DOC

Angol

By Calvin Cunningham,2014-08-29 08:23
22 views 0
Angol

    UNIVERSITAS CATHOLICA DE PETRO PÁZMÁNY NOMINATA FACULTAS PHILOSOPHICA

    BIBLIOTHECA

    PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

    BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

    KÖNYVTÁRA

    GYARAPODÁSI JEGYZÉK

    2005 / 1

    (január 1. június 30.)

    Összeállította:

    Markolt Gy. Sámuel

    PPKE BTK

    KÖNYVTÁR

    Piliscsaba

    2005.

A Gyarapodási jegyzék a könyvtári adatbázisba került dokumentumok (könyv, CD-ROM, audio-, videokazetta,

    szakdolgozat stb.) bibliográfiai tételeit tartalmazza. A jelzett időszakban 2310 cím került az adatbázisba. A

    dokumentumok lelőhelyek szerint vannak csoportosítva, kivéve az audiovizuális dokumentumok, amelyek

    összevontan szerepelnek. A bibliográfiai tételek betűrendben követik egymást.

    Az új és régi jegyzékek megtekinthetők könyvtárunk honlapján ( http://biblsrc.btk.ppke.hu ), vagy nyomtatott

    változatban a könyvtár irodájában (Augustineum, Fsz. 006-as szoba).

    Tartalomjegyzék

    Tartalomjegyzék .......................................................... 1

    A gyarapodás számokban ............................................ 2

    Angol .......................................................................... 3

    Arab ............................................................................ 9

    Audiovizuális dokumentumok ..................................... 9

    Európai TK................................................................ 11

    Feldolgozás ............................................................... 12

    Filozófia .................................................................... 12

    Francia ...................................................................... 14

    Gazdasági Osztály ..................................................... 18

    Hebraisztika .............................................................. 18

    Klasszika-filológia..................................................... 20

    Kommunikáció .......................................................... 22

    Magyar ...................................................................... 22

    Medievisztika ............................................................ 27

    Művészettörténet ....................................................... 48

    Német........................................................................ 55

    Nyelvészet ................................................................. 58

    Ókor .......................................................................... 61

    Olasz ......................................................................... 63

    Pázmány gyűjtemény................................................. 66

    Pedagógia .................................................................. 66

    Pszichológia .............................................................. 66

    Spanyol ..................................................................... 68

    Szlavisztika ............................................................... 72

    Szociológia ................................................................ 78

    Teológia .................................................................... 80

    Testnevekés ............................................................... 80

    Történelem ................................................................ 85

     1

    A gyarapodás számokban

    Angol 177 Arab 6 Audiovizuális dokumentumok 65 Európai TK. 16 Feldolgozás 6 Filozófia 46 Francia 107 Gazdasági Osztály 2 Hebraisztika 34 Klasszika - filológia 61 Kommunikáció 9 Magyar 113 Medievisztika 516 Művészettörténet 259 Német 60 Nyelvészet 55 Ókor 54 Olasz 81 Pázmány gűjtemény 1 Pedagógia 6 Pszichológia 35 Spanyol 108 Szlavisztika 191 Szociológia 44 Teológia 7 Testnevelés 143 Történelem 108 Összesen: 2310

     2

    Angol

    1. A Pázmány új hangjai : válogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészhallgatóinak írásaiból / [szerk.

    Somló Ágnes, Vass Nóra] = New voices of Pázmány University : a selection of new writing from arts

    students of Pázmány Péter Catholic University / [ed. by Ágnes Somló, Nóra Vass]. 72, 78 p. : ill. ; 22 cm

