DOC

cv - ACADEMIA ROMANA

By Nathan Crawford,2014-02-21 18:45
9 views 0
Curriculum vitae. Europass. Informaţii personale. Nume / Prenume. TOMA I. C ONSTANTIN. Adresă. Iaşi, Str. Stindardului, nr. 3, bl. H-1, sc. B, et. 2, ap. 9 ...

     Curriculum vitae

    Europass

    Informaţii personale

Nume / Prenume TOMA I. CONSTANTIN

    Adresă Iaşi, Str. Stindardului, nr. 3, bl. H-1, sc. B, et. 2, ap. 9

    Telefon 40-232-212976 0720-859976 40-232-201512

    Fax(uri) 40-232-201472

    E-mail ctoma@uaic.ro

    Naţionalitate Română

    Data naşterii 19 noiembrie 1935, Gugeşti, judeţul Vaslui

    Sex Masculin

    Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi Facultatea de Biologie Locul de muncă

    Biologie Botanică (Morfologia şi anatomia plantelor) Domeniul stiintific

     Profesor Functie

     Experienţa profesională

    Perioada 2006 2010

    Funcţia sau postul ocupat Profesor consultant

    Activităţi şi responsabilităţi principale - Secretar ştiinţific al filialei din Iaşi a Academiei Române

     - Director executiv al Şcolii doctorale de la Facultatea de Biologie

     - Conducător ştiinţific de doctorat: domeniul Biologie

     - Preşedinte de Onoare al Societăţii de Ştiinţe Biologice din România

     - Preşedinte al Subcomisiei Monumentelor Naturii din Moldova a Filialei din Iaşi a Academiei Române

     - Preşedinte al Fundaţiei Internaţionale „Ştefan Lupaşcu” pentru ştiinţă şi cultură Filiala din Iaşi

     - Membru în comitete de redacţie la 7 reviste româneşti de biologie

     - Redactor responsabil al revistei „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, seria Biologie

    vegetală”

     - Redactor şef la revista Academiei Române „Romanian Journal of Biology”, seria Plant Biology

    Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi Pagina / - Curriculum vitae al 1 TOMA CONSTANTIN

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică: predare de cursuri la Masterat şi la Şcoala Doctorală (Dinamica genofondului în

    ecosisteme naturale şi antropizate; Strategii evolutive în regnul vegetal).

     - Activitate ştiinţifică: cercetări de histologie şi anatomie comparată, ecologică şi experimentală,

    îndeosebi la plante de sărătură, medicinale şi carnivore; au fost publicate (în colaborare) 5 cărţi, în

    edituri centrale şi locale, precum şi 60 articole originale; s-a participat la 12 manifestări ştiinţifice

    internaţionale (din care 4 desfăşurate în România), care au avut loc în 8 ţări din Europa; am organizat

    cea de a IV-a Conferinţă Sud-Est Europeană privitoare la plante medicinale şi aromatice (Iaşi, 2006).

     - Lucrez într-o echipă la un GRANT internaţional (COST FAO 901) referitor la halofite (2009-2013).

     - Elaborare de referate pentru publicarea unor cărţi în Editura Academiei Române.

     - Elaborarea de referate pentru cărţi propuse spre premiere de către Academia Română.

    Perioada 2001 2005

    Funcţia sau postul ocupat - Profesor titular

     - Decan al Facultăţii de Biologie

    Activităţi şi responsabilităţi principale - Secretar ştiinţific al filialei din Iaşi a Academiei Române

     - Director executiv al Şcolii doctorale de la Facultatea de Biologie

     - Conducător ştiinţific de doctorat: domeniul Biologie

     - Preşedinte al Subcomisiei Monumentelor Naturii din Moldova a Filialei din Iaşi a Academiei Române

     - Preşedinte al Fundaţiei Internaţionale „Ştefan Lupaşcu” pentru ştiinţă şi cultură Filiala din Iaşi

