DOC

Norske rederier

By Warren Cunningham,2014-08-11 18:40
14 views 0
Norske rederier

Norske rederier

    Norge er landet med de mange rederier. Nesten hver eneste kystby og kystkommune har bedrifter som eier og driver skip i kystfart, utenriksfart, offshore eller fiske. Denne oversikten viser rederier som driver utenriksfart og offshore med kommersiell og/eller driftsorganisasjon i Norge. Også norskrelaterte utenlandske rederier med kontor i Norge er tatt med, derimot ikke utenlandskeide skip i NIS. I et dynamisk skipsfartsmiljø blir skip bestilt, kjøpt og solgt som del av den løpende virksomhet. I 2007 ble det bestilt 230 nye skip og borerigger i det norske skipsfartsmiljøet og omsatt 320 skip.

Acergy Norway AS

    4014 Stavanger

    Internasjonalt undervanns entreprenørselskap utgått fra Stolt-Nielsen-rederiet. 10 spesialskip for konstruksjon og undervannsopdrag.www.acergy-group.com

Agder Ocean Shipping AS

    4878 Grimstad

    Stiftet 2004, driver fem kjøleskip. www.agderocean.com

T Alendal Rederi AS

    5536 Haugesund

    Rederiet er knyttet til Salhus Shipping, se dette.

Aries Offshore Service AS

    6004 Ålesund

    Tidligere S Ugelstads Rederi som i 2007 ble solgt til gresk-britiske interessenter. Eier i dag fem supply-skip. www.ugelstad.net

Arnesen Shipbrokers AS

    4550 Farsund

    Driver tre bulkskip i størrelsen 3300-4100 i europeiske farvann. www.arnesenshipbrokers.no

Arrow Seismic ASA

    5058 Bergen

    Selskap som driver seismisk kartlegging, inklusiv drift av seismikk-skip. Utgått av Rieber Shipping AS. www.arrowseismic.no

Artic Shipping AS

    6800 Førde

    Meglerfirma som også har tre spesialskip for føring av fiskefor og korn. www.articship.no

Atlantica Shipping AS

0256 Oslo

    Operatør og befraktningsselskap for ro/ro-, cement, container- og bulkskip, tyske og greske medeiere.

    Startet i 1996.

Odd Aune

    7165 Oksvoll/Trondheim

    Familierederi Tanto AS med to selvlossere på 121500 tdw, drives av Wagle Chartering.

Awilco AS

    0250 Oslo

    Shipping-selskap tilknyttet Anders Wilhelmsen-gruppen. Eier to Suez max tankskip.

Awilco Offshore ASA

    0250 Oslo

    Riggselskap kontrollert av Anders Wilhelmsen-gruppen. www.awo.no

Awilco Heavy Transport ASA

    0250 Oslo

    Eier fire tungløftskip for transport av borerigger o lign.

    awilcoheavytransport.com

Belden Shipping AS

    Oslo

    Internasjonalt redereri innen sementtransport, eiet av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Bergen.

    Hovedkontor i Singapore, avdelingskontor i Oslo.

    www.beldenshipping.com

Belships ASA

    0216 Oslo

    Rederi med virksomhet innen Panamax og handymax bulk, samt product-tankskip. Bulkskipene drives i

    Eastern Bulk Carriers. Deleier i befraktningsselskapet Elkem Chartering AS. Eier Belships Management i

    Singapore. Knyttet til Stove Shipping og meglerfirmaet Lorentzen-Stemoco. www.belships.com

Bergen Banking Shipping

    5014 Bergen

    Kommersielt management for kommandittselskaper som eier 15 skip på BBTC til utenlandske rederier.

Bergen Shipping AS

    5004 Bergen

    Rederiselskap med bulkskip i nærsjøfart.

Bergen Shipping Chartering AS

    5003 Bergen

    Megler- og operatør for 16-20 selvlossere i nordsjøfart. Knyttet til Wilson ASA.