    2. The American intellectual tradition : a sourcebook. 2. vol., 1865 to the present / ed. by David A. Hollinger

    and Charles Capper. 4. ed. XII, 514 p. ; 24 cm

    3. The Cambridge companion to James Joyce / ed. by Derek Attridge. Reprinted. XV, 305 p. ; 23 cm

    4. Aboriginal Australia : an introductory reader in aboriginal studies / edited by Colin Bourke, Eleanor Bourke

    and Bill Edwards. 2. ed. XVII, 243 p. ; 21x30 cm

    5. Ackema, Peter: Beyond morphology : interface conditions on word formation / Peter Ackema and Ad

    Neeleman. X, [2], 306 p. : ill. ; 24 cm

    6. Allen, Cynthia Louise: Case marking and reanalysis : grammatical relations from old to early modern English

    / Cynthia L. Allen. XVIII, 509 p ; 24 cm

    7. An introduction to applied linguistics / ed. by Norbert Schmitt. VIII, 344 p., : ill. ; 24 cm

    8. Approaches to language typology / ed. by Masayoshi Shibatani and Theodora Bynon. IX, 381 p : ill. ; 24 cm

    9. Areal diffusion and genetic inheritance : problems in comparative linguistics / ed. by Alexandra Y.

    Aikhenvald and R. M. W. Dixon. XVI, 453 p. : ill. ; 24 cm

    10. Augustinus Aurelius: Confessions / Saint Augustine ; transl. with an introduction by R. S. Pine-Coffin. 346,

    [1] p. ; 20 cm

    11. Bell, Jan: Matters : intermediate : students' book / Jan Bell, Roger Gower. 5. impr. 168 p. : ill. ; 28 cm

    12. Bennett, Andrew: An introduction to literature, criticism and theory / Andrew Bennett and Nicholas Royle.

    3. ed. [12], 336 p. ; 24 cm

    13. Black, Jeremy: A history of the British Isles / Jeremy Black. 2. ed. XXXI, 352 p. : ill. ; 22 cm

    14. Borsley, Robert D.: Syntactic theory : a unified approach / Robert D. Borsley. 2. ed. XII, 276 p : ill ; 24

    cm

    15. Bowler, Bill: Happy earth : class book. 1 / Bill Bowler and Sue Parminter. Impr. 80 p. : ill. ; 28 cm

    16. Bowler, Bill: Happy earth : class book. 2 / Bill Bowler and Sue Parminter. 4. impr. 80 p. : ill. ; 28 cm

    17. Bowler, Bill: Happy earth : teacher's book. 1 / Bill Bowler and Sue Parminter. 3. impr. 144 p. : ill. ; 28

    cm

    18. Bowler, Bill: Happy earth : teacher's book. 2 / Bill Bowler and Sue Parminter. 2. impr. 144 p. : ill. ; 28

    cm

    19. Burke, Peter: Languages and communities in early modern Europe / Peter Burke. XIV, 210 p. ; 23 cm

    20. Burridge, Kate: English in Australia and New Zealand : an introduction to its history, structure, and use / Kate

    Burridge and Jean Mulder. Reprinted. XIV, 338 p. : ill. ; 25 cm

    21. Campbell, Lyle: American Indian languages : the historical linguistics of Native America / Lyle Campbell.

    XI, 512 p. : ill. ; 26 cm

    22. Campion, Thomas: Observations in the art of English poesie / by Thomas Campion. A defence of ryme […] /

    by Sa: D. [16] fol. ; 21x30 cm

    23. Chapters in British history. ca. [370] p. : ill. ; 30x22 cm

    24. Classic horror omnibus. 1. vol., Five classic novels of terror / with an introd. by Peter Haining. [4], 653 p. ;

    24 cm

    25. Coleman, Julie: A history of cant and slang dictionaries. 1. vol., 15671784 / Julie Coleman. XII, 259 p. :

    ill. ; 24 cm

    26. Coleridge, Samuel Taylor: The rime of the ancient mariner / Samuel Taylor Coleridge ; ill. by Gustave Doré ;

    with a new introd. by Millicent Rose. [2] t.fol., X, [2], 76 p. : ill. ; 31 cm

    27. Collin, Finn: Meaning, use and truth : introducing the philosophy of language / Finn Collin ; Finn Guldmann.

     IX, 301 p. : ill. ; 24 cm

     3

    28. Contemporaries of Erasmus : a biographical register of the Renaissance and Reformation. 13. vol., A Z /

    Peter G. Bietenholz, editor ; Thomas B. Deutscher, associate editor. [XXXVIII, 1455 p.] ism. oldalsz. : ill. ;

    25 cm

    29. Cooper, James Fenimore: The last of the Mohicans : [level 3] / James F. Cooper ; adapted by H. Q. Mitchell.

     48 p. : ill. ; 21 cm

    30. Cowie, Anthony Paul: English dictionaries for foreign learners : a history / A. P. Cowie. XII, 232 p. : ill. ;

    24 cm

    31. Cunningham, Gillie: Matters : pre-intermediate : workbook with key / Gillie Cunningham. 6. impr. 79, [16]

    p. : ill. ; 28 cm

    32. Davies, William David: The grammar of raising and control : a course in syntactic argumentation / William D.

    Davies and Stanley Dubinsky. XI, 383 p. : ill. ; 25 cm

    33. Donne, John: Selected poems (Donne) / John Donne. 127 p. ; 16 cm

    34. Dons, Ute: Descriptive adequacy of early modern English grammars / by Ute Dons. XI, 304 p. : ill. ; 24 cm 35. Dryden, John: A selection from John Dryden / ed. with an introd. and notes by Donald Thomas. VII, 228 p. :

