DOC

Godkjente skadedyrbekjempere (Oppdatert 26

By Sally Woods,2014-08-11 06:54
9 views 0
Godkjente skadedyrbekjempere (Oppdatert 26

    Godkjente skadedyrbekjempere (Oppdatert 12.12.2008)

Godkjente skadedyrbekjempere har gjennomført et 2 ukers kurs ved Folkehelseinstituttet og

    fått godkjent praksis. Firmaene har selv ansvar for å gi oppdaterte opplysninger om sine

    ansatte. Endringer kan sendes på e-post til skadedyr@fhi.no

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper Abbedissen Brede Skadedyrservice AS Bergen 01.01.2004 Akeren Jan Morten A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Almaas Dag Rune Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Alund Bergfinn AS Miljøriv og skadedyrkontroll Gjøvik 01.03.2004 Andersen Gisle Cytox A/S Rådal 01.01.2004 Andersen Thomas Vaktmester Andersen Oslo 01.01.2004 Andersen Ola 01.01.2004 Andreassen Vidar Oslo Veggdyrkontroll A/S Oslo 01.01.2004 Andreassen Silje Anticimex A/S, avd. Stavanger Stavanger 29.11.2007 Andresen Morten Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Andresen Rolv-Olav Anticimex A/S, avd. Trondheim Trondheim 01.01.2004 Arntsen Alexander Neas ASA, avd. skadedyrkontroll Lysaker 01.01.2004 Arntsen André Neas ASA, avd. skadedyrkontroll Lysaker 01.01.2004 Aspenes Jørn Ove Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 11.06.2007 Asphaug Martin Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 11.06.2007 Aukland Hilde Norsk Skadedyrkontroll AS Lillesand 19.11.2008 Aune Torgrim 01.03.2004 Aven Ørjan Anticimex AS, avd. Førde Førde 05.07.2005 Bakke Morten Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 21.05.2008 Bakker Ragnar Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004

    Gudrun Bergen Museum, De naturhistoriske Bakkerud Wilhelmine samlinger Bergen 19.11.2008 Bekkelund Per Ivar AS Miljøriv og skadedyrkontroll Gjøvik 01.01.2004 Berentsen Kristoffer Tønsberg skadedyrkontroll Tønsberg 20.11.2008 Berg Linda A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Berg Aune Jan Børge Skadedyrkontroll) Rygge 09.12.2005 Bergstøl Jan Petter Anticimex A/S, avd. Kristiansand Kristiansand S 13.06.2006 Berntsen Anstein A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Bjelland Per Olav 21.02.2006 Bjerke Frank Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Bjerke Dag 01.01.2004 Bjerkeli Tor Arne A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Bjurvoll Hansen Finn Midt Telemark Skadedyrkontroll Nordagutu 21.12.2005 Bjørdal Preben ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 26.03.2008

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Bjørnbak Lars Petter Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Bjånes Elfinn ISS Skadedyrservice - Rogaland Nærbø 16.06.2008 Bontveit Ove Anticimex A/S, avd. Lillehammer Lillehammer 01.11.2004 Botnen Even Rudi Anticimex AS, avd. Førde Førde 11.12.2007 Botnen Monica Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 01.01.2004 Botnen Lasse Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 01.01.2004 Bratland Rune Skadedyrservice AS Bergen 01.01.2004 Bratland Alexander Skadedyrservice AS Bergen 05.06.2008 Breivold Terje Anticimex A/S, avd. Kristiansand Kristiansand S 09.01.2006

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper Brovold Gabriel Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 02.04.2008 Brovold Svenn Erik Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 11.06.2007 Brucker Per Kristian Nomitek AS Sætre 19.11.2008 Brynildsen Hans Roger 01.01.2004 Bråten Tommy Arbida AS Askim 01.11.2004 Bråthen Magne Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 16.01.2008 Bråthen Arnold 01.01.2004 Buer Jon Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 26.11.2008 Bugge Tor N. Anticimex A/S, avd. Trondheim Trondheim 01.01.2004 Bækkevold Trond 01.08.2007 Bøthun Knut Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 21.11.2005 Carlsson Michael 21.02.2006 Christiansen Atle Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Christiansen Espen Boss Norge AS Oslo 11.06.2007 Christiansen Knut Vidar A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Christoffersen Hans 21.12.2005

