DOC

10 Aralık 2009

By Joe Bell,2014-02-06 16:33
46 views 0
05 ŞUBAT 2011. BASIN BÜLTENİ. MERİNOS AKKM ULUSLARARASI AKTÖR OLUYOR. - ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ (MERİNOS AKKM) GENEL KOORDİNATÖRÜ MEHMET SEMİH PALA, ...

05 ġUBAT 2011

BASIN BÜLTENĠ

MERĠNOS AKKM ULUSLARARASI AKTÖR OLUYOR

     - ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZĠ (MERĠNOS AKKM) GENEL KOORDĠNATÖRÜ

    MEHMET SEMĠH PALA, HIZLI ADIMLAR ATARAK ULUSLARARASI KONGRELERE

    TEKLĠF VERMEYE BAġLADIKLARINI, ANCAK ÖZEL VE RESMĠ HER KURUM ÜZERĠNE

    DÜġENĠ YAPMASI GEREKTĠĞĠNĠ DĠLE GETĠRDĠ.

    BURSA Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Genel Koordinatörü Mehmet Semih Pala, hızlı adımlar atarak uluslararası kongrelere teklif vermeye başladıklarını söylerken, büyük organizasyonları Bursa‟ya getirmek için özel ve resmi her kurumun üzerine

    düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi‟nin katkılarıyla Olay TV ekranlarında Selda Hasret‟in sunduğu „Sanatın Yüzü‟ adlı yeni programın ilk konuğu Merinos AKKM Genel Koordinatörü ve Bursa

    Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala oldu. Orhangazi Salonu‟nda çekimi yapılan programda, Selda Hasret‟in sorularını yanıtlayan Mehmet Semih Pala, Bursa sanat ve kültür hayatının önemli bir çekim merkezi haline gelen Merinos AKKM hakkında bilgi verdi.

    Atatürk tarafından 1938 yılında açılan Merinos fabrikasının zamanla fonksiyonunu kaybetmesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2004 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi‟ne devredildiğini hatırlatan Mehmet Semih Pala, Büyükşehir Belediyesi‟nin vakit kaybetmeden restorasyona başlayarak şehre önemli bir kültür ve kongre merkezi

    kazandırdığını dile getirdi. Bunun bir Bursa başarısı olduğunu söyleyen Mehmet Semih Pala, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe‟nin büyük bir cesaret göstererek kongre

    merkezini özel sektöre devretmeyip, belediye tarafından işletilmesi ve yönetilmesinin önünü açtığını belirtti. Bursa halkının rahatlıkla Merinos‟a girip çıkabildiğine değinen Mehmet Semih Pala, 200 bin insanın tesislere giriş çıkış yaptığını vurguladı. Pala, “Bursa sanat ve kültür

    hayatının önemli bir merkezi haline gelen Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa ve

    Türkiye‟nin dünyaya açılan penceresi olacaktır. Yeni hizmet vermeye başlamış olmamıza

    rağmen önemli uluslar arası ve ulusal organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Yeni açılan otellerle Bursa‟nın turistleri ağırlayacak mekanlarının olmasıyla daha önemli toplantıları gerçekleştireceğiz” dedi.

“Uluslararası kongrelere teklifler veriyoruz”

    Merinos AKKM‟nin uluslararası kuruluşlara üye olması için gerekli adımları atmaya başladıklarını açıklayan Mehmet Semih Pala, “Bursa‟daki güçlü yatırımcı kuruluşlarla, tur operatörleriyle, otel işletmecileriyle sürekli toplantılar yapıyoruz. Herkes uluslararası

    kongreleri Bursa‟ya getirmeyi kendine esas almalıdır. Bu kolay bir iş değildir. Ama Merinos AKKM olarak hızlı adımlar attığımız için uluslararası kongrelere teklifler veriyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara‟ ve Antalya‟daki kongre merkezleriyle yarışıyoruz. Fakat bu tür büyük

    organizasyonları Bursa‟ya getirmek sadece bizim ve Büyükşehir Belediyesi‟nin işi değil. Özel ve resmi her kurum üzerine düşeni yapmalıdır. Ancak o zaman Bursa bu konuda bir merkez haline gelir. Bunun için bizler ve ekibimiz koşturmaya başladık” diye konuştu.

“Bursa’nın doğal bir film platosu olması için çalıĢılıyor”

    Bursa‟da eğlence sektörüne yönelik eksikliklerin olduğunu da belirten Mehmet Semih Pala, gerekli çalışmaların ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Sivil ve resmi

    toplumsal kuruluşların çalışmalarına Merinos AKKM‟nin kucak açtığını da hatırlatan Mehmet

    Semih Pala, şöyle konuştu:

    “Film festivallerine yönelik Bursa Büyükşehir Belediyesi‟nin çalışmaları sürüyor. Bursa‟yı seyreden değil, seyredilen doğal bir film platosu haline getirmek için mücadele veriliyor.

    Sadece belirli bir gün film festivali yapılması değil, her günün festival gibi olması için projeler üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi bütün beklentileri karşılayacak bir film festivali için çalışıyor. Bu konuyla ilgili somut adımları yakın zamanda herkes görecektir.”

    Bursa Kent Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Semih Pala, kısa sürede Bursa halkı tarafından kabul gören bir kurum oluşturduklarını dile getirdi. 17 ayda bin 100 etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pala, 4 Meclis, 31 ayrı çalışma grubu ve yüzlerce gönüllü ile herkesin ve her kesimin fikirlerini özgürce dile getirebildiği bir kuruluş olduklarını söyledi.

BURSA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

    BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com