    ill. ; 20 cm

    36. Dubs, Kathleen E.: "What does it mean?" / ed. by Kathleen E. Dubs ; [publ. by [the] Department of English

    Pázmány Péter Catholic University]. [4], 339 p. : ill. ; 24 cm

    37. Eliot, George: The mill on the floss / by George Eliot. 511 p. ; 18 cm

    38. Eliot, George: The works of George Eliot. 2., Adam Bede / by George Eliot. VII, 597 p. ; 16 cm 39. English grammar : a generative perspective / Liliane Haegeman and Jacqueline Guéron. Repr. XIII, 672

    p. : ill. ; 25 cm

    40. English grammar : a generative perspective / Liliane Haegeman and Jacqueline Guéron. Repr. XIII, 672

    p. : ill. ; 25 cm

    41. English grammar : a generative perspective / Liliane Haegeman and Jacqueline Guéron. 2. repr. XIII, 672

    p. : ill. ; 25 cm

    42. Evans, Virginia: Successful writing proficiency : teacher's book / Virginia Evans. New ed. 110 p. : ill. ; 28

    cm

    43. Faarlund, Jan Terje: The syntax of Old Norse : with a survey of the inflectional morphology and a complete

    bibliography / Jan Terje Faarlund. XVII, 300 p. : ill. ; 24 cm

    44. Fabiny Tibor: "Theatrum mundi" and the ages of man / Tibor Fabiny. p. 273336. : ill. ; 25 cm 45. Fabiny Tibor: "Veritas filia temporis" : the iconography of time and truth and Shakespeare / Tibor Fabiny. p.

    215272. : ill. ; 25 cm

    46. Fabiny Tibor: Literature and emblems : new aspects in Shakespeare-studies / Tibor Fabiny. p. 756. ; 25 cm 47. Faulkner, William: Pylon / by William Faulkner. [2], 243 p. ; 18 cm

    48. First language acquisition : the essential readings / ed. by Barbara C. Lust and Claire Foley. XI, 442 p. : ill. ;

    26 cm

    49. Forster, Edward Morgan: A passage to India / by E. M. Forster. Cop. ed., 2. impr. 298, [1] p. ; 18 cm 50. Forster, Edward Morgan: Where angels fear to tread / by E. M. Forster. Pocket ed. 205 p. ; 17 cm 51. French, Amanda: CAE Testbuilder : with answer key : [tests that teach] / Amanda French. 192 p. : ill. ; 27

    cm

    52. French, Amanda: CAE Testbuilder [hangk.] : [tests that teach] / Amanda French. ca 60 min.

    53. Fugard, Athol: Blood knot and other plays / Athol Fugard. 2. printing. [4], 202 p. ; 22 cm 54. Fugard, Athol: Tsotsi : a novel / by Athol Fugard. 167, [3] p. ; 22 cm

    55. Gillingham, John: Medieval Britain : a very short introduction / John Gillingham and Ralph A. Griffiths. [4],

    177 p. : ill. ; 18 cm

    56. Gosson, Stephen: The Schoole of Abuse : conteining a plesaunt inuective against poets, pipers, plaiers, iesters

    and such like caterpillers of a commonwealth […] / by Stephen Gosson. – [10] fol. ; 21x30 cm 57. Greenberg, Joseph H.: Genetic linguistics : essays on theory and method / Joseph H. Greenberg ; ed. with an