     - Membru în comitete de redacţie la 7 reviste româneşti de biologie

     - Redactor responsabil al revistei „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, seria Biologie

    vegetală”

     - Redactor şef adjunct al revistei Academiei Române „Revue Roumaine de Biologie”, seria Biologie

    végétale

     - Conducător al Laboratorului de Microscopie (fotonică şi electronică)

    Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică: predare de cursuri la studenţi, masteranzi şi doctoranzi (Morfologia şi anatomia

    plantelor; Interrelaţii în lumea vie; Arhitectura florală şi reproducerea la angiosperme); conducere de

    lucrări de licenţă, de disertaţie şi de gradul I; conducerea practicii de teren. Am publicat 2 cursuri.

     - Activitate ştiinţifică: cercetări de morfologie şi anatomie ecologică şi experimentală, îndeosebi la

    plante medicinale şi de sărătură. Am publicat (în colaborare) o carte „Influenţa poluanţilor atmosferici

    asupra structurii plantelor” şi 40 de articole originale din domeniile histologie, fiziologie şi biochimie

    vegetală. Am participat la 9 reuniuni ştiinţifice internaţionale (din care 2 desfăşurate în România), cea

    mai importantă fiind al 17-lea Congres Internaţional de Botanică (Viena, 2005). Cartea intitulată

    „Simbioza în lumea vie” a fost premiată de Academia Română. Am lucrat într-o echipă la un GRANT

    internaţional referitor la planta medicinală Hippophaë rhamnoides (cătină albă).

     - Elaborare de referate pentru publicarea unor cărţi în Editura Academiei Române.

     - Elaborarea de referate pentru cărţi propuse spre premiere de către Academia Română.

    Perioada 1996 2000

    Funcţia sau postul ocupat - Profesor titular

     - Decan al Facultăţii de Biologie

    Activităţi şi responsabilităţi principale - Conducător ştiinţific de doctorat: domeniul Botanică

     - Preşedinte al Subcomisiei Monumentelor Naturii din Moldova a Filialei din Iaşi a Academiei Române

     - Redactor responsabil al revistei „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, seria Biologie

    vegetală”

     - Redactor şef adjunct al revistei Academiei Române „Revue Roumaine de Biologie”, seria Biologie

    végétale

     - Membru în comitete de redacţie la 5 reviste româneşti de biologie

     - Preşedinte al Fundaţiei Internaţionale „Ştefan Lupaşcu” pentru ştiinţă şi cultură Filiala din Iaşi

     - Conducător al Laboratorului de Microscopie (fotonică şi electronică)

    Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi

    Pagina / - Curriculum vitae al 2 TOMA CONSTANTIN

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică: predare de cursuri la studenţi şi masteranzi (Morfologia şi anatomia plantelor;

    Embriologie vegetală; Morfogeneză şi evoluţie); conducere de lucrări de licenţă, disertaţie şi gradul I;

    conducerea cercului studenţesc şi a practicii de teren. Am publicat 4 cursuri şi manuale de lucrări

    practice.

     - Activitate ştiinţifică: am publicat (singur sau în colaborare) 40 articole originale din domeniul

    morfologiei şi anatomiei vegetale (îndeosebi asupra plantelor medicinale). Am publicat , de asemenea,

    (singur sau în colaborare) 5 lucrări monografice (din care una, „Anatomia plantelor medicinale”, în

    Editura Academiei Române, fiind distinsă cu premiul „Emanoil Teodorescu” al Academiei Române, în

    anul 2000). Am participat la 5 reuniuni ştiinţifice internaţionale (din care 1 desfăşurată în România).