    Dan

    Christophersen Thomas 01.11.2004

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Christophersen Lars Didrik Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Dahl Trond Jr. Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Dahle Tom ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.01.2004 Dalen Tor Ole A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004

    Adriaan

    De Voogd Pieter Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Dietrichs Bård 01.03.2005 Dyrli Jan Egil A1 Oslo skadedyrkontroll as Sandvika 08.05.2008 Dyrli Trond A1 Oslo skadedyrkontroll as Sandvika 01.01.2004 Earhart Kenneth Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 15.12.2006 Eftedal Thor Arne A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Eide Bjørn A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Eidissen Trond Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004

    Hege

    Einang Mariann 01.01.2004

    Bjørn

    Ellertsen Fredrik A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Ellevog Kristoffer Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 02.12.2008 Engelsen Morten ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.11.2004

    Espen

    Eriksen Jamtfall A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Eriksen Vidar Jan Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Eriksen Per-Eigil 01.03.2004

    Rentokil Initial Norge AS, avd. Erikstad Per Olav Bergen Godvik 01.01.2004 Ervik Kenneth TSK Skadedyrkontroll A/S Tønsberg 01.01.2004 Ervik Helge Tønsberg skadedyrkontroll Tønsberg 27.06.2008 Eskedal Anders A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 03.01.2008 Evensen Trond TSK Skadedyrkontroll A/S Tønsberg 01.11.2004 Evensen Pål Tønsberg skadedyrkontroll Tønsberg 20.11.2008 Fagerli Inge A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 04.06.2007 Fjeld Cato 01.01.2004

    Rentokil Initial Norge AS, avd.

    Fjeld Rune Bergen Godvik 01.01.2004 Fjelde Alf Inge A1 SkadedyrSenteret Stavanger 01.01.2004

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper Fjellhaugen Anders Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 12.12.2006

    Sune

    Fjellskaalnes Magnus 01.01.2004

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv

    Fladseth Christian Skadedyrkontroll) Rygge 09.12.2005 Flatval Hermann 01.01.2004 Flisnes Tore SkaTec Ålesund AS Ålesund 01.01.2004 Flisnes Odd Erik A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 02.01.2007 Floberg Bjørn Roar A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Floberg Atle AF Skadedyrkontroll Vestby 01.01.2004 Faaness Morten Boss Norge AS Trondheim 01.01.2004 Galby Jens Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 18.04.2008 Gangstø Terje ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.01.2004 Gjerstad Knut 01.01.2004

    Erik

    Gjølme Thomas Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Glæsel Jan Erik Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Graff Kristian Boss Norge AS Oslo 11.06.2007

    Willy ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Granhus Thorvald Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004

    Mads

    Gransæther Kielland A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Grasmo Stein Milian Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Grimstvedt Ivar Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Grøsland Runar A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Gundersen Per 26.05.2008

    Heidi ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Gundersen Nathalie Skadedyrkontroll) Rygge 09.12.2005

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Gundersen Petter Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Gundersen Kay Henrik Anticimex A/S, avd. Lillehammer Lillehammer 01.01.2004 Gundersen Espen Ulrik Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 19.02.2008 Guttorm Jørn-Vidar A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 23.01.2008 Hagelund Stian 15.03.2007 Hals Sindre Anticimex AS Ålesund 05.12.2006 Halvorsen Frank 21.06.2006 Hamlot Jarle 01.01.2004

    Thor ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Hammer Kristian Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004

    Ole

    Hammerstrøm Alexander Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Hansen Olav Johan 12.05.2005 Hansen Per Bjarne A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Hansen Lars Ove Anticimex A/S, avd. Stavanger Stavanger 01.01.2004

    Rune

    Hansen Kjenes Anticimex A/S, avd. Stavanger Stavanger 01.01.2004 Hansen Petter Østlandske Skadedyrkontroll Borgenhaugen 01.01.2004 Hansen Richard 12.05.2005 Hansen Atle 01.01.2004 Hansen Steinar Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Haugan Ivar A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004

    Aktiv Nord (Nord Norsk

    Haugnes Johnny Are Skadedyrkontroll) Sørreisa 18.04.2008 Haugom Stein Ola Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Havan Roy Boss Norge AS Trondheim 01.01.2004