    introd. and bibliogr. by William Croft. xxxvi, 422 p. : ill. ; 24 cm

     4

58. Guy, John: The Tudors : a very short introduction / John Guy. [4], 112 p. : ill. ; 18 cm

    59. Harrison, Brian A.: A Tudor journal : the diary of a priest in the tower, 1580–1585 / by Brian A. Harrison….

     [4], 240 p., [4] t. : ill. ; 24 cm

    60. Harvie, Christopher T.: Nineteenth-century Britain : a very short introduction / Christopher Harvie and H. C.

    G. Matthew. [8], 171 p. : ill. ; 18 cm

    61. Head, Bessie: Maru / Bessie Head. 127 p. ; 20 cm

    62. Hüllen, Werner: English dictionaries 8001700 : the topical tradition / Werner Hüllen. XIV, 525 p : ill. ; 24

    cm

    63. Jones, Leo: New Cambridge advanced English [hangk.] : cassette one / Leo Jones. 81 min.

    64. Jones, Leo: New Cambridge advanced English [hangk.] : cassette three / Leo Jones. 80 min.

    65. Jones, Leo: New Cambridge advanced English [hangk.] : cassette two / Leo Jones. 86 min.

    66. Jones, Leo: New Cambridge advanced English. [1.], Student's book / Leo Jones. New ed., 9. print. 192 p. :

    ill. ; 30 cm

    67. Jones, Leo: New Cambridge advanced English. [2.], Teacher's book / Leo Jones. 224 p. ; 30 cm

    68. Kerr, Philip: Straightforward : pre-intermediate / Philip Kerr. 159 p. : ill. ; 28 cm

    69. Kuteva, Tania: Auxiliation : an enquiry into the nature of grammaticalization / Tania Kuteva. VIII, 220 p. ;

    24 cm

    70. Kuteva, Tania: Auxiliation : an enquiry into the nature of grammaticalization / Tania Kuteva. VIII, 213 p. ;

    24 cm

    71. Kyd, Thomas: The Spanish tragedie or Hieronimo is mad againe. Reprint. p. [2], 599.,[393]-413. ; 21x31

    cm

    72. La Guma, Alex: A walk in the night and other stories / Alex LaGuma. [8], 129 p. ; 21 cm

    73. Laing, Jennifer: Celtic Britain and Ireland : art and society / Lloyd and Jennifer Laing. 223 p. : ill. ; 25 cm

    74. Langford, Paul: Eighteenth-century Britain : a very short introduction / Paul Langford. [4], 117 p. : ill. ; 18

    cm

    75. Lewis, Barry: Kazuo Ishiguro / Barry Lewis. XIII, 191 p. ; 21 cm

    76. Liberman, Anatoly: Word origins : and how we know them : etymology for everyone / Anatoly Liberman.

    vii, 312 p. : ill. ; 22 cm

    77. Lieber, Rochelle: Morphology and lexical semantics / Rochelle Lieber. Reprinted. X, 196 p. : ill. ; 24 cm

    78. Littlejohn, Andrew: Cambridge English for schools : módszertani ABC / Andrew Littlejohn, Diana Hicks ;

    ford. Timár Eszter. [2], 67 p. ; 29 cm

    79. Littlejohn, Andrew: Cambridge English for schools : starter student's book / Andrew Littlejohn and Diana

    Hicks. 3. printing. [2], 96 p. : ill. ; 28 cm

    80. Littlejohn, Andrew: Cambridge English for schools : student's book one / Andrew Littlejohn and Diana Hicks.

     4. printing. [4], 160 p. : ill. ; 28 cm

    81. Littlejohn, Andrew: Cambridge English for schools : student's book three / Andrew Littlejohn and Diana

    Hicks. 4. printing. [6], 153 p. : ill. ; 28 cm

    82. Littlejohn, Andrew: Cambridge English for schools : student's book two / Andrew Littlejohn and Diana

    Hicks. 4. printing. [4], 160 p. : ill. ; 28 cm

    83. Living on the edge : 28 papers in honour of Jonathan Kaye / ed. by Stefan Ploch. 728, [1] p. : ill. ; 24 cm

    84. Loomba. Ania: Colonialism/postcolonialism / Ania Loomba. Reprinted. [4], XVIII, 289 p. ; 20 cm

    85. Los, Bettelou: The rise of the to-infinitive / Bettelou Los. XV, 335 p. : ill. ; 24 cm

    86. Löbner, Sebastian: Understanding semantics / Sebastian Löbner. XII, 260 p. : ill. ; 24 cm

    87. Mack, Peter: Renaissance argument : Valla and Agricola in the traditions of rhetoric and dialectic / by Peter

    Mack. XI, 395 p : ill. ; 25 cm

    88. Major problems in American history since 1945 : documents and essays / ed. by Robert Griffith, Paula Baker.

     2. ed. XVI, 572 p. : ill. ; 24 cm

     5

89. Major problems in American history since 1945 : documents and essays / ed. by Robert Griffith, Paula Baker.

     2. ed. 572 p. : ill. ; 21x31 cm

    90. Marshall, Peter: The raging moon / by Peter Marshall. [6], 189 p. ; 18 cm

    91. Marshall, Peter: Excluded from the cemetery / by Peter Marshall. [4], 384 p. ; 22 cm 92. McGrath, Ian: Materials evaluation and design for language teaching / Ian McGrath. IX, 310 p. : ill. ; 24 cm 93. Mills, Anthony David: A dictionary of London place-names / A. D. Mills. New ed. LXIII, 276 p. : ill. ; 20

