DOC

Regulamin konkursu - Szklarska Poręba - oficjalna strona miasta

By Leon Cook,2014-02-06 16:31
8 views 0
Regulamin konkursu - Szklarska Poręba - oficjalna strona miasta

    Z DUCHEM GÓR KARKONOSKA ZIMOWA RZEŹBA ”

     Mistrzostwa w Rzeźbie ze Śniegu i Lodu

    „ŚNIEGOLEPY 2011”

     REGULAMIN KONKURSU

    I. INFORMACJE OGÓLNE :

    1. Projekt zimowej rzeźby jest wspólnym przedsięwzięciem polsko-czeskim miast

     przygranicznych Szklarskiej Poręby i Harrachova.

    2. Celem projektu jest zwiększenie roli wzajemnych kontaktów społeczności polsko-czeskiej.

    3. „Z Duchem Gór – Karkonoska zimowa rzeźba ” konkurs odbędzie się w Szklarskiej Porębie na terenie

     Ski - Areny Szrenica przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego.

    4. Termin: sobota 5 luty 2011 r. w godz. 10:00 18:00

    5. Organizator :

    - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska

    Poręba, tel. 075 717 36 14, e-mail: mok@szklarskaporeba.pl www.moksial.pl

     6. Partner:

    - Mesto Harrachov/Ceska republika, Liberecky kraj,okres Semily;

     Harrachov 150, 51246 Harrachov

    II. ZGŁOSZENIA :

     EUROREGION NYSA Projekt „Z Duchem Gór – karkonoska zimowa rzeźba“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu

    państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

    1. Organizator przyjmuje zgłoszenia w dwóch kategoriach:

     a) dla amatorów - do konkursu rzeźbienia w śniegu

     b) dla profesjonalistów do konkursu rzeźbienia w lodzie

    2. Organizator przyjmuje zgłoszenia w biurze organizatora, poczta elektroniczną (na adres

    mok@szklarskaporeba.pl w temacie ŚNIEGOLEPY 2011) lub faxem. (formularze dostępne są w biurze

    organizatora oraz na stronie internetowej www.moksial.pl oraz www.szklarskaporeba.pl )

    1. Zgłoszenie musi zawierać :

    wypełniony formularz zgłoszenia

    - oświadczenie zawodników

    - naszkicowany projekt rzeźby śnieżnej dostosowany do wymiarów pryzmy tj. 1,5 m x 1,5 m x 1,5

    m - temat prac jest dowolny

    - naszkicowany projekt rzeźby lodowej – temat pracy „Karkonoski Duch Gór”

    2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2011 roku.

    3. Do udziału w Mistrzostwach organizator zakwalifikuje 10 zespołów liczących po 4 osoby w tym:

     a) 4 zespołów z Polski i 2 zespołów z Czech do rzeźby ze śniegu.

    b) 2 zespoły z Polski i 2 zespoły z Czech do rzeźby z lodu.

     Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników zostaje podjęta przez organizatora po zapoznaniu się ze

    zgłoszeniem i projektem / szkicem rzeźby.

    4. Zawodnicy drużyn muszą mieć ukończone 18 lat.

    5. Informacje o zakwalifikowaniu drużyny zostaną przekazane przez organizatora telefonicznie lub pocztą

    elektroniczną.

    II. INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU :

    1. 5 luty 2011 r.

    2. Start o godz. 10:30 po losowaniu pryzm, rozdaniu narzędzi i numerów

    3. zakończenie prac do godz. 15:30

    a) w Mistrzostwach startuje 10 drużyn wyłonionych przez organizatora

    b) każdemu zespołowi przydzielony zostanie w drodze losowania jeden blok śnieżny (amatorzy) lub

    blok lodowy (profesjonaliści)

    c) Jury powołane przez organizatora dokona oceny i wyboru laureatów 3 pierwszych miejsc

     4. Nagrody :

     a) dla ekip amatorskich:

    I miejsce cenne nagrody rzeczowe

    II VI miejsca nagrody rzeczowe

    b) dla ekip profesjonalnych:

     I miejsce - cenne nagrody rzeczowe

     II IV nagrody rzeczowe

    Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie

III. USTALENIA TECHNICZNE I SZCZEGÓŁOWE :

    1. Rzeźby mogą być zrobione tylko ze śniegu i wody oraz lodu.

    2. Wykorzystanie innych materiałów jest niedozwolone.

    3. Barwienie rzeźb jest dozwolone.

     EUROREGION NYSA

    Projekt „Z Duchem Gór – karkonoska zimowa rzeźba“ jest współfinansowany ze środków Unii

    Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu

    państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

    4. Organizator zapewnia narzędzia :

    - kielnie 2 szt.

    - szpachle 2 szt.

    a) rzeźba w śniegu - dozwolone jest wykorzystywanie innych narzędzi które zawodnicy zapewniają sobie we

    własnym zakresie (piły, liny, urządzenia do spryskiwania wodą it.) Do rzeźbienia można wykorzystać

    wyłącznie siłę zawodników drużyny. Ze względu na amatorski charakter Konkursu zgłoszeni zawodnicy nie

    mogą wywodzić się ze środowiska profesjonalnych artystów.

    b) rzeźba w lodzie – dozwolone są narzędzia elektryczne, spalinowe i mechaniczne.

    5. Zawodnicy pokrywają we własnym zakresie ewentualne koszty związane z

     zakwaterowaniem i podróżą.

    6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmów i fotografii prac rzeźbiarskich w celu promocji

    imprezy i Szklarskiej Poręby.

    7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stratę, kradzież lub uszkodzenie przedmiotów będących

    własnością uczestników. Zawodnicy dobrowolnie ubezpieczają się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych

    wypadków na czas trwania konkursu.

    8. Konkurs może zostać odwołany przez organizatora ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki

    pogodowe

    IV. Jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez zawodnika może spowodować jego

    dyskwalifikację.

V. W sprawach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzja należy do organizatora.

     EUROREGION NYSA

    Projekt „Z Duchem Gór – karkonoska zimowa rzeźba“ jest współfinansowany ze środków Unii

    Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu

    państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

     EUROREGION NYSA Projekt „Z Duchem Gór – karkonoska zimowa rzeźba“ jest współfinansowany ze środków Unii

    Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com