aikanaan toimineetkin useammilla alustoilla, mutta mielenmuutokset Microsoft:lla ovat vähentäneet niiden laitteistojen määrää, joilla Windows voisi toimia. Linux:lla tällaista ei tapahdu, vaan se toimii hyvin laajalla määrällä koneita. Windows puolestaan toimii paremmin laitteistojen kanssa johtuen siitä, että laitteistomyyjät kirjoittavat ajureita paljon useammin Windows:lle kuin Linux:lle. Linuxin vähäinen laitteistotukiongelma on esillä Langan artikkelissa (Fred Langa, 2004). Hän kirjoitti, että Linux:n yhdeksän eri version ja kahden äänikortin välillä tuli ongelmia kun taas

    2Windows pelasi hyvin yhteen molempien korttien kanssa.

     Kaikista käyttöjärjestelmistä löytyy ohjelmistoissa esiintyviä virheitä eli bugeja. Samoin on Linuxin ja Windowsin laita. Linuxilla on parempi maine asian suhteen, sillä siinä vikoja on vähemmän kuin Windows:ssa, mutta kyllä niitä Linux:stakin löytyy. Puolueetonta kantaa tähän asiaan on vaikea löytää ja asiaa on muutenkin vaikea arvioida. Aiheesta on myös kirjoitettu artikkeli

    (Fred Langa, 2003). Kirjoittajan mukaan Linuxin viat korjataan nopeammin, mutta että niiden

    2 korjaus on ajan myötä hidastunut.

     Kummankin käyttöjärjestelmän asennushelppous vaihtelee riippuen versiosta, mutta kumpikaan ei yleensä ole toista helpompi asentaa. Window:ssa asennusaika on yleensä noin tunnin, Linux:ssa aika vaihtelee kuudesta minuutista yli tuntiin, riippuen jakelusta. Ajurit pitää yleensä asentaa Windows:ssa erikseen, kun taas Linux:ssa ilmaiset ajurit ovat mukana useimmissa jakeluissa tai ne voi löytää verkkoarkistoista. Molemmissa järjestelmissä lataajaohjelma voi käynnistää koneen useisiin eri käyttöjärjestelmiin; lataajaohjelmat vain ovat erit Windows:ssa ja

    1Linux:ssa.

     Linuxin ja Windowsin välillä on paljon enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä, mutta siitä huolimatta molemmat järjestelmät ovat ilmeisesti suhteellisen suosittuja. Löytyy sellaisiakin henkilöitä, jotka käyttävät tietokoneessaan ainoastaan Linuxia boikotoiden Windows -järjestelmää. Tarkasteltuani Windowsin ja Linuxin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, kallistuisin enemmän Linuxin puolelle, mutta olen ajatellut sen olevan liian monimutkainen ja ei-käyttäjäystävällinen, joten Windows on tuntunut ”naisellisemmalta”. Moni muukin käyttäjä on ajatellut Linuxin olevan liian hankala järjestelmä. Eräs lähde kuvailee Windows:n vaihtamista Linuxiin samaksi asiaksi kuin, että vaihtaisi autosta moottoripyörään. Molemmat ovat käyttöjärjestelmiä käyttäen mahdollisesti samaa laitteistoa ja tarjoten ympäristön, jossa voi käyttää sovelluksia, mutta ne käyttävät olennaisesti

    3erilaisia lähestymistapoja. Jos miettii, kumpi käyttöjärjestelmä on parempi, Linux vai Windows, kannattaa ensin miettiä mihin tarkoitukseen järjestelmää käyttää: 1) pelaamiseen 2) toimistokäytössä 3) viihdekäytössä, esimerkiksi multimedian katselussa 4) nettikäytössä 5) ohjelmoinnissa 6) vakaassa toiminnassa vai 7) grafiikkakäytössä. Kaikissa näissä Linux on

    4 pääasiallisesti parempi, mutta on asioita, joissa Windows menee edelle.

     Linuxia ja Windowsia voisi verrata loputtomiin, sillä tietoa niiden eroista löytyy todella paljon. Yhtäläisyyksiä ei taida juurikaan olla, ainakaan löytämieni tiedonlähteiden mukaan. Yritin etsiä tähän kirjoitelmaan mielestäni tärkeitä pääkohtia ja kiinnostavia asioita järjestelmien eroista.

Lähteet

    1 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Windows_and_Linux, luettu 8.11.2007

    2 http://www.michaelhorowitz.com/Linux.vs.Windows.html, luettu 8.11.2007

    3 http://linux.oneandoneis2.org/LNW.htm, luettu 9.11.2007

    4 http://tjaa.dy.fi/~linux/, luettu 9.11.2007

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com