    cm

    94. Mitchell, H. Q.: The last of the Mohicans : activity book : [level 3] / by H. Q. Mitchell. 64 p. : ill. ; 21 cm 95. Mitchell, H. Q.: The mix-up : [elementary] : [teacher's book] / H. Q. Mitchell. 38, 56, 20 p. : ill. ; 21 cm 96. Mitchell, H. Q.: Channel your English : beginners : student's book / H. Q. Mitchell, J. Scott. 127 p. : ill. ; 29

    cm

    97. Mitchell, H. Q.: Channel your English : beginners : workbook / H. Q. Mitchell, J. Scott. 95 p. : ill. ; 29 cm +

    CD-ROM

    98. Mitchell, H. Q.: Channel your English : elementary : student's book / H. Q. Mitchell, J. Scott. 135 p. : ill. ;

    29 cm

    99. Mitchell, H. Q.: Channel your English : elementary : workbook / H. Q. Mitchell, J. Scott. 103 p. : ill. ; 29

    cm + CD-ROM

    100. Mitchell, H. Q.: Channel your English : intermediate : student's book / H. Q. Mitchell, J. Scott. 119 p. : ill. ;

    29 cm

    101. Mitchell, H. Q.: Channel your English : intermediate : workbook / H. Q. Mitchell, J. Scott. 71 p. : ill. ; 29

    cm + CD-ROM

    102. Mitchell, H. Q.: Channel your English : pre-intermediate : student's book / H. Q. Mitchell, J. Scott. 135 p. :

    ill. ; 29 cm

    103. Mitchell, H. Q.: Channel your English : pre-intermediate : teacher's book / H. Q. Mitchell, J. Scott. 145 p. :

    ill. ; 29 cm

    104. Mitchell, H. Q.: Channel your English : pre-intermediate : workbook / H. Q. Mitchell, J. Scott. 103 p. : ill. ;

    29 cm + CD-ROM

    105. Mitchell, H. Q.: Channel your English : pre-intermediate : workbook : [teacher's edition] / H. Q. Mitchell, J.

    Scott. 103 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM

    106. Mitchell, H. Q.: Channel your English : upper-intermediate : student's book / H. Q. Mitchell, J. Scott. 167

    p. : ill. ; 29 cm

    107. Mitchell, H. Q.: Channel your English : upper-intermediate : workbook / H. Q. Mitchell, J. Scott. 94 p. : ill. ;

    29 cm + CD-ROM

    108. Mitford, Nancy: The pursuit of love : a novel / by Nancy Mitford. Reprinted. 191 p. ; 18 cm 109. Moore, George: The coming of Gabrielle : a comedy / by George Moore…. – Cop. ed. 251 p. ; 17 cm 110. Moore, George: Esther Waters / George Moore. [2], 318, [1] p. ; 18 cm

    111. Moore, George: Hail and farewell : ave / by George Moore. Cop. ed. 343 p. ; 16 cm

    112. Morgan, Kenneth Owen: Twentieth-century Britain : a very short introduction / Kenneth O. Morgan. [4],

    128 p. : ill. ; 18 cm

    113. Morrill, John Stephen: Stuart Britain : a very short introduction / John Morrill. [6], 99 p. : ill. ; 18 cm 114. Morrison, Toni: Jazz / Toni Morrison. [8], 229 p. ; 20 cm

    115. Moutsou, E.: The Canterville ghost : activity book : [level 3] / E. Moutsou, S. Parker. 56 p. : ill. ; 21 cm 116. Moutsou, E.: Plus : beginners : listening, speaking, reading, writing / E. Moutsou, S. Parker. International ed.

     [2], 87 p. : ill. ; 28 cm

    117. Moutsou, E.: Plus : elementary : listening, speaking, reading, writing / E. Moutsou, S. Parker. International

    ed. [2], 95 p. : ill. ; 28 cm

    118. Moutsou, E.: Plus : elementary : listening, speaking, reading, writing : [teacher's book] / E. Moutsou, S.

    Parker. International ed. [2], 95, 28 p. : ill. ; 28 cm

     6

    119. Moutsou, E.: Plus : first certificate : speaking, listening, writing / E. Moutsou, S. Parker. [4], 172 p. : ill. ; 28