    Perioada 1990 1995

    Funcţia sau postul ocupat - Profesor titular

    Activităţi şi responsabilităţi principale - Cancelar general al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi

     - Şef al Catedrei de Biologie vegetală

     - Conducător al Laboratoarelor de Microscopie (fotonică şi electronică)

     - Conducător ştiinţific de doctorat: domeniul Morfologia şi anatomia plantelor

     - Redactor responsabil al revistei „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, seria Biologie

    vegetală

     - Membru în comitete de redacţie la 3 reviste româneşti de biologie

     - Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Biologice din România

     - Preşedinte al Subcomisiei Monumentelor Naturii din Moldova a Filialei din Iaşi a Academiei Române

     - În anul 1992 am organizat, la Iaşi, cel de-al II-lea Congres Naţional de Biologie

    Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică: predare de cursuri şi conducere de lucrări practice (Morfologia şi anatomia

    plantelor); conducere de lucrări de licenţă şi gradul I; îndrumarea practicii de teren. Am publicat (singur

    sau în colaborare) 2 cursuri şi prelegeri de sinteză.

     - Activitate ştiinţifică: în domeniul morfologiei şi anatomiei experimentale (efectul erbicidelor, poluanţilor

    atmosferici şi a îngrăşămintelor minerale asupra formei şi structurii plantelor). Am publicat (singur sau în

    colaborare) 30 de articole originale şi 2 monografii. Am participat la o conferinţă internaţională de

    specialitate.

    Perioada 1978 1989

    Funcţia sau postul ocupat - Profesor titular

    Activităţi şi responsabilităţi principale - Şef al Catedrei de Biologie

     - Decan al Facultăţii de Biologie-Geologie-Geografie

     - Director al Centrului de Cercetări Biologice din Iaşi

     - Secretar ştiinţific al Consiliului Profesoral

     - Redactor responsabil al revistei „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, seria Biologie

     - Conducător ştiinţific de doctorat: domeniul Morfologia şi anatomia plantelor

    Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică: predare de cursuri şi conducere de lucrări practice (Morfologia şi anatomia

    plantelor); conducere de lucrări de licenţă, gradul I şi practică de vară. Predare de cursuri pentru

    perfecţionarea profesorilor de biologie din învăţământul preuniversitar. Conducerea unui cerc ştiinţific

    studenţesc. Am publicat 8 cursuri şi prelegeri de sinteză.

     - Activitate ştiinţifică: în domeniul morfologiei şi anatomiei comparată, ecologică, experimentală; (efectul

    erbicidelor, poluanţilor atmosferici şi îngrăşămintelor minerale asupra formei şi structurii plantelor). Am

    publicat 80 de articole originale şi 2 monografii. Una din lucrări (publicată în Franţa, în 1976) a fost

    premiată de Academia Română în anul 1978.

    Perioada 1966 1977

    Funcţia sau postul ocupat - Şef de lucrări (1966 1972)

     - Conferenţiar (1972 1978)

    Activităţi şi responsabilităţi principale - Director al Grădinii botanice din Iaşi (înfiinţată, pe un nou amplasament, în anul 1963), contribuind la

    organizarea terenului, colectarea plantelor, construcţia de sere, organizarea laboratoarelor de cercetări

    ştiinţifice, diversificarea schimburilor internaţionale cu reviste, seminţe şi herbarii.

     - Prodecan al Facultăţii de Biologie-Geografie

     - Şef al Catedrei de Biologie

    Pagina / - Curriculum vitae al 3 TOMA CONSTANTIN

    Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică: predare de cursuri şi conducere de lucrări practice (Morfologia plantelor,

    Biogeografie, Fitofiziologie); conducere de lucrări practice de laborator, practică de teren, lucrări de

    diplomă şi de gradul I, cerc ştiinţific studenţesc. Am publicat 5 cursuri şi prelegeri de sinteză.