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper Havn Johan A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.11.2004 Heimlund Ole Å. A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 07.05.2007 Heinrichs Lars Petter Neas ASA, avd. skadedyrkontroll Lysaker 09.02.2006 Hellebergshaugen Christian Polygon AS, Miljø Oslo 01.01.2004 Henriksen Tom Boss Norge AS Trondheim 05.12.2005

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Hjelkrem Rino Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Hjørnestad Jørgen Atle JAH Skadedyrkontroll Sokna 01.04.2005

    Kragerø Skadedyrbekjempelse Hobbs Barry (KSB) Kragerø 01.01.2004 Holmen Reino Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Holthe Geir A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Hulsund Øyvind Anticimex AS Trondheim 16.06.2008 Hultgren Karl Otto 01.01.2004

    Lars

    Hustad Johnny SkadedyrKontrollen Nordvest AS Ålesund 21.11.2006 Hyving Tom-Petter Oslo Veggdyrkontroll A/S Oslo 01.01.2004 Hære Ingar ABC Skadedyrteknikk AS Lier 01.01.2004 Høie Erling Rune ABS Skadedyrkontroll AS Høvik 02.08.2006 Høie Gisle Einar A1 Insecta as Stavanger 01.01.2004 Haakens Wegar Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 23.04.2008

    Johan

    Haanes Høeg 18.05.2007 Haarberg Stig-Erik A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Isaksen Tommy 11.06.2007 Isaksen Kristian Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 12.12.2006 Ivarsøy Helge Cytox A/S Rådal 01.01.2004

    Rentokil Initial Norge AS, avd.

    Iversen Tommy Bergen Godvik 04.01.2008 Jakobsen Helge A1 Insecta as Stavanger 01.01.2004 Jensen Ib Jesper Sionor Norge A/S Skallestad 01.03.2004 Jensen Tom Arild Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004

    Henry

    Jensen Låsby 22.03.2006 Johannesen Christer Arbida AS Askim 01.03.2004 Johansen Rune Hag Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Johansen Hans Erik A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.11.2004

    Nina-Rentokil Initial Norge AS, avd. Johnsen Monica Bergen Godvik 24.02.2006 Johnsen Tore Viggo Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Johnsen Vidar H. Skadedyrspesialisten Kirkenær 01.01.2004 Johnsen Håvoll Eivind SkadedyrKontrollen Nordvest AS Ålesund 01.11.2004 Jonassen Konrad ISS Skadedyrservice - Rogaland Nærbø 16.06.2008 Jonasson Eirik Anticimex A/S, avd. Stavanger Stavanger 01.01.2004 Jordal Ulf 21.06.2006

    Thomas

    Juliebø Voie SkadedyrKontrollen Nordvest AS Ålesund 26.11.2007 Juliebø Åge SkadedyrKontrollen Nordvest AS Ålesund 01.01.2004 Juul Bjørn Idar Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Jæger Geir Aktiv Nord Tromsø 01.01.2004 Jørgensen Roger ABS Skadedyrkontroll AS Høvik 09.10.2008 Karlsen Andre 01.01.2004 Karlsen Jarle A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Karlsen Tommy ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Rygge 01.01.2004

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper

    Skadedyrkontroll)

    Kjeldsberg Jan Arild AS Miljøriv og skadedyrkontroll Gjøvik 10.11.2005 Kjærvoll Frode 02.01.2007

    Lars

    Kjølgård Bergersen 01.01.2004 Kjøndal Gunnar Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Koehne Christer Cytox A/S Rådal 01.01.2004 Korneliussen Tor-Ivar Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.03.2004 Kragh Andersen Tom Eirik A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 11.03.2008 Krefting Martin Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Krijesterac Bente S. B. A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 22.01.2007 Kristiansen Ørjan Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Kristiansen Morten Skadedyrkontroll) Rygge 11.03.2008 Krogstad Christian ABS Skadedyrkontroll AS Høvik 01.01.2004 Kroken Helge ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.01.2004 Kvernhusengen Øyvind A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Kyvik Tore Neas ASA, avd. skadedyrkontroll Lysaker 24.09.2007 Landmark Jan Erik ISS Skadedyrservice - Rogaland Nærbø 01.03.2004 Langdal Per Inge 01.01.2004 Langeland Eivind 01.01.2004 Langstrand Kristian Anticimex A/S, avd. Lillehammer Lillehammer 26.11.2008 Langved Ole-Jonny TSK Skadedyrkontroll A/S Tønsberg 01.01.2004 Langøen Frank Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 01.01.2004 Langøen Einar Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 01.01.2004 Larsen Terje 01.01.2004 Larsen Ole Kjartan Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Larsen Øistein Skadedyroppsynet Kristiansand S 01.01.2004 Larsen Ole Kristian Oslo Veggdyrkontroll A/S Oslo 11.07.2008 Larsen Arild Anticimex AS, avd. Sandefjjord Sandefjord 01.01.2004 Leine Geir Ove Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Lie Jørgen Østlandske Skadedyrkontroll Borgenhaugen 01.01.2004 Lie Bjørn-Thore A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 25.06.2007 Lien Frank ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.01.2004 Lillemo Tore Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 13.06.2006