    cm

    120. Moutsou, E.: Plus : intermediate : listening, speaking, writing / E. Moutsou, S. Parker. [2], 92 p. : ill. ; 28

    cm

    121. Moutsou, E.: Plus : pre-intermediate : listening, speaking, writing / E. Moutsou, S. Parker. [2], 80 p. : ill. ;

    28 cm

    122. Moutsou, E.: Plus : upper-intermediate : speaking, listening, writing / E. Moutsou, S. Parker. [2], 119 p. :

    ill. ; 28 cm

    123. Moutsou, E.: Plus extra : beginners : reading, communication / E. Moutsou, S. Parker. 43 p. : ill. ; 28 cm +

    CD-ROM

    124. Moutsou, E.: Plus extra : elementary : reading, communication / E. Moutsou, S. Parker. 43 p. : ill. ; 28 cm +

    CD-ROM

    125. Moutsou, E.: Plus extra : intermediate : reading, communication / E. Moutsou, S. Parker. 55 p. : ill. ; 28 cm

    + CD-ROM

    126. Moutsou, E.: Plus extra : pre-intermediate : reading, communication / E. Moutsou, S. Parker. 43 p. : ill. ; 28

    cm + CD-ROM

    127. Munday, Anthony: Sir Thomas More : a play / by Anthony Munday and others ; rev. by Henry Chettle [et al.] ;

    ed. by Vittorio Gabrieli and Giorgio Melchiori. Repr. XVII, 258 p. ; 22 cm

    128. Nabokov, Vladimir: Despair / Vladimir Nabokov. Reprinted. 176 p. ; 20 cm

    129. Oxford collocations dictionary for students of English . 5. impr. XIII, 895, 16 p. : ill. ; 24 cm 130. Paradigms in phonological theory / ed. by Laura J. Downing, T. A. Hall and Renate Raffelsiefen. VI, 349 p. :

    ill. ; 24 cm

    131. Parkes, Adam: Kazuo Ishiguro's "The remains of the day" : a reader's guide / Adam Parkes. 93 p. ; 19 cm 132. Poe, Edgar Allan: Works of Edgar Allan Poe : sixty-seven tales, one complete novel and thirty-one poems.

    [1] t.fol., XII, 753 p. : ill. ; 24 cm

    133. Rabey, David Ian: English drama since 1940 / David Ian Rabey. XII, 252 p. ; 24 cm 134. Richards, Keith: Qualitative inquiry in TESOL / Keith Richards. XXV, 323 p. : ill. ; 23 cm 135. Richards, Shaun: The Cambridge companion to twentieth-century Irish drama / ed. by Shaun Richards. XIII.

    287 p. ; 23 cm

    136. Rosenberg, Marjorie: Communicative business activities / Marjorie Rosenberg. 206 p. : ill. ; 30 cm 137. Sapir, Edward: Language : an introduction to the study of speech / Edward Sapir. Reprint. VII, 200 p. ; 22

    cm

    138. Schäfer, Jürgen: Early modern English lexicography. 1. vol., A survey of monolingual printed glossaries and

    dictionaries, 14751640 / Jürgen Schäfer. Reprinted. [6], 488 p. ; 24 cm

    139. Scheer, Tobias: A lateral theory of phonology : what is CVCV, and why should it be? / by Tobias Scheer.

    854 p., [1] t. : ill. ; 24 cm

    140. Schürer, Norbert: Salman Rushdie's Midnight's children : a reader's guide / Norbert Schürer. [2], 101, [2] p. :

    ill. ; 19 cm

    141. Scrivener, Jim: Learning teaching : a guidebook for English language teachers / Jim Scrivener. 431 p. : ill. ;

    25 cm

    142. Scrivener, Jim: Teaching grammar / Jim Scrivener. 2. impr. 65 p. : ill. ; 27 cm

    143. Seuren, Pieter A. M.: Chomsky's minimalism / Pieter A. M. Seuren. VIII, 244 p. : ill. ; 22 cm 144. Shakespeare in Europe / ed. by Oswald LeWinter. 382, [1] p. ; 18 cm