     - Activitate ştiinţifică: am lucrat în mod deosebit la teza de doctorat (susţinută în 1969, la Universitatea

    din Bucureşti, sub conducerea renumitului fitomorfolog Ion T. Tarnavschi), problematica tezei fiind studiul

    morfologic şi histo-anatomic al unor leguminoase (cercetări histo-taxonomice, ecologice şi

    experimentale). Am publicat (în colaborare) 75 de articole originale. Am participat la 2 conferinţe

    internaţionale şi am efectuat un stagiu de specializare la Universitatea Catolică din Louvain (Belgia), timp

    de 6 luni, în Laboratorul de Botanică structurală Carnoy.

    Perioada 1958 1965

    Funcţia sau postul ocupat - Preparator (1958 1959)

     - Asistent (1959 1966)

    Activităţi şi responsabilităţi principale - Conducere cerc ştiinţific studenţesc

    Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506, Iaşi

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică: conducere de lucrări practice în laborator şi practică de teren la disciplinele

    Morfologia plantelor, Fitogeografie, Genetică, Botanică farmaceutică).

     - Activitate ştiinţifică: pentru teza de doctorat, dar şi iniţierea în floristică şi geobotanică (cu precădere

    studiul florei ornamentale lemnoase din Nordul Moldovei); însuşirea diferitelor metode şi tehnici de

    laborator. Am publicat (în colaborare sau singur) 9 articole originale de blastogenie şi histologie

    experimentală.

     Educaţie şi formare

    Perioada 1962 1965

    Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Biologie Seria A, Nr. 187 / 4 iunie 1970 - Bucureşti

    Disciplinele principale studiate / Morfologia plantelor, Botanică sistematică, Materialism dialectic şi istoric, Limba rusă, Limba franceză.

    competenţe profesionale dobândite Am devenit cercetător în domeniul biologiei vegetale: blastogenie, histologie, citologie, xilotomie,

    carpologie, anatomie (comparată, ontogenetică, ecologică şi experimentală, influenţa îngrăşămintelor,

    erbicidelor, poluanţilor atmosferici, radiaţiilor gamma, substanţelor mutagene asupra formei şi structurii

    plantelor): alimentare, furajere, textile toxice, melifere, medicinale etc.

     Competenţe: capacitatea de a lucra independent şi în echipă, utilizând metode şi tehnici diferite de

    cercetare pe teren şi în laborator (biostatistică, microscopie fotonică şi electronică, culturi de ţesuturi „in

    vitro”).

    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (Facultatea de Ştiinţe naturale) şi Universitatea din Bucureşti

    / furnizorului de formare (Facultatea de Ştiinţe naturale)

    Perioada 1953 1958

    Calificarea / diploma obţinută Diplomat universitar Diploma 70082, Nr. 2165 / 1958 Iaşi

    Disciplinele principale studiate / Botanică (Botanică sistematică, Morfologia plantelor), Zoologie (vertebrate şi nevertebrate), Anatomie

    competenţe profesionale dobândite (umană şi comparată), Histologie şi embriologie animală, Hidrobiologie, Fiziologie (vegetală şi animală),

    Calificarea / diploma obţinută Bazele Darwinismului, Chimie (anorganică, organică, fizică şi coloidală), Fizică, Biochimie, Limba rusă,

     discipline psiho-pedagogice şi Materialism didactic şi istoric, Socialism ştiinţific.

    Competenţe: capacitatea de a lucra într-un laborator de cercetări (fiind timp de 4 ani membru şi

    responsabil al unui cerc ştiinţific studenţesc), de a face investigaţii botanice şi zoologice în teren.

    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi - Facultatea de Ştiinţe naturale

    furnizorului de formare

     Perioada 1949 1953

    Calificarea / diploma obţinută Absolvent de liceu, cu bacalaureat Certificat de absolvire, Seria AB, Nr. 9602 / 1953 Huşi

    Disciplinele principale studiate / Disciplinele care figurau în planul de învăţământ (pentru clasele VIII XI) la acea vreme; ca limbi

    competenţe profesionale dobândite străine: rusa şi franceza. În clasa a X-a am făcut, în paralel, şi clasa a XI-a (la seral), absolvind astfel

    patru clase în 3 ani. Diploma obţinută mi-a permis să urmez studii universitare.

