TXT

Przeczytaj

By George Williams,2014-06-27 08:02
12 views 0
Przeczytaj

Plik Przeczytaj dla gry Battlefield: Bad Company? 2

v1.0

    18 stycznia 2010

-----------------

    Spis treści

    -----------------

    1. Minimalna i zalecana konfiguracja PC 2. Instalacja

    3. DirectX

    4. Usuwanie

    5. Domyślne ustawienia graficzne

    6. Urządzenia zewnętrzne

    7. Rozwiązywanie problemów

    8. Pomoc

    9. Informacje prawne

    10. Specjalne podziękowania

    Dziękujemy za zakup gry Battlefield: Bad Company? 2. Aby uzyskać najnowsze informacje na jej temat, odwiedź stronę:

    http://battlefieldbadcompany2.com

    -------------------------------------- 1. Minimalna i zalecana konfiguracja PC -------------------------------------- Gra Battlefield: Bad Company? 2 wymaga do działania komputera o co najmniej takiej

    konfiguracji:

    System operacyjny Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7

    Procesor Pentium D 3,GHz / Core 2 Duo 2,0GHz / Athlon 64 X2

    Pamięć 2GB RAM

    Karta graficzna Na karcie musi znajdować się co najmniej 256MB pamięci oraz poniższe lub lepsze układy graficzne: NVIDIA GeForce 7800 GT ; ATI X1900. Wersje tych

    kart przeznaczone dla laptopów mogą działać, ale nie są oficjalnie obsługiwane. Konieczne może okazać się zaktualizowanie sterowników do karty graficznej i dźwiękowej.

    Miejsce na dysku 15GB dla wersji pobieranej cyfrowo, 10GB dla wersji płytowej Napęd DVD Napęd DVD x8 lub lepszy

    Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zgodna z DirectX 9.0c DirectX DirectX 9.0c

-------------

    2. Instalacja

    -------------

    UWAGA: Gra Battlefield: Bad Company? 2 może być zainstalowana i uruchomiona jedynie na komputerach z systemem Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) lub Windows 7.

Aby zainstalować grę z DVD Battlefield: Bad Company? 2:

    1. Uruchom swój komputer i poczekaj na wczytanie systemu operacyjnego Windows

    XP/Vista/Windows 7.

2. Umieść DVD z grą Battlefield: Bad Company? 2 w napędzie DVD.

3. System Windows automatycznie wykryje DVD i wyświetli opcje automatycznego

    uruchamiania, z których użytkownik może wybrać rozpoczęcie instalacji. Postępuj

    zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować Battlefield: Bad Company? 2. Je

    śli będzie to konieczne, podczas instalacji gry zostanie także zainstalowany lub

    zaktualizowany DirectX 9.0c.

4. Instalator poprosi o podanie klucza CD, który może znajdować się w wiadomości

    e-mail z potwierdzeniem zakupu gry, w instrukcji, na opakowaniu gry lub osobnej karcie.

5. Instalacja programu Punkbuster jest opcjonalna. Jeśli jednak zamierzasz grać w

    sieci, gorąco zalecamy zainstalowanie Punkbustera, ponieważ jest wymagany do wej

    ścia na obsługujące go serwery. Jedynie serwery zabezpieczone przez program Punkbuster będą raportować Twoje statystyki, więc jeśli chcesz awansować na kolejne

    stopnie, odblokowywać nowe elementy i poprawiać swoje statystyki, konieczne będzie

    uruchomienie Punkbustera i gra na obsługiwanych przez ten program serwerach.

6. Podczas instalacji pojawi się pytanie o wybrany sposób uwierzytelnienia Twojego

    egzemplarza gry Battlefield: Bad Company? 2. Uwierzytelnienie za pomocą płyty wymaga,

    aby podczas gry w napędzie znajdowała się płyta Battlefield: Bad Company? 2.

