DOC

The Teachings of Babaji

By Pedro Peterson,2014-06-23 11:33
9 views 0
The Teachings of Babaji

    Szri Babadżi

PRZESŁANIE

    DO

    LUDZKOŚCI

    Przekład: Irina Lewandowska

    Redakcja: Jolanta Gwioździk

    "New Atlanteans"

    2007

ISBN 978-1-897510-12-4

    Published in 2007 by

    New Atlanteans

    1249 Birchview Rd

    Lakefield, Ontario

    K0L 2H0, Canada

Printed by Lulu

    http://stores.lulu.com/spiritualheart

    Niniejsza praca stanowi przekład wydania „Учение Бабаджи” (Red. W.W. Antonow, Moskwa 1992). Edycja rosyjska jest skróconym tłumaczeniem oryginału, składającego się ze wstępu oraz zbioru wszystkich wpisanych wypowiedzi Babadżiego,

    przytoczonych w porządku chronologicznym, włączając te, które byty adresowane tylko do konkretnych współrozmówców. Prezentowany tekst zawiera wybrane słowa Wielkiego Guru, mające znaczenie dla wszystkich ludzi po wsze czasy.

    W trakcie tłumaczenia korzystano z oryginału w języku angielskim oraz wydań polskich.

    www.swami-center.org

    www.babaji.godteachesus.org

Ja jestem wszędzie.

    Przyszedłem, aby pomóc wam zrealizować Jedność,

    pozbawioną wszelkiej odrębności. Pokażę wam wolność poza wszelkimi wyobrażeniami. Odnajdujcie Harmonię we wszystkim, co czynię. Jestem

    Harmonią. Napełniajcie się wiarą — od wiary zależy wszystko. Kochajcie i służcie całej ludzkości.

    Pomagajcie każdemu.

    Bądźcie uprzejmi.

    Bądźcie jak dynamomaszyna, wytwarzająca

    nieustającą radość. Znajdujcie to, co boskie i dobre w każdej twarzy. Nie ma świętego bez przeszłości i grzesznika bez

    przyszłości. Chwalcie każdego. Jeżeli nie możecie kogoś pochwalić,

    to niech on odejdzie z waszego życia. Bądźcie oryginalni. Bądźcie pomysłowi.

    Bądźcie odważni. Ciągle na nowo napełniajcie się

    odwagą. Nie zginajcie się. Bądźcie mocni. Stójcie prosto. Nie szukajcie wsparcia u innych.

    Myślcie samodzielnie. Bądźcie sobą.

    Niech Miłość Boga uczyni was wolnymi.

    Niech wasze życie stanie się życiem róży —

     w ciszy przemawia językiem aromatu.

    S z r i B a b a d ż i

    3 3

    Przedstawiamy Naukę o drodze do doskonałości

    duchowej Mahawatara (Wielkiego Mesjasza, manifestacji Boga) Szri Babadżiego. Babadżi — to Ten,

    Który z własnej Woli z wieku na wiek inkarnuje się ponownie na Ziemi, aby pomagać poszukującym Prawdy i nauczać głównych liderów duchowych naszej planety.

    Poprzednie ziemskie życie Babadżiego jest nam znane z książek Joganandy („Autobiografia jogina”,

    „Siedem stopni samorealizacji”). Jogananda m. in. opisuje, jak Babadżi swobodnie dematerializował i ponownie stwarzał Swoje ciało, właśnie w ten sposób

    przemieszczając się po powierzchni Ziemi, a także materializował przedmioty.

    Następnie Babadżi przyszedł na Ziemię w ciele od 1970 do 1984 roku, aby uczyć ludzi praktyki

    medytacyjnej najwyższych stopni. Rozmawiał również ze Swoimi zwolennikami o tym, jak lepiej im organizować ich życie w obliczu Boga.

    „O, Panie! Niech pozostaniesz tylko Ty,

    Niech ja zniknę zupełnie!

    Jesteś tylko Ty, ja nie istnieję.

    Dopóki żyję, pozwól mi oddawać

    Tobie to życie, i niech moje „ja”

    zostanie zniweczone.”

    Z wystąpienia Szastridżiego,

    kwiecień 1983 roku

     4

    Szri Babadżi (Szri — wyraz szacunku, Baba

    „Ojciec Święty”) pojawił się w czerwcu 1970 roku w jaskini, uznawanej przez tysiące lat za świętą.

    Znajduje się ona na przedgórzu Kumaon indyjskich Himalajów, u stóp góry Kailas, nad brzegiem świętej rzeki Gautama Gangi niedaleko wioski Hairakhan w dystrykcie Nainital stanu Uttar Pradesz (India).