    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Teoretic „Cuza-Vodă” din Huşi (judeţul Vaslui)

    / furnizorului de formare

    Pagina / - Curriculum vitae al 4 TOMA CONSTANTIN

     Aptitudini şi competenţe

    personale

    Română Limba maternă

     Limbi străine cunoscute

    Autoevaluare:

    Nivel european (*)

    - citit, scris Engleză

    - citit, scris, vorbit Franceză

    - citit, scris, vorbit Rusă

    - bune Competenţe şi abilităţi sociale

    - foarte bune (dovedite în funcţiile pe care le-am îndeplinit): şef de catedră, prodecan, decan, director Competenţe şi aptitudini

    (de Grădină Botanică, Institut de Cercetări, Şcoală Doctorală), redactor de reviste etc. organizatorice

    - utilizare microscop, microtom, criotom Competenţe şi aptitudini tehnice

    Modeste (Internet, Microsoft Office) Competenţe şi aptitudini de utilizare

    a calculatorului

    - Competenţe şi aptitudini artistice

    - Alte competenţe şi aptitudini

    Pagina / - Curriculum vitae al 5 TOMA CONSTANTIN

- Membru al Societăţii de Botanică din Franţa Informaţii suplimentare

    - Membru al Societăţii Internaţionale de Plante Medicinale şi Aromatice (AMAPSEEC)

    - Membru al Societăţii de Fitoterapie din România

    - Membru şi preşedinte de onoare al Societăţii de Ştiinţe Biologice din România

    - Membru fondator al Fundaţiei Internaţionale „Ştefan Lupaşcu” pentru ştiinţă şi cultură

    - În perioada 1958 2010 am publicat: 13 cursuri, manuale de lucrări practice şi prelegeri de sinteză,

    15 monografii, tratate, atlase (din care 2 în Editura Academiei Române), 8 studii în volume colective,

    410 articole ştiinţifice originale (din care 35 articole în reviste străine; 15 articole în reviste cotate ISI),

    58 articole de istoria biologiei, 37 alte articole şi 26 recenzii

    - În perioada 1986 2010 am lucrat la 13 proiecte de cercetare naţionale (la 7 ca responsabil, la 6 ca

    membru în echipă) şi la 2 proiecte internaţionale

    - În perioada 1973 2010 am participat la 26 reuniuni ştiinţifice internaţionale

    - Trei lucrări au fost premiate de Academia Română (1978, 2000, 2002)

    - În 1991 am fost ales membru corespondent al Academiei Române, în 1999 .- membru titular al

    Academiei de Ecologie din Republica Moldova, în 2011 membru de onoare al Academiei de Ştiinţe

    a Republicii Moldova

    - Distincţii: profesor evidenţiat (1982), Ordinul şi Medalia „Meritul pentru învăţământ” în grad de

    Cavaler (2004), profesor emerit (2006), Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Bacău (2005),

    Arad (2006) şi Oradea (2009)

    - Am efectuat stagii de documentare şi specializare în 7 ţări; am participat la reuniuni ştiinţifice în

    aproape toate ţările din Europa

    - Parte din lucrări sunt citate şi folosite în cele mai importante tratate de anatomia plantelor: Anatomy

    of the Dicotyledons (ediţia a 2-a), vol. IV / 2006 (autori: Metcalfe C.R. şi Chalk L.), Ed. Clarendon

    Press Oxford şi Anatomie des Blattes. II. Blattanatomie der Angiospermen, A. 1973, 1974: B. 1984, Lucrari cotate ISI Thomson, publicate

    1988 (Napp-Zinn Kl.), Gebrüder Borntraeger Verlag, Berlin Stuttgart in ultimii 5 ani (2006-2010): 5

    Pagina / - Curriculum vitae al 6 TOMA CONSTANTIN

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com