    Uwierzytelnienie sieciowe nie wymaga obecności płyty Battlefield: Bad Company? 2 w

    napędzie. Uwierzytelnienie sieciowe pozwala Ci zainstalować i uruchomić grę na 10

    różnych komputerach. Przy pierwszym uruchomieniu gry wymagane jest połączenie z

    Internetem.

    7. W przypadku użytkowników systemu Windows XP, program instalacyjny dodaje grupę programów Electronic Arts/Battlefield Bad Company 2 do menu Start/Programy oraz skrót do gry na pulpicie (opcjonalnie). Kliknij ten skrót lub przycisk Start na pasku

    zadań Windows. W menu Programy/Electronic Arts/Battlefield Bad Company 2 wybierz “Battlefield Bad Company 2, aby rozpocząć grę. W przypadku użytkowników systemu

    Vista/Win 7, gra zostanie dodana do eksploratora gier. Z menu Start wybierz Wszystkie

    programy/Gry i uruchom eksplorator gier.

Uwaga: Jeśli funkcja automatycznego powiadamiania o włożeniu płyty jest wyłączona

    lub DVD nie został rozpoznany, uruchom plik AutoRun.exe z głównego katalogu płyty

    DVD, aby rozpocząć instalację.

Instalacja Battlefield: Bad Company? 2 w wersji cyfrowej:

    Skontaktuj się z dystrybutorem cyfrowym, od którego kupiona została gra, aby uzyska

    ć informacje na temat jej instalacji lub też pobrania oraz instalacji kolejnego egzemplarza gry.

    Uwaga: Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje na temat Battlefield: Bad Company? 2, a także przeznaczone dla niej wskazówki i aktualizacje, odwiedź witrynę

    http://battlefieldbadcompany2.com, http://www.ea.pl lub http://www.eastore.com.

----------

    3. DirectX

    ----------

    Dla twojej wygody, załączyliśmy DirectX 9.0c w pakiecie instalacyjnym Battlefield: Bad Company? 2.

a) Ręczna instalacja DirectX 9.0c

     Gra Battlefield: Bad Company? 2 zawiera biblioteki DirectX 9.0c i zainstaluje je podczas instalacji gry. Jeśli chcesz zrobić to ręcznie, przejdź do katalogu

    instalacyjnego gry Battlefield: Bad Company? 2, otwórz folder "\DirectX" i kliknij plik DXSETUP.exe.

b) DirectX 9.0c i obsługiwane urządzenia sprzętowe

     Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy podzespoły komputera wykorzystują

    najnowsze sterowniki programowe DirectX 9.0c. Najnowsze sterowniki znajdziesz na

    witrynie producenta Twojej karty graficznej lub dźwiękowej.

------------

    4. Usuwanie

    ------------

    Aby usunąć grę Battlefield: Bad Company? 2 z komputera, kliknij menu Start i wybierz Ustawienia\Panel sterowania (XP) lub Panel sterowania (Vista/Win 7). Następnie

    wybierz opcję Dodaj/usuń programy” (XP) lub „Programy i funkcje” (Vista/Win 7). Przewiń w dół listy aż zobaczysz Battlefield Bad Company 2, zaznacz grę i kliknij

    opcję Zmień/Usuń” (XP) lub Usuń” (Vista/Win 7), aby ją odinstalować.

Jeśli podczas instalacji gry Battlefield: Bad Company? 2 wybrałeś uwierzytelnianie

    sieciowe, proces deinstalacji automatycznie usunie autoryzację z komputera i zaktualizuje odpowiednie licencje. Proces ten wymaga połączenia internetowego.

--------------------------------

    5. Domyślne ustawienia graficzne

    --------------------------------

    Kiedy za pierwszym razem uruchomisz Battlefield: Bad Company? 2, nastąpi sprawdzenie systemu, a opcje w menu graficznym ustawione zostaną na domyślnym poziomie. Zapewni on możliwie najlepsze wrażenia z rozgrywki w zależności od możliwości sprzętowych Twojego komputera.

------------------------

    6. Urządzenia zewnętrzne

    ------------------------

    Gra Battlefield: Bad Company? 2 obsługuje następujące urządzenia peryferyjne: Klawiatura, myszka i joystick zgodne z Microsoft Windows.