    Nie miał rodziców ani rodziny. Od razu przyszedł

    na świat jako młodzieniec mniej więcej

    osiemnastoletni, mimo to od samego początku przejawiał cechy boskie — wielką mądrość i moc.

    Dobrze znal święte Pisma i mógł je cytować zarówno w sanskrycie, jak i hindi.

    Jego przyjście zostało przepowiedziane przez

    starożytne Pisma i przez nauki oraz przepowiednie indyjskiego świętego XX wieku, zwanego Mahendrą Babą lub Mahendrą Maharadżą. Opowiadał on swoim zwolennikom, że Szri Babadżi poprzez wieki pojawiał się, aby uczyć ludzi, materializując Swoje ciała w

    każdym z tych przyjść, a nie rodząc się zwykłą ludzką drogą.

    Istnieje wiele zarejestrowanych świadectw o uczynionych przez Niego cudach: uzdrawianiu ludzi, wskrzeszeniach zmarłych, nakarmianiu tłumów małą ilością pożywienia, zmienianiu swojej formy, znajdowaniu się jednocześnie w dwóch i więcej

    5 5

    miejscach, przy braku oleju podtrzymywaniu świętego ognia wodą...

    Głównym powodem napływu ludzi do Niego było jednak to, że odczuwali w Nim boskość, mądrość, miłość — które przewyższały zwykły ludzki poziom. Większość zwolenników Szri Babadżiego doświadcza i czci Go jako prawdziwą manifestację Boga. Większe i mniejsze cuda, które codziennie czynił przed Swoimi czcicielami, umiejętność czytania ich myśli oraz odpowiadania na ich jeszcze nie wypowiedziane pytania, uzdrawianie ludzi. Jego kierownictwo, Jego Nauka to wszystko było na poziomie

    przewyższającym jakiekolwiek zdolności ludzi, nawet bardzo zaawansowanych.

    Ostatnim razem głównym celem przyjścia Szri

    Babadżiego w ludzkim ciele jest zmiana serc i umysłów ludzi.

    Chociaż Szri Babadżi żył w środowisku kultury hinduskiej i codziennie był czczony według rytuałów hinduskich, nie był On zwolennikiem jakiejkolwiek jednej konkretnej religii. Podkreślał, że wszystkie wyznania mogą doprowadzić do Boga szczerze Mu oddanych. W Hairakhanie Szri Babadżi był czczony przez hinduistów, chrześcijan, buddystów, judejczyków, sikhów, muzułmanów, a nawet ateiści chylili przed Nim głowę. Często przypominał, że ludzkość to jedna rodzina. Rodzina Boga. Tym, którzy Go pytali o religię, odpowiadał: „Podążajcie za tą religią, która jest w waszym sercu.” Wielokrotnie mówił, że przyszedł, aby przywrócić zasady Sanatana

     6

    Dharmy Wiecznej Religii, z której powstały wszystkie pozostałe wyznania.

    Jeszcze przed Swoim ostatnim pojawieniem się w 1970 roku Babadżi polecił Mahendrze Maharadży głoszenie wszystkim kochającym Boga, że należy prowadzić życie oparte na Prawdzie, Prostocie i Miłości. Jest to, jak mówił, istota wszystkich religii. Trudno by przetrwały nienawiść, skąpstwo, gniew, pożądliwość, zazdrość, egoizm i wywodząca się z nich przemoc, jeżeli człowiek w pełni dąży do życia w Prawdzie, Prostocie i Miłości do wszystkich.

    Każdemu, kto przychodził do Niego, ciągle powtarzał, iż karma joga — tj. Bezinteresowna,

    poświęcona Bogu praca — jest najlepszą, najłatwiejszą,

    efektywną i szybką drogą do Boga w naszej chaotycznej erze zmian. W jego aszramie w Hairakhanie praca rano i po południu była najistotniejszą częścią porządku dnia. Wczesnym porankiem po kąpieli w rzece, był również wyznaczony czas na medytację, jednak Babadżi

    obstawał przy konieczności wykonywania karma jogi przez kilka godzin dziennie. Wówczas należało pracować, stale powtarzając mantrę.

    „Podążanie drogą Prawdy, Prostoty i Miłości i jej demonstrowanie to najważniejszy obowiązek

    człowieka i najwyższa joga. Staranna praca jest cechą tej drogi, natomiast lenistwo śmiercią. Tylko dzięki

    pracy człowiek może odnieść zwycięstwo nad losem. Wszyscy powinni dążyć do spełnienia swojego obowiązku w najlepszy sposób. Służenie dla dobra ludzkości