DOC

Norske rederier

By Warren Cunningham,2014-08-11 18:40
13 views 0
Norske rederier

Norske rederier

    Norge er landet med de mange rederier. Nesten hver eneste kystby og kystkommune har bedrifter som eier og driver skip i kystfart, utenriksfart, offshore eller fiske. Denne oversikten viser rederier som driver utenriksfart og offshore med kommersiell og/eller driftsorganisasjon i Norge. Også norskrelaterte utenlandske rederier med kontor i Norge er tatt med, derimot ikke utenlandskeide skip i NIS. I et dynamisk skipsfartsmiljø blir skip bestilt, kjøpt og solgt som del av den løpende virksomhet. I 2007 ble det bestilt 230 nye skip og borerigger i det norske skipsfartsmiljøet og omsatt 320 skip.

Acergy Norway AS

    4014 Stavanger

    Internasjonalt undervanns entreprenørselskap utgått fra Stolt-Nielsen-rederiet. 10 spesialskip for konstruksjon og undervannsopdrag.www.acergy-group.com

Agder Ocean Shipping AS

    4878 Grimstad

    Stiftet 2004, driver fem kjøleskip. www.agderocean.com

T Alendal Rederi AS

    5536 Haugesund

    Rederiet er knyttet til Salhus Shipping, se dette.

Aries Offshore Service AS

    6004 Ålesund

    Tidligere S Ugelstads Rederi som i 2007 ble solgt til gresk-britiske interessenter. Eier i dag fem supply-skip. www.ugelstad.net

Arnesen Shipbrokers AS

    4550 Farsund

    Driver tre bulkskip i størrelsen 3300-4100 i europeiske farvann. www.arnesenshipbrokers.no

Arrow Seismic ASA

    5058 Bergen

    Selskap som driver seismisk kartlegging, inklusiv drift av seismikk-skip. Utgått av Rieber Shipping AS. www.arrowseismic.no

Artic Shipping AS

    6800 Førde

    Meglerfirma som også har tre spesialskip for føring av fiskefor og korn. www.articship.no

Atlantica Shipping AS

0256 Oslo

    Operatør og befraktningsselskap for ro/ro-, cement, container- og bulkskip, tyske og greske medeiere.

    Startet i 1996.

Odd Aune

    7165 Oksvoll/Trondheim

    Familierederi Tanto AS med to selvlossere på 121500 tdw, drives av Wagle Chartering.

Awilco AS

    0250 Oslo

    Shipping-selskap tilknyttet Anders Wilhelmsen-gruppen. Eier to Suez max tankskip.

Awilco Offshore ASA

    0250 Oslo

    Riggselskap kontrollert av Anders Wilhelmsen-gruppen. www.awo.no

Awilco Heavy Transport ASA

    0250 Oslo

    Eier fire tungløftskip for transport av borerigger o lign.

    awilcoheavytransport.com

Belden Shipping AS

    Oslo

    Internasjonalt redereri innen sementtransport, eiet av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Bergen.

    Hovedkontor i Singapore, avdelingskontor i Oslo.

    www.beldenshipping.com

Belships ASA

    0216 Oslo

    Rederi med virksomhet innen Panamax og handymax bulk, samt product-tankskip. Bulkskipene drives i

    Eastern Bulk Carriers. Deleier i befraktningsselskapet Elkem Chartering AS. Eier Belships Management i

    Singapore. Knyttet til Stove Shipping og meglerfirmaet Lorentzen-Stemoco. www.belships.com

Bergen Banking Shipping

    5014 Bergen

    Kommersielt management for kommandittselskaper som eier 15 skip på BBTC til utenlandske rederier.

Bergen Shipping AS

    5004 Bergen

    Rederiselskap med bulkskip i nærsjøfart.

Bergen Shipping Chartering AS

    5003 Bergen

    Megler- og operatør for 16-20 selvlossere i nordsjøfart. Knyttet til Wilson ASA.

Bergen Tankers AS

    5343 Bergen

    Driver tankfart i Nord-Europa og bunkersbåter i Bergen. www.bgta.no

BW Gas ASA

    0273 Oslo

    Verdens største gass-rederi, omfatter 98 LPG- og LNG-skip. Er det tidligere Bergesen dy ASA som i 2003 ble overtatt av Worldwide Shipping Ltd, Hong Kong. Siden er selskapet omstrukturert, hvor tank og bulk er skilt ut og driftsavdelingene omdøpt til BW Shipping. www.bergesen.no

BW Offshore ASA

    0277 Oslo

    Virksomheten med offshore produksjonsskip skilt ut av BW Shipping og børsnotert i mai 2006. Eier 8 FPSO’er.

Bergshav AS

    4878 Grimstad

    Utskilt fra Ugland-rederiet i 1988, har kommersiell drift og medeierskap i 15-20 skip, fordelt på tank, ro/ro og container-skip. www.bergshav.com

    Arne Blystad AS

    0161 Oslo

    Norsk-relatert rederigruppe innen produkt-tank og bulk, hovedkontor i Connecticut, USA, også virksomhet i Storbritannia og i Oslo. Gruppen omfatter også rigg-selskapene Songa Offshore AS og Songa Drilling AS. www.blystad.com

Borgestad ASA

    3912 Porsgrunn

    Rederi med røtter tilbake til 1904. Solgte i 2006 sine ?open-hatch? skip til Gearbulk, London, men har fortsatt teknisk drift av disse samt open-hatch-skip for Westwood Shipping Lines. www.borgestad. com

Boskalis Offshore AS

    4008 Stavanger

    Drift av nederlandsk-eiet spesialskip for tildekking av rørledninger mv på havbunnen. www.boskalis.com

Bourbon Offshore Norway AS

    6099 Fosnavåg

    Franskeiet offshore-rederi med 19 skip. Etablert i 1997 som Havila Supply og overtatt av franske eiere i 2003. www.bourbon-offshore.no

Brattli Shipping

    4014 Stavanger

    Driver to mindre tankskip i europeisk fart.

