DOC

Faedah Menyimpan Wang di Bank.doc

By Sandra Carter,2014-06-13 19:44
10 views 0
Faedah Menyimpan Wang di Bank.doc

Faedah Menyimpan Wang di Bank;存

    钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱在行的好,来西

    Sikap suka menyimpan wang di bank merupakan amalan yang baik dan amat berfaedah.Di negara kita banyak terdapat bank untuk kita menyimpan wang.

    Wang kita akan lebih selamat jika disimpan wang di dalam bank. Wang itu tidak akan musnah jika berlaku

    kebakaran.Wang itu juga tidak akan dicuri atau hilang.Selain itu ,kita akan mendapat dividen apabila menyimpan wang di dalam band .Hal ini akan menyebabkan jumlah wang simpanan kita bertambah.

    Di samping itu ,kita juga akan berasa lebih selesa dan kehidupan kita terjamin kerana mempunyai wang simpanan di dalam bank.Hal ini kerana,kita tidak perlu bimbang akan keselamatan kita.Kita juga akan dapat merancang masa depan dengan lebih baik .

    Sesungguhnya,menyimpan wang di dalam bank tidak akan merugikan kita.Simpanlah

wang untuk kesejahteraan kita pada masa

depan.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com