DOC

Regulamin konkursu - Szklarska Poręba - oficjalna strona miasta

By Leon Cook,2014-02-06 16:31
7 views 0
Regulamin konkursu - Szklarska Poręba - oficjalna strona miasta

    Z DUCHEM GÓR KARKONOSKA ZIMOWA RZEŹBA ”

     Mistrzostwa w Rzeźbie ze Śniegu i Lodu

    „ŚNIEGOLEPY 2011”

     REGULAMIN KONKURSU

    I. INFORMACJE OGÓLNE :

    1. Projekt zimowej rzeźby jest wspólnym przedsięwzięciem polsko-czeskim miast

     przygranicznych Szklarskiej Poręby i Harrachova.

    2. Celem projektu jest zwiększenie roli wzajemnych kontaktów społeczności polsko-czeskiej.

    3. „Z Duchem Gór – Karkonoska zimowa rzeźba ” konkurs odbędzie się w Szklarskiej Porębie na terenie

     Ski - Areny Szrenica przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego.

    4. Termin: sobota 5 luty 2011 r. w godz. 10:00 18:00

    5. Organizator :

    - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska

    Poręba, tel. 075 717 36 14, e-mail: mok@szklarskaporeba.pl www.moksial.pl

     6. Partner:

    - Mesto Harrachov/Ceska republika, Liberecky kraj,okres Semily;

     Harrachov 150, 51246 Harrachov

    II. ZGŁOSZENIA :

     EUROREGION NYSA Projekt „Z Duchem Gór – karkonoska zimowa rzeźba“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu

    państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

    1. Organizator przyjmuje zgłoszenia w dwóch kategoriach:

     a) dla amatorów - do konkursu rzeźbienia w śniegu

     b) dla profesjonalistów do konkursu rzeźbienia w lodzie

    2. Organizator przyjmuje zgłoszenia w biurze organizatora, poczta elektroniczną (na adres

    mok@szklarskaporeba.pl w temacie ŚNIEGOLEPY 2011) lub faxem. (formularze dostępne są w biurze

    organizatora oraz na stronie internetowej www.moksial.pl oraz www.szklarskaporeba.pl )

    1. Zgłoszenie musi zawierać :

    wypełniony formularz zgłoszenia

    - oświadczenie zawodników

    - naszkicowany projekt rzeźby śnieżnej dostosowany do wymiarów pryzmy tj. 1,5 m x 1,5 m x 1,5

    m - temat prac jest dowolny

    - naszkicowany projekt rzeźby lodowej – temat pracy „Karkonoski Duch Gór”

    2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2011 roku.

    3. Do udziału w Mistrzostwach organizator zakwalifikuje 10 zespołów liczących po 4 osoby w tym:

     a) 4 zespołów z Polski i 2 zespołów z Czech do rzeźby ze śniegu.

    b) 2 zespoły z Polski i 2 zespoły z Czech do rzeźby z lodu.

     Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników zostaje podjęta przez organizatora po zapoznaniu się ze

    zgłoszeniem i projektem / szkicem rzeźby.

    4. Zawodnicy drużyn muszą mieć ukończone 18 lat.

    5. Informacje o zakwalifikowaniu drużyny zostaną przekazane przez organizatora telefonicznie lub pocztą

    elektroniczną.

    II. INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU :

    1. 5 luty 2011 r.

    2. Start o godz. 10:30 po losowaniu pryzm, rozdaniu narzędzi i numerów

    3. zakończenie prac do godz. 15:30

    a) w Mistrzostwach startuje 10 drużyn wyłonionych przez organizatora

    b) każdemu zespołowi przydzielony zostanie w drodze losowania jeden blok śnieżny (amatorzy) lub

    blok lodowy (profesjonaliści)

    c) Jury powołane przez organizatora dokona oceny i wyboru laureatów 3 pierwszych miejsc

     4. Nagrody :

     a) dla ekip amatorskich:

    I miejsce cenne nagrody rzeczowe

    II VI miejsca nagrody rzeczowe

    b) dla ekip profesjonalnych:

     I miejsce - cenne nagrody rzeczowe

     II IV nagrody rzeczowe

    Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie

III. USTALENIA TECHNICZNE I SZCZEGÓŁOWE :

    1. Rzeźby mogą być zrobione tylko ze śniegu i wody oraz lodu.

    2. Wykorzystanie innych materiałów jest niedozwolone.

    3. Barwienie rzeźb jest dozwolone.