    145. Shakespeare, William: VI. Henrik. 1. r. / Shakespeare ; [ford. Vas István] ; [az utószót Ruttkay Kálmán írta].

     [4], 153, [4] p. ; 20 cm

    146. Shakespeare, William: VI. Henrik. 2. r. / Shakespeare ; [ford. Németh László] ; [az utószót Ruttkay Kálmán

    írta]. [4], 169, [4] p. ; 20 cm

    147. Shakespeare, William: VI. Henrik. 3. r. / Shakespeare ; [ford. Németh László] ; [az utószót Ruttkay Kálmán

    írta]. [4], 186, [4] p. ; 20 cm

     7

148. Shakespeare, William: The merchant of Venice / William Shakespeare ; ed. by W. Moelwyn Merchant. [2],

    213 p. ; 18 cm

    149. Shakespeare, William: The taming of the shrew / William Shakespeare ; ed. by G. R. Hibbard. [2], 254, [1]

    p. ; 18 cm

    150. Shakespeare, William: The tempest / by William Shakespeare ; with an introduction and notes by K.

    Deighton. Reprinted. XIX, 153 p. ; 17 cm

    151. Shakespeare, William: The tempest / William Shakespeare ; ed. by Anne Righter. [2], 186, [1] p. : ill.,

    kották ; 18 cm

    152. Shakespeare, William: A midsummer night's dream / William Shakespeare ; ed. by Stanley Wells. [2], 170,

    [1] p. ; 18 cm

    153. Shakespeare, William: Coriolanus / William Shakespeare ; ed. by G. R. Hibbard. [2], 263 p. ; 18 cm

    154. Shakespeare, William: Henry V / William Shakespeare ; ed. by A. R. Humphreys. [2], 234, [6] p. : ill. ; 18

    cm

    155. Shakespeare, William: Julius Caesar / Shakespeare ; [ford. Vörösmarty Mihály] ; [az utószót Ruttkay Kálmán

    írta]. [4], 165, [4] p. ; 20 cm

    156. Shakespeare, William: Julius Caesar / William Shakespeare ; ed. by Norman Sanders. [2], 250, [1] p. ; 18

    cm

    157. Shakespeare, William: Kétnyelvű Shakespeare-breviárium : "…mily remekmű az ember!" = "What a piece of

    work is a man!" / Maller Sándor válogatásában. [2], 271, [4] p., [4] t. : ill. ; 21 cm

    158. Shakespeare, William: Much ado about nothing / ed. with notes by Henry N. Hudson. [1] t.fol., 95 p. : ill. ;

    18 cm

    159. Shakespeare, William: Much ado about nothing / William Shakespeare ; ed. by R. A. Foakes. [2], 173 p. ;

    18 cm

    160. Shakespeare, William: Othello : the tragedie of Othello, the Moore of Venice : the First Folio of 1623 and a

    parallel modern edition / ed. by Nick de Somogyi. LI, 251 p. : ill. ; 21 cm

    161. Shakespeare, William: Romeo and Juliet / William Shakespeare ; ed. by T. J. B. Spencer. [2], 294, [1] p. ;

    18 cm

    162. Shakespeare, William: Shakespeare's Julius Caesar / with introd., notes, examination papers and an appendix

    of prefixes and terminations by Thomas Parry. New ed. VIII, 149 p. : ill. ; 18 cm

    163. Shakespeare, William: Shakspere [!] minden munkái. 4. köt., Shakspere [!] színművei. 4. köt., Coriolanus ;

    Titus Andronicus / fordítják többen. 248 p. ; 18 cm

    164. Sidney, Philip: Sidney's "The defence of Poesy" and selected Renaissance literary criticism / ed. and with an

    introd. and notes by Gavin Alexander. LXXXVIII, 452 p. : ill. ; 20 cm

    165. Singing early music : the pronunciation of European languages in the Late Middle Ages and Renaissance / ed.

    by Timothy J. McGee, A. Rigg, David Klausner. XIII, 299 p. : ill. ; 26 cm + 1 CD

    166. Smith, Neilson Voyne: Language, bananas and bonobos : linguistic problems, puzzles and polemics / Neil

    Smith. 2. repr. VIII, 150 p. : ill. ; 22 cm

    167. Spolsky, Bernard: Measured words : the development of objective language testing / Bernard Spolsky. 2.

    impr. XII, 402 p. ; 24 cm

    168. Studies in English theoretical and applied linguistics / ed. by József Andor, József Horváth, and Marianne

    Nikolov. 345 p. : ill. ; 24 cm

    169. Teschner, Richard V.: Pronouncing English : a stress-based approach, with CD-ROM / Richard V. Teschner

    and M. Stanley Whitley. XVI, 280 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

    170. Tew, Philip: The contemporary British novel / Philip Tew. Reprinted. XV, 205 p. ; 22 cm

    171. Thomas More's prayer book : a facsimile reproduction of the annotated pages / transcription and translation

    with an introduction by Louis L. Martz and Richard S. Sylvester. 2. printing. XLV, 206 p. : ill. ; 26 cm

    172. Tolkien and the invention of myth : a reader / ed. by Jane Chance. [4], XX, 340 p. : ill. ; 24 cm

    173. Wilde, Oscar: The Canterville ghost : [student's book] : [level 3] / Oscar Wilde ; retold by E. Moutsou and S.

    Parker. [2], 37 p. : ill. ; 21 cm

     8

174. Wilde, Oscar: The Happy Prince : [activity book] : [level 1] / Oscar Wilde ; adapted by H. Q. Mitchell. 31,

    47 p. : ill. ; 21 cm

    175. Wilde, Oscar: The Happy Prince : [level 1] / Oscar Wilde ; adapted by H. Q. Mitchell. 31 p. : ill. ; 21 cm

    176. Winchester, Simon: The meaning of everything : the story of the Oxford English Dictionary / Simon

    Winchester. XXVII, 260 p. : ill. ; 22 cm

    177. Wiseman, Nicholas Patrik Stephen: Fabiola : regény a katakombák korából / Nicolas Patrik Stephens

    Wiseman ; [ford. Haudek Ágoston] ; [az ill. Edward Jakob von Steine [!Steinle]…]. – 443 p. : ill. ; 21 cm

