DOC

Puls życia 2... - Zadane.pl - Nowy wymiar zadania domowego

By Raymond Carpenter,2014-02-20 14:07
11 views 0
Puls życia 2... - Zadane.pl - Nowy wymiar zadania domowego

grupa a

    Rozmnażanie i rozwój człowieka

    ...................................................

    Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 17 zadań. Przy każdym poleceniu podano

    liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ........................

    Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Klasa

    Podkreśl nazwy elementów układu rozrodczego, Uzupełnij tabelę, korzystając z podanych poniżej 5. które 1.

    produkują składniki spermy. (03) wyrazów. (02) kanaliki nasienne, prostata, prącie, szerokie biodra, jajowód,

    jądra, najądrza, moszna rozwinięte piersi, zarost na twarzy, wąskie ramiona,

     szerokie ramiona, nasieniowód Oceń słuszność stwierdzenia, że jądra to 6. narządy Drugorzędowe męskie Trzeciorzędowe męskie wchodzące w skład dwóch układów. Podaj argument cechy płciowe cechy płciowe potwierdzający Twoje stanowisko.

     (02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podkreśl nazwę żeńskiego zewnętrznego 7. narządu Podkreśl nazwę elementu układu rozrodczego 2. płciowego. (01) odpowiedzialnego za wyprowadzanie plemników z jąder. (01) A. Jajnik. cewka moczowa, jajowód, prącie, nasieniowód B. Macica. C. Łechtaczka. Podaj nazwę elementu budowy plemnika 3. zaznaczonego D. Pochwa. na schemacie literą x i określ jego funkcję. (02) Zaznacz na ilustracji i podaj nazwę elementu 8. żeńskiego układu rozrodczego, który: (02)

    a zapewnia odpowiednie warunki rozwoju

    zarodka i płodu.

    b wytwarza hormony płciowe. x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (01) 4.

    Mitochondria obecne we wstawce

    A. produkują hormony płciowe niezbędne Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (01) do rozwoju 9. plemnika. Nabłonek rzęskowy jajowodu umożliwia B. umożliwiają przejście przez błonę komórki jajowej. A. przesuwanie komórki jajowej. C. produkują substancje odżywcze umożliwiające B. wydanie na świat potomstwa. dojrzewanie plemnika. C. rozwój zarodka. D. uwalniają energię potrzebną do ruchu plemnika. D. wytwarzanie hormonów płciowych.

    Napisz, co dzieje się z ciałkiem żółtym, gdy dojdzie Podkreśl punkt, w którym prawidłowo opisano14. 10. do zapłodnienia komórki jajowej. funkcję błony komórki jajowej. (01) (01) A. Ułatwia wnikanie wielu plemników do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     wnętrza komórki jajowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Odżywia dzielący się zarodek.

    Uzupełnij schemat, wpisując brakujące okresy życia 15. C. Bierze udział w tworzeniu naczyń

    człowieka. (04) krwionośnych zarodka. D. Uniemożliwia wnikanie do wnętrza komórki ? płodowy ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jajowej więcej niż jednego plemnika. ?niemowlęcy ? ? dojrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Odczytaj z wykresu i wpisz w odpowiednie 11. ? dorosłości ? ? starości . . . . . . . . . . . . . . . miejsca: (03) Podkreśl informacje, które dotyczą rozwoju 16. a) długość trwania cyklu miesiączkowego płodowego człowieka. (01) dni.. . . . . . . . . . . . . . . . A. Odróżnianie znajomych głosów. b) dzień cyklu, w którym zachodzi owulacja B. Rozpoczęcie funkcjonowania układu

    odpornościowego. .. . . . . . . . . . . . . . . . C. Zagnieżdżenie w ścianie macicy. c) czas trwania fazy płodności od D. Przekształcenie w jednowarstwowy . . . . . . . . . . . . . . . .

    pęcherzyk. do dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . E. Mruganie powiekami.

    17. Na schemacie przedstawiono budowę łożyska.

     (01)

     Wpisz nazwę opisanej poniżej fazy cyklu 12.

    miesiączkowego. (01)

    Poziom hormonów płciowych jest niski.

    Skurcze macicy pomagają usunąć złuszczającą się Zaznacz zestaw, który prawidłowo opisuje śluzówkę macicy. substancje przekazywane i odbierane za pośrednictwem łożyska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13. Uzupełnij tabelę. (03) Odpowiedź 1 2 3

     produkty Błona płodowa Funkcja A dwutlenek przemiany przeciwciała gla materii dwutlenek substancje owodnia przeciwciała B gla odżywcze bierze udział w tworzeniu naczyń substancje dwutlenek przeciwciała C krwionnych zarodka odżywcze gla

     substancje dwutlenek przeciwciała D kosmówka odżywcze gla

grupa b

    Rozmnażanie i rozwój człowieka

    ...................................................

    Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 17 zadań. Przy każdym poleceniu podano

    liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ........................

    Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Klasa

    1. 5. Uzupełnij tabelę, korzystając z podanych poniżej Podkreśl nazwy elementów układu rozrodczego, wyrazów. (02) które produkują składniki spermy. (03) pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy, prącie, szerokie biodra, jajowód,

     jądra, najądrza, ciało jamiste rozwinięte piersi, zarost na twarzy, wąskie

     ramiona, szerokie ramiona, nasieniowód

    6. Oceń słuszność stwierdzenia, że jajniki to narządy

    wchodzące w skład dwóch układów. Podaj Drugorzędowe żeńskie Trzeciorzędowe żeńskie argument potwierdzający Twoje stanowisko. cechy płciowe cechy płciowe (02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podkreśl nazwę elementu układu rozrodczego 7. Podkreśl nazwę żeńskiego wewnętrznego narządu odpowiedzialnego za wyprowadzanie plemników płciowego. (01) z jąder. (01) A. Wargi sromowe. prostata, cewka moczowa, jajowód, nasieniowód B. Pochwa. C. Wzgórek łonowy. 3. Podaj nazwę elementu budowy plemnika D. Łechtaczka. zaznaczonego na schemacie literą x i określ jego funkcję. (02) 8. Zaznacz na ilustracji i podaj nazwę elementu

    żeńskiego układu rozrodczego, który : (02)

    a wytwarza hormony płciowe.

    b umożliwia wydanie na świat potomstwa.

x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    4. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (01)

     Za uwalnianie energii niezbędnej do ruchu 9. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0plemnika odpowiada 1) A. główka.

    B. witka. Gruba warstwa mięśni macicy C. mitochondrium. A. uczestniczy w odżywianiu dziecka. D. akrosom.B. dostosowuje rozmiary macicy do rozwijającego

    się

     dziecka.

    C. wytwarza hormony.

    D. zbiera produkty przemiany materii płodu.

     Napisz, co dzieje się z ciałkiem żółtym, gdy 14.10. Podkreśl punkt, w którym prawidłowo opisano nie dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej. funkcję błony komórki jajowej. (01) (01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Ułatwia wnikanie wielu plemników

     do wnętrza komórki jajowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Odżywia dzielący się zarodek.

    15. Uzupełnij schemat, wpisując brakujące C. Uniemożliwia wnikanie do wnętrza komórki

     jajowej więcej niż jednego plemnika. okresy życia człowieka. (04) D. Bierze udział w tworzeniu naczyń zarodkowy ? ? noworodkowy . . . . . . . . . . . . . . . . krwionośnych zarodka. 11. Odczytaj z wykresu i wpisz w odpowiednie ? dzieciństwa ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miejsca: (03) ? dojrzewania ? ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    przekwitania ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    16. Podkreśl informacje, które dotyczą rozwoju

    zarodkowego człowieka. (03)

    A. Zagnieżdżenie w błonie śluzowej macicy.

    B. Wykształcenie mięśni.

    C. Mruganie powiekami.

    D. Rozpoczęcie pracy serca.

    E. Przekształcenie w pęcherzyk otoczony

    pojedynczą warstwą mięśni.

     a) długość trwania cyklu miesiączkowego Na schemacie przedstawiono budowę łożyska. 17.

    dni. . . . . . . . . . . . . . . . . (01)

b) dzień cyklu, w którym zachodzi owulacja

    . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) czas trwania fazy płodności od . . . . . . . . . . . . . . .

     do dnia.. . . . . . . . . . . . . . .

12. Wpisz nazwę opisanej poniżej fazy cyklu

     miesiączkowego. (01) Komórka jajowa uwolniona z pęcherzyka jajnikowego trafia do jajowodu, a pusty Zaznacz zestaw, który prawidłowo opisuje pęcherzyk przekształca się w ciałko żółte. substancje przekazywane i odbierane za pośrednictwem łożyska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     13. Uzupełnij tabelę. (01) Błona płodowa Funkcja Odpowiedź 1 2 3

     produkty substancje pozwala na swobodne A tlen przemiany odżywcze materii ruchy dziecka

     produkty substancje B tlen przemiany odżywcze omocznia materii produkty substancje C tlen przemiany odżywcze materii pośredniczy w wymianie substancji produkty substancje między matką a dzieckiem D tlen przemiany odżywcze materii

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com