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Lilleåsen Jørgen Skadedyrkontroll) Rygge 09.12.2005 Lindberg Sturle Byggm. Sturle Lindberg Larvik 11.06.2007 Line Sven ISS Skadedyrservice - Rogaland Nærbø 01.03.2004 Lislegaard Sven Arne A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 09.07.2007 Lislelid Ole Jonny Total skadedyrkontroll Frogner 01.01.2004

    Svein

    Lokøen Gunnar Cytox A/S Rådal 01.01.2004 Ludvigsen Jon Willy ABS Skadedyrkontroll AS Høvik 09.10.2008 Ludvigsen Kjetil B ABS Skadedyrkontroll AS Høvik 02.08.2006 Lund Torbjørn Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Lundberg Eilif Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Lunde-Olsen Baard Anticimex AS, avd. Sandefjjord Sandefjord 01.01.2004 Lunde-Olsen Helge Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Lyngroth Jørgen A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 26.03.2008 Løvik Jan Elliot Oslo Veggdyrkontroll A/S Oslo 01.01.2004 Malekas Thomas ABS Skadedyrkontroll AS Høvik 02.08.2006

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper

    Harald

    Malermoen Olsen 05.04.2006 Martinsen Daniel Nav øst arbeid Oslo 02.01.2007 Martinsen Roger A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005

    Hans Ove

    Matland Toft A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Mattsson Johan Mycoteam A/S v/Johan Mattsson Oslo 01.06.2007 Meland Kurt Arnfinn Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Meldieseth Helge Boss Norge AS Trondheim 01.01.2004

    Jo-To Renhold og Skadedyrservice Melås Jon-Olav A/S Øyer 01.01.2004 Millerud Johannes A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Minde Thomas 01.01.2004 Mjelstad Ivar Andre ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 21.12.2007 Mjøen Espen 01.01.2004 Moe Jørgen Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 21.05.2008 Moe Lars Rikard 02.06.2006 Moen Per Atle 01.01.2004

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Molvig Karl Otto Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Monge Geir Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Monrad Eivind Anticimex A/S, avd. Haugesund Haugesund 23.04.2007

    Knut

    Myhr Morten Skadedyreksperten Trysil 01.01.2004 Myhre Bjørn Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Myrvang Erland ABC Skadedyrteknikk AS Lier 01.01.2004 Naglestad Torild A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Nese Arne Skatek AS Oslo 01.01.2004 Nessjø Larsen May Kristin Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 27.05.2008 Nikolaisen Kjell Harald 01.01.2004

    Hilde

    Nilsen Sunde Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.11.2004 Nilsen Stian Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Nilsen Geir Åge A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Nilsen Kjell Harald Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Nord Hans Petter Effektiv Skadedyrkontroll Moss 01.01.2004 Nordhavn Cato Nordhavn Bygg A/S Sarpsborg 01.03.2004 Nordås Asle 21.06.2006 Norstein Stein Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Nozar Akaberi 01.01.2004

    Jan ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Nybak Thomas Skadedyrkontroll) Rygge 09.12.2005 Nybakken Anne-Mette Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Nyberg Bård Anticimex A/S, avd. Trondheim Trondheim 01.01.2004 Nyborg Kristoffer Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 02.04.2008 Nygård Frank Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004

    John

    Nygård Magne Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Nygård Fred Anticimex A/S, avd. Arendal Færvik 01.01.2004 Nyland Tom-Arne A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 29.12.2005 Næss Frode Anticimex A/S, avd. Trondheim Trondheim 21.12.2007 Olsen Liss-Heidi Selvaag Forvaltning Oslo 01.01.2004 Olsen Geir Anticimex A/S, avd. Trondheim Trondheim 01.01.2004 Olsen Knut Martin Anticimex AS Trondheim 16.06.2008