---------------------------

    7. Rozwiązywanie problemów

    --------------------------

    Producenci sprzętu komputerowego cały czas aktualizują oprogramowanie sterowników do swoich produktów, aby działały w najnowszych grach z jak najlepszą wydajnością. Jeśli na Twoim komputerze nie ma zainstalowanych najnowszych sterowników, postaraj się je zdobyć. Dzięki temu możesz poprawić działanie gry, wyeliminować problemy techniczne oraz skorzystać z nowych funkcji sprzętowych.

    Gra Battlefield: Bad Company? 2 obsługuje jedynie tryb pełnoekranowy. Podczas gry nie zalecamy korzystania z kombinacji klawiszy Alt+Tab lub Alt+Enter, ponieważ może przerwać jej działanie.

    Jeśli dźwięki w grze wydają się źle pozycjonowane, upewnij się, że wyłączone są wszystkie funkcje ulepszające brzmienie na karcie dźwiękowej.

    Użytkownicy programu ATI Catalyst Control Centre, którzy wyłączyli opcję Użyj ustawień aplikacji w przypadku antyalisingu, powinni także wyłączyć antyaliasing w ustawieniach graficznych Battlefield: Bad Company? 2.

    Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy podzespoły komputera wykorzystują najnowsze sterowniki programowe DirectX 9.0c. Najnowsze sterowniki znajdziesz na witrynie

    producenta Twojej karty graficznej lub dźwiękowej.

Za pomocą pliku settings.ini możesz zmienić wersję DirectX, z której będzie korzysta

    ć gra. Domyślna wartość to DxVersion=auto, którą możesz zmienić na 9, 10 lub 11. Ustawienia automatyczne przyjmują najwyższą wersję DX, jaka może działać na Twoim

    komputerze. Plik settings.ini znajduje się w folderze z dokumentami, w podkatalogu BFBC2. Możesz się do niego dostać za pomocą okna eksploratora i kliknięcia na Moje

    dokumenty (XP) lub Dokumenty (Vista/Win 7). Otwórz folder BFBC2 i wyedytuj plik settings.ini. Plik setting.ini file zostanie stworzony podczas pierwszego

    uruchomienia gry Battlefield: Bad Company? 2.

--------

    8. Pomoc

    --------

    Jeśli nie rozwiąże to Twoich problemów, użyj opcji Pomocy Technicznej EA, która w

    przypadku systemu XP znajduje się w menu Start/Programy/Electronic Arts/Battlefield Bad Company 2/Technical Support, zaś w przypadku systemów Vista/Win 7 w menu Start/Wszystkie programy/Gry, gdzie należy uruchomić eksplorator gier i kliknąć

    prawym przyciskiem ikonę Battlefield: Bad Company? 2, a następnie wybrać Pomoc

    Techniczną z rozwijanego menu.

---------------------

    9. Informacje prawne

    ---------------------

    ? 2010 EA Digital Illusions CE AB. Battlefield Bad Company, Frostbite oraz logo DICE

    są znakami towarowymi firmy EA Digital Illusions CE AB. EA oraz logo EA są znakami

    towarowymi firmy Electronic Arts Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do

    ich prawnych właścicieli.

    Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 licencjonowana od Fraunhofer IIS oraz THOMSON multimedia.

Zlib 1.2.3 ? 1995-2005 Jean-loup Gailly oraz Mark Adler

    Wykorzystuje technologię Bink Video. Copyright ? 1997-2010 RAD Game Tools, Inc.

    Wykorzystuje Granny Animation. Copyright ? 1999-2010 RAD Game Tools, Inc.

    Havok?; ? Copyright 1999-2009 Havok.com Inc. (oraz jego licencjodawcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.havok.com.

---------------------------

    10. Specjalne podziękowania

    ---------------------------

Specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich przyjaciół i fanów DICE za ciągł

e wsparcie i zainteresowanie naszymi tytułami.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com