    Arab

    1. Byzantinoturcica. 1., Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker . 3. Aufl. XXIX, [3], 609

    p. ; 24 cm

    2. Irano-Turkic cultural contacts in the 11th-17th centuries / ed. by Éva Jeremiás. [2], IX, 253 p. : ill. ; 24 cm

    3. Problems in Arabic literature / redigit Miklós Maróth. [4], 189 p. ; 24 cm

    4. Problems in Arabic philosophy / redigit Miklós Maróth. [4], 150 p. : ill. ; 24 cm

    5. Szombathy Zoltán: The roots of Arabic genealogy : a study in historical anthropology / Zoltán Szombathy.

    [8], 224 p. ; 24 cm

    6. Yehuda ha-Levi: Kuzári : érvek és bizonyítékok könyve a megvetett vallás védelmében / Jehuda Hallévi ;

    ford., jegyzetekkel és utószóval ell. Maróth Miklós. [2], 210 p. ; 24 cm

    Audiovizuális dokumentumok

    1. Aetas Könyv-és Lapkiadó EgyesületAetas [CD-ROM]: történettudományi folyóirat, 1997-2004 / 2005;

    Arcanum Adatbázis Kft; VTCD 1 számítóg. opt. lemez ; 12 cm 963-7374-07-8

    2. Campus, 1995 [video] ; Tanévnyitó, 1995. szeptember / 1995; PPKE BTK 1 VHS kazetta 3. CPE Practise tests plus. 1. casette [hangk.] / 2001; Pearson Education 1 audiokazetta 0-582-47168-0 4. CPE Practise tests plus. 2. casette [hangk.] / 2001; Pearson Education 1 audiokazetta 0-582-47168-0 5. CPE Practise tests plus. 3. casette [hangk.] / 2001; Pearson Education 1 audiokazetta 0-582-47168-0 6. Bohn, VolkerDeutsche Literatur seit 1945 [video] : Nachrichten von Büchern und Menschen. 1., 1945-1949 /

    1994; ZDF

    7. Bohn, VolkerDeutsche Literatur seit 1945 [video] : Nachrichten von Büchern und Menschen. 2., 1950-1958 /

    1994; ZDF

    8. Bohn, VolkerDeutsche Literatur seit 1945 [video] : Nachrichten von Büchern und Menschen. 3., 1959-1963 /

    1994; ZDF

    9. Bohn, VolkerDeutsche Literatur seit 1945 [video] : Nachrichten von Büchern und Menschen. 4., 1964-1968 /

    1994; ZDF

    10. Bohn, VolkerDeutsche Literatur seit 1945 [video] : Nachrichten von Büchern und Menschen. 5., 1969-1979 /

    1994; ZDF

    11. Bohn, VolkerDeutsche Literatur seit 1945 [video] : Nachrichten von Büchern und Menschen. 6., 1980-1989 /

    1994; ZDF

    12. Dietrich's Index philosophicus 1997-2004/1 [CD-ROM] / ; Saur

    13. Bartz, Hans-Werner\Der \\digitale Grimm [CD-ROM] : deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm

    Grimm / 2004; Zweitausendeins 2 számítóg. opt. lemez ; 12 cm 3-86150-628-9

    14. Fábri GyörgyDigitális Világosság : tudomány és művészet [CD-ROM] / ; Mindentudás Egyeteme Kht. 1

    optikai lemez ; 12 cm

    15. Royal Liverpool Philharmonic OrchestraDu Pré : Dvořák Cello concerto : Ibert Concerto for cello and wind

    instruments / ; IMG Artists; BBC 1 db optikai lemez ; 12 cm + 1 mell. (14 p.)

    16. Egyetemi beszélgetések [video] ; Körséta / ; PPKE BTK 1 VHS kazetta

    17. Seligson, PaulEnglish file 1 [hangk.] : class casette one / 1996; Oxford Univ. Pr. 18. Seligson, PaulEnglish file 1 [hangk.] : class casette three / [s.a.]; Oxford Univ. Pr.

     9

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com