DOC

Toolkit Darwinjaar

By Norman Ruiz,2014-06-23 11:46
12 views 0
Toolkit Darwinjaar

Toolkit Darwinjaar

1. Inleiding

Bibliotheken en het Darwinjaar

     eOp 12 februari de 200 geboortedag van Charles Darwin - is in Naturalis op feestelijk wijze het startschot gegeven voor het Darwinjaar. Op 24 november de dag dat het 150 jaar

    geleden is dat de „Origin of Species‟ uitkwam – wordt dit jaar afgesloten in het

    Teylersmuseum in Haarlem.

    De stichting WSF is één van de samenwerkende partners. Vanuit de WSF-bibliotheken is er een werkgroep gevormd die een toolkit heeft ontwikkeld voor de tweede helft van het jaar. Dit pakket bestaat uit tips en ideeën voor activiteiten, promotie, sprekers enz. die door bibliotheken gebruikt kunnen worden voor activiteiten.

    We hopen dat deze toolkit iedereen voldoende inspiratie geeft.

    Laten we als bibliotheken ruim aandacht schenken aan dit belangrijke thema!

Achtergrond en samenwerkende organisaties

    In 2009 wordt herdacht dat het 200 jaar geleden is dat Charles Darwin (1809-1882) werd geboren en 150 jaar geleden dat de The Origin of Species werd gepubliceerd. Overal ter

    wereld worden deze feiten gevierd. Ook in Nederland. Speciaal voor het Darwinjaar 2009 werken wetenschappelijke instellingen, science centers, NWO, KNAW, openbare bibliotheken en media samen om individuele en gezamenlijke communicatieactiviteiten vorm te geven. Uniek is dat rond 12 februari 2009 (de geboortedag van Charles Darwin) vele tentoonstellingen in het hele land zullen openen.

    Charles Darwin was de eerste die de samenhang tussen geologie en biologie formuleerde door de geologische veranderingen van de aarde te koppelen aan de evolutionaire veranderingen van het leven en daarbij ook een mechanisme formuleerde waarmee het

    leven (soorten) zich aanpaste aan veranderende omstandigheden: de evolutietheorie. Hij was daarmee (een van) de eerste geo-biologen. Deze visie is leidend in veel van het huidige onderzoek naar bijvoorbeeld de klimatologische veranderingen van het systeem aarde.

Doel van het ‘Darwinjaar 2009’

    Het Darwin Jaar richt zich op het thema „Leven in een veranderende wereld‟ in het

    perspectief van zowel de biologische en geologische mechanismen, als op wat dat betekent voor onze visie op en de wijze van omgaan met de aarde.

Doelgroepen

    Het Darwinjaar richt zich primair op segmenten binnen het „algemene publiek‟:

    ; de meer wetenschappelijk en cultureel geïnteresseerden degenen die de

    wetenschapspagina‟s van de kranten lezen en tentoonstellingen bezoeken

    ; het onderwijs

    Daarnaast richten we ons indirect ook nadrukkelijk op

    ; beleidsmakers en „beslissers‟ binnen verschillende ministeries en het bedrijfsleven,

    die op een of andere wijze betrokken zijn. Binnen deze groepen wil de organisatie

    achter het Darwinjaar zich vooral positioneren.

    ; De deelnemende instellingen zelf. We grijpen het jaar aan om vormen van onderlinge

    samenwerking uit te proberen en te ontwikkelen.

Leidende thema’s

    Er zijn vijf leidende thema‟s binnen het overkoepelende thema „Leven in een veranderende wereld‟:

1. Tijdschalen & Cycliciteit / Kringlopen

    2. Evolutieprocessen (eilanden als voorbeeld)

    3. Evolutie en gedrag (de mens centraal)

    4. Organisatie van het Leven (systemen & organisatieprincipes)

    5. Evolutie en het dagelijks leven

    Alle thema‟s worden uitgewerkt middels een congres, met tentoonstellingen en/of publicaties en lezingen. Alle thema‟s hebben een wetenschappelijke en een maatschappelijke component. De activiteiten zullen over heel Nederland plaatsvinden.

2. Activiteiten

    In dit hoofdstuk volgt een opsomming van activiteiten, die bibliotheken kunnen organiseren en materialen die als ondersteuning kunnen dienen.

2.1 Website met activiteiten

    Op de volgende website is uitgebreid informatie te vinden over alle activiteiten die overal in Nederland in dit kader georganiseerd worden: http://www.darwinjaar2009.nl

    In de bijlagen vind u al een overzicht van activiteiten, maar de website is het meest actueel.

