DOC

Curs DCA - DEFENSA PERSONAL

By Derrick Hawkins,2014-02-06 16:38
14 views 0
Curs DCA - DEFENSA PERSONAL

     INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)

     Secció Espanyola Comunitat Autònoma de Catalunya

     AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Organització amb estatus consultiu davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides i del Consell d’Europa

    Curs DCA Defensa, Control i Arrest

    CICLE FORMATIU 2011

    Defensa i proteció

    (1er. nivell bàsic)

Normativa legal respecte els principis bàsics d’actuació. Ús de la força i de les armes de foc.

    Detenció. Eines policials. Posicions i missatge. Distància de seguretat. Binomi Policial. Normes

    generals, pautes bàsiques i tipus d’escorcoll. L’emmanillament. Tècniques de conducció emmanillat i sense emmanillar.

PROFESSOR HOMOLOGAT: CLEMENTE CHÀVES

    INICIADOR: ALBERTO RODRIGUEZ

* CURS ESPECÍFIC PER A COSSOS DE SEGURETAT.

     DATA: Del 14 al 18 de febrer del 2011 HORARI: de 08:30 a 14:30h.

     LLOC: Gimnàs BUDOSHIN c/ Del Mar 45 - Tarragona

     INSCRIPCIÓ:

     SOCIS 50 ?

     NO SOCIS 70 ?

Fer l’ingrés a: Deutsche Bank & BanCorreos 0019 0080 25 4010036135

???Recorddeu!!! Quan feu l’ingrés bancari, ha de constar curs DCA, NOM i COGNOM del assistent .

    INSCRIPCIONS: (màxim 30 places i per rigoròs ordre d’inscripció i justificant d’ingrés)

    Envieu abans del dia 12 la inscripció complimentada i el justificant bancari, mitjançant:

    Fax al 977 24 10 96 o e-mail a: boletin@ipatarragona.org *RECORDEU QUE SI US DONEU D’ALTA A IPA ABANS DE LACTIVITAT, PAGAREU COM A SOCI

    IMPORTANT:

    Donat l’interès i la demanda per aquest curs, IPA Tarragona té previst organitzar tots els mòduls

    per completar els nivells que es vagin assolin.

    Es farà lliurament del diploma acreditatiu.

     OFICINA IPA TARRAGONA: TOTS EL DIMECRES DE 10:00 A 12:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORES

    TELÈFON 629677920 C/PRAT DE LA RIBA NÚM.37 baixos. C.P. 43001 TARRAGONA

    E-MAIL: ipatarragona@ipatarragona.org WEB: www.ipatarragona.org

    OFICINA TERRES DE L’EBRE: ipaebre@ipatarraogona.org o Marc 659942820

     INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)

     Secció Espanyola Comunitat Autònoma de Catalunya

     AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Organització amb estatus consultiu davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides i del Consell d’Europa

    FULL D’ INSCRIPCIÓ

    Curs DCA Defensa, Control i Arrest

    CICLE FORMATIU 2011

    Defensa i proteció

    1er. Nivell bàsic

    Del 14 al 18 de febrer del 2011

; Pregem que poseu les dades en majúscules.

    NOM______________________ COGNOMS_______________________________________________

    COS POLICIAL__________________ POBLACIÓ_______________________________

    SOCI : SI NO (NUM______________) Agrupació de ______________________

    TEL.______________CORREU ELECTRÒNIC__________________________________

    IMPORTANT

    El solicitant, mitjançant aquesta inscripció, recononeix estar informat que IPA Tarragona, no es fa

    responsable de les lesiones que es puguin produir durant el desenvolupament de lactivitat i declara

    tenir concertatat una assegurança mèdica propia.

     SIGNATURA I Y DNI DE LA PERSONA INSCRITA:

Signatura DNI:_________________

    IMPORTANT:

    Donat l’interés i la demanda per aquest curs, IPA Tarragona té previst organitzar tots els mòdulos

    per completar els nivells que es vagin assolin.

    Es farà el lliurament del diploma acreditatiiu.

Per qualsevol consulta podeu trucar als telèfons: 679383900 (Isabel) i/o 609586050 ( Alberto)

     OFICINA IPA TARRAGONA: TOTS EL DIMECRES DE 10:00 A 12:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORES

    TELÈFON 629677920 C/PRAT DE LA RIBA NÚM.37 baixos. C.P. 43001 TARRAGONA

    E-MAIL: ipatarragona@ipatarragona.org WEB: www.ipatarragona.org

    OFICINA TERRES DE L’EBRE: ipaebre@ipatarraogona.org o Marc 659942820

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com