DOC

Tendensen in het muzieklandschap

By Rick Martin,2014-06-23 11:14
8 views 0
Tendensen in het muzieklandschap

Landschapstekening Muziek

1. Inleiding

1.1. Overzicht aanvragen + algemene kwaliteit van de ingediende dossiers

Ingediende aanvragen ensembles:

-Anima Eterna

    -Aranis

    -Arco Baleno

    -Blindman

    -Bonk / Flat Earth Society (FES)

    -B'Rock

    -Brussels Jazz Orchestra -Capilla Flamenca

    -Champ d’Action

    -Choux de Bruxelles

    -Collegium Instrumentale Brugense

    -Collegium Vocale Gent -Emanon

    -Ensemble Explorations -Graindelavoix

    -Hageland Wind Orchestra -Hermesensemble

    -Het Collectief

    -Het Spectra Ensemble -Huelgas Ensemble

    -I Solisti del Vento -Ictus

    -Il Fondamento

    -Il Gardellino

    -La Petite Bande

    -Les Muffatti

    -Musica Meridiana / Phenix Fagottenkwartet

    -Nefertiti / Mâäk's Spirit -Octopus

    -Octurn

    -Oltremontano

    -Orkest der Lage Landen -Oxalys

    -Prometheus Ensemble -Psallentes

    -Quatuor Danel

    -Scores (Decap-Lab) -Spiegel String Quartet -Symfonieorkest Vlaanderen -Zefiro Torna

    -Zita Swoon

Ingediende aanvragen concertorganisaties:

-(K-RAA-K)?

-AMUZ

    -Concertgebouw Brugge

    -De Centrale / Intercultureel Centrum De Centrale

    -De Vrienden van Brosella

    -Freemusic

    -Handelsbeurs

    -JazzLab Series

    -Kolonie

    -Middagconcerten van Antwerpen -Muziekcentrum De Bijloke Gent -Stichting Logos

    -Villarte

    Ingediende aanvragen muziekclubs:

    -De Casino (voorheen De Spiegel) -De Zwerver

    -Democrazy

    -Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen / Vk*concerts

    -Jeugdhuis Trefcentrum Y'

    -Jeugdhuis Zenith

    -Kinky Star

    -Muziekcentrum Dranouter

    -Muziekcentrum Nijdrop

    -Muziekpublique

    -N9 (Driewerf Hoera)

    -'t Ey

    -'t Smiske

    Ingediende aanvragen kunstencentra:

-Het Depot

    -Muziekodroom

    -TRX (Muziekcentrum Trix)

    Ingediende aanvragen festivals:

-Afro-Latino

    -Ars Musica

    -Festival Ten Vrede

    -Festival van Vlaanderen - Brugge / MA festival

    -Festival van Vlaanderen - Gent en Historische Steden

    -Festival van Vlaanderen - Limburg / Basilica Concerten

    -Festival van Vlaanderen - Mechelen -Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant -Festival van Vlaanderen Internationaal - Brussel/Europa

    -Funky Fun Productions

    -Happy New Festival

    -Jazz en Muziek

    -Labadoux

    -November Music Vlaanderen

    -Personal Mountains

    -Sfinks Animatie

-Trefpunt

    -Zonzo Compagnie (festival Oorsmeer)

Ingediende aanvragen werkplaatsen:

    -Aubergine Artist Management -Gentlemanagement

    -Keremos

    -Kultuurburo Link

    -Playground

    -Rock'O Co

    -Zephyrus

    -De Muziekfactorij

1.2. Samenstelling commissie

    -dhr. Luc Mishalle, voorzitter; -mevr. Elly Rutten, ondervoorzitter;

    -dhr. Rik Bevernage

    -mevr. Julia Bucz

    -dhr. Dirk Coutigny

    -mevr. Moniek Darge

    -mevr. Klaartje De Bonnaire -dhr. Joost Fonteyne

    -dhr. Gé Huismans

    -dhr. Johan Huys

    -dhr. Gert Keunen

    -mevr. An Overbergh

    -mevr. Tatjana Scheck

    -dhr. Patrick Smagghe

    -mevr. Melike Tarhan

    -mevr. Veronique Verspeurt -dhr. Dirk Verstockt

1.3. Procedure en timing beoordeling

01 oktober 2008

    De aanvraagdossiers komen binnen. Ze worden gescreend op ontvankelijkheid en aan de commissies bezorgd. Brieven voor ontvankelijkheid worden binnen drie weken verstuurd.

oktober december 2008

    Het agentschap formuleert de zakelijke adviezen. Het streefdoel is om deze zakelijke adviezen aan de commissie te bezorgen ten laatste op de vergadering waarop de dossiers in kwestie voorliggen.

november-januari 2009

    De Beoordelingscommissie Muziek formuleert haar artistieke adviezen. Zij geeft voorstellen voor subsidiebedragen.