2.2 Collectie

    Eén van de thematips van NBDbiblion is gewijd aan Charles Darwin:

    http://www.thematips.nl/thema/91/charles_robert_darwin .

    Ook het Literatuurplein geeft een lijst met werken van Darwin:

    http://www.thematips.nl/thema/91/charles_robert_darwin .

    Tenslotte is ook bij Oktober=Kennismaand een lijst te vinden met boeken over evolutie: http://www.oktoberkennismaand.nl/assets/200/original/Boeken_over_de_evolutietheorie.pdf .

2.3 Organiseren van een Wetenschapscafé

Wat

    Wetenschap is interessant voor iedereen.

    De opzet van een wetenschapscafé is eenvoudig en informeel, inhoudelijk van een hoog niveau, maar zeer publieksvriendelijk gebracht en op publieksinformatie gericht. Een wetenschapper houdt een boeiend betoog over de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied en gaat daarna in gesprek met het publiek.

    Onder het genot van een drankje wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd. Het wetenschapscafé is gebaseerd op het Café Philosofique, dan in 1992 in Frankrijk werd gestart door de filosoof Marc Sautet. Hij wilde een mogelijkheid creëren waar „de gewone man‟ kon discussiëren over filosofie. Naderhand werd dit uitgangspunt gebruikt voor het

    eerste Café Scientifique in Engeland. Tegenwoordig zijn er talloze cafés verspreid over de hele wereld.

    In 2004 startte science4you in Rotterdam met het eerste wetenschapscafé in Nederland. Inmiddels zijn er in verschillende steden wetenschapscafés opgericht, met uiteenlopende opzet. In bv Bibliotheek Rotterdam staat elke maand één wetenschapper centraal, die zonder visuele hulpmiddelen en op een toegankelijke manier vertelt over zijn passie voor wetenschap. Na een korte pauze, waarin de toehoorders de informatie kunnen laten bezinken, volgt een levendige en vaak verrassende discussie waaraan iedereen kan meedoen. De ervaring leert dat het wetenschapscafé zowel door de spreker als door het

    publiek als erg leuk en inspirerend wordt ervaren. De wetenschappelijke onderwerpen zijn breed van opzet.

Hoe zet je een wetenschapscafé op:

Inhoud:

    Zoek samenwerking met een wetenschappelijke organisatie vanuit de omgeving. Denk aan universiteit, wetenschapsclub, bedrijf, museum..

    Stel gezamenlijk een programma vast. Als je het café vaker organiseert bedenk dan alvast een jaarprogramma.

    Of nodig een spreker uit van de sprekerslijst van het Darwinjaar:

    http://www.oktoberkennismaand.nl/assets/202/original/sprekers_darwin_2009.pdf

Ruimte:

    Waar doe je het:

    Je kan het wetenschapscafé in de bibliotheek houden. Dit heeft als voordeel dat je alles zelf in de hand kan houden maar het kost ook meer moeite om cafésetting te realiseren. Je moet bv wel de inrichting zodanig maken dat er een cafésfeer ontstaat. In een café sfeer mogen mensen nl. in en uitlopen, drankjes halen, ook als de spreker bezig is en zelfs vertrekken als men het niet interessant vindt. Nadeel is dat je een horecavergunning moet aanvragen als je sterkere drank wilt schenken. Verder moet je zorgen voor licht en of geluid, een podium etc. Een andere optie is om je wetenschapscafé i.s.m een café in de buurt te organiseren. Het voordeel daarvan is dat je meteen een cafésfeer hebt en geen horecavergunning hoeft te regelen, maar je moet wel met de horecabaas goede afspraken kunnen maken (bijv. over de drankinkomsten en de entree-inkomsten).

    Je kan ook proberen een afspraak met een café of restaurant te maken waarbij zij de bibliotheek voor je inrichten en de horeca verzorgen. Zo heb je er zelf minder werk aan en toch je activiteit in de bibliotheek.

Wat heb je nodig:

    Voor een Cafésetting in de bibliotheek: tafeltjes en stoeltjes, bar, drank. Vergunningen: evenementen o en/of horecavergunning

    Podium: geluid (evt. licht) stoelen. Laptop, scherm en beamer. Evt. een technicus

Pr

    Hoe bereik je je publiek:

    Laat posters en flyers maken en verspreid die op alle voor jou bekende adressen maar denk bv. ook aan verspreiding via kanalen van de medewerkende organisatie

    Verstuur (digitale) nieuwsbrieven

    Nodig scholen uit

    Verstuur persberichten en nodig de pers uit.

Overig:

    Denk na over entree. Wil je entree heffen of doe je het gratis.

2.4 Films