Bergen Tankers AS

    5343 Bergen

    Driver tankfart i Nord-Europa og bunkersbåter i Bergen. www.bgta.no

BW Gas ASA

    0273 Oslo

    Verdens største gass-rederi, omfatter 98 LPG- og LNG-skip. Er det tidligere Bergesen dy ASA som i 2003 ble overtatt av Worldwide Shipping Ltd, Hong Kong. Siden er selskapet omstrukturert, hvor tank og bulk er skilt ut og driftsavdelingene omdøpt til BW Shipping. www.bergesen.no

BW Offshore ASA

    0277 Oslo

    Virksomheten med offshore produksjonsskip skilt ut av BW Shipping og børsnotert i mai 2006. Eier 8 FPSO’er.

Bergshav AS

    4878 Grimstad

    Utskilt fra Ugland-rederiet i 1988, har kommersiell drift og medeierskap i 15-20 skip, fordelt på tank, ro/ro og container-skip. www.bergshav.com

    Arne Blystad AS

    0161 Oslo

    Norsk-relatert rederigruppe innen produkt-tank og bulk, hovedkontor i Connecticut, USA, også virksomhet i Storbritannia og i Oslo. Gruppen omfatter også rigg-selskapene Songa Offshore AS og Songa Drilling AS. www.blystad.com

Borgestad ASA

    3912 Porsgrunn

    Rederi med røtter tilbake til 1904. Solgte i 2006 sine ?open-hatch? skip til Gearbulk, London, men har fortsatt teknisk drift av disse samt open-hatch-skip for Westwood Shipping Lines. www.borgestad. com

Boskalis Offshore AS

    4008 Stavanger

    Drift av nederlandsk-eiet spesialskip for tildekking av rørledninger mv på havbunnen. www.boskalis.com

Bourbon Offshore Norway AS

    6099 Fosnavåg

    Franskeiet offshore-rederi med 19 skip. Etablert i 1997 som Havila Supply og overtatt av franske eiere i 2003. www.bourbon-offshore.no

Brattli Shipping

    4014 Stavanger

    Driver to mindre tankskip i europeisk fart.

Broström Tankers AS

    3203 Sandefjord

    Tidligere Iver Ships AS. Befraktnings- og operasjonsselskap for product-tankere, eiet av svenske Broström. www.broström.no

Bryggen Shipping & Trading AS

    5003 Bergen

    Rederiselskap knyttet til meglerfirmaet Network Chartering. Eier 12-15 skip, samt kommersiell drift av 36

    product-tankskip på T/C.

    www.network-chartering.no

Brøvigs Rederi AS

    4550 Farsund

    Tradisjonsrikt rederi med 4 nye kjemikalieskip som seiler i regi av J B Ugland Shipping. www.brovig.no

Bukser og Berging AS

    0251 Oslo

    Driver slep, eskorte og maritime entreprenørtjenester med en flåte på 24 fartøter. www.bube.no

CGG Marine

    Resources Norge AS

    1363 Høvik/Oslo

    Franskeid rederi som eier to seismiske forskningsskip.

    www.cgg.com

Caiano Shipping AS

    5528 Haugesund

    Eierselskap for fryseskip som drives av Green Reefers. Eies av Kristian Eidesvik.

Champion Tankers AS

    5232 Paradis/Bergen

    Rederiselskap med 18 product-tankskip, sprunget ut fra meglerfirmaet Nesttun Chartering. www.champion-tankers.no

Chriship AS

    8401 Sortland

    Driver godsruteskip for Norske Godslinjer, samt selvlosser bulkskip.

Clover Shipping AS

    1366 Oslo

    Eier containerskip med drift hos Morten Werrings Rederi.

    Colonial Shipping AS

    1324 Lysaker/Oslo

    Rederiselskap eiet av Stein Erik Hagen med 2 bulkskip som seiler i Eastern Bulk Carriers.