02 februari 2009

    De zakelijke en artistieke preadviezen worden verstuurd naar de organisaties.

16 februari 2009

    De replieken komen binnen bij het agentschap. Rekening houdend met de reacties van de aanvragers, worden de zakelijke en artistieke adviezen definitief geformuleerd.

20 maart 2009

    De definitieve adviezen worden naar de minister gestuurd.

april 2009

    De Vlaamse Regering neemt haar beslissing over de structurele subsidies 2010

    2012.

    1.4. Beoordelingscriteria, bijkomende beoordelingscriteria en aandachtspunten beleid

    De beoordeling van de dossiers werd gebaseerd op de criteria uit het Kunstendecreet:

    1. kwaliteit van inhoudelijk concept en concrete (uit)werking;

    2. profilering en positionering;

    3. langetermijnvisie;

    4. landelijke en/of internationale uitstraling;

    5. meerwaarde van het initiatief voor de regio op het vlak van het aanbod of op

    het vlak van facilitering voor andere regionale initiatieven;

    6. maatschappelijk of sociaal belang, waarbij prioriteit wordt gegeven aan

    initiatieven die een specifieke doelgroep bedienen of een zeer specifieke

    invulling geven aan hun opdracht;

    7. samenwerking en netwerking met artistieke en niet-artistieke actoren in het

    binnen en/of in het buitenland;

    8. publieksgerichtheid;

    9. aandacht voor diversiteit en interculturaliteit;

    10. samenwerking met artistieke en niet-artistieke actoren met het oog op een

    optimaal gebruik van de werkingsmiddelen en beschikbare infrastructuur en

    met het oog op een maximale besteding van de middelen voor artistieke

    creatie en een beperking van de overheadkosten;

    11. realisme van het voorgestelde groeipad en conformiteit tussen het artistieke

    en het financiële beleidsplan;

    12. gedegen financiële onderbouw van de werking.

    13. haalbaarheid;

    14. de plaats van het initiatief binnen het volledige instrumentarium aan

    ondersteuning en subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij een

    initiatief dat niet thuishoort binnen het Kunstendecreet kan worden

    doorverwezen naar de ondersteuningsmogelijkheden Cultuurinvest en de

    Fondsen van de Vlaamse Gemeenschap.

    In deze ronde werkten de beoordelingscommissies voor de eerste keer met een format

    waarin alle bovenvermelde criteria aan bod komen. Zo wordt gegarandeerd dat alle

    criteria in de beoordeling worden meegenomen, maar ook dat geen andere criteria

    worden gehanteerd dan deze die binnen het Kunstendecreet van toepassing zijn. De

    Beoordelingscommissie heeft steeds met de mix van bovenstaande criteria rekening

    gehouden. Vanzelfsprekend was het eerste aandachtspunt van de commissie de

    kwaliteit van het voorgestelde beleidsplan en de kwaliteit van de organisatie op zich,

    maar ook alle andere criteria kwamen steeds aan bod.

    Bij de conclusie van de beoordeling werd gewerkt met vijf categorieën:

    ? zeer goed

    ? goed

    ? voldoende

    ? onvoldoende

    ? volstrekt onvoldoende

    Deze categorieën werden niet benaderd vanuit een budgettair strategisch oogpunt,

    maar puur op basis van de kwaliteit van de werking en de noodzaak van de

    organisatie binnen het veld toegekend.

    Tot slot vestigen we de aandacht op de beslissing om geen dossiers door te verwijzen

    tussen commissies. Het is de aanvrager zelf die bepaalt binnen welke sector, en dus

    bij welke commissie, hij de aanvraag indien. Dit valt dus volledig onder de

    verantwoordelijkheid van de aanvrager. Voor een heel aantal organisaties zijn er

    echter aspecten van de werking die niet stricto senso binnen de muziek kaderen. Deze

    aspecten werden echter wel meegnomen in de beoordeling.

    1.5 Cijfers Muziek 2010-2012

    aantal aantal Aantal Voorstel Voorstel Voorstel gevraagd Per werkvorm aan-meerjarig nieuwe Uitstroom Instroom commissie bedrag vragen 2007 aanvragers 2010

    Concert-7.683.398