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper Olsen Kent Harald ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.03.2004 Olufsen Frode Olufsen DA Rjukan 29.10.2007 Petrud Stian Mjøsen Skadedyrkontrollen Nes 01.01.2004 Pettersen Odd Ivar A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Pettersen Andreas Nordhavn Bygg A/S Sarpsborg 01.01.2004 Pettersen Gunnar Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 01.01.2004 Pisani Frode Cytox A/S Rådal 01.01.2004 Pollestad Geir A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Rasmussen Jan-Oddvar 01.01.2004 Reine Tom H Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 21.02.2006

    Rentokil Initial Norge AS, avd. Riise Lasse Bergen Godvik 21.06.2006 Riise Thomas Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Rimol John Arne Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Rimol Brage Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Risdal Morten A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.11.2004 Rongevær Idar Insekta AS Holmestrand 01.03.2004 Ruud Kjetil 01.01.2004

    Frantz

    Rygh Jacob A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 02.01.2007 Rødde Helge Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 26.03.2008 Røed Trond Erik 01.01.2004 Røine Jan Petter ABC Skadedyrteknikk AS Lier 01.01.2004 Rønningen Stein-Erik 01.01.2004 Rønsåsbjørg Morten Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Røsegg de Voogd Ole-Kristian 01.03.2004 Raastad Morten Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 S. Magulas Jannis Neas ASA, avd. skadedyrkontroll Lysaker 22.08.2005 Sakshaug Jan Arve A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Salmi Marko K. Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 05.09.2007 Sandvik Torben SkadedyrKontrollen Nordvest AS Ålesund 01.03.2004 Schelbred Hans Petter Maurex Sandefjord 01.01.2004 Selnes Øyvind Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Setterblom Espen Effektiv Skadedyrkontroll Moss 01.01.2004

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Simensen Tor-Øyvind Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Sivertsen Margrethe ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 27.03.2007 Sivertsen Kjell-Rune ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.01.2004 Sjøthun Asbjørn ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 21.12.2007 Skar Morten Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.11.2004 Skjeflo Roger Boss Norge AS Trondheim 02.06.2006 Skjolden Jan Helge Arbida AS Askim 18.01.2007 Skjoldenborg Jon D. Shield Skadedyrkontroll Trøgstad 01.01.2004 Skogli Bård Erling Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Skogli Jahn Ove Anticimex A/S, avd. Stavanger Stavanger 18.04.2008 Skomsø Stein Olaf Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 21.02.2006 Skudvig Jarle 01.01.2004 Sletten Kristin Fokus Norge AS Otta 12.09.2007 Sletteng Tommi Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 12.12.2006 Slaatta Ole-Ronny A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 04.06.2007 Smedsrud Ola A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 07.05.2007 Smevik Iversen Lone A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 31.08.2006

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper Solberg Arne Olav Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Sollund Tony 04.01.2008 Solø Christoffer Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.11.2004 Steien Erik 01.01.2004 Stemland Frid Victoria Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 02.01.2007 Stenberg David A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 06.03.2008 Stensland Geir ISS Skadedyrservice - Rogaland Nærbø 01.01.2004 Storbraaten David 01.11.2004 Stormo Trond Aktiv Nord Tromsø 16.11.2007

    Rentokil Initial Norge AS, avd. Stornæs Christine Bergen Godvik 21.05.2008

    Rentokil Initial Norge AS, avd. Strand Eirik Bergen Godvik 04.01.2008 Strandman Frode Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Strimp Kristian Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Strømberg Øystein Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 05.08.2006

    Buskerud og Nordre Vestfold Strømnes Jan Magne Skadedyr Ekspertise Svelvik 01.01.2004

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Stuve Johansen Petter Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Sveen Egil Anticimex A/S, avd. Lillehammer Lillehammer 01.03.2004 Sveen Åge A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 26.11.2007 Svendsen Per-Erik Skadedyrsentralen Sandnes 01.01.2004 Svendsen Svein ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 01.01.2004 Svendsen Marthe A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005