Color Line AS

0250 Oslo

    Reiselivsoperatør med 8 ferger i diverse ruter fra Oslo, Sandefjord, Larvik, Kristiansand og Bergen/Stavanger til Danmark, Sverige og Tyskland. Driftsselskap Color Line Marine AS, Sandefjord. www.colorline.no

Conoco Phillips Norge

    4056 Tananger/Stavanger

    Eier bøyelaster Rangrid, teknisk drift hos OSM. www.conocophillips.com

Continental

    Ship Management AS

    5542 Karmsund/Haugesund

    Rederi og management-selskap med eierinteresser i 10 bulkskip, samt management av eksterne. www.continentalship.com

Thor Dahl Shipping AS

    3212 Sandefjord

    Tradisjonsrikt, eiet av Tom Bergesen. Er et fullintegrert rederi med drift av 11 containerskip. www.jdb.no

Deep Sea Supply ASA

    Arendal

    Etablert i 2005 med kjøp av 6 supply-skip fra Tidewater, senere styrket med kjøp av John Fredriksens supply-virksomhet. John Fredriksen største eier med 34 prosent.

    www.deepseasupply.no

DeepOcean ASA

    5527 Haugesund

    Offshore-selskap for subsea-virksomhet. To egne skip, ellers innbefraktet tonnasje. www.deepocean.no Det Stavangerske

    Dampskibsselskab ASA

    4004 Stavanger

    Konsernselskap som omfatter tre betydelige operative funksjoner:

    - DSD Shipping AS med 4 tankskip foruten syv kjøleskip på BBTC til koreanske befraktere. www.dsd-shipping.no

    - Stavangerske AS, ferge/lokalruteselskap med 18 fartøyer. www.stavangerske.no - Nor Lines AS, 50 prosent i linjerederiet (se dette). www.norlines.no

    - Sea-Cargo, 40 prosent i linjerederi. www.sea-cargo.no

DFDS Lys-Line AS

    0283 Oslo

    Linjerederi for europeiske farvann, eiet av danske DFDS. Tre egne skip, samt flere innleide. www.lysline.no

DOF ASA

    5392 Storebø/Bergen

Børsnotert offshore-rederi med nær 40 forsyningsskip og spesialskip. Kontrollerer også datterselskapene

    DOF Subsea ASA, Bergen, NorSkan Offshore Ltda, Brasil, samt DofCon ASA. www.dof.no

DOF Subsea ASA

    5106 Øvre Ervik/Bergen

    Driver kartlegging, seismikk oa med åtte spesialskip.. www.dofsubsea.com

Halfdan

    Ditlev-Simonsen & Co AS

    1366 Lysaker/Oslo

    Rederi og befraktningsorganisasjon for 2 product-tankskip, samarbeid med Bryggen Shipping. www.hds.no

Jan-Erik Dyvi AS

    0250 Oslo

    Rederi med seks bilskip. Pioner innen ro/ro-bilskip. www.dyvi.no

    Eastern Bulk Carriers AS

    1324 Lysaker/Oslo

    Befraktningsgruppe knyttet til meglerfirmaet Lorentzen-Stemoco med seks skip eiet av partnerne, samt

    innbefraktede skip.

Eide Marine Services AS

    5457 Høylandsbygd/Haugesund

    Maritimt entreprenørselskap med slepebåter, lektere, flytekran og to transportskip for store enheter.

    www.eide-gruppen.no

Eide Shipping AS

    9409 Harstad

    Eier selvlosser i nordsjøfart.

Eidesvik ASA

    5443 Bømlo/Haugesund

    Børsnotert offshore-rederi utviklet fra fiskeri, 18-20 skip fordelt på supply, seismikk, subsea, mm.

    www.eidesvik.no

Eidshaug Rederi AS

    7940 Ottersøy/Namsos

    Familierederi med to sideportskip i kystfart.

Eidsiva Skibs ASA

    0161 Oslo

    Børsnotert rederi med andeler i 13 ro/ro-skip og 2 andre, med eksternt management. www.eidsiva.no

Eidsvaag AS

    7270 Dyrvik

    Rederi bygget opp på transport av fiskefór, eier 5 skip på 500-2000 tdw i kystfart.

