DOC

Puls życia 2... - Zadane.pl - Nowy wymiar zadania domowego

By Raymond Carpenter,2014-02-20 14:07
10 views 0
Puls życia 2... - Zadane.pl - Nowy wymiar zadania domowego

grupa a

    Rozmnażanie i rozwój człowieka

    ...................................................

    Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 17 zadań. Przy każdym poleceniu podano

    liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ........................

    Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Klasa

    Podkreśl nazwy elementów układu rozrodczego, Uzupełnij tabelę, korzystając z podanych poniżej 5. które 1.

    produkują składniki spermy. (03) wyrazów. (02) kanaliki nasienne, prostata, prącie, szerokie biodra, jajowód,

    jądra, najądrza, moszna rozwinięte piersi, zarost na twarzy, wąskie ramiona,

     szerokie ramiona, nasieniowód Oceń słuszność stwierdzenia, że jądra to 6. narządy Drugorzędowe męskie Trzeciorzędowe męskie wchodzące w skład dwóch układów. Podaj argument cechy płciowe cechy płciowe potwierdzający Twoje stanowisko.

     (02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podkreśl nazwę żeńskiego zewnętrznego 7. narządu Podkreśl nazwę elementu układu rozrodczego 2. płciowego. (01) odpowiedzialnego za wyprowadzanie plemników z jąder. (01) A. Jajnik. cewka moczowa, jajowód, prącie, nasieniowód B. Macica. C. Łechtaczka. Podaj nazwę elementu budowy plemnika 3. zaznaczonego D. Pochwa. na schemacie literą x i określ jego funkcję. (02) Zaznacz na ilustracji i podaj nazwę elementu 8. żeńskiego układu rozrodczego, który: (02)

    a zapewnia odpowiednie warunki rozwoju

    zarodka i płodu.

    b wytwarza hormony płciowe. x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (01) 4.

    Mitochondria obecne we wstawce

    A. produkują hormony płciowe niezbędne Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (01) do rozwoju 9. plemnika. Nabłonek rzęskowy jajowodu umożliwia B. umożliwiają przejście przez błonę komórki jajowej. A. przesuwanie komórki jajowej. C. produkują substancje odżywcze umożliwiające B. wydanie na świat potomstwa. dojrzewanie plemnika. C. rozwój zarodka. D. uwalniają energię potrzebną do ruchu plemnika. D. wytwarzanie hormonów płciowych.

    Napisz, co dzieje się z ciałkiem żółtym, gdy dojdzie Podkreśl punkt, w którym prawidłowo opisano14. 10. do zapłodnienia komórki jajowej. funkcję błony komórki jajowej. (01) (01) A. Ułatwia wnikanie wielu plemników do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     wnętrza komórki jajowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Odżywia dzielący się zarodek.

    Uzupełnij schemat, wpisując brakujące okresy życia 15. C. Bierze udział w tworzeniu naczyń

    człowieka. (04) krwionośnych zarodka. D. Uniemożliwia wnikanie do wnętrza komórki ? płodowy ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jajowej więcej niż jednego plemnika. ?niemowlęcy ? ? dojrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Odczytaj z wykresu i wpisz w odpowiednie 11. ? dorosłości ? ? starości . . . . . . . . . . . . . . . miejsca: (03) Podkreśl informacje, które dotyczą rozwoju 16. a) długość trwania cyklu miesiączkowego płodowego człowieka. (01) dni.. . . . . . . . . . . . . . . . A. Odróżnianie znajomych głosów. b) dzień cyklu, w którym zachodzi owulacja B. Rozpoczęcie funkcjonowania układu

    odpornościowego. .. . . . . . . . . . . . . . . . C. Zagnieżdżenie w ścianie macicy. c) czas trwania fazy płodności od D. Przekształcenie w jednowarstwowy . . . . . . . . . . . . . . . .

    pęcherzyk. do dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . E. Mruganie powiekami.