    Rentokil Initial Norge AS, avd. Svendsrud Geir Bergen Godvik 21.05.2008

    Rentokil Initial Norge AS, avd. Svendsrud Kjartan Bergen Godvik 11.06.2007 Sylten Mona A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 04.06.2007 Sætrum Hans Arvid Oslo Veggdyrkontroll A/S Oslo 01.01.2004 Søfteland Geir Ivar Cytox A/S Rådal 28.06.2006 Søgård Jan Erik Mjøsen Skadedyrkontrollen Nes 26.03.2008 Sörelid Jan-Åke Anticimex AS, avd. Sandefjjord Sandefjord 01.01.2004 Sørensen Tor Michael A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Tangen Jan-Erik A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 01.01.2004 Tennefoss Dag A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 03.10.2007 Theodorsen Oddvar Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 01.01.2004 Thomassen Jørn-Inge ABC Skadedyrteknikk AS Lier 01.01.2004 Thon Vidar Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Thorsen Sven-Inge Anticimex A/S, avd. Haugesund Haugesund 01.01.2004 Thorsen Roger Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 01.01.2004 Thorsen Stian Anticimex A/S, avd. Haugesund Haugesund 24.11.2008 Thorsen Roar Anticimex A/S, avd. Stavanger Stavanger 18.04.2008 Torsteinsen Øystein 01.01.2004 Torstensen Frode Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.11.2004 Tveit Yngve 01.01.2004 Tærud Petter Ivar 21.12.2005 Tømmervåg Frode Kristiansund kommune Kristiansund 01.01.2004

    Thor

    Ulstrup Gerhard 01.01.2004 Undli Eskild A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 21.12.2005 Utvik Cato 01.01.2004 Valen Torgeir ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 27.03.2007

    Godkjent

    Etternavn Fornavn Firma Poststed skadedyrbekjemper

    Rentokil Initial Norge AS, avd. Vambeset Magne Bergen Godvik 01.01.2004 Vik Thomas Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 11.06.2007 Vikhammer Kjartan Boss Norge AS Trondheim 01.01.2004 Vikøyr Trond ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum) Laksevåg 27.03.2007 Vollaug Kathrine Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 20.11.2008 Væringstad Agnar A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Elverum 29.11.2007 Vaavang Thor Heide 01.01.2004 Walmann Martin 01.01.2004 Wego Thomas S Skadedyrvakta AS Råholdt 01.11.2004 Westgård Vidar Rentokil Initial Norge AS, Trondheim Trondheim 01.01.2004 Wickstrøm Tore ABS Skadedyrkontroll AS Høvik 08.05.2006 Williamson Svein Erik Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 20.11.2008 Wilmot Torstein Anticimex A/S, avd. Oslo Oslo 20.11.2008

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Woxen Arild Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004 Zemzem Michael Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 09.04.2008 Zetterquist Einar Anticimex AS, avd. Sandefjjord Sandefjord 01.01.2004 Ødegårdstuen Arne Pelias Norsk Skadedyrkontroll Elverum 20.11.2008 Ørbeck Audun Neas ASA, avd. skadedyrkontroll Lysaker 18.04.2008

    Forsvarets sanitet,

    Ørmen Øyvind Veterinærinspektøren Sessvollmoen 01.03.2004 Østby Kato Boss Norge AS Trondheim 10.11.2005 Østby Jul Anders Alfa Skadedyrkontroll Brumunddal 01.01.2004 Østmo Stein Birger Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004 Østmobekken Ole Rentokil Initial Norge AS, Oslo Oslo 01.01.2004

    Olav Rentokil Initial Norge AS, avd. Øxnevad Magnus Bergen Godvik 01.01.2004 Øyvåg Trond Skadedyrvakta AS Råholdt 01.01.2004 Aakvik Geir Robert Boss Norge AS Trondheim 01.11.2004 Ånensen Torbjørn Anticimex A/S, avd. Haugesund Haugesund 01.11.2004 Ånonsen Roy 01.01.2004 Aardal Monica Anticimex A/S, avd. Stavanger Stavanger 15.02.2007

    ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Aarlid Øyvind Skadedyrkontroll) Rygge 01.01.2004

    Tor

    Aarseth Kenneth 01.01.2004 Aasebø Kristin Anticimex A/S, avd. Bergen Bergen 01.01.2004 Aasheim Kjell TSK Skadedyrkontroll A/S Tønsberg 01.03.2004

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com