Eimskip-CTG AS

    8400 Sortland

    Befraktningsorganisasjon for fiskeeskport fra Norge med rundt 10 fryseskip. Kontrolleres av islandske Eimskip. www.eimskip.com

    Jacob Einarsen

    4270 Åkrehamn/Kopervik

    Rederi med fire selvlossere i kystfart.

Camillo Eitzen & Co ASA

    0250 Oslo

    Børsnotert rederigruppe med følgende virksomheter:

    - Eitzen Bulk AS, København, befraktningsorganisasjon for 5 egne og 42 innbefraktede bulkskip - Eitzen Chemicals ASA, befraktningsorganisasjon i København med rundt 75 eide skip, med datterselskaper i Spania og Frankrike.

    - Eitzen Gas med tilsammen 21 LPG og etylen-tankskip.

    - ACE-Link, fergefart mellom Helsingør og Helsingborg.

    Drift i Eitzen Marine Services i København, Bombay og Singapore

    www.eitzen-group.com

Ervik Shipping AS

    4370 Egersund

    Skipsmegler- og agentfirma med befraktning av skip, samt kommersiell drift av sideportskip. www.ervikship.no

Ingvar Falkeid

    4160 Finnøy/Stavanger

    Rederi med fire selvlossere på 900-4400 tdw i kyst/nordsjøfart.

Farstad Shipping ASA

    6002 Ålesund

    Børsnotert offshorerederi med tilsammen 45 supplyskip, hvorav 14 eiet av datterselskap Farstad International med virksomhet i Australia/Østen, andel i Brazilian Offshore Services, Rio de Janeiro. www.farstad.no

Favourite Shipping AS

    5058 Bergen

    Eier tre bulkskip på 3700-5150 tdw som drives av britiske rederier.

    www.fav.no

    Fjord Line AS

    5003 Bergen

    Fergeselskap som driver linjen Bergen-Egersund-Hanstholm. Har overtatt Master Ferries AS. www.fjordline.com

Fjord Shipping AS

6700 Måløy

    Rederi med drift av 14 skip, kjøleskip, tank- og selvlosser.

Fjordbulk AS

    8012 Bodø

    Rederi med et selvlosser bulkskip på 2100 tdw.

Folla Sjøtransport AS

    7900 Rørvik/Namsos

    Driver kystrutefart Trondheim-Nord-Norge med sideportskip.

Fonnes Shipping AS

    5953 Fonnes/Bergen

    Eier 3 bulkskip på 3100-6000 tdw, befraktning hos Wagenborg i Delfzijl. www.fonnesshipping.no

Ellen Forland Rederi

    5232 Paradis/Bergen

    Offshore-rederi med 3 seismikk og subsea-skip. Pioner innen seismikk-skip. www.forlandship.no

Fjord1 - Fylkesbaatane AS

    6900 Florø

    Ruteselskapet eier også to fryseskip i nordeuropeisk fart, management hos Fjord Shipping.

Frakt AS (Håkon Rong)

    5330 Rong/Bergen

    Rederi med en selvlosser i nord-europeisk fart.

John Fredriksen

    0250 Oslo

    Rederigruppen består av en rekke drifts- og skipseiende selskaper, noen private og andre børsnoterte, med ledelse i Oslo, London og Limassol.

    - Seatankers Management Ltd, Limassol er kjernen i den private virksomheten som omfatter både skip og offshore-fartøyer

    - Frontline Ltd, Bermuda er børsnotert selskap som driver og befrakter rundt 75 Suezmax og VLCC tankskip, med Frontline Management AS i Oslo som kommersiell ledelse. Eksternt management. www.frontline.bm - Ship Finance Ltd, Bermuda, er et børsnotert skipseiende selskap som eier mange av Frontlines skip - SeaDrill Ltd, Bermuda er et nystartet børsnotert selskap for borerigger og produksjonsskip. Overtok i 2006 Smedvig ASA.

    - SeaLift Ltd, Bermuda, rederi med tungløftskip

    - Knightsbridge Tankers Ltd, Bermuda eier fire VLCCer på bbtc til BP.