Broström Tankers AS

    3203 Sandefjord

    Tidligere Iver Ships AS. Befraktnings- og operasjonsselskap for product-tankere, eiet av svenske Broström. www.broström.no

Bryggen Shipping & Trading AS

    5003 Bergen

    Rederiselskap knyttet til meglerfirmaet Network Chartering. Eier 12-15 skip, samt kommersiell drift av 36

    product-tankskip på T/C.

    www.network-chartering.no

Brøvigs Rederi AS

    4550 Farsund

    Tradisjonsrikt rederi med 4 nye kjemikalieskip som seiler i regi av J B Ugland Shipping. www.brovig.no

Bukser og Berging AS

    0251 Oslo

    Driver slep, eskorte og maritime entreprenørtjenester med en flåte på 24 fartøter. www.bube.no

CGG Marine

    Resources Norge AS

    1363 Høvik/Oslo

    Franskeid rederi som eier to seismiske forskningsskip.

    www.cgg.com

Caiano Shipping AS

    5528 Haugesund

    Eierselskap for fryseskip som drives av Green Reefers. Eies av Kristian Eidesvik.

Champion Tankers AS

    5232 Paradis/Bergen

    Rederiselskap med 18 product-tankskip, sprunget ut fra meglerfirmaet Nesttun Chartering. www.champion-tankers.no

Chriship AS

    8401 Sortland

    Driver godsruteskip for Norske Godslinjer, samt selvlosser bulkskip.

Clover Shipping AS

    1366 Oslo

    Eier containerskip med drift hos Morten Werrings Rederi.

    Colonial Shipping AS

    1324 Lysaker/Oslo

    Rederiselskap eiet av Stein Erik Hagen med 2 bulkskip som seiler i Eastern Bulk Carriers.

Color Line AS

0250 Oslo

    Reiselivsoperatør med 8 ferger i diverse ruter fra Oslo, Sandefjord, Larvik, Kristiansand og Bergen/Stavanger til Danmark, Sverige og Tyskland. Driftsselskap Color Line Marine AS, Sandefjord. www.colorline.no

Conoco Phillips Norge

    4056 Tananger/Stavanger

    Eier bøyelaster Rangrid, teknisk drift hos OSM. www.conocophillips.com

Continental

    Ship Management AS

    5542 Karmsund/Haugesund

    Rederi og management-selskap med eierinteresser i 10 bulkskip, samt management av eksterne. www.continentalship.com

Thor Dahl Shipping AS

    3212 Sandefjord

    Tradisjonsrikt, eiet av Tom Bergesen. Er et fullintegrert rederi med drift av 11 containerskip. www.jdb.no

Deep Sea Supply ASA

    Arendal

    Etablert i 2005 med kjøp av 6 supply-skip fra Tidewater, senere styrket med kjøp av John Fredriksens supply-virksomhet. John Fredriksen største eier med 34 prosent.

    www.deepseasupply.no

DeepOcean ASA

    5527 Haugesund

    Offshore-selskap for subsea-virksomhet. To egne skip, ellers innbefraktet tonnasje. www.deepocean.no Det Stavangerske

    Dampskibsselskab ASA

    4004 Stavanger

    Konsernselskap som omfatter tre betydelige operative funksjoner:

    - DSD Shipping AS med 4 tankskip foruten syv kjøleskip på BBTC til koreanske befraktere. www.dsd-shipping.no

    - Stavangerske AS, ferge/lokalruteselskap med 18 fartøyer. www.stavangerske.no - Nor Lines AS, 50 prosent i linjerederiet (se dette). www.norlines.no

    - Sea-Cargo, 40 prosent i linjerederi. www.sea-cargo.no

DFDS Lys-Line AS

    0283 Oslo

    Linjerederi for europeiske farvann, eiet av danske DFDS. Tre egne skip, samt flere innleide. www.lysline.no

DOF ASA

    5392 Storebø/Bergen

Børsnotert offshore-rederi med nær 40 forsyningsskip og spesialskip. Kontrollerer også datterselskapene

    DOF Subsea ASA, Bergen, NorSkan Offshore Ltda, Brasil, samt DofCon ASA. www.dof.no

DOF Subsea ASA

    5106 Øvre Ervik/Bergen

    Driver kartlegging, seismikk oa med åtte spesialskip.. www.dofsubsea.com

Halfdan

    Ditlev-Simonsen & Co AS

    1366 Lysaker/Oslo

    Rederi og befraktningsorganisasjon for 2 product-tankskip, samarbeid med Bryggen Shipping. www.hds.no

Jan-Erik Dyvi AS

    0250 Oslo

    Rederi med seks bilskip. Pioner innen ro/ro-bilskip. www.dyvi.no

    Eastern Bulk Carriers AS

    1324 Lysaker/Oslo

    Befraktningsgruppe knyttet til meglerfirmaet Lorentzen-Stemoco med seks skip eiet av partnerne, samt

    innbefraktede skip.

Eide Marine Services AS

    5457 Høylandsbygd/Haugesund

    Maritimt entreprenørselskap med slepebåter, lektere, flytekran og to transportskip for store enheter.

    www.eide-gruppen.no

Eide Shipping AS

    9409 Harstad

    Eier selvlosser i nordsjøfart.

Eidesvik ASA

    5443 Bømlo/Haugesund

    Børsnotert offshore-rederi utviklet fra fiskeri, 18-20 skip fordelt på supply, seismikk, subsea, mm.

<