TXT

Finnish

By Elaine Barnes,2014-07-14 21:48
10 views 0
Finnish

Add

    Lisää

Remove

    Poista

Clear

    Tyhjennä

Clear List

    Tyhjennä Lista

Start

    Aloita

Stop

    Lopeta

Play

    Soita

View

    Tarkastele

Continue

    Jatka

Output Folder

    Tuotantokansio

    Converting Setting Konversio asetukset

    View Source File Tarkastele lähdetiedostoa

    View Output File Tarkastele tuotostiedostoa

    Open Source Folder Avaa lähdekansio

    Open Output Folder Avaa tuotoskansio

Change Output Folder

    Vaihda tuotoskansiota

Remove Task

    Poista tehtävä

    Reset Task State Nollaa tehtävätilanne

    Clear Task List Tyhjennä tehtävälista

Select All

    Valitse kaikki

    Invert Selection Käänteinen valinta

Remove Selected Task

    Poista valittu tehtvä

    Clear Task List Tyhjennä tehtävälista

OK

    OK

Custom

    Tapa

Auto

    Auto

Original

    Alkuperäinen

Default

    Oletus

2 Stereo

    2 Stereo

1 Mono

1 Mono

    Quality Setting Laatu asetukset

Setting

    Asetukset

Value

    Arvo

Function(s)

    Toiminnat

About FormatFactory

    FormatFactory-ohjelmasta

HomePage

    Kotisivu

Update Log

    Päivitä Logi

Convert

    Konvertoi

Task

    Tehtävä

Source

    Lähde

    Convert State Konvertointitila

Output

    Tuotos

Option

    Valinta

    Output Setting Tuotosasetukset

Browse

    Selaa

Help

    Apua

Completed

    Valmis

Failed

    Epäonnistunut

Add Task

    Lisää tehtävä

Remove Selected Task

    Poista valittu tehtävä

    Clear Task List Tyhjennä tehtävälista

    Start Converting Aloita konvertointi

    Stop Converting Pysäytä konvertointi

Exit

    Poistu

Language

    Kieli

    Thread Priority Vaihteleva tärkeysaste

Low

    Matala

Normal

    Normaali

High

    Korkea

    Please Select Convert Method Valitse konvertointitapa

    Show this page when startup Näytä tämä sivu käynnistettäessä

Function List

    Toimintolista

Description

    Määritelmä

Audio

    Audio-ääni

Video

    Video

Picture

    Kuva

    Mobile Device\PSP\iPhone Kannettava laite\PSP\iPhone

    ROM Device\DVD\CD\ISO Levylaite\DVD\CD\ISO

Change

    Vaihda

Apply

    Käytä

User

    Käyttäjä

FormatFactory

    FormatFactory

Format Factory

    Format Factory

    Download latest version ?

    Lataa uusin versio

Please select converting method

    Valitse konvertointitapa

    DVD to Video File DVDstä videotiedostoksi

All to AAC

    Kaikista ACCksi

All to MP4

    Kaikista MP4ksi

All to AVI

    Kaikista AVIksi

All to MPG

    Kaikista MPGksi

All to FLV

    Kaikista FLVksi

All to SWF

    Kaikista SWFksi

All to WMV

    Kaikista WMVksi

All to MP3

    Kaikista MP3ksi

All to 3GP

    Kaikista 3GPksi

All to WMA

    Kaikista WMAksi

All to M4A

    Kaikista M4Aksi

All to OGG

    Kaikista OGGksi

All to WAV

    Kaikista WAViksi

All to MMF

    Kaikista MMFksi

All to AMR

    Kaikista AMRksi

    All to Compatible MP4 Kaikista MP4-yhteensopivaksi

All to PSP MP4

    Kaikista PSP MP4ksi

All to iPod MP4

    Kaikista iPod MP4ksi

All to Zune MP4

    Kaikista Zune MP4ksi

All to iPhone MP4

    Kaikista iPhone MP4ksi

    All to BlackBerry MP4 Kaikista BlackBerry MP4ksi

    All to iRiver H300 AVI Kaikista iRiver H300 AVIksi

    All to MeiZu MiniPlayer AVI Kaikista Meizu MiniPlayer AVIksi

All to JPG

    Kaikista JPGksi

All to PNG

    Kaikista PNGksi

All to BMP

    Kaikista BMPksi

All to GIF

    Kaikista GIFiksi

All to TIF

    Kaikista TIFiksti

All to PCX

    Kaikista PCXksi

All to ICO

    Kaikista ICOksi

All to TGA

    Kaikista TGAksi

    PDF to Text File PDFstä tekstitiedostoksi

Add File

    Lisää tiedosto

Remove

    Poista

Clear List

    Tyhjennä lista

Add Folder

    Lisää kansio

Entire Tree

    Koko puu

Filter

    Suodata

    Select Source Files Valitse lähdetiedostot

    Source File List Lähdetiedostoluettelo

GUI Sound

    GUI Sound

    After Converting

Konvertoinnin jälkeen

    Output Folder Tuotostiedosto

    General Operation Pääoperaatio

    Complete Notify Ilmoita kaikki

    Error Notify Ilmoita virheet

    Shut Down Computer Sulje tietokone

Add files in folder

    Lisää tiedostot kansioon

    Audio Setting Audioasetukset

    Video Setting Videoasetukset

Profile

    Profiili

    Video Stream Videovirta

Video Size

    Videokoko

Width

    Leveys

Height

    Korkeus

FPS

    FPS

Bitrate ( KB/s )

    Bittinopeus ( KB/s )

Video Encode

    Videokoodaus

Audio Encode

    Audiokoodaus

Audio Stream

    Audiovirta

Audio Channel

    Audiokanava

Sample Rate ( HZ )

    Näytetaajuus ( HZ )

    High quality and size Korkea laatu ja suuri koko

    Medium quality and size Keskilaatu ja -koko

Low quality and size

    Heikko laatu ja pieni koko

High quality

    Korkea laatu

Medium quality

    Keskilaatu

Low quality

    Heikko laatu

Mobile Device Compatible MP4 320x240

    Kannettavan laitteen kanssa yhteensopiva MP4 320x240

Mobile Device Compatible 320x240

    Kannettavan laitteen kanssa yhteensopiva 320x240

    Unsupported File Format Tukematon tiedostomuoto

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com