    - Golar LNG Ltd, Bermuda, er et børsnotert rederi innen LNG-skip. www.golar.com - Golden Ocean Group Ltd, Bermuda, er et børsnotert bulkrederi med kommersiell drift i Oslo. www.goldenocean.no

Fugro-Geoteam AS

    0275 Oslo

    Datterselskap av nederlandsk gruppe innen geoteknikk mm, eier fire seismikk-skip med flere på TC.

www.fugro.geoteam.no

Goliat Shipping AS

    0266 Oslo

    Rederi som har spesialisert seg på ro/ro-skip, med 4 skip på TC til DFDS, Fjord Line oa.

P D Gram & Co AS

    0250 Oslo

    Rederigruppe med kommersiell drift av nær 30 skip, fordelt på LPG, kjemikalie- og bilskip. www.pdgram.com

    Green Reefers ASA

    5224 Nesttun/Bergen

    Børsnotert kjøleskipsrederi med nær 50 skip engasjert i europeisk og transatlantisk fart. www.greenreefers.no

Grieg Shipping AS

    5004 Bergen

    Eier 15 open-hatch spesialskip for treforedlingsprodukter samt 50 prosent i Star Shipping. Er knyttet til

    meglerfirmaet Joachim Grieg & Co og til Grieg International.

    www.grieg.no

Grieg International AS

    0278 Oslo

    Rederi knyttet til Grieg Shipping i Bergen og eier syv open-hatch skip drevet i Star Shipping.

Gulf Offshore Norge AS

    4306 Sandnes

    Supply-rederi eiet av det amerikanske offshore-rederi Gulfmark, eier 7 skip. www.gulfmark.com

Gullfonn Management AS

    5953 Fonnes/Bergen

    Familierederi med tankskip på 3000 tdw i fart for dansk befrakter.

J Hagenæs Shipping AS

    6002 Ålesund

    Rederiselskap med tre supply-skip i fart.

Hagland Shipping AS

    5500 Haugesund

    Rederi knyttet til meglerfirmaet R G Hagland AS, eier 7 selvlossere i europeisk fart. www.hagland.com

Halvorsen AS

    4276 Vedavågen/Kopervik

    Har to spesialskip for føring av korn i nord-europeisk fart.

    Hammerfest Kysttransport AS

9600 Hammerfest

    Meglerfirma med befraktning og drift av tre sideportskip i kyst- og europeisk fart.

M Hannestad AS

    1788 Berg i Østfold/Oslo

    Agent for tre svensk-eide skip i europeisk fart.

Sigmund Haugnes

    6530 Averøy/Kristiansund

    Eier fire bulk- og container skip i størrelsen 2300-6600 tdw i europeisk fart. Befraktning hos Strand Shipping, Mo i Rana.

Hav Shipping AS

    5224 Nesttun/Bergen

    Rederi med management og befraktningsselskap for 10 egne skip i størrelsen 1900-2200 tdw. www.hav.no

Havila Shipping ASA

    6099 Fosnavåg/Ålesund

    Børsnotert offshore-rederi med 22 supply- og standby-skip, inkl nybygninger. Er også medeier i PACC-Havila Offshore Pte Ltd i Singapore, med 8 supplyskip i ordre. Er via kontrollerende eier Per Sævik knyttet til Havyards-gruppen. www.havila.no

Havinvest AS

    0160 Oslo

    Eierselskap for tankskip på bbtc til andre rederier. www.havinvest.com

Hesnes Shipping AS

    3120 Tønsberg

    Kommersielt management av bilskip, knyttet til japanske NYK Line. Se også Saga Forest Carriers International.

Hunseid Shipping AS

    4006 Stavanger

    Rederi med ett tankskip i størrelsen 13001400 tdw.

    Hurtigruten ASA

    8514 Narvik

    Rederiet er etablert i 2006 ved fusjon av Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA. Virksomheten omfatter Hurtigruten, samt lokalfart i Nordland, Troms og Møre og Romsdal. www.hurtigruten.com

Hvistendahl Rederi AS

    3140 Borgheim/Tønsberg Eier et container/ro-ro-skip på 3300 tdw.

Leif Höegh & Co AS

    0212 Oslo

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com