DOC

KERENYI_GEZA_EU_SZOT - constitutional treaty

By Zachary Elliott,2014-11-28 05:52
9 views 0
KERENYI_GEZA_EU_SZOT - constitutional treaty

EU_saját 080418

abduction of children, child gyermekek jogellenes elvitele

    abduction

    A citizen’s agenda delivering Polgárközpontú program: results for Europe Eredményeket Európának

    above board jogos, törvényes, szabályos

    (költségvetés végrehajtása)

    abstraction of waters for irrigation öntözési célra szolgáló vízkivételek

    purposes

    accused member state vádlott tagállam

    action fellépés (és cselekvés, intézkedés,

    akció)

    activity allowance keresetpótló juttatás

    adaptation kiigazítás

    ADI: acceptable daily intake megengedett napi felvétel

    Advocates-General, advocates-főtanácsnokok (Európai Bíróság)

    general

    aeronautical repülésirányítási

    AETR: European Agreement AETR, nemzetközi fuvarozást végző concerning the Work of Crews of járművek személyzetének Vehicles engaged in International munkájáról szóló európai Road Transport megállapodás

    affix a stamp 1 lebélyegez, lepecsétel, pecséttel

    ellát 2 felbélyegez, bérmentesít

    African, Caribbean and Pacific afrikai, karibi és csendes-óceáni

    (ACP) countries országok, AKCS-országok

    agent képviselő is

    agreement megállapodás

    Agreement on Subsidies and kereskedelmi jellegű

    Countervailing Measures, ASCM támogatásokról, ellentételezésekről

    szóló egyezmény

    Agriculture and Fisheries Council Mezőgazdasági és Halászati Tanács

    (Council)

    agri-foodstuffs mezőgazdasági és élelmiszeripari

    termékek

    alert figyelmeztető jelzés (személyekre,

    rgyakra kiadott)

    alert on sy figyelőztetés

    all material aspects valamennyi tényállási elem

    Alliance of Liberals and Democrats Liberálisok és Demokraták for Europe, ALDE Szövetsége Európáért, ALDE

    allocation of capital tőke megosztása, tőke megoszlása allowance against tax, tax benefit, adókedvezmény

    tax concession, tax privilege, tax relief

    alternate member póttag (RB, EP-bizottságok) alternative dispute resolution, ADR alternatív vitarendezés

    amber box a mezőgazdaság „sárga dobozba‖

    sorolt, termelés- és kereskedelem-

    torzító hatású belföldi támogatása amicable settlement vitás ügy baráti rendezése, a vita

    peren kívüli rendezése, egyezség AML: anti-money laundering pénzmosás-ellenes (tevékenység,

    szoftver stb.)

    ANC: African National Congress ANC, Afrikai Nemzeti Kongresszus ancillary services kiegészítő szolgáltatások

    animal welfare állatok kímélete is (2004)

    Annex II II. melléklet

    anonymous/registered passbook bemutatóra/névre szóló betétkönyv,

    takarékbetétkönyv

    answerable beszámolási kötelezettséggel tartozó applicable law in the absence of jogválasztás hiányában choice alkalmazandó jog

    ARC: alien regulatory custody idegenrendészeti őrizet

    area for action intézkedési terület

    area of freedom, security and a szabadságon, a biztonságon és a

    justice jog érvényesülésén alapuló térség area-based subsidy terület alapú támogatás

    Armaments Agency Fegyverkezési Ügynökség

    arrangement egyezség is

    arrest warrant elfogatóparancs

    Article 8 (1) (b) 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja Asia-Europe Meeting, ASEM Ázsia-Európa Találkozó, ASEM assent procedure jóváhagyási eljárás

    assimilation to habitual residence szokásos tartózkodási helynek való

    megfeleltetés

    associate member, associate társult tag

    asylum 1 menedékjog 2 menekültügy asylum seeker menedékkérő

    atmospherics 1 légköri zavarok, recsegés, sercegés

    2 hangulatkeltés

    attendance list, register, signing-in jelenléti ív

    sheets

     2

auditor könyvvizsgáló, revizor

    authentic instrument közokirat

    authorized border crossing point határátkelőhely

    authorized operating weight engedélyezett üzemi tömeg authorized to stay befogadott

    backward region elmaradott régió, fejletlen régió balance circuit mérlegkör

    battle group harccsoport

    being found in the act of committing tettenérés

    an offence

    benchmarking teljesítménymérés

    beneficial owner nyleges tulajdonos

    bidder, tenderer pályázó

    bidding procedure pályázati eljárás

    bio-drainage instead of artificial bio-drénezés a mesterséges structures for drainage vízelvezető rendszerek helyett block exemptions csoportmentességek

    blue box measures (direct payments a mezőgazdaság termeléskorlátozó

    under production-limiting programjaihoz kapcsolódó

    programmes) támogatások (kék doboz)

    Board of Directors, EIB Igazgatótanács, EIB

    Board of Governors, EIB Kormányzótanács, EIB

    boos and catcalls kifütyülés, lehurrogás, pfujolás,

    anyázás

    border check határforgalmi ellenőrzés(ek) border control határellenőrzés(ek)

    border management határigazgatás

    border surveillance határőrizet

    breakdown vehicle üzemzavar-elhárító jármű brightener színélénkítő (anyag)

    Broad Economic Policy Guidelines, átfogó gazdaságpolitikai

    BEPG iránymutatás

    budgetary outturn account költségvetési eredmény-kimutatás bullet point listaelem, felsorolás pontja, eleme Bureau elnökség (pl. EP bizottságoké) C.SIS: Central Schengen SIS „Központi Rész‖

    Information System

    cabinet kabinet (biztosok tanácsadói,

    Európai Unió)

     3

    CAFA: Committee for CAFA: igazgatási és pénzügyi Administrative and Financial bizottság (RB)

    Affairs (CoR)

    candidate country tagjelölt ország, csatlakozni kívánó

    ország